dinsdag 19 februari 2019

Toestemming om te bestaan en te handelen

Vier uur. Wakker van een droom. Ik heb enerzijds zondag het museum Het Schip bezocht in de Spaarndammerbuurt en zag daar, behalve de tijdelijke expositie over werk van Gaudi, de permanente expositie over het ontstaan van georganiseerde woningbouw voor de Amsterdammers. Anderzijds las ik op internet over het Wormerveerse rem-eiland (een andere dus dan hèt REM-eiland) en het ontstaan van het waterleidingnet van de Zaanstreek en over de functie daarin van de watertoren te Assendelft (zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=waterleiding en het korte artikel uit 2012 rodi.nl/widgets/1448-zaanstad/nieuws/655917-open-dag-rem-eiland). Uit beide wijzen van verwoorden las ik de noodzaak om de historie ervan voor het nageslacht op te tekenen.

In mijn droom droeg ik iets voor aan 'een' directie op 'een' vergadering; een opsomming van ethisch onaanvaardbare vastlopers waaruit de noodzaak voor verbetering eenduidig bleek. Als een keerpunt in tijd, achteraf gezien. Menselijke integriteit, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid aan het werk.
De directie, druk met dagelijkse leiding, raakte gaandeweg onder de indruk, werd danig geraakt en stemde in; men zei gelijk dat ik die opdracht zou krijgen om die geschiedenis te schrijven.

Daarop gebeurde iets wonderlijks; ik deinsde er direct voor terug en stelde dat iemand anders het maar moest schrijven.
"Maar u bent de enige die dit kan..." stamelde men tegen mij, in mijn droom. 
-'Pech, ik heb er geen trek in. Zoek maar een ander.'

Symboliek met een duidelijke boodschap. Ik heb unieke kennis - net als ieder mens trouwens - maar het zou te vroeg zijn om erover te schrijven.
Nu nog wel.
Dat komt wel en dan ontstaat de zin tot schrijven vanzelf - als ontembare levenslust.

Egostrelende roem werd mij overigens in het vooruitzicht gesteld als lokkertje voor mijn geschrijf.
Niet interessant en nog minder terzake doende.
Als ik schrijf is dat voor mezelf. Voor het proces van het schrijven en de lol die impliciet daarin gebakken zit. Zonder opleiding of cursus van gevierde schrijvers, gewoon zo, puur en rauw, door zelf het wiel uit te vinden. Omdat ieder recht heeft op z'n eigen wiel.


Toestemming om te bestaan en te handelen


Dat ís zo. In dit overgereguleerde land moet je voor elke vaardigheid een papiertje hebben, een diploma en een certificaat van toestemming. Net zoals een paspoort, rijbewijs, vakdiploma of wat dan ook. Als bewijs, om te mogen werken, om het lichaam te mogen vervoeren over 's lands wegen, om te vertrekken uit een land en om te documenteren waar het verblijft. Terwijl het UVRM en EVRM stellen, dat ieder MENS vrij is om te gaan en te staan waar die wil, geldt dat in de praktijk niet voor de weliswaar soeverein geboren mens, die als nageboorte, dus als niet levende en zelfs dode "maritieme lading" ooit is aangegeven bij een gemeente.
Sterker nog. Wie een kind niet vóór het zevende levensjaar aangeeft als niet-vermist, wordt de rest van z'n leven als dood gezien en zo wordt er feitelijk met ons "mensen" omgesprongen. Preciezer gesteld: er wordt gesold met de nageboorte oftewel met de dode mens en wat daarvoor is aangenomen; de juridische identiteit van de Natuurlijke Persoon.

Dáárom worden wij door overheidsinstanties zo vernederend behandeld, gezien en aangesproken. Niet als mens maar als dood ding. DÁÁROM wordt er zo overheersend gedaan. Vanuit het systeem naar de onderdanen maar intussen ook naar elkaar, onderling zelfs. "MENEER" of "MEVROUW" ís geen beleefdheidsvorm. Denk aan "capitis deminutio maxima" - maximaal statusverlies door gebruik van hoofdletters (denk aan hoe de belastingdienst jou adresseert). Het is juist vernederend; men wordt niet als MENS gezien, maar als Natuurlijk Persoon. Als vermiste op zee. Als nageboorte. Als irrelevant stukje vlees.

Hierover is wellicht nog geen boek geschreven. En ook dat mag een ander doen, want ook dit kan iedereen in-zien, want men voelt het aan. Dus ook dit is niet mijn taak. Het zou hooguit een hoofdstukje erin kunnen beslaan ter verklaring van de onbegrijpelijke moderne vernederende slavernij die wij dagelijks ondervinden, in elk facet van hoe wij "van hoger hand" behandeld worden èn elkaar behandelen; als minderwaardig.

Daarin is het woord GELIJKWAARDIG een lachertje en is het bestaansrecht nog ver te zoeken. Mensen zijn nog geen mens en worden nog niet als zodanig behandeld. Niet door onszelf en niet door anderen. Niet door de leefomgeving en niet door elkaar. Omdat het besef ontbreekt over waarom we doen wat we doen; Verdeel en Heers zit in ons verankerd.
"We zijn nog geen mens; we zijn mens in wording," vernam ik van de auteur van het boek "vader aarde en de aardse taal". En zo is het. We leven niet maar over-leven. Lees zelf maar over onze geschiedenis in dat boek, nu eens gezien vanuit de menselijke kant, in plaats van de staatsgerelateerde propaganda van geschiedenisboeken. Is verfrissend. Knap je van op. Dat doet ons beseffen dat we niet gek zijn maar allemaal echt wel door hebben dat er, achter onze rug om, een spelletje met ons gespeeld wordt dat nog het beste gekwalificeerd wordt als spiritueel misbruik.

Hoe dat zit vraagt een reis. Een reis van jaren, die begint met lezen, kennis verzamelen, en dan inzien... Het inzien van de essentie van ons verraad.

rj

[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/photos/a.295868487189492/1877545649021760/]

enkele privé reacties:

HB: Zo waar.
TS: Er is maar een reis. De innerlijke reis uniek voor ieder van ons. Waar geen maatschappelijk gekonkel is.

SK: Je bent sinds de juridische individuele aansprakelijk is over komen waaien uit de US gekoppeld aan marktwerking, een economisch al dan niet productieve eenheid, met burgerservice.nr en belastingplicht. Een wandelend verdienmodel wiens organen van de overheid zijn bij hersendood. 🥦🥦🥦
AH: Als ik nu eerlijk ben moet ik zeggen dat ik zou t fijn vinden als er ook een soort van emoticon op facebook kwam wat ik kon kiezen wanneer ik wil zeggen, "gelezen maar nog niet "klaar" voor commentaar ".
YB: Precies
PR: ik lees deze dingen graag ++
--

Lees ook: "Schermutseling in eetcafé duidt op dieper liggende wonden" - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2019/02/schermutseling-duidt-op-diepere-wonden.html

Care? Dare? Share: "Toestemming om te bestaan en te handelen" - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2019/02/toestemming-om-te-bestaan-en-te-handelen.html

Schermutseling in eetcafé duidt op dieper liggende wonden

Schermutseling in eetcafé duidt op dieper liggende wonden

Aanleiding voor dit artikel was een mentale schermutseling in een eetcafé, dat eigenlijk duidt op dieper liggende wonden, waarover ik onderstaande recensie naar hen stuurde, waarna een dialoog met gelijkgestemden ontstond die soortgelijke ervaringen aldaar hadden.

Door mij erin te verdiepen (lees: door erover te schrijven) ontstond het volgende inzicht - zie onder:

---------- Forwarded message ---------
From: rj
To: eelco
Date: za 16 feb. 2019 om 02:32
Subject: Mooie herinnering voor eetcafé


"Twee keer geprobeerd. Vandaag en gister. Geweldig. Het was heerlijk.
De kokkin verstaat haar vak en praat ook heel leuk met haar klanten. Grote pré!
Verbeterpunten zijn er altijd en ik begreep dat u graag meer klandizie wilt. 'Laat de toeristen maar komen'. Ja, en vergeet de locals niet. Ik zou graag meedenken en vaker aanschuiven maarr vermoed dat ik niet diegene ben. [herken je de gouden regels van feedback hierin? "Wat gaat er goed, wat kan er beter..."|rj]

Jammer dat de bediening oftewel de jonge bardame (madelon?) een onnodig spanningsveld rond zich opwerpt, en de hele tent ongevraagd onder spanning zet. Terwijl ik nog wel batterijen bij mij had!
Mag je natuurlijk niet zeggen maar is wel zo. Heb vandaag twee keer knetterhard op mijn lip gebeten tot bloedens toe en geloof niet in toeval. Wel in 'verwensen.' Toen ik het haar na de eerste keer vertelde hoorde ik haar lachen. Zeg gerust dat dat geen leedvermaak is maar ik hoor dat er wel in. Bewijs geleverd, zou ik zeggen. Dat doet vijftig jaar mensenkennis.
Mijn maat, Eelco, had het gister ook door; ik sprak hem net. Kan ook niet anders, zoiets is niet te missen. Die meid straalt uit dat ze iedereen argwanend in de gaten houdt oftewel de tent uitkijkt èn niet vertrouwt. Alsof wij iets te bewijzen of te verklaren hebben. Alsof wij ter verantwoording geroepen worden. Zo dan. Je moet wel durven...
Maar wij beiden geven mensen graag ruimschoots de kans om ons te leren kennen en dan vriendelijk te gaan doen. Hun leven beteren, dus. Toen het gesprek met eigenaresse ontspon, werd dat wel heel makkelijk want ze volgde dat. Verifieerde ik nog bij haar. 'Wel volgen hè die shit.'
-Ja, dat deed ze.
Die verbetering van sfeer bleef echter uit, zeker gezien de lipbijterij. Ijskoud, doet dit aan. Jammer hoor.
Nog een verbeterpunt is de briesend binnenstormende (mede)eigenaar thomas die vergat te groeten. Vandaag ook weer. Zit trouwens zo te zien onder de afstandbediening van de bardame (madelon?).

Mag allemaal. Vinden wij niet erg. Het voelt echter niet erg welkom en dan blijf ik liever weg. Jammer voor mij ? Nee hoor. Ik zie alles als een sociaal experiment. 't is graag of niet. Jammer voor u? Sowieso.
Maar misschien leert u er wat van. Omdat dit objectief gezien is en zo IS. Maar alleen voor diegene die ervoor openstaat, uiteraard.

Mijn vader leerde mij, dat je iemand met een klacht serieus moet nemen; die neemt immers de moeite om iets aan te dragen.
Iets zegt mij dat ik in dit geval een trap na kan verwachten.
Met alle respect blijf ik dan liever uit de buurt.
Uitzonderingen zijn er altijd. Op uitnodiging kom ik wel; gelijk. En kan alles wat ik zie, merk en voel neutraal en onberispelijk verwoorden. Zo ook nu.
Succes. En veel plezier."
-

Ben dus direct al in de pen geklommen. Dan is het gelijk duidelijk en blijft het niet hangen. Te meer, daar ik eigenaresse mijn bevindingen mbt het lipbijten al kort verteld had door te noemen, dat ik vermoedde dat haar barmeisje mentaal aan het armworstelen was geweest met mij. De kern was dus al genoemd. Eigenaresse reageerde "wijselijk" niet wat al een antwoord op zichzelf IS; ze herkende het wellicht.
-

Reactie inmiddels ook ontvangen, twee dagen later:

"Beste rj
Allereerst bedankt dat u de tijd heeft genomen voor het schrijven van feedback. Feedback is uiteraard altijd welkom! Wij vinden het vervelend te horen dat u zich niet prettig voelt bij de sfeer in het eetcafé. Wij zijn zeer gesteld op ons personeel en doen elke dag ons best om het gasten naar hun zin te maken.
Met vriendelijke groet,
Team [eetcafé]"
-

NB: Kijk wat er gebeurt; men gaat nergens op in, dit is een nietszeggend antwoord. Ik word niet opnieuw welkom geheten en of ik daar ooit nog weer binnenstap is dus helemaal aan mij, maar uitnodigend is het niet. Eerder omgekeerd.

Ik stuurde deze reactie naar mijn maatje Eelco met de tekst: "Zie je dat... men vindt het VERVELEND."

Hij reageerde direct (za 16 feb. 12:27): 

"Ik vind het netjes en tevens discreet om het alleen voor hun zichtbaar te hebben. Uiteindelijk is het een prachtig leermoment. Vergeet niet hoe veel tenten er over de kop gaan door slecht personeel/management. En dan kan het eten NOG zo lekker zijn. Dit soort vormen van feedback gebeuren te weinig. En dit soort vormen van vaardigheid (mensen aanspreken, benaderen) wordt niet meer geleerd. Het is talent. Jij en ik beheersen het en in plaats van te leren gaan ze ons frustreren. 

En je hoorde het de eigenaresse (H) zeggen "het kan allemaal beter", doelend op het aantal klandizie. Zorg dus dat gasten ook te gast zijn. Zij deed dat overigens wel heel goed. Duidelijk iemand met levenservaring en mensenkennis. En de uitsmijter was top! En die trap, ja, ik denk het ook. Gevoel hoor. 

Ik kan vandaag overigens niet, ivm verjaardag. Dus met mij aan boord zal dat andere eetcafé een andere keer aangevallen moeten worden:D One day at a time, zoals ze zo mooi zeggen. Helaas speelt mijn rug ook weer op, volgende week gesprek nav die klacht. Zal mij er wel even op moeten voorbereiden, net zoals jij dat deed. 

Gr"
-

ik: "Rugpijn, ruk. Ken het. Is overmatige spanning, verkramping, kou dus eigenlijk. Teken van je lijf dat je ongevraagd er extra lasten bij hebt gekregen. Gaat ver terug hoor.
Rugpijn: teken dat iemand lasten bij je dumpt, dus. Zonder vraag, overleg of toestemming. 
Mij leerde het af te rekenen met mijn moeder. Ben daar jaren mee bezig omdat het zich steeds opnieuw aandient. Simpelweg omdat het NOOIT stopt. Kijk om je heen. Ieder een bezigt het."
-

Vriendin Bibi bracht ik op de hoogte en die reageerde verrassend terug, als volgt (18 feb. 2019 20:18):

" :-D
herrinder mij dat ik daar ook ben geweest.. en hetzelfde opviel een vrij jonge dame met een attitude.. kapsones.. en ik had het gedaan .. omdat waar ik wilde zitten een doos op tavel stond .. ze waren bezig met iets..  en ik zet op mn adams die doos zonder na te denken op een andere tafel 😂 

Als blikken konden doden.. hihi maar had er maling aan. 

Maar nu ik dit lees..
Lijkt t leuk weer eens naar binnen te stappen.. 

En te observeren. En eens een gesprek te openen mits dat mogenlijk gaat zijn.. 

Goed gedaan ! 

Fijne avond! 

Thanks for sharing"
-

Mijn reactie aan haar: "Hey! DAT is sterk zeg...

Diezelfde griet zag ik vanmiddag in een strandtent aan Zee. "Kom jou ook overal tegen" zei ik op warme manier, nadat ik met mijn blik de hare had onderzocht. In eerste instantie stond ze er wat (klein en) timide bij, naderhand ging ze weer "werken" oftewel hervond ze haar bekende manier van doen weer. Ik voelde hoe ze mij in de gaten hield; ik voelde mij bekeken, gecontroleerd en veroordeeld worden. Raar gedrag. Opvallend, overheersend en zeer destructief. En niet mijn zaak ... nu niet meer althans ;)
Binnenstappen: altijd doen. Jus d'orange is er niet te zuipen maar de appelsap is bio. Kun je gerust proberen :) Lekker waarnemen en fikkie stoken. En mij bellen, om aan te schuiven. Zie dan, hoe haar energie verandert en focust op de aanwezige man die ook nog lekker in z'n vel steekt. Brrrr.

p​s: ​deze mail verzond gisteravond maar niet, dus kan ik die inmiddels [19 feb] aanvullen;


Dit meisje (madelon?) gedraagt zich precies zoals iemand die ik ontmoette toen ik 18 was, en zij 17, in een feesttent op het circuit van Assen, waar MC Miker-G optrad. Ik hoorde haar voornamelijk NEGATIEF praten,.zeuren zeiken en zaniken dus eigenlijk, en tegelijk bond zij de mannen om haar heen aan zich, als één grote magneet. Ze leek zelfs knap maar ik snapte toen niet waar dat 'm in zat. Nu wel; ze deed aantrekkelijk dus ze trok aan (en stootte daarna weer af). Zij wilde die BN, die nederlandse beroemdheid MC miker-G, die een plaatje had gemaakt samen met DJ Sven ("We are going on a summer holiday-rap"), "eens even goed de waarheid vertellen". Toen ik vroeg wat ze bedoelde en wat ze dan wilde doen en waarom, hoorde ik: 

"Hij denkt dat hij heel wat is..."

Nou, dat was het dan. 
SLOPEN die boel.  Dat was het enige dat haar bezig hield. Het laat zich heel gemakkelijk vertalen als: "Hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund is?" Een zin uit duizenden om goed te bewaren en aan de muur te hangen. Omdat iedereen 'm kent. Dat blijkt althans wel heel duidelijk uit ons gedrag. Mensen doen gruwelijk naar elkaar, zuigen, zeuren, en zaniken erop los, en hoe dichterbij hoe erger. Dus hoe intiemer, hoe vreselijker dat er aan toe gaat. Geen huwelijk maar gruwelijk, geen echtpaar maar vechtpaar. Mensen leren niet anders. Vreselijk.


Daar stopt het niet. Inmiddels is het dichterbij gekomen; mijn eigen dochter doet precies zo. Het is net als in: "Op een mooie Pinksterdag..." Wat zij toont en laat merken is consequent: "Pappa is fout", ze negeert mij en bij gelegenheid zuigt ze er op los. Dat was al zo toen ze nog bij mij kwam logeren maar inmiddels zie ik haar helemaal niet meer, sinds januari 2018. Walgelijk gedrag dat ze van haar moeder opgedrongen krijgt, maar waar ze vooral zichzelf enorm tekort doet. Ga dat maar uitleggen, als het voorbeeld (het gedrag van haar eigen moeder) niet uit haar leven verdwijnt. Inmiddels wil ze haar vader niet meer zien, stelt althans haar moeder, die pontificaal tussenbeide komt. Nog erger, dus!

Kortom, exact dit gedrag zie ik bij Madelon, als ze al zo heet; een jong ogende griet die alles sloopt wat niet in haar straatje is.
En nu ik dit opschrijf zie ik dat gedrag eigenlijk ook terug bij mijn moeder. Ik krijg ineens herinneringen van hoe zij altijd alles afkraakte. Ze was daarin zo tegenstrijdig als maar kon; als iemand vertelde over de kookkunsten van haar man die hogere hotelschool had gedaan, door te roemen hoe heerlijk hij ei-gerechten kon maken, dan zeurde mijn moeder naderhand over het niveau daarvan, deed laatdunkend over dat ei, terwijl die vrouw juist een passie had genoemd en daarvoor werd veroordeeld. 


Geluk is verboden


Feitelijk mocht een ander dus NIET GELUKKIG ZIJN. Dat ademde zij aan alle kanten uit, en sijpelde door tot in in ​àl ​haar gedrag .​ Consequent sloeg zij neer wat positief was en dat doet ze nog steeds. Ik had zondag nog aan de lijn en merkte hoe mijn lichaam (vroeger en die dag) reageerde op negativiteit van anderen; neus omhoog en zich verhevend voelend was niets goed genoeg. Als ik haar aan het lachen maakte, presteerde zij het om eerst te lachen en dan te roepen: Idioot! Nu zij dat niet meer van mij mag zeggen omdat het negatief is, zegt ze doodleuk: "Je bent vreselijk!" Ook zoiets. Ik benoemde gelijk hoe koud en tegenstrijdig dat is en dat zo'n uitspreek mij dun door de broek gaat. Maar dan letterlijk; ik was nog niet thuis of ik moest rennen voor de racekak. En deze keer was op haar conto. Met kerst ook meegemaakt toen ik moest kotsen na contact met haar, midden in de nacht, alleen dacht ik eerst dat het met voedsel te maken had. Misleiding, dus, waar ook zij voor zorgde, zoals zij altijd overal een sturend antwoord op had om je van de waarheid weg te leiden en in haar wereld op te nemen en daar te houden.
Luister maar naar het liedje "Woman in Love" van Barbra Streisand, geschreven door Barry Gibb. ... I am a woman in love, and I do anything, to get you into my world, and hold you within; it's a right that I defend... over and over again..."
HOE DUIDELIJK WIL JE HET HEBBEN??
Dat ligt dus niet aan mij; het IS zo. Het is een fenomeen waar artiesten uiting aan geven. Vandaar dat liedje.


Zulk gedrag is vermaak voor zulke gebakjes. En is het omgekeerde van gelukkig zijn of leven in het moment. Het gaat erom anderen hun geluk niet te gunnen. Die moet je slopen, dus.
Ze keren het dus om. Geluk mag er niet zijn. Wat dan wel??? Negativiteit en destructie is het enige dat overblijft.

​Je ziet dit terug in het gedrag van (bijna) iedereen, want iedereen heeft hiermee te maken gehad. Echter, waar ik ook kom, krijg ik er een hogere dosis van te zien omdat ik lekker in mijn vel steek, dus dan triggert dat de ander die gelijk erop los wil gaan.​
​Bij Open Up, zo'n festivalgebeuren dat jaarlijks een paar evenementen kent waarbij spiriwirivogels gezellig bij elkaar kruipen en dan heel toegewijd gaan doen, heerst dat nog veel erger. Het ego lijkt daar nog meer gecultiveerd te worden zodat het daar na een paar dagen niet meer te houden is. Ze jagen je letterlijk weg. Is mij meer dan eens overkomen. Zo leuk is het daar dus niet. Terwijl je het omgekeerde zou verwachten.
Ik leerde er ook goeie dingen; iemand zei: "Iedereen vindt er wat van, en jij blijft niet staan."​ Opnieuw negatief, want je hoort te benoemen wat goed gaat ("Jouw voorstel is goed bruikbaar...") en vervolgens wat er beter kan ("blijf staan als een rots in de branding!") maar ik pakte er evengoed de les wel uit. Mensen zuigen, zeuren, zaniken en zeiken er op los met maar één doen: jouw lol te vergallen. Is dus niet persoonlijk maar gebeurt wel. Blijf dan gerust staan. Dus dat doe ik. En dat vindt men niet leuk. Dan wordt men nóg gemener.

De grap is, dat ze zichzelf tekort doen want zij zijn weg van hun gevoel en jagen nu op het jouwe. Ze stellen dat jij in je hoofd zit, ze stellen jouw kwetsbaarheid te missen maar zitten zelf op slot;


"Mensen die menen mijn kwetsbaarheid te missen,
Zitten zelf op slot maar lopen wel te sissen...
Als 'n hogedrukkookpan op volle toeren,
Zit je naar de zwakke plek bij 'n ander te loeren."

Dat schreef ik in 2014 in mijn rap: "Het ergste wapen is nog steeds de mond..."
[blog: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/04/ergste-wapen-is-de-mond.html ; mp3: soundcloud.com/zenfireworkz/ergste-wapen-is-de-mond; youtube: youtu.be/N62Ob50VIwg;  facebook: fb.com/637333536376317]


Geen klein probleem maar wereldwijd fenomeen

​Kortom: dit is geen klein probleem, maar een wereldwijd fenomeen. Wie heeft er voordeel bij? Qui bono? Kerk. Kerk en adel oftewel de grootmachten; de multinationals en de banken/bankiersfamilies, die puissant rijk zijn en maar één spelletje kennen: anderen lastig vallen.
En wij? Doen dat na...
[opdat we het van elkaar herkennen, elkaar op wijzen door elkaar de spiegel voor te houden en uiteindelijk tot inzicht komen over hoe dit zit]
-

Daarom schreef ik in november 2017:


"In onze jeugd worden we WEGGEJAAGD VAN ONS GEVOEL.De rest van ons leven zijn we bezig dat GEMIS te compenseren.

- Alles wat wij doen is om dat gemis niet te voelen. We onderdrukken dat gevoel. Een briljant bedachte vicieuze cirkel om mensen te overheersen - die vervolgens ook elkaar gaan overheersen.


Iedereen leert om ELKAAR TE OVERHEERSEN. 

- Wanneer we dat (durven) inzien kunnen we misschien een begin maken met de daartoe noodzakelijke verandering


GEVOEL is verboden, verbannen en vermoord.Dat is een gegeven dat wij toegelaten hebben.

-Laten wij dat zo? Moeten wij daarmee blijven leven? Laten wij de onderdrukking toe die het gevolg daarvan is? Laten wij toe hoe we tegen elkaar worden opgezet? Laten wij toe hoe wij ons zelf en onze dierbaren verraden? Laten wij het zo hoe wij worden vervreemd van en worden opgezet tegen onze kinderen, onze familie, onze buren, onze vrienden en... ons zelf?


Of... gaan we voor levenslust, voor verbetering van levenskwaliteit, voor... LEVEN?


[facebook.com/1334857006623963] (met plaatje) 
blog: Weggejaagd van ons gevoel leert ieder elkaar te overheersen - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/11/weggejaagd-van-gevoel-leert-ieder-overheersen.html

--

vrijdag 20 juli 2018

Blanke Man. Van onderdrukker tot uitstervend ras

"Ik besef opeens dat ik behoor tot een bedreigde diersoort: een Blanke Man" schreef ik onlangs omdat dat zo voelt.

Als ik iets bespreekbaar wil maken word ik uitgemaakt voor een breed scala aan irrelevante verwensingen, van racist tot vrouwenhater, en men verwijt zo de ander wat men zelf doet, zonder ooit verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en vooral de eigen intentie daarbij.
-


De westerse vrouw zal de ban doorbreken en voor verbetering van onze leefomstandigheden zorgen, zo las ik ooit.
Daar merk ik bitter weinig van, nog. Eerder het omgekeerde.

Iedere vrouw leeft zich uit op alles wat Man is, nog moet worden of het nooit is geweest. Stiekem sporen zij 'hun' man aan om zwak gedrag te vertonen en daartoe hebben de moeders al de bodem gelegd. Vriendinnen en echtgenoten maken de klus af en de basis voor de bierbuik is gelegd. Wanstaltigheid is mijns inziens vooral te wijten aan hoe wreed we met elkaar omgaan. Waarom zouden we anders dergelijke afleiding zoeken waarbij we onszelf tekort doen of zelfs verminken?

Vier buurmeisjes hoorde ik in 2011 zeggen, dat 'hun man' (oftewel vriendje) niet langer interessant is zodra hij zich gewonnen geeft oftewel zich laat onderwerpen. Klinkt leuk en aardig maar zulke 'dames' vergeten dat die kerels laten zien wat die meiden zelf beogen. Ze doen dus mee en houden die meiden eigenlijk de spiegel voor. Nogal tegenstrijdig en zelfs sadistisch dus, om het zo te stellen.
"Ga je niet verdedigen" beet mijn ex mij toe als zij mij weer eens een bak onzin op de mouw spelde en daar zit nog wat in ook, hoe tegenstrijdig het op dat moment ook overkwam; wie niet meegaat in het drama van de ander doet het precies goed. Er is immers geen afspraak over gemaakt om zo wreed te (laten aan)doen dus waarom zou jij je aantrekken wat die ander zich in dr bol haalt?

Echter... leuk is het niet en bespreekbaar maken is er al helemaal niet bij. Dat mag kennelijk niet. De vrouw (of man) die zo doet ontwijkt alles en is oppermachtig of doet zich zo voor en probeert elke kerel achter haar kont aan te krijgen, letterlijk en figuurlijk, door te laten voelen hoe hij zich moet gedragen. Daarmee worden wij met z'n allen gedegradeerd tot kop van Jut mèt afstandbediening.

Tegenstrijdig genoeg zegt men zelden wat men wil. Je hoort vooral wat men níet wil. Met harde hand dicteert men jou wat de regels zijn, die vaak ter plekke verzonnen worden. Men levert strijd om de strijd zelf en toont zo hoe verdeel en heers in elkaar zit.
Wat de uiteindelijke wens ook moge zijn... je hoort 'm niet. Dan kan de drijfveer slechts zijn, dat men afleiding zoekt via verleiding en misleiding.

De kunst is om samen plezier te maken. Oprecht samen zijn, lekker eten en belevingen delen, onvoorwaardelijke liefde tonen - dus zonder er iets voor terug te verwachten - en een wereldtijd hebben. Samen.
Ieder hunkert ernaar. Maar niemand krijgt het voor elkaar. Het komt niet diep genoeg en zodra de kans zich voordoet valt men elkaar meedogenloos aan.
Er moet bloed vloeien. Dan is het pas leuk.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld, waarbij migranten een streepje voor lijken te krijgen, waarbij vrouwen zich mogen aanstellen en hun mannen mogen veroordelen, en waarbij het LGBTQ-front oprukt en binnenkort de pedofilie aan haar gelederen toevoegt, is er voor De Gewone Man geen plek meer.

Cabaret van de bovenste plank als het geen keiharde werkelijkheid zou zijn. Voeg daar wat mensonterende omstandigheden aan toe onder een dak van vliegtuigstrepen, door wetgeving die niemand begrijpt en tegen gezond verstand indruist, constante oorlogsdreiging, overal camera's in, op en aan en een EU die op springen staat en de waanzin lijkt compleet.

Mij was voorspeld dat 2000 een magisch jaar zou zijn en dat er dan iets zou veranderen. En dat is ook aan het gebeuren. 2012 is voorbij en we leven inmiddels in het tijdperk der grote veranderingen en... het gonst. Da's mooi. Hordes nieuwetijdskinderen overspoelen onze planeet en wij tiranniseren ze vanaf vier jaar op onze gestichten en klinieken die we eufemistisch scholen noemen maar eigenlijk op voorhand al op reclassering lijken. Van de oorspronkelijke mens blijft geen donder over en de toch al door hetzelfde systeem verknipte moeders zetten ze nog verder op tegen vaders, elkaar, zichzelf en dus tegen alles en iedereen - en de wanhoop is compleet. Het systeem van onderdrukte mensen is een feit.

Spannender dan dit gaat het niet worden. Iedereen houdt de adem in. Wat gaat er nu gebeuren?

Ons rest niets anders dan ons met ons zelf te bemoeien en er alles aan te doen om zoveel mogelijk onze eigen partner te worden. En dus onze eigen gang te gaan en zo geluk te leren kennen.

Wat morgen brengt weet je niet en is niet onze zaak. Probeer het nu gezellig te maken en doe daar àlles aan. Dat is volgens mij een mooie definitie van Leven. Wie een betere weet mag het zeggen.++

rj

[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/photos/1588848111224850/]

maandag 16 juli 2018

Kunnen mannen en vrouwen zonder elkaar?

Waar gaat het mis? Mannen en vrouwen. Ze lijken niet zonder elkaar te kunnen maar maken elkaar het leven zuur. Constant. Is het niet openlijk dan is het stiekem. En dat stiekem gebeurt dan weer openlijk. Voor ieder te zien. Alsof ze doorzien willen worden om het bespreekbaar te willen maken. Dat laatste gebeurt alleen niet; zodra iemand de taboe's van deze westerse 'beschaving' benoemt, vindt de ander er de kracht in om alles te ontkennen, alles om te draaien; om de aantijging te ontkrachten, te volharden in de reeds ingeslagen weg en zo het eigen, zelf gekozen, gedrag te verdedigen; de ander is gek en doet raar. Niet de dader.

OMDRAAIEN is de sleutel geweest tot succesvol OVERLEVEN. Blame the victim, dus. Dat toont dit gedrag. Het zit er goed in gestampt en diep geworteld. We noemen het zelfs cultuur terwijl het een onmiskenbaar symptoom van onderdrukking is.

Vrouwen zijn prachtig. Lonken er op los en trekken aan. Dat gedrag noemen we aantrekkelijk en verwarren we met schoonheid. Zit er schoonheid in het achtereenvolgens aantrekken en daarna subiet weer afstoten teneinde het eigen sadisme te voeden??

Mannen heten achter te lopen bij vrouwen waar het de toegang tot Het Gevoel betreft. Is dat zo? Of komt die mythe gewoon goed uit? Is het een spel om de macht, waarbij de vrouw suggereert alsof de man "mee mag doen" om hem zo achter zich aan te krijgen - en hem daarvoor vervolgens ongenadig te straffen? Zit daar vernedering in? Zit daar straf in? Zit daar sadistisch leedvermaak in?

Nee, 'tuurlijk niet. Je moet het je vooral niet zo aantrekken. Neem het niet zo serieus. Er zijn verzachtende omstandigheden en die ander kan er ook niets aan doen.
Maar jij, slachtoffer van die subtiele terreur, moet de verstandigste zijn. Jij moet verantwoordelijkheid nemen. Als die ander het niet doet, moet jij dat maar doen.

Is dat dan niet nóg meer terreur? Nog meer van hetzelfde? Nog meer 'blame the victim'?

Het ligt er maar aan wat jouw positie is. Mensen handelen nogal opportunistisch. Eigenbelang regeert en voedt onze stoornis.

Maak een vrouw een compliment en ze toont je bezitsdrang. Gaat het over de jurk dan kan er misschien een glimlach vanaf. Gaat het over haar verschijning, dan loop je kans voor seksist of perverse freak uitgemaakt te worden. Gaat het over haar voeten - waar zij zélf de aandacht mee trekt - dan ben jij een fetisjist.

Het is eigenlijk heel simpel. Mannen zijn fout. En vrouwen het slachtoffer. En dat hebben we nu eenmaal te aanvaarden, want zo is het. Kunnen zij niets aan doen. Kunnen wij ook niets aan doen. Mannen moeten onze lasten maar dragen want zij zijn toch zogenaamd de sterksten?? Nou dan. Dan niet zeuren en hoppa nog een lading er overheen. En vooral niet klagen want dat is zwak. En vooral niet aanstellen want dat privilege ligt nu eenmaal bij 'ons, vrouwen'. En vooral niet je verweren. Want je moet je nooit verdedigen. Je moet gewoon staan en die emmer stront als een man aanvaarden opdat elke vrouw haar zieke kick kan halen in het vernederen van een ander.

Dit... is het wonderschone gedrag dat ik zie tussen man en vrouw anno nu. We noemen het het spel tussen man en vrouw. En lachen erbij. Want het is toch leuk? "Als je meedoet mag jij in mijn buurt zijn."

Vraag je eens af wat dit oplevert. Levert het iets op als je een ander vernedert? Levert negatief, destructief gedrag ooit iets op, eigenlijk?

Of is het een teken van overleven en zijn wij zelf de vicieuze cirkel die dat in stand houdt???

rj
-


bron: 15 juli 2018, 21:07 -  facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1583115475131447
-


Naschrift 

'Liefde bestaat? Ik geloof van niet. Zoals mensen met elkaar omgaan... zo koud en kil... kan niemand mij wijsmaken dat daar liefde in zit. Wie kent liefde? Wie kan mij het bestaan aantonen? Hoe ziet het er uit, eigenlijk?

Of... ligt het aan de mensheid die zich als Zwart Gat presenteert? Niet te vervullen, nooit genoeg, altijd maar halen, nooit tevreden zijn?

Hoe kunnen we dat ooit corrigeren als het gevoel en dus de liefde verboden is en we tegen ons zelf zijn opgezet?'zaterdag 30 juni 2018

Waarheid, regels en gezond verstand

Iedereen herkent waarheid. Waarom vechten we er dan zo mee? Waarom ontkennen we (velen althans) alles wat ons mogelijkerwijs in een kwaad daglicht zou kunnen stellen? Zijn we bang gemaakt voor straf? Is ons zoveel onrecht gedaan door projectie van boosheid, dat we in het gareel zijn gaan lopen om maar niet af te wijken van de geldende mening?
-

Echt wel. Schuld, Boete, Straf en Zonde (ludiek afgekort tot SBS-Z) blijft een bron van onderdrukking en het omgekeerde van inspiratie; de vernietiging ervan eigenlijk. Wie opgroeit in het westen leert wat die níet mag. Of je nu links gaat of rechts, voor of achter; je doet altijd alles verkeerd en krijgt steevast commentaar, correcties, suggesties, regelrechte scheldkanonnades en/of gevolgd door straf. De vicieuze cirkel lijkt geboren.

Mijn zoontje gooide afval weg in een willekeurige rolcontainer en werd aangesproken door een gepensioneerde vrouw dat hij dat voortaan wel even moest vragen. Het was immers haar rolemmer. Bezit dus. Hij was toen 12. Omgekeerde wereld. Wellicht dat daarom de straten vol liggen met zwerfafval in het oh zo vrije nee-derland.


Wie afwijkt wordt gestraft


Het credo luidt: "Gij zult gehoorzamen" en we controleren anderen op hun gedrag. Wie afwijkt wordt gestraft. Een waterdicht sociaal controlesysteem dat hersenloze, kneedbare, willoze, gehoorzame drones oplevert met verschrikte ogen en angstige reacties. "Uw wens is mijn bevel".

Precies zoals kerk ons dicteerde, eeuwen geleden al, en wat kennelijk van generatie op generatie kritiekloos wordt doorgegeven. "Zoals de ouden zongen piepen de jongen" in een ander daglicht.

Welbeschouwd luistert niemand meer naar het eigen gevoel omdat dat verdrongen is door de mantra van de samenleving (die niet samen-leeft): CONFORMEER. We volgen de autoriteit. Geen discussie.


Protest


Dat dat protest oplevert laat zich raden. Stil protest, met name, want niemand durft zich uitspreken. Het gevaar van straf en de projectie van boosheid ligt immers op de loer.
Het uit zich naar binnen toe in afwijkend gedrag, aandoeningen of ziektes oftewel 'boetedoening' - men is overtuigd dat men het fout gedaan heeft - en naar buiten toe in wraak en dus 'genoegdoening'; afreageren, dus.
Wraak en haat zijn af te lezen aan gezichten en gedrag van hen die langdurig zich hebben laten onderdrukken zonder in opstand te komen tegen de eigenlijke onderdrukker, de leefomgeving en vaak het eigen gezin als eerste.

Extreem gedrag is altijd te herleiden. We zijn structureel emotioneel verkracht. En dat collectief.


Tegen ons zelf opgezet - met zelfhaat tot gevolg


In feite kun je stellen dat we tegen onszelf zijn opgezet. Zeker als je bedenkt dat het woord ziel taboe is. Zelf is een ander woord ervoor.
Het resultaat is, dat mensen die (collectief) structureel emotioneel verkracht zijn, zichzelf tekort doen - door hun gevoel geen enkele ruimte meer te geven - en letterlijk of figuurlijk hun eigen ruiten ingooien. Zelf-haat, zelf-sabotage of zelf-vernietiging is dan gemakkelijk vast te stellen, voor wie de ogen niet in zijn zak, en zijn hoofd niet in het zand heeft.

Zelfhaat is geen klein ding. Wie richt nu zichzelf te gronde? Toch gebeurt dat doorlopend voor wie het durft zien. Van zoiets 'onschuldigs' als een tattoeage tot het opzettelijk stuk maken van spullen of mensen. Geweld is terug te vinden in zoiets kleins als een opmerking. "We zijn vandaag gesloten" of "we zijn nog niet open" heb ik talloze malen uit giftige kelen horen klinken wat mij de lust ontnam om er ooit nog te willen vertoeven. Nu ben ik iemand die dat uitspreekt omdat anders de lasten van die ander bij mij terecht komen maar de meeste mensen doen dat niet, of reageren zelf kwaad zonder zich te beseffen dat ze de boosheid en daarmee de lasten van de ander overnemen.


Waarheid, regels en gezond verstand


Terug naar waarheid. Het 'bespreekbaar' maken van een voorval is het moeilijkste dat er is als één van de partijen daar geen enkele trek in heeft en de dialoog doelbewust saboteert. In feite gaat men door met de reeds ingeslagen weg, verdedigt impliciet het eigen gedrag en valt opnieuw aan.
Men valt de ander lastig; die moet de lasten maar voor ons dragen.

Het dumpen van lasten bij een ander zonder vraag, overleg of toestemming kan men kwaadaardig en gewelddadig noemen. Per definitie is het een daad van agressie en door er niet over te willen praten op volwassen manier toont men niet alleen nóg meer agressie maar vooral kinderlijk gedrag. Geen volwassen gedrag maar kinderlijk gedrag van een heel volk dat al eeuwenlang onder de duim gehouden wordt en net doet alsof het dat zelf niet weet.

Wie louter kinderachtig gedrag kan vertonen in crisissituaties toont zich emotioneel onvolwassen en is dus nooit volwassen geworden. Wel fysiek maar niet emotioneel. Een kind in een volwassen lichaam, dus. Een tiener die het land regeert en zich met drogredenen verweert. Dat rijmt. Maar rijmt niet met gezond verstand.

In feite zijn wij dan volgelingen van een guru. Een guru die we niet per sé kennen en die zich onzichtbaar en ongrijpbaar manifesteert via media, politiek, onderwijs, justitie en instanties. We volgen Regels over hoe het hoort, die niemand heeft bedacht maar er gewoon zijn, die niemand onderschrijft en die ieder opgedrongen worden. Met alle vormen van geweld desnoods; wie niet conformeert krijgt te maken met het geweldsmonopolie van de staat en komt in de gevangenis.

Roep mij even na: "ik ben vrij..."++

bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1560248700751458zondag 24 juni 2018

De westers(opgevoed)e vrouw is niet te vertrouwen - en daar kan ze niets aan doen. Maar samen misschien wèl.

De westerse vrouw gaat de boel hier ten positieve veranderen, stelde de dalai lama. Of een andere wijsgeer. Daar geloof ik niets van. Tenzij wij mannen hen tot normaal, warm hartelijk, gedrag kunnen bewegen. Anders wordt het helemaal niets.

Om bij het begin te beginnen: vrouwen doen extreem kwaadaardig en doen dat vooral stiekem. Dat heet normaal te zijn en wordt gewoon gedoogd èn verdedigd door ieder die waarschijnlijk zelf ook zo doet - of in de greep zit van hun moeder of hun wijf, of zo.

Zo. Ben je wakker? We gaan beginnen.

De KERN en uitgangspunt van dit betoog is deze:

iedere vrouw speelt spel met elke man en verwijt de ander wat zij zelf doet. Zij probeert elke man achter haar kont aan te krijgen om lekker NEE te kunnen zeggen, met al haar chagrijn en sadisme. Mannen zijn fout. Vrouwen zijn slachtoffer en egoïst.

Dit is wat vrouwen in grote lijnen laten zien - en wat de meesten zelf toegeven - en het getuigt van destructief leedvermaak en niet zo'n beetje ook. Om een slachtoffer of zondebok uit te kiezen dat een vrouw kan straffen voor al haar onvrede.

Bezitsdrang. Da's de opzet hiervan, van alle spel van elke vrouw. Zodat een ander haar lasten kan dragen. Niet specifiek mannen zijn hun doel; ze doen dit bij iedereen. Ook bij vrouwen en kinderen. Zeker bij kinderen. Vraag maar na. Sterker nog; ik ben zelf een kind van een moeder die dat decennia zo deed, nooit haar kind losliet en ik moest zelf uit die beklemmende greep losbreken. Dus dat deed ik.

Mannen doen zulk gedrag natuurlijk ook, dat is niet te voorkomen zelfs, maar vrouwen lijken het te hebben uitgevonden. Zij doen het het ergste, het felste, het stiekemste en het smerigste. Daarom ligt alle aandacht bij vrouwen omdat vrouwen er een geheime agenda op na lijken te houden om de boel doelgericht te ontwrichten. Elk samenzijn, elk gesprek, elke ontmoeting. Vraag maar aan een vrouw die alleen met vrouwen (samen)werkt. Dat is letterlijk vreselijk en niet te doen.

Vrouwen zeggen het één en doen of bedoelen het andere. Voelbaar destructief lijken vrouwen in het leven te staan. Echt heel erg hinderlijk.

Maar zij lijken niet anders te kunnen. Dwangmatig en ziekelijk gedrag dat ons wijst op een Verdeel en Heers-cultuur die het onderzoeken waard is, aangezien gedrag slechts SYMPTOMEN aangeeft.

We leven in een omgekeerde wereld waarin mannen en vrouwen beide niet gespaard worden. Vrouwen spannen daarbij de kroon en tonen het ergste gedrag. Zij worden dus het meest of het ergste onderdrukt - of maken dat ervan.

We leven in een wereld waarin druk en met name onderdrukking zichtbaar wordt tot een hoogte die niet langer aanvaardbaar is. Het systeem van Schuld, Boete, Straf en Zonde, SBS-Z, lijkt zijn weg te hebben gevonden in elke uitingsvorm van ieder mens en zit dus zo diep geworteld dat er niet aan te ontkomen is en tegelijkertijd voor velen niet zichtbaar omdat het onbewust deel uitmaakt van onze set reactiepatronen, die we hebben leren aanwenden om te kunnen overleven. Deze overlevingsstrategie kan men kortweg ego noemen. Dit begrijpt iedereen. De essentie echter begrijpt niemand als je geen uitleg geeft dus vandaar dit betoog.

Wat er voortvloeit uit het systeem van regeltjes, kortweg SBS-Z genoemd, is Boete- en Genoegdoening; ons gedrag duidt op zelfhaat om destructief te worden naar zichzelf en anderen.

We zijn dus tegen onszelf en elkaar opgezet. Werkelijk BRILJANT want niemand doet het anders, niemand doorziet het en ieder acht dit normaal. Ik zie ieder en met name elke vrouw (!) zo handelen, de grote lijn is goed zichtbaar, voor iedereen, dus zie in hoe het is.

Vrouwen domineren bovendien elke situatie dus hun gedrag is niet te missen.

Mensen horen zichzelf en hun kwaliteit van leven te verbeteren maar zoals de meeste vrouwen zich opstellen lukt dat niet erg want zij zijn uit op overheersen, vernederen en vernietigen, en vallen anderen continu lastig. Als een stalker. Geloof mij maar niet. Ga maar na. Is zo.
-

HET ENIGE DAT HELPT is elkaar liefdevol de spiegel voorhouden. Confronteren dus. Nooit meegaan in het drama van de ander, maar steeds weer terug naar het uitgangspunt, dat je als toeschouwer helder kunt zien.

Hoe fel een opponente zich ook opstelt, het is wel haar drama dus onthoud: het hoeft nog niet waar te zijn. Ze wil slechts overrompelen, overmeesteren en overheersen.


De waarheid overwint uiteindelijk. Gandhi zei hierover: "Spreek altijd de waarheid. De waarheid is steeds de waarheid, ook al spreekt slechts een minderheid van één die." Loesje stelt: "Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid."
-

Uiteindelijk gaat het hierom:

"Wat is het probleem? Er IS geen probleem. Maak dat dan ook niet."++

bron: fb.com/1553318601444468


meerleeslinks:


1. Zelfhaat; strijd van Meisjes tegen Jongens - fb.com/1545877868855208/

2. 'Vast'; vastlopen als voorwaarde voor verandering: fb.com/1551720681604260

3. De westers(opgevoed)e vrouw is niet te vertrouwen - en daar kan ze niets aan doen. Maar samen misschien wèl: fb.com/1553318601444468

bonus: (aangeleerde) Overtuigingen die een bom leggen onder onze samenleving: fb.com/1550177138425281


zaterdag 23 juni 2018

“Vast”; vastlopen als voorwaarde voor verandering

Een bevalling kan in een paar uur gebeurd zijn. De reden dat vrouwen het wel 24 uur kunnen rekken - een dag voor er noemenswaardige ontsluiting is - is dat ze niet kunnen loslaten. Ze houden zich dus vast aan alles wat ze maar kunnen vinden, elke strohalm.

Anderen hebben een torpedobevalling van slechts een paar uur maar zijn totaal niet geïnteresseerd in hun kroost en krijgen borstkanker.

Wat doen wij onze vrouwen aan dat zij zich zo vreemd opstellen? Wat voor schadelijke houding is dat, dat onze vrouwen zich zo tegennatuurlijk gedragen en ALLEMAAL maar in 'het ziekenhuis' moeten bevallen wat keihard handel is?
Welke onzinnige overtuigingen laten we ons aanpraten en al helemaal over de meest natuurlijke gebeurtenis ter wereld die onze soort al honderdduizenden jaren kent?
En wat voor arrogante monsters krijgen we ervoor terug, die elk samenzijn ondermijnen, wier intentie destructief is en alles handig omdraaien dus de schuld verraderlijk bij een ander leggen?
-


Toeschouwer

Ik heb mij opgesteld als toeschouwer en onderzoeker. In mijn leven heb ik van jongs af aan talloze vrouwen gadegeslagen, ontmoet en waar mogelijk geïnterviewd en zij noemen zichzelf zo. Zij vinden zich een monster of stellen dat er een monster in hen woont en weten zich geen raad maar laten hun partner bloeden. Ze jagen iedereen weg en zijn doodongelukkig. Of ze nu alleen zijn of niet, ieder voelt een tergend gemis. Een pijnlijk groot gat in het hart.

Niemand weet waarom, niemand weet hoe dit zit. Iedereen zit met de handen in het haar.
We zoeken steun buiten onszelf om maar wat te hebben en zijn radeloos. We vinden houvast aan schijnzekerheid en schijnveiligheid.

Mensen zonder houvast creëren houding. Ego als overlevingsmechanisme om door te kunnen. Onze vrouwen zijn nog meer macho geworden dan de ergste macho man op z'n slechtst.
-


Stel vragen

Ieder weldenkend mens hoort vragen te hebben om eruit te ontsnappen. Wil jij dat? Heb jij vragen? Welke vragen leven er in je? Schrijf jij ze op in jouw dagboek om zo de dialoog met jezelf aan te gaan?

Je zou zeggen dat het tijd is geworden voor dialoog. Als begin. Om elkaar te steunen in plaats van af te vallen en er samen uit te komen. Omdat dat zo hoort tussen mensen en strijd geen plaats heeft.

Ik faciliteer je graag. Één op één of in een groep geïnteresseerden.


Vastlopen als voorwaarde om te veranderen

Maar misschien is het nog niet zo ver en moet je nog wat langer doormodderen tot je ten einde raad bent; wie vastloopt en op de bodem zit is pas bereid te veranderen.++

-

care?dare?share: https://facebook.com/1551720681604260 (bron)

-


Bonus | Mag ik nog iets voorleggen?

Vraag: leggen deze overtuigingen een bom onder onze samen-leving, of niet?

1. Mannen zijn niet langer te vertrouwen - ze zijn dus gewoon fout
2. Vrouwen zijn slachtoffer door het gegeven dat ze vrouw zijn - ze stellen zich dus straffeloos aan
3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn - de wereld draait om hen
4. Seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk - gevoel speelt geen rol meer
5. Vrouwen vinden vervulling in carrière en niet langer in huwelijk of echtgenoot - de man is bijzaak geworden

uit: Spin Sisters, boek van Myrna Blyth, 2004, geciteerd in "How The Rockefellers Re-Engineered Women" - https://www.savethemales.ca/001904.html

zie ook: The "Victim" as Moral Zombie - https://www.savethemales.ca/000159.html

bron: https://facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1550177138425281

-

meer inzicht over wat er op school gebeurt, de invloed van het systeem in het prille leven:
"De wonderlijke energie van kinderen (en wat school met ze doet)" - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.htm

--

reacties in de discussie op facebook:
Angéla: ik zit middenin t proces van het bewust los laten en hebben gelaten van al dat niet van mij is en het uitdragen van wat IK ben....ik ben er nog niet helemaal klaar mee en van tijd tot tijd ga ik door een enorme woede en verdriet maar óók dat mag er zijn. Eerder stond ik mn verdriet en woede niet toe op t level waar het zit/zat maar reageerde ik t af op mn omgeving, uit pure frustratie maar mer zo'n immense kracht dat ik zelf niet in staat was dat te reguleren. Gelukkig ben ik daar nu wijzer en meer IK in geworden en blijkt de woede en verdriet naar en om mezelf te zijn, omdat ik niet vanuit IK heb leren leven en door heel veel vallen maar meer opstaan dat mezelf heb moeten leren en in de tussentijd anderen máár ook zeker mezelf beschadigd heb en heb laten beschadigen.
Het lichaam liegt nooit: Klasse. Het leven is over vallen en weer opstaan. We zijn hier om te leren. dank je wel voor het delen, wat een geweldige bijdrage van iemand die naast stoerheid zichzelf durft te laten zien. Lekker transparant zoals het hoort tussen mensen. Heel erg bedankt.
Angéla: héél graag gedaan

Het lichaam liegt nooit: Ja en dat is goed. Blijf alert op signalen van binnenuit zodat je die omarmt. Zo kom je vooruit. Je kunt niet verder groeien dan naar jezelf. Ieder z'n eigen pad betekent dat niet ieder de volledige weg van genezer aflegt. 'Sommigen moeten verder gaan dan anderen', immers. Het is OK om op je eigen zij-pad te zitten, als je maar blijft beseffen hoe de basis is, en daarmee een ander gunt dat die die weg van af-leren en bij-leren wèl loopt. http://earthfather.eu/nl/behandeling

dinsdag 19 juni 2018

Doorbreek de destructieve strijd van De Meisjes tegen De Jongens en de zelf-haat

De belangrijkste rechtvaardiging dat vrouwen uit deze westerse BESCHAVING hun verantwoordelijkheid hebben te nemen, door hun foutief aangeleerde overtuigingen, spel en regeltjes oftewel hun EGO echt te overwinnen, te doorbreken en af te leren, is... dat samenleven met een vrouw ONDOENLIJK is.

De reden? Zij saboteren alles. Openlijk en stiekem.

Dat weet iedere vrouw.
Het is echter als een publiek geheim, een taboe, waarover niet gesproken wordt.


Diepgewortelde overtuigingen


Volgens het artikel 'How The Rockefellers Re-engineered Women', aangehaald door wakkere Nederlander en medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver (bron: https://facebook.com/1723716417749693), hanteren vrouwen deze uitgangspunten, die iedere vrouw opgedrongen krijgt en zelf in praktijk brengt, onbewust maar doelbewust, en vooral achteloos tussen neus en schaamlippen door:


1. mannen kun je niet langer vertrouwen;
2. vrouwen moeten egoïstisch zijn;
3. vrouwen zijn slachtoffer vanwege het gegeven dat ze als vrouw geboren zijn;
4. seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk;
5. eer en vervulling haalt de vrouw uit carrière en niet langer uit huwelijk of echtgenoot.

Kauw er even op. Herken je dit patroon? Dat zou mogen want ieder ander herkent het inmiddels wèl.

Update | Voor de volledigheid: dit schrijft Myrna Blyth, voormalig "editor in chief of Ladies Home Journal from 1981 to 2002 in her book Spin Sisters (2004)". Een vrouw, dus...

Enig idee van de gevolgen van wat jij en àlle andere gemakszuchtige, passief ingestelde, westerse vrouwen over zichzelf hiermee afroepen??

Lees zelf maar...

"Far from empowering women, feminism has unsexed many and deprived them of a secure and valued role and reduced them to sex objects and replaceable workers."

Snap je...?

Lees zelf maar na in het artikel van Henry Makow: https://www.savethemales.ca/001904.html


Dat dit gebeurt ziet ieder mens in maar we hebben elkaar nodig om ons erop te wijzen.


Omdraaien


Tegen zich zo gedragende vrouwen (die zich opstellen als nooit volwassen geworden tienermeisjes nog, eigenlijk) dient men heel nuchter op te treden door hen hun karikaturale gedrag neutraal en dus liefdevol voor te houden en het benoemen, met:

"Neem er nog één. Draai het niet om. Je plaatst jezelf in het middelpunt en wilt àlle aandacht op je vestigen, met zelfverzonnen stellingen, over de rug van een ander, voor wie jij, heel autoritair en arrogant, bepaalt hoe het IS. Dat vul jij in. Die ander mag het vervolgens oplossen. Die krijgt de schuld van wat jij bedacht hebt en hysterisch verdedigt. En straf, door hem uit te sluiten en zondebok te maken."

Vragen stellen helpt meestal bij confrontaties:


"Zeg eens... zit daar WAARHEID in zulk negatief en destructief gedrag? Of VRIJHEID (voor jezelf of anderen)?
Hoe haal jij het in jouw hoofd om zo achterlijk te doen en jouw eigen ruiten in te gooien?
Ben jij je wel bewust van die zelfkastijding en ZELFHAAT?
Welk VOORDEEL zit daarin? Voor wie dan? Weet jij de oorsprong van dit gedrag? Waarom heb jij je dat ooit eigen gemaakt? En: Wat ga jij doen om dat te HERSTELLEN?"
-

'FEMINISME' heet dat bemoeizieke, slachtofferige, zelfzuchtige, gewelddadige, sadistische, hysterische, (ander woord voor) overheersende en zelfs oorlogszuchtige gedoe.

En wat levert het op??
Dat jij je opstelt als lust- of seksobject en vervangbaar bent voor elk klusje. En dat doe jij jezelf aan. En maakt samenleven ondoenlijk. Zolang je dat niet doorbreekt hou je dat zelf in stand.


Bezitsdrang


Vrouwen beschouwen alles en iedereen als bezit. Die bezitsdrang maakt de wereld ondragelijk. Vooral als dat wordt omgedraaid door diezelfde vrouwen die de verantwoording van hun zelf gecreëerde problemen ook nog gewelddadig eens bij een ander - vaak een man - neerleggen en zelf alle verantwoordelijkheid ontlopen.


"Far from empowering women, feminism has unsexed many and deprived them of a secure and valued role and reduced them to sex objects and replaceable workers."


Geluk


Je bent pas gelukkig als je jouw eigen partner bent en dat is (bijna) niemand nog. Bijna niemand weet zelfs wat dat is. Er staat zeven jaar af-leren voor. Daarvoor heb je eruit te stappen en je af te zonderen. Zonder dat heb je de illusie te pakken en helaas niet meer dan dat.

WAT BLIJFT ER OVER?

"Het enige wat resteert, is ons met onszelf bemoeien door ons eigen hart te volgen, te doen wat we leuk vinden en zo de wereld te maken waarin wij willen leven. We kunnen anderen niet veranderen en we kunnen niet 'vechten tegen', omdat we dan binnen de regels van anderen proberen om hen te overtuigen van hun ongelijk.
Onbegonnen zaak. Zinloos en zonde van de tijd.
We dienen ons met onszelf te bemoeien. Meer niet. Wie dat beseft gaat nergens meer tegen in en ziet het spel om ons heen voor wat het is: één groot schaakspel..."

Waarom jij jouw hart mag volgen zonder je ooit nog ergens om druk te maken zie je terug in de volgende tekst die ook als blog is geplaatst in april (fb.com/1483919545051041) en opnieuw in mei (fb.com/1499872463455749):

In 2005 zei mijn vader spontaan: "Doe het anders dan ik Rob want ik deed het niet goed." Hij was een bonusjager die altijd werkte en was er niet voldoende om tijd met zijn kinderen te spenderen.
Mensen realiseren zich verdomd goed wat klopt en wat niet klopt. Want... dat VOELT zo.

Het innerlijke kompas is onze leidraad maar we negeren dat volkomen en doen onszelf giga tekort. Tegen beter weten in.

De enige oplossing is JA te zeggen tegen ons gevoel en NEE tegen een wereld die iets anders van ons eist en wat recht tegen ons gevoel in gaat. Dat is de te maken stap en die vraagt voorlopig nog tijd, omdat nog lang niet genoeg mensen daaraan gehoor durven geven.


Wie het gevoel laat spreken en eruit handelt, gaat voor waarheid en positiviteit en van daaruit voor vrijheid. Iets nobelers is er niet. Dat is de taal van de Schepper, de Maker van Al dat is, van heden, verleden, toekomst en oneindigheid. Via onze zielen laat deze ons in-zien wat juist is. Volgen is makkelijker dan weerstaan. Ons is het omgekeerde aangeleerd zodat we ons gevoel bevechten; we zijn ertegen opgezet.
Tijd om dat terug te draaien, de boel niet langer om te draaien maar met OMdenken te corrigeren tot het spreken van waarheid en natuurlijk handelen - volgens onze menselijke natuur. De taal van ons hart. Onze ziel.

Wie één is met zichzelf doet niet anders. Om dat te bereiken dient men het ego te overwinnen. Een weg van zeven jaar afleren en zeven jaar bijleren, wat niet onmogelijk is in dit onrustige, opgejaagde, onbeschaafde, moderne, wilde westen. Wie wil, krijgt steun. Stap voor stap. Er is geen keuze. Alleen het motto van Nike; 'just do it.'++
--


Zie ook de blog 'vlees' over hoe wij ons zelf presenteren: https://facebook.com/1543125069130488

Zie ook "brug naar de toekomst/de vrouw op een voetstuk", als loflied op de vrouw en confrontatie met de realiteit: https://facebook.com/1139691852807147

Zie ten slotte het epos "De Vlieger en de Zwever" over je eigen weg gaan: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-vlieger-en-de-zwever.html

Vragen?
Liefs, van rj.
ps: het lichaam liegt nooit

bron: https://fb.com/1545877868855208

ook gepubliceerd op: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2018/06/doorbreek-destructieve-
strijd-en-zelfhaat.html

en op: http://www.hetlichaamliegtnooit.nl/artikelen/zelfhaat

--


Citaat uit "How The Rockefellers Re-engineered Women"


Mocht het aangehaalde artikel van Henry Makow ooit verdwijnen, is hier de tekst waar het om gaat:


MEDIA ERADICATES  LOVE 

Every facet of the mass media (movies, TV, magazines, music, commercials, news) is used for indoctrination and social control with the ultimate goal of enslavement. There is a connection between what happened in Communist Russia and what is happening in America today. In both cases, the central banking cartel is asserting its totalitarian control. 
In order to destroy the family, the media convinced women that they could not rely on the heterosexual contract.

Myrna Blyth was the editor in chief of Ladies Home Journal from 1981 to 2002. In her book "Spin Sisters" (2004) she says the media sold women "a career in exactly the same drum banging way that the Happy Homemaker had been ..sold to their mothers." (38)

The Illuminati undermined women's natural loving instincts using the following mantras: 

1. Men can no longer be trusted. Using the Lifetime Network as an example, Blyth concluded "all men are 1) unfaithful rats 2) abusive monsters 3) dishonest scumbags, or 4) all of the above. Women on the other hand were...flinty achievers who triumph despite the cavemen who...want to keep them in their place." (62-63)

2. Women are victims by virtue of their sex.  Blyth says the media sends "one message loud and clear. Because we are women, we remain victims in our private lives, at work, in society as a whole." (156) Thus women must have a sense of grievance, entitlement and rebellion. The same tactic was used to manipulate Jews, Blacks, workers and gays. (See my "Victim as Moral Zombie" )

3. Women should be selfish. "Liberation and narcissism have merged," Blyth says. Leisure now means, "time for yourself, spent alone, or perhaps with one's girlfriends but definitely withoutspouse and kids...Endless articles preached the new feminist gospel, that indulging yourself is an important part of being a healthy, well adjusted woman." (65)

4. Sex is not reserved for love and marriage. Magazines like Glamour and Cosmopolitan  urge young women to "put out on their first date,"ogle men openly" and be an athlete in bed. There is no discussion of marriage or family. (160) Such women can't trust a man enough to surrender themselves in love. 
5. Self-fulfillment lies in career success and not husband and family. "The social rewards of holding down a job are critical to one's sense of dignity and self worth," Betty Friedan pontificated. In fact, "most work is deeply ordinary," Blyth observes (35-36.) 
Thus many women are schizophrenic as they attempt to reconcile their natural instincts with constant exhortations to do the opposite. The wreckage -- broken families and dysfunctional people -- is strewn everywhere.

At the same time, Playboy Magazine etc. aimed a similar message at men. You don't need to get married to have sex. Marriage and children are a bore.


CONCLUSION 

This consistent media drumbeat is organized brainwashing. Society has been totally subverted by the central banking cartel, using a Satanic cult, Freemasonry as its primary instrument. Most masons are unaware of the truth but the owners of the mass media certainly are. 
We used to say, "as American as motherhood and apple pie." Only satanists would trash motherhood. Far from empowering women, feminism has unsexed many. It has   deprived them of a secure and valued social role and reduced them to sex objects and replaceable workers.
Luciferians promote rebellion because they are defying what is natural and conducive to  happiness. Like their symbol, Lucifer, they wish to play God. 
God's love can be seen in a woman's dedication to her husband and children. Thus the bankers must destroy it. 

zondag 1 april 2018

Hoe beïnvloeden wij elkaar? Wat gebeurt er onder de oppervlakte?

Hoe beïnvloeden wij elkaar? Wat gebeurt er onder de oppervlakte?

Met name mannen zouden in relaties mogen leren, welk systeem van manipulatie er werkelijk onder de rader oftewel aan het zicht onttrokken zich afspeelt, en hoe indirect er gedomineerd wordt, met name door vrouwen.

Wat mij is opgevallen na talrijke ontmoetingen, lange en korte relaties en talloze confrontaties met zelfs wildvreemden, is een terugkerende truc die consequent wordt toegepast in dit 'beschaafde' westen, en wat ongetwijfeld als één van de logische misvattingen of Logical Fallacies (zoals "de man in plaats van de bal spelen" *) bekend staat:

* iemand verzint een stelling
* deze is niet verdedigbaar omdat deze verzonnen is en kent geen onderbouwing
* de ander krijgt 'm gewelddadig opgedrongen om te verdedigen 
* de ander krijgt er alle verantwoordelijkheid voor te dragen
* de ander moet het oplossen
* de ander krijgt er de Schuld van
* de ander wordt ervoor gestraft

Drogredenen


Zit daar waarheid in? Of heeft het meer weg van chantage en afpersing? Een situatie of zelfs een positieve daad wordt volledig uit z'n verband getrokken, wordt als iets nadeligs gepresenteerd en wordt zo een klinkklare leugen, in wezen.
Een net woord daarvoor is "drogreden". In gewoon Nederlands noemen we dat een leugen. En eigenlijk verraden we de ander om ons eigenbelang te dienen.

Dit valt onder de drogredenen of "logische misvattingen". Denk er niet te licht over; dit vindt overal plaats en in de grootste vorm tussen landen en in de kleinste vorm, stiekem tussen mensen onderling, en zorgt dat de ander een niet op te lossen probleem krijgt opgedrongen waarvoor hij ter verantwoording wordt geroepen.

Uitvloeisel van verdeel en Heers


Het woord Schuld zou de alarmbellen moeten doen afgaan; dit verwijst naar het systeem van Schuld, Boete, Straf en Zonde (afgekort SBS-Z) als wijdverspreid middel van onderdrukking van het verdeel en heers-systeem door de eeuwen heen. Ik noem het SBS-Z de commerciële zender van onze onderdrukkers.

Vrouwen minderwaardig


Zulk gedrag wordt van generatie op generatie overgedragen en ons dus met de paplepel ingegoten. Zowel mannen als vrouwen bedienen zich van deze stiekeme confronterende manipulatietechniek. Vrouwen bedienen zich hiervan echter nog meer dan mannen, aangezien onze leefomgeving vrouwen minderwaardig acht en dat zo laat voelen - en dat wreekt zich, zodat vrouwen collectief in opstand komen en zich wreken op hun overheersers - en dat waren meestal mannen. Dus zit dit diep geworteld. Mannen zijn fout. Die moeten stuk. Die sloop je, dus.

Machtsstrijd


Deze machtsstrijd vindt overal plaats tussen mensen. Op het werk, in elke relatie, in de slaapkamer. Op elk moment zelfs; 's ochtends, 's middags en 's avonds. Het venijn is niet te missen. De vraag is: hoe kom je erachter wat er gebeurt en hoe dit zit?

Mijn opa werd 94 jaar oud en mijn moeder had altijd genoeg op de man aan te merken gehad. Tijdens de begrafenis hoorde ik mijn moeder tot mijn verbijstering speechen dat hij een goede vader was geweest tijdens haar jeugd... tot zij tiener werd.
Dit kon ik niet rijmen. Wat maakte dat verschil dan? Hij??

Nu mijn eigen dochter al een paar jaar tiener is en de grootste moeite heeft iets tegen mij te zeggen en tegenwoordig zelden meer dan één woord tegen kan uitspreken, als een verborgen maar aangeleerde terughoudendheid, is het evident dat zij tegen haar vader is opgezet door niemand minder dan haar eigen moeder. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat door te hebben. Dat zie, voel, merk, ruik en proeft iedereen, want het gebeurt recht onder je neus. Als dat meiske altijd pappa's spontane kleine meisje is geweest en plotseling niet meer spontaan maar extreem terughoudend is, en het zelfs opneemt voor haar moeder dus zegt wat haar vader vooral niet meer moet doen omdat haar moeder dat niet prettig vindt, is zij niet alleen opgezet tegen haar vader, maar tegen alles wat man is.

Wat doe je ermee?


Zo'n onderhuidse "opdracht" laat mams stiekem voelen aan haar dochter en daar is geen speld tussen te krijgen. Je kunt slechts jouw eigen waarheid aan een kind presenteren. Wat zij er mee doet/doen is haar/hun eigen zaak. Je kunt je alleen met jezelf bemoeien en zorgen dat jouw eigen gedrag zuiver is en blijft. De rest is de zaak van de ander.

Zeggen wat je niet wilt is ontkennend en negatief van aard


Dit gebeurt overal. Bij iedereen. In alle lagen van de bevolking. Wat interessant is om te zien, is dat wij mannen en vrouwen leren aan te geven wat wij NÍET willen en niet wat we wèl willen. Iedereen kent dit want ik zit dit terug bij man en vrouw, vrienden en vriendinnen.

Verwar en plunder


Wij mensen kunnen op zo'n moment dus maximaal onduidelijk, verwarrend en frustrerend bezig zijn. Een "doe dat niet" is (opvallend vaak) verwarrend bedoeld en zegt in feite niets. Het is mijns inziens dan ook niets anders dan een uitvloeisel van het eeuwenlange systeem van "verwar en plunder" (ander woord voor verdeel en heers) waarmee mensen tegen zichzelf en tegen elkaar opgezet zijn.

Wees toeschouwer


Geloof mij maar niet maar doe jouw eigen onderzoek; ga zelf eens op jouw gemak rondkijken in deze moderne, "beschaafde", wereld. Als toeschouwer. Waar je ook komt, in welk werelddeel ook, zie je hoe vrouwen zich van mannen afkeren; het SPEL van aantrekken en afstoten is begonnen. Voeg daarbij het intrigerende ingrediënt van "zeggen wat je niet wil" en de chaos is compleet.

Wat interessant is, is om te zien hoe stiekem mensen - vrouwen voorop - elkaar beïnvloeden. Ze laten je niet doorhebben hoe zij je besluipen, voor zich winnen en precies laten doen wat zij willen.

Ik ben 8 jaar met mijn ex-vrouw samen geweest en het leken tropenjaren. Er was continu strijd. Dat is niet een beetje zwaar maar onmogelijk zwaar; ik ben dan ook een jaar goed ziek thuis geweest in die tijd en dacht zelfs dat ik niet meer wilde leven (wat achteraf gezien niet mijn eigen gedachten bleken te zijn geweest). Ik ken deze vrouw nu 20 jaar en zie haar nog steeds precies hetzelfde doen. Er zit letterlijk niets constructiefs in. Je vraagt je af waar Liefde dan naartoe verhuist als mensen zo doen.

Stelling-omdraaien-vermoorde onschuld


Ik sloeg gister een dagboek open en las notities terug uit de periode van ons samenzijn en daarna, vanaf het jaar 2000, en zie hetzelfde patroon terug: stelling-omdraaien-vermoorde onschuld spelen. De één sticht brand en de ander moet blussen. Elk gesprek werd door haar onderbroken. En ik zat met een kop vol verwarring en goede voornemens. Die nooooit werkten. Omdat ik de goedheid in mijzelf verwarde voor die van haar, en ik mij haar negatieve intenties niet kon voorstellen.

Een opvallend voorbeeld uit mijn dagboek is, dat mijn ex-genote er gewoonte van maakte om niet te begrijpen wat ik haar vertelde en zo elk gesprek frustreerde. Consequent.

Sabotage, dus. Zeggen wat je niet wilt is bovendien ontkennend en negatief van aard en zorgt voor vastlopen. Van letterlijk alles. "Mindfuck" oftewel gaslighting (https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/157592-gaslighting-een-vorm-van-destructief-misbruik.html) vindt dan plaats. Een ziekmakend gegeven om iemand gevangen te zetten met woorden en intenties. Uiteindelijk wijst dit op bezitsdrang; de drang om een ander te bezitten.

We saboteren elk samenzijn doorlopend


Vrouwen - en mannen ook maar vrouwen met name - lijken getraind te worden om een gezellig samenzijn doelbewust en doeltreffend te saboteren. Effectief en efficiënt. Wij mensen dragen onze boosheid liefst maar over op een ander; we geven een man een destructief en conflicterend idee - en hoe we dat doen is onzichtbaar dus ontkennen we altijd - en dat idee lijkt van jezelf maar is het niet.

Ze laten een ander dus het vuile werk doen en haar destructieve klusje opknappen.
We willen elkaar krenken, overheersen en...bezitten.

Ik zie het overal gebeuren waar onlogische beslissingen, maatregelen of wetten worden uitgevoerd; daar zit de tong van een slang achter. Één die een manipulatieve boodschap heeft ingeprent diep in de hersens van een marionet die zich van geen kwaad bewust is en zijn opdrachtgeefster zal verdedigen.

Leerproces: we zijn spiegels voor elkaar


Het gaat altijd om ons gedrag, nooit om de mens zelf. Wij mensen zijn hier om te leren en tonen aan elkaar waar we mee zitten, zodat we anderen ermee confronteren, die op hun beurt ons er weer mee kunnen confronteren, zodat we inzien wat we doen en waarom, en dat kunnen veranderen. Kinderen staan hierom bekend; die belichamen de waarheid immers en zijn spiegels voor hun ouders in hun gedrag. 

Socrates stelde: "Trouw sowieso. Tref je een goede vrouw dan ben je gelukkig. Tref je een slechte, dan word je een wijsgeer." Dit geldt voor ons allemaal; mannen en vrouwen.

Mijn mentor hoorde ik zeggen tegen mij en anderen: overwin het ego. Word jouw eigen partner. Ik denk dat dat de boodschap is achter al ons gedrag; om met ons zelf in het reine te komen door één met onszelf te worden.

rj