zondag 28 juli 2019

De strijd tussen mensen onderling in het algemeen en de self fulfulling prophecy

"Het spel tussen MAN en VROUW en de self fulfulling prophecy" |

Beschouwing op ons man/vrouw-zijn en de strijd tussen mensen onderling in het algemeen

In een wereld waar het instituut 'opvoeding' elk individu probeert van het gevoel weg te jagen is het geen wonder, dat man en vrouw vergeten hoe ze met elkaar om te gaan hebben - en met zichzelf.

Wat overblijft is een houding zonder houvast dus dient de ander daarin te voorzien.

Spel tussen man en vrouw heeft dus meer weg van touwtrekken en is zo in wezen verworden tot Machtsstrijd; wie het hardst trekt is de baas over de ander en bepaalt wat 'men' 'denkt', 'wil' en 'vindt'. Als collectief.

Wie toeschouwer van zijn of haar eigen situatie en gedrag durft te zijn kan dit inzien en trekt vroeg of laat dezelfde conclusie;
* Mensen dienen samen lol te maken maar dat zijn we vergeten.
* Mensen dienen "op eigen benen" te staan maar hebben dat verleerd.
* Mensen dienen het hart te gebruiken maar zijn daar weggejaagd omdat gevoel verboden is.

Wat resteert is jacht en de ander is prooi; de buit heet trofee.

Vertel jezelf gerust dat het dan een gezellig samenzijn is...

Zulks corrigeren is geen klein ding omdat ons gedrag diep geworteld zit, van generatie op generatie doorgegeven wordt en afleren jaren kost. Logisch. Het heeft er ook jaren over gedaan om zo te groeien.

In die drang om elkaar te overheersen zie je de tegenstrijdige 'regels' die wij allemaal van thuis hebben meegekregen;
* Regels die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt;
* De gemiddelde tiener m/v van 16 kreeg in z'n leven driehonderdduizend keer nee naar zijn hoofd geslingerd.
* We verlokken elkaar tot self fulfilling prophecy door stellig met een stelling te komen die nergens op slaat maar vals, leugenachtig en gemeen is en de ander klem zet, en zodra de ander erin trapt roepen we: "...zie je wel..."

Zo'n (vaak briljant) verzonnen stelling wordt als (onoverkomelijk) Probleem gedumpt bij de ander, maakt de ander verantwoordelijk dus die moet het maar oplossen; de ander wordt dit verweten èn wordt ervoor gestraft. Victim blaming en valse vlag bij uitstek, dus.

Dat is heel erg en heel erg KOUD; wij mensen hebben danig in de KOU gestaan en die is emotioneel van aard. Niet fysiek. Totaal niet, zelfs. Alhoewel het menselijk lichaam er wel als zodanig op reageert en het er koud van krijgt met alle nare gevolgen van dien; de meeste van onze klachten en kwalen zijn hier naar te herleiden; meer  dan 80% zelfs. Het zijn signalen. Ons lichaam reageert op zulke shit.

Wat uit het hart komt is warm. En positief.

Wat uit het verstand afkomstig is is weliswaar briljant maar 'onvermogend koud' oftewel: tot niets in staat. Want afbreken is nog geen opbouwen.

Wie een tijdje rondwaart in de westerse wereld die wij abusievelijk 'beschaving' noemen krijgt er moeie ogen van. Het is vreselijk om te zien hoe ouders en school met kinderen menen mogen omgaan.
Daar staat tegenover dat we het toestaan. En ook nog uit nieuwsgierigheid, durf ik daaraan toe te voegen.

De programmering die we daarmee ontvangen aan het begin van ons leven brengt ons niet bij ons levensdoel - gelukkig zijn - maar er zo ver mogelijk vanaf, maximaal zelfs.

Het voordeel is, dat we de rest van ons leven iets te doen hebben, door op zoek te gaan om dat te corrigeren. We zouden ons anders kunnen vervelen en nu is daar geen kans op.

Want de mens is niet zo hard en koud gemaakt. We dienen dat individueel te beseffen zodat we collectief voor verbetering van levenskwaliteit gaan en weer vanuit het hart leren leven.

Alles wat je leest op deze pagina illustreert, dat we die zoektocht aan onszelf verplicht zijn en niemand anders. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze levenskwaliteit.

Je ziet daarbij wel een enorm verschil in innerlijke ontwikkeling. De één wil vooruit en de ander vindt het wel best zo; de één volgt het hart, de ander niet, de derde saboteert dat liever. Dat heet: "liever lui dan moe"-gedrag en is veel voorkomend.

Dat weerhoudt een klein promillage van de wereldbevolking overigens niet om die weg toch alvast te gaan, en zo klaar te zijn met hun zoektocht en hun antwoorden om de rest van het volk terzijde te staan als die eenmaal zover zijn om die weg ook te willen gaan.

Wie serieus zich afvraagt waar deze shit nu eigenlijk over gaat en zich geraakt en enthousiast voelt door deze woorden kan eens gaan lezen op earthfather.eu en in het boek Vader Aarde en de aardse taal. Dit boek brengt ons terug bij onszelf en - met zelfstudie - stimuleert en helpt het ons weer terug te keren bij onszelf, als onmisbaar opstapje.
Want wie zover afgedwaald is van zijn of haar zelf heeft geen fundament en wil dat zelf weer opbouwen om zo een begin te kunnen maken - om te leren Leven. Daar voorziet dit boek in. Net als het artikel Machtmannetjes, duidend op de leenheren en adel die in een onderonsje met de kerk de hele wereld heeft onderworpen zodat we daar nog steeds onder gebukt gaan. Stiekem, achter de schermen.++
rj
-

Mooi begin van het weekend; een luchtige maar duchtige beschouwing op ons man/vrouw-zijn en de strijd tussen mensen onderling in het algemeen |

Meerleeslink: het gedicht 'voel jij het ook' - zie: https://facebook.com/1474654462644216/

--

[gepubliceerd 26 juli 2019 op https://facebook.com/2125559570887032 als "Het spel tussen MAN en VROUW en de self fulfulling prophecy" | Beschouwing op ons man/vrouw-zijn en de strijd tussen mensen onderling in het algemeen"]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten