zaterdag 9 december 2017

Les... voor iedere vrouw die mannen belaagt en wil onderwerpen:

Iemand uitlachen is niet leuk zonder publiek. Anders gezegd: men wil juist dat het slachtoffer het door heeft, anders ziet men in dat het slechts ultra kleinzielig, kinderachtig gedoe is |


Les... voor iedere vrouw die mannen belaagt en wil onderwerpen |

Kennelijk is het doel iemand te krenken, wanneer iemand zo doet. Dus moet het slachtoffer dat wel weten anders is het allemaal voor niets geweest.

Heel mijn leven bestudeer ik zulk leedvermaak en sadisme. Niet uit hobby of sado-masochistische verlangens, maar omdat men mij dolgraag als mikpunt uitkiest. Kennelijk heb ik een zodanige uitstraling dat ik dergelijk loser-gedrag nu eenmaal aan trek dus ik kan mij daarbij alleen voorstellen, dat dergelijke figuren, die anderen graag vernederen, in wezen hartstikke bang zijn voor hen die onbevreesd en levenslustig zijn en 'staan'. Iemand naar beneden trekken omdat je de ander niet gunt wat jou nooit gegund was; slachtoffergedrag dus eigenlijk. De terreur van de underdog, zogezegd.
-

Dit idee kwam voort uit een herinnering aan het doorzichtige, doortrapte en verwerpelijke gedrag van een jonge vrouw in een lokale gelegenheid. Er werken vaak studenten van begin twintig. Ze deed aanvankelijk vriendelijk zodat een gesprek kon ontstaan maar wilde mij slechts in haar val lokken. Door zielig te doen lokte ze mij uit om een opmerking te maken; ze vroeg zich hardop af of ze met de bus, fiets of lopend naar huis zou gaan en was aan het dralen. Je weet wel. Zeuren, zaniken en zuigen. Velen zijn er 'goed' in. Zonder na te denken kopte ik 'm in door te zeggen dat ik haar best wilde brengen. Echt een gentleman-gebaar. Toch? In plaats van dankbaar te zijn ging ze nu duwen en trekken; ze stelde een vraag die niet relevant was en zag haar kans schoon om spel te spelen... het spel van aantrekken en afstoten, want ik had nu eenmaal toegehapt. Ik werd op slag de klootzak en de dirty old man. Het gesprek was over. Ze had haar reden om mij te kunnen uitlachen.

Zo kortzichtig als maar kan had deze vrouw de impressie dat ze mij achter dr kont aan had. Stom van dr, want dat was haar eigen illusie en de hare alleen; zíj had haar interesse laten merken alleen draaide ze dat om en deed net of ik interesse in haar had. Du-uh. Wat doen mensen toch vreemd...

Dit moet iedereen bekend voorkomen; het is Het Spel dat met name vrouwen spelen. En vaak ook. Ik zie het doorlopend. En ze doen dat gemeen, achterbaks, hypocriet en alleen om iemand te kunnen vernederen. Krengen zijn het dus.
Niet één vrouw uitgezonderd. En iedereen ontkent altijd alles.

Waarom? Omdat dit over verdriet gaat. Mensen zijn intens verdrietig wat ze weten om te zetten in kwaadheid en die moet ergens heen. Dan maar een willekeurige kerel in het stof laten bijten. Persoonlijk is het dus nooit. Krenkend wel. En dom ook. Want je hebt altijd jezelf ermee. Omdat je jezelf te kort doet.

Punt is, dat ik nooit meedoe met zulk spel. Ik ga mijn eigen gang en daar komen die meiden zuur achter, omdat ze zichzelf beet hebben en niemand anders, om vervolgens furieus te worden en te constateren, dat hun plannetje niet is geslaagd - en mij kijken ze de rest van hun miserabele leven verwijtend aan... alsof ik de schuldige ben voor hun intentie en slechte spel.

Echter iemand die furieus wordt, was het al. Einstein zei daarover; wie strijdt met een ander, heeft onvrede met zichzelf. Een meisje van 8 zei ooit: zo iemand is boos op zichzelf.

Het trieste hieraan is dat NIEMAND op het idee komt om zulk triest gedrag een keer te evalueren, openlijk te bespreken en volwassen te leren doen. Welnee. Never. Liever blijft zo'n koe - wees eerlijk - dr hele leven zulke trucs uithalen en de ander aanwijzen als schuldige voor haar achterbakse intentie, slechte spel en venijnige humeur.

Denk je dat zo iemand GELUKKIG is?? Ik weet wel zeker van niet. Anders zou men zulk gedrag niet nodig hebben en wel normaal doen. Dat wil zeggen gewoon praten zonder die onzin en die spelletjes. MANNEN HEBBEN DE NAAM. VROUWEN DOEN HET.
Da's altijd zo.

Feit blijft dat we leven te midden van leugenaars, bedriegers en verraders. De één nog instabieler dan de ander. En niemand vindt dat vreemd, niemand doet er wat aan, alles blijft bij het oude. En we geven elkaar de schuld terwijl niemand bij de bron van zulk ongenoegen gaat kijken - de eerste acht jaar van ons leven, de periode die heilig is, waarin we volledig van ons gevoel worden weggejaagd, waar we eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijtraken en zodoende verloren en richtingloos zijn geworden, zonder enige hou-vast. Wat overblijft is hou-ding.

Wie het logisch vindt dat we daarvoor elkaar blameren (beschuldigen) is niet alleen niet goed wijs maar vooral furieus zodat de verstandelijke vermogens vertroebeld zijn geraakt.
Geef zo iemand altijd gelijk, en loop weg. Ver weg. Naar een volgend avontuur.
Als dialoog onmogelijk is en contact zinloos, maak dan dat je weg bent, om er achter te komen dat vriendschap niet bestaat in een wereld van verdeel en heers waar ieder tegen zichzelf en elkaar is opgezet.


Wie één is met zichzelf, is nooit eenzaam. Ook niet als een hulpbehoevend iemand je dat wil laten geloven.++

-

Kortom, dit noem ik een...
Les... voor iedere vrouw die mannen belaagt en wil onderwerpen.


Gepubliceerd op facebook.com/1367298943379769 op 8 december 2017, 23:38 |


donderdag 7 december 2017

De invloed van onze leefomgeving (school voorop) op ons functioneren als mens en onze zucht naar een stam (triba)

De invloed van onze leefomgeving (school voorop) op ons functioneren als mens en onze zucht naar een stam (triba)

"We leren eerst elkaars lichaam kennen en niet elkaar." Woorden van mijn vader vroeger. Dat noem ik een negatieve kijk op de dingen en dus geen bijdrage. Zo is het niet. We horen elkaar niet te leren kennen. Je gaat het gedrag van de ander toch niet voorspellen?? We horen elkaar te waarderen. Dat heeft niets met leren kennen te maken. Dat heeft te maken met samen lol maken.


Levenslust, prooi, bezit

Wie levenslustig in het leven staat trekt de starende blikken van mensen die zuigen. Ik zie het overal gebeuren. Continu. Jonge mensen zijn gewilde prooi voor hen die 'het' niet uit zichzelf kunnen halen en het dus buiten zichzelf zoeken. We noemen iemand een lekker ding of een kontje en roemen kwaliteiten die niet ter zake doende zijn voor de kwaliteit van het contact. Dus gaan we voor kwantiteit. We gaan voor bezit, feitelijk.

Gemis

Wie zich dit realiseert beseft dat we iets in ons zelf missen dat we bij elkaar proberen te halen ter compensatie van dat gemis. Over welk tekort gaat dit?


School

Wie opgroeit in het beschaafde en moderne wilde westen, mag twaalf jaar naar school en leert daar het hoofd te gebruiken en vooral bij het gevoel weg te blijven. Een heidens karwei waar dan ook twaalf jaar voor staat, te beginnen bij de kleuters die liefst een pre-school entry exam afleggen om te tonen dat ze al kunnen lezen. Het kind wordt dus geen enkele gelegenheid gegund om kind te zijn. Wat het leert heeft niets met mens-zijn te maken.
Het resultaat is dat een kind opgroeit zonder eigenwaarde en zelfvertrouwen en dus zonder enige houvast.


Houvast ten opzichte van houding

Wie opgroeit zonder houvast creëert houding om toch maar door te kunnen. Een verstandelijk product uit nood tot overleving en we noemen dat ego. Volledig verstoken van enig gevoel kent het ook geen gezond verstand. Wel protest.

De rest van z'n leven zal het kind proberen te compenseren wat het onderweg verloor in de belangrijkste jaren van z'n leven; de eerste acht jaar zijn heilig immers, tussen zes en acht jaar vormt zich het verstand.


Niet te vertrouwen

Het probleem met dit traject van opgroeien is, dat een mens zonder houvast niet te vertrouwen is, onvoorspelbaar slecht-menselijk-gedrag gaat vertonen en bovenal geen levensplezier kent zodat alles buiten zichzelf vandaan moet komen. De drang tot afleiding zoeken is geboren. Roken, drinken, snoepen, druks, seks, relaties, tv, internetten, winkelen, gamen, en al die andere varianten om het gevoel maar niet te voelen zijn zo ontstaan.


Verdriet

Enkelen vergrijpen zich daar niet aan en gaan zoeken omdat ze zich verwonderd afvragen wat zulk rampzalig want destructief gedrag nu eigenlijk in hun leven moet. Het maskeert in feite verdriet. Dus is ieder in eigenlijk heel verdrietig en per definitie dus niet gelukkig. Dat zie je terug in gesprekken tussen mensen die onderling zeuren, zaniken, zuigen en proberen de ander tijdelijk te domineren om zo het eigen verdriet maar niet te voelen.


Verbinding en geborgenheid zoeken in de stam

Mensen die elkaar opzoeken zoeken meer dan afleiding. We zoeken verbinding. We zoeken een stam om bij te horen. Dat is natuurlijk. We zoeken om te beginnen een partner en daar is niets mis mee want zielen trekken elkaar aan maar mogen nooit vergeten dat we die ander niet te bezitten hebben. Wij doen dat meestal andersom en wensen iemand tot bezit.

Voeg daaraan toe dat wij door het uitgekiende verdeel-en-heers-concept tegen elkaar opgezet zijn en zie daar de oorsprong van onderlinge haat en afgunst en de waanzin is compleet.
Erger kan het niet worden en dat is precies het breekpunt van deze tijd, omdat steeds meer mensen er niet aan ontkomen dat we eigenlijk onszelf belazeren en niet leven op een manier die bij ons past.

"Leven zonder angst... is dat geen geweldig streven?"

Spontaan = zonder angst

Dit rotstukje is in een kwartier geschreven op een nokia 3720 uit het jaar kruik. Zin voor zin kwam te voorschijn en op een paar verschrijvingen na - omdat er twee gedachten tegelijk uit wilden - kwam het er zo uit. Dat is zoals de mens bedoeld is te zijn. Spontaan zonder op z'n tellen te hoeven passen. Gooi er alles uit zonder je in te houden, dus zonder de angst voor straf. Is dat geen geweldig streven? Leven zonder angst? Ik geef er workshops over, kijk maar bij de events op deze pagina.

In aanvulling hierop schreef Pieter Stuurman een bruikbare tekst die goed te begrijpen is en die ook in een kort filmpje is gevat; "Belastingen en Oorlog - de manier voor de elite om het volk onder de duim te houden": achterdesamenleving.nl/belastingen-en-oorlog-manier-elite-om-volk-duim-houden/#.WiENVFXiaM8

Hoor je het ook eens van een ander.

Zorg dat je plezier maakt in plaats van zorgen. Ons hoofd hoort leeg te zijn en is niet gemaakt om onzinnige info te onthouden die tevoorschijn schiet als een kassa-register zodra je op een knop drukt. Als mens heb je er dus alles aan te doen om dat te herstellen en dat gevoel in ere te herstellen. Wie dat doet is altijd gelukkig en leeft zonder angst.++

gepubliceerd op fb.com/1361496247293372 op 2 december 2017


meerleeslinks:

verboden vrucht: facebook.com/1232389260204072 |
Plato's heilige huisjes: facebook.com/1108710592571940
Je eigen partner zijn - facebook.com/1319392408170423 |

'School draait om macht en om dwang' - parool.nl/opinie/-school-draait-om-macht-en-om-dwang~a4518112

Agressieve dominantie door de vrouw...? Mondiale problematiek eens op een andere manier bekeken

Agressieve dominantie door de vrouw...? 

Mondiale problematiek eens op een andere manier bekeken - dichtbij huis dit keer met de visie van Lisette Thooft als vertrekpunt | 

Vrouwen kunnen mannen verliefd op zich maken. Zij hebben de mogelijkheid ertoe en het lijkt erop of deze eigenschap alleen aan vrouwen is toegekend.
Gevolg hiervan is, dat vrouwen de man domineren. Op elk gebied. Seksueel gebied sowieso. En dat blijkt wel; wanneer, hoe vaak en hoe lang er seks is - en wie er een orgasme krijgt en hoeveel - lijkt door de vrouw gedicteerd te worden. Zij bepaalt. Alles.
Dictatoriaal in bed dus. Ook als de man DENKT dat hij geil is, en zelfs als hij het initiatief neemt, blijkt dit in negen van de negen gevallen toch echt de macht van de vrouw te zijn.

Schrijfster Lisette Thooft gaat zelfs zover te stellen, dat vrouwen seksueel agressief en derhalve zo dominant waren, dat mannen er bang voor waren; mannen moesten zich dus organiseren om dat te doorbreken en Lisette spreekt over de periode lang vóór het christendom.
Ik waag dat te betwijfelen omdat het mij wel erg verzonnen voorkomt.
Wat ik wèl zie is dat vrouwen zich NU seksueel dominant opstellen. En eigenlijk dominant zijn op elk gebied. Zij zijn de baas. Punt uit. Ik vraag mij hardop af of daar gelijkheid, oprechtheid en authenticiteit in zit... laat staan waarheid en vrijheid...?

Feit blijft dat vrouwen AANTREKKEN EN AFSTOTEN; eerst verleiden ze ELKE MAN die ze ontmoeten en wanneer deze hapt - en waarom zou hij dat niet doen? - spelen ze hun SPEL met hem. Wanneer ze er vervolgens genoeg van hebben, stoten ze hem af, vaak op zo vernederend mogelijke manier - die niet zelden hun eigen belang óók schaadt. Tegenstrijdig gedrag, dus.
Aantrekken en afstoten - niet te verwarren met aanstoten en aftrekken - is dus een door IEDERE VROUW beheerste vaardigheid die PUBLIEKELIJK tentoon wordt gespreid en ALTIJD wordt ontkend als iemand dat bespreekbaar wil maken. Hoe geniepig, stiekem, achterbaks, venijnig en gemeen wil je het hebben...?

De vraag dient dus te rijzen: welk doel dient dit?
Geen mens kan je dit vertellen tenzij die zelf langdurig onderzoek heeft gedaan. Ik ben ermee bezig en vind iedere keer een stukje van deze intrigerende legpuzzel, en kom tot nu toe telkens weer terug uit bij VERDEEL EN HEERS.

We zijn tegen elkaar op gezet en vooral tegen onszelf. We zijn weggejaagd van ons gevoel en kunnen niet liefhebben; alleen strijden. Consequent conflicterend gedrag is het onvermijdelijke gevolg.

Onbewuste sabotages zijn het gevolg oftewel de mensheid saboteert zichzelf zonder te weten wat hij doet of waarom. Ga maar na. Waarom zou je jezelf tekort doen door andere mensen, soortgenoten dus, te benadelen?

Is dat verdacht of niet?

Dat het zo is, is een gegeven. De vraag is: dienen we dat zo te laten? Hoe pakken we dat aan?

Dit is een uitnodiging tot dialoog. 
Om te beginnen met ons-Zelf. Zelf is ziel, ander woord voor gevoel, geweten, intuïtie, karakter, authenticiteit, je "ik", het innerlijk, het lichaam... dat nooit liegt.
Mogen we misschien weer leren luisteren naar (de tekenen en signalen van) ons lichaam??
Hoe dan?

Ook Lisette Thooft vraagt zich dit hardop af alleen is haar benadering zo verstandelijk als het maar kan en zie je dat zij gevangene is van haar ratio die koste wat kost naar haar gevoel wil terugkeren maar haar verstandelijke benadering niet wil opgeven. Loslaten is een heikel ding, dus. Da's de overlevingsmodus. Ego, dus.

En wat produceert een verstandelijke benadering? Kou. Emotionele kou. Het omgekeerde van warmte en liefde. Precies het omgekeerde van wat we willen bereiken, dus.
Dus is de enige manier om dat te bereiken: LOSLATEN.

Wat? Nou... alles. Alles wat jou geleerd is als 'waar'. Je dient dat koppie leeg te gooien voor je 't weer kunt vullen met wat anders.
Da's logisch, toch?++


Naschrift over Einstein |

Wat bedoelde Einstein toen hij zei: "We kunnen de problemen niet oplossen met dezelfde manier van DENKEN dan waardoor ze ontstaan zijn." Welke manier van denken zou dat dan zijn?

Meerleeslinks:


Plato's heilige huisjes: fb.com/1108710592571940

Je eigen partner zijn - fb.com/1319392408170423

'De ziel als diagnose methodiek': fb.com/1318778301565167

"Brug naar de Toekomst..." Vrouw op voetstuk fb.com/1139691852807147

Relatie?! fb.com/1320439111399086

De zwakke plek van de westers gevormde mens: bezitsdrang... fb.com/1356114434498220

verboden vrucht: fb.com/1232389260204072
-

Gepubliceerd op facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1365064176936579

-

Reacties via persoonlijk berichten | 

Diverse reacties ontvangen die dit bevestigen. Mijn reactie daar weer op: 

"Dank je wel. Zeer openhartig. En zeer welkom. Zo bouw je een dialoog op. Ik deel een tamelijk briljante ingeving waar maar weinig mensen zicht op hebben en die nog aan alle kanten is uit te bouwen en aan te vullen. Je kunt er de conclusie uit trekken dat moeders en echtgenoten van alles projecteren om mannen een idee te geven en dus eigenlijk daarmee macht hebben en idd misbruiken. Goed gezien. Ga het maar na. Het heeft mij jaren zoeken gekost en aangezien tijd vanzelf verstrijkt kostte het mij niets maar leverde van alles op


Mijn hypothese is: mannen hebben de naam, vrouwen doen het.  Zie daar SPEL. Dat heeft idd niks met liefde te maken.  Dus ga eens na of je jezelf ziet in het gedrag van de man bij wie je het omgekeerde zag? 


Mijn mentor zei al: vrouwen zijn erger dan mannen. In mijn geval - en dus alleen mijn ervaring - is àlles van vrouwen afkomstig. Sabotage, strijd, ellende. Kiespijn, blindedarmoperatie, ongelukken, lichamelijke ongemakken...ÀLLES. Check maar...of dat ook voor jou klopt.


Wat het mij opleverde: inzicht. Hoe het ècht zit. Ik weigerde aan mezelf te twijfelen en dan kom je daadwerkelijk tot inzicht."
-

S schreef: Dat je als vrouw jezelf aantrekkelijker kan maken voor een man en hem hierin kan verleiden, klopt!!
Seksueel is een man goed te beïnvloeden door een vrouw.
Of vrouwen in het algemeen  deze macht gebruiken of misbruiken om mannen voor zich te winnen om zodoende een relatie met iemand aan te gaan kan ik persoonlijk  geen uitspraak over  doen of dit klopt, ik heb er namelijk nog niet eerder zo naar gekeken.
Persoonlijk ken ik namelijk meer de omgekeerde versie...

S: Vrouwen zijn idd erger in het stiekem kunnen zijn
En ja gezien het gedrag van een man, heb ik mijzelf ook zeker gezien

S: Hetgeen jij beschrijft in het artikel , herken ik wel uit mijn eerste ervaringen wat liefde had "moeten/hoorde" te zijn..
Wanhopige uitspattingen om iemand aan je te willen binden  .. vol schaamte toen ik hiervan het besef kreeg..
Toen kwam de mannelijke kant naar boven ..
Tot het besef kwam dat ik daar helemaal niets mee won voor mezelf, behalve afschuw..naar mijzelf.
Tot ik dus in de fase belande   dat de mannen mij veroverde, blind wordt je dan..
En kou komt er voor retour..
Die kou is nu veranderd in ongeloof...door besef !!
En daar nu de rust in kunnen vinden,  is op het moment ook mijn eigen sabotage...

S: En of het nu een man of een vrouw is als partner, beide bezitten zij een capaciteit zichzelf en de ander te verzieken
S: Of ik mijzelf zag in die ander,  verschilt zeker van de fase waar ik mij in bevond..
Vroeger kon ik me zo gedragen ( vooral  bezitsdrang ) als hoe mijn "laatste" partners  in relatie.s zich gedroegen...
Dus ik vind het moeilijk om te kunnen beoordelen of dit nu typisch vrouw of mannen gedrag is wat overheersender is..
S: Graag gedaan.... Niets zo intrigerend als het gedrag van de mens op deze wereld 😊.

Welkom op aarde in het jaar 2018

Welkom op aarde in het jaar 2018. Waar liefde verpakt is in films en bloemen en het gevoel volledig is verdreven. Waar mensen hele dagen werken om belasting te mogen betalen. Waar kleine zelfstandigen het moeilijk wordt gemaakt en grote ketens en multinationals het voor het zeggen hebben. Waar ouders hun kinderen lastigvallen met regels waar ze zelf ook niet achter staan. Waar kinderen agressief en vijandig hun op gevangenis gelijkende school verlaten en protesterend hun weg naar huis zoeken om daar nog verder beperkt te worden in hun mogelijkheden door ouders die scheel kijken van wat ze zelf allemaal niet mogen en dat dus hun kroost ook niet kunnen gunnen.
Waar regeringen de grootste tegenstanders zijn van de burgerij en een wij-tegen-zij-front vormen, want ook hier geldt: hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund is? Waar destructieve maatregelen elkaar in rap tempo opvolgen en mensen zich vrijwillig in hun mogelijkheden laten beperken.

Waar niemand gelukkig is. Waar geld de boventoon voert als hoogste religie en mensen de meeste macht naar zich toe graaien door anderen te overheersen. Waar vrouwen zich de underdog voelen, (hun) mannen belachelijk maken en willen domineren, en niet schromen de kinderen tegen elkaar op te zetten.
Waar buren, ouders, en vrienden elkaar en vooral zichzelf verraden. 

En waar een handjevol mensen het snapt en zegt: laten we de tuinhekjes wegdoen, een zwembad graven en een barbecue organiseren om die saamhorigheid en daarmee het thuisgevoel op gang te brengen... zou dat iets zijn...?++

Naschrift |

Wees toeschouwer. Bezie wat er gebeurt van een afstand en neem vooral jezelf niet zo serieus.

gepubliceerd op facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1364311923678471 op 5 december 2017, 15:38 | 

maandag 27 november 2017

School sucks. Should it suck?? - basale misstanden in het onderwijs

"The schools suck... should it suck???"

Dat zegt de ene scholier tegen de andere in de uiterst leerzame film The Trotsky uit 2009. Kijk zelf maar: 

Onderaan deze blog is een langer stukje uit deze film te vinden met daarin het volledige plot en de ontknoping, dus in het kort waar de hele film over gaat. Dit is de trailer: youtu.be/HtU7ERJ3cTw.


Dit... is mijn uitnodiging tot dialoog: 


"Goeiedag. Ik kom op verschillende scholen en ben iedere keer verbijsterd over de haat en vijandigheid die ik aantref; over de ijskoude, snoeiharde wijze waarop mensen er met elkaar omgaan; over het protest wat ik zie als uiting van onvrede over hoe uitzichtloos het hier toegaat; en de verslagen blikken in de ogen van de meeste uitgeputte jonge mensen.
Ik heb me verdiept in deze materie en schrijf er artikelen over.
Ik wil iedere leerling, student, leraar, "leerraar", teamleider, directeur, rector en andere aan school verbonden bevlogene bereiken, raken en bewegen, met een paar kernachtige vragen en stellingen, als uitnodiging tot dialoog.
Omdat ik vind dat iedereen hierin gehoord dient te worden en niemand zich afzijdig dient te houden om constructieve bijdragen te leveren aan "wat er goed gaat" en "hoe het beter kan".
Of dat lukt is niet mijn zaak; het is mijn verantwoording om mijn mond open te doen en mijn visie te delen. Ik maak graag een begin. Of en hoe dit doorwerkt, is aan jou."

Zo luidt de uitnodiging. De eerste opzet startte hier: fb.com/1344583455651318Misstanden in het onderwijs |


"Misstanden in het onderwijs: worden leerlingen gehoord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom resulteert (o.a.) school in vijandig onderling gedrag en extreme competitiedrang?
Waarom is het huidige onderwijs niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd? "Doen ze maar wat?" Wat is het eigenlijke doel van onderwijs en waarom laten we dat toe?
Waarom worden er kwaliteitsinjecties door de minister in het onderwijs gepompt zonder dat het de basale problemen adresseert?
Waarom zijn kinderen onderling zo hard naar elkaar? - vraagt de daarover verbijsterde studente sociale pedagogiek Sharon zich af in gesprek met ondergetekende.
Waarom staan scholen niet open voor verbetersuggesties?
Waarom is er zoveel geweld in het onderwijs - waarbij leerlingen van alles MOETEN en opvallend weinig MOGEN? Is dat gelijkwaardig? Is het de bedoeling om stabiele volwassenen te kweken of juist het omgekeerde? Is onderwijs bedoeld om de massa te onderwerpen?

Kortom: vraagt het onderwijs van onze meest dierbare groep mensen - de jongsten - om verbetering, en zo ja, hoe? Waar moet je beginnen?"De essentie van het probleem is geen probleem


KERN is deze. In je eentje verander je een systeem niet dat verdedigd wordt door de massa. Je dient te wachten tot er voldoende mensen vastlopen om te willen veranderen. De pioniers dienen al wel de dialoog aan te gaan en zich zo voor te bereiden op wat er komen gaat. Wij zijn die pioniers.

Onze kinderen kunnen we niet redden maar da's onze taak ook niet; zij hebben hun eigen weg.Uitwerken of aanvullen


Reden genoeg om deze blog uit te werken op Dagboek van een Vreemdeling en aan te vullen, o.a. met de eerder gepubliceerde blog "Gedwongen onderwijs": dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/gedwongen-onderwijs.html


Actie


Moet ik in actie komen? Hoe dien ik in actie te komen? Een open brief aan elk schoolbestuur van elke school? Elke scholier aanschrijven? Elke leraar? Dien ik wel in actie te komen of is deze publicatie voldoende? Er wordt al genoeg geschreven en gezegd dus is vervolg wel zinvol?

Mensen mogen zelf in actie komen en zich afvragen, als impliciete oproep aan alle leerlingen, studenten en leraren: "school sucks... should it suck???" Men mag zelf een kritisch woord verspreiden, zich onderling organiseren en lezingen en bijeenkomsten organiseren. Genoeg sprekers te vinden, er is genoeg om over te praten. Of niet soms?Kijk naar Pay It Forward - de gelijknamige film is uit 2000. Of iets werkt weet ik niet en maak ik misschien niet eens meer mee. Is dat mijn zaak? Of is het mijn zaak te doen wat ik kan? Ik benoem het maar ga niet in mijn eentje een anderswillende orkaan tegen kunnen houden.Input van andere onderzoekers: Sugata Mitra, Jef Staes, Ken Robinson


Onderzoeker Sugata Mitra laat zien hoe het anders kan. Hij spreekt over “The future of learning”, een award winning TED talk uit 2013: youtu.be/zpcEpmNbHds *). Hij concludeert dat kinderen in groepen elkaar leren. Moeiteloos komen ze uit complexe problematiek en leren zichzelf zelfs “en passant” een andere taal. Laat je verrassen door de eenvoud van zijn experimenten en zijn levenshouding - en de pracht van de uitkomsten ervan. 

Nogmaals, iets uitgebreider: “Sugata Mitra's new experiments in self-teaching”: youtu.be/dk60sYrU2RU*).Jef Staes


Dichterbij huis spreekt de Vlaming Jef Staes over diplomavrij onderwijs, functievrij werk en een pensioenvrij leven. In Finland krijgen kinderen op de basisschool geen cijfers en geen diploma's. Het kàn dus wel. Waarom hier niet?
Meer of Jef Staes in: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/simpel-leven.html


Sir Ken Robinson - Changing Paradigms


Sir Ken Robinson spreekt over Changing Paradigms - youtu.be/mCbdS4hSa0s (55 minuten); korte versie ervan ondersteund met een animatie van 10 minuten: youtu.be/zDZFcDGpL4U.
Zijn visie: "In plaats van onderdrukken, dienen we die briljante geesten die in 98% van ons zit -al op de kleuterschool- de ruimte te geven."
Robinson laat zien, wat er mis is met ons educational system welke schreeuwt om verbetering. Om transformatie, beter gezegd.


"In plaats van onderdrukken, dienen we die briljante geesten die in 98% van ons zit - al op de kleuterschool - de ruimte te geven."


Scholen in Finland


Het korte filmpje over hoe het toegaat in Finland spreekt voor zichzelf:

"Finland streeft naar huiswerk- en diplomavrij onderwijs. Laat je verrassen door dit filmpje".
uit: 
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/gedwongen-onderwijs.html en fb.com/1317996801643317Workers of the world... relax


Ten slotte vond ik dit inspirerende korte filmpje dat ons laat zien dat "werk" de mens ondermijnt en dat de mens niet zou moeten werken. We dienen wel wat te "doen" maar werk zelf wordt nooit besproken. Mensen zouden er spel aan moeten toevoegen en zo de factor plezier introduceren, kortom: Workers of the world... Relax! [youtu.be/Ie5zO-mF31M]
Meerleeslinks |


* gedwongen onderwijs: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/gedwongen-onderwijs.html [blog van 13-10-2017]


* presentatie op een basisschool over gevoel: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/12/wie-weet-wat-gevoel-is-hoe-werkt-het.html [blog van 12-12-2014]


* mail van 200 vragen aan directrice: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/11/brief-aan-directrice-basisschool-over.html | nog in concept


* de boodschap van John Taylor Gatto in " De wonderlijke energie van kinderen - en wat school met ze doet": dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html


* Jef Staes: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/simpel-leven.html


* Waarom we zoveel móeten | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/09/waarom-we-zoveel-moeten.html


* Onberispelijk gedrag: het belang van Intentie in Geweldloos Communiceren: http://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/overtuigen-kan-niet.html


* Innerlijke twijfel of aangeleerde normen als voeding van ego? facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1344246939018303Films


Films die deze visie aanvullen en/of ondersteunen:


* The Trotsky [2009] - te downloaden via yts.ag/movie/the-trotsky-2009;
gebruik een download-tool zoals µtorrent
(zie hierover de blog "filmpje": dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/filmpje.html)


* The peaceful warrior [2006] - yts.ag/movie/peaceful-warrior-2006


* Pay it forward, geef het door...: facebook.com/871961776246824 


* It's a kind of a funny story [2010]: yts.ag/movie/its-kind-of-a-funny-story-2010 over een zestienjarige die zichzelf van het leven wilde beroven en in de psychiatrie terecht komtV for Vendetta (2005)Network (1976); Cloud Atlas (2012)

Meer? Zie: de website en facebookpagina "Laat me leven".
En bekijk de film-suggesties op dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/filmpje.html
-

*) Filmpjes op youtube kunnen verdwijnen; daarom zijn ze hieronder herhaald, uploaded en wel.

Sugata Mitra (TED talk 2013): 

Workers of the world... relax:

Sugata Mitra (TED talk 2010):

Sir Ken Robinson: 

The Trotsky:
het plot en de ontknoping - dus precies dat waar deze film dus over gaat in minder dan 15 minuten:

dinsdag 7 november 2017

Sensitieven, energieën en psychisch vampirisme - wetenschappelijk onderzoek dat ZUIGEN aantoont

Eindelijk wordt de reikwijdte en kracht van intenties in beeld gebracht


Eindelijk is aan te tonen wat intentie doet, hoe dat merkbaar is èn dat het bestaat. Het is aangetoond en bewezen; de "beste heler van onze tijd" (Edgar Cayce) kon op afstand diagnose stellen. Dat mag men positief gebruik van talenten noemen.

Ik wijdde een blog hieraan, aan de hand van een lang bewaard artikel over wetenschappelijk onderzoek door psychiater Shafica Karagulla. Het artikel "Sensitieven, energieën en psychisch vampirisme" van Alexandra Gabrielli in "Bres" heb ik tientallen jaren bewaard, herlezen en gekoesterd. Zuigen en psychisch vampirisme staan hierin duidelijk beschreven en mag men zien als negatief gebruik van talenten, waar wij mensen ons bovengemiddeld schuldig aan maken - want we doen dit dagelijks en iedereen kent het. Van 8 tot 88 jaar oud.


Bezitsdrang 

Eindelijk wetenschappelijk onderzoek dat het ZUIGEN en dus het parasitaire gedrag aantoont dat mensen onderling doen. Machtsmisbruik, machtsspelletjes, domineren, vernederen, kleineren en betuttelen is allemaal te herleiden als je er serieus onderzoek naar doet. Dit valt in de categorie bezitsdrang want het toont hoe we de ander willen inlijven en dus willen bezitten.

Dit komt niet uit de lucht vallen. Het gebeurt in het groot om ons heen en achter de schermen, en dus ook in het klein, tussen mensen onderling. Het gaat erom dat we inzien wat er mondiaal gebeurt en hoe dergelijk gedrag duidt op "verdeel en heers"-concept dat ons tegen elkaar opzet, alles doet tegenwerken en saboteren, en hoe dat achter de schermen in stand wordt gehouden.


Aanvullingen op het artikel uit voortschrijdende inzichten

Ik heb het artikel aangevuld met bevindingen uit eigen onderzoek; aanvullingen om de brug te slaan naar hedendaagse problematiek, dus om de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van deze materie te vergroten. Mochten er desondanks vragen zijn, stel die dan gerust. Door de interactie ontstaan vaak weer nieuwe inzichten - voor beiden.

Klik op een plaatje om te vergroten en beter te kunnen lezen.

Meerleeslinks: 

Karagulla, Shafica (1914-ca. 1986) - Dictionary definition of Karagulla, Shafica (1914-ca. 1986) | Encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/karagulla-shafica-1914-ca-1986

Smit geneest volksvijand nummer 1: kou | renvogel.com/2011/03/31/olof_smit_geneest_volksvijand_nummer_1_kou |
-
donderdag 2 november 2017

Weggejaagd van ons gevoel leert ieder elkaar te overheersen

In onze jeugd worden we WEGGEJAAGD VAN ONS GEVOEL.
De rest van ons leven zijn we bezig dat GEMIS te compenseren.

Alles wat wij doen is om dat gemis niet te voelen. We onderdrukken dat gevoel. Een briljant bedachte vicieuze cirkel om mensen te overheersen - die vervolgens ook elkaar gaan overheersen.

                                                          -


Iedereen leert om ELKAAR TE OVERHEERSEN. Wanneer we dat (durven) inzien kunnen we misschien een begin maken met de daartoe noodzakelijke verandering

                                                          -

GEVOEL is verboden, verbannen en vermoord.
Dat is een gegeven dat wij toegelaten hebben.

Laten wij dat zo? Moeten wij daarmee blijven leven? Laten wij de onderdrukking toe
die het gevolg daarvan is? Laten wij toe hoe we tegen elkaar worden opgezet? Laten wij
toe hoe wij ons zelf en onze dierbaren verraden? Laten wij het zo hoe wij worden
vervreemd van en worden opgezet tegen onze kinderen, onze familie, onze buren, onze
vrienden en... ons zelf?

                                                          -

Of... gaan we voor levenslust, voor verbetering van levenskwaliteit, voor... LEVEN?


bron: fb.com/1333927966716867

vrijdag 27 oktober 2017

Gesprek met (iedere willekeurige gemeentelijke of overheids-)instantie | Betutteling

Gesprek met (iedere willekeurige gemeentelijke of overheids-)instantie |

Goedemorgen. Mij viel iets op in ons gesprek van gister en ik wil dat graag benoemen.
Je hebt mij geattendeerd op de mogelijkheden die ik zelf kan aanboren en deed een suggestie die ik nog niet onderzocht had. Dat onderzoek ik nu dus gelijk.

Tegelijkertijd valt op dat jouw instantie niet scheutig is met het zelf toekennen of faciliteren. Ook heb ik hierover geen inhoudelijke reactie vernomen, tijdens ons gesprek gister.

OVERHEERSENDE BEMOEIZUCHT |

Ten slotte valt op dat jouw instantie bij monde van jou, de gewoonte laat zien om overheersende bemoeizucht te tonen; dat wil zeggen alle info te vragen en zonodig af te dwingen via mentale chantage zonder zelf openheid van zaken te geven.
Kijk zelf maar. Al enige tijd - sinds september en eigenlijk al langer - loopt mijn vraag en inhoudelijk kwam er geen reactie (gister), maar wel vindt het gesprek geheel en al op mijn terrein plaats, zonder enige openheid van wat er door jou zoal (intern) besproken is of met wie. Dat blijft achter gesloten deuren. Alsof dat iets geheims is.

Dit is opvallend en daarom heb ik het te benoemen. Ik zou graag zien dat er meer openheid is, zeker naar mij toe, omdat dat eerlijk is en meer in evenwicht. Het is ook transparant en daardoor vertrouwenwekkend.
Anders is het voornamelijk overheersend van aard en daar zit geen vrijheid in. En als er geen vrijheid in zit, hoe kan er dan waarheid in zitten?

BETUTTELEND GEDRAG |

Het is niet zomaar dat ik dit schrijf. Je was nieuwsgierig naar mij en om deze reden. Ik benoem zaken waar anderen aan voorbij gaan.
Onderschat niet het belang hiervan. We mogen dergelijk betuttelend gedrag 'normaal' achten maar dat is het niet. Het gaat te ver. In plaats van iets ter tafel te brengen en daar te bespreken, reikt dit over de tafel heen, op het bordje van de ander en pikt dat volledig in.

OUDERS |

Dat onze ouders zo doen wil niet zeggen dat het correct of gepast gedrag is. Het is overheersend van aard en in feite kwalijk gedrag dat geen vrijheid laat maar de ander inpikt.

GELIJKWAARDIG DOOR OPENHEID |

Uit nieuwsgierigheid heb ik dat tot dusverre toegelaten. Het moment lijkt aangebroken om meer openheid te geven en mij als gelijkwaardig gesprekspartner te gaan leren zien.
Niet als burger-service-nummer.

rj

-
Leerzaam: overheersende bemoeizucht... leer het herkennen. Wees toeschouwer. Om te beginnen van jouw eigen gevoel. facebook.com/1326856307424033

[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1326856307424033]

Verkrachting. Waarom het een groot drama is maar we er geen groter drama van hoeven te maken dan het is. |

VerKRACHTen wil zeggen dat de één zich sterker toont dan de ander. Het is het toppunt van geweld te noemen en dient om een ander te onderwerpen en te overheersen.

Zulk gedrag getuigt van bezitsdrang en de oorsprong daarvan is interessant, om te begrijpen waar het vandaan komt, maar nog belangrijker lijkt het me om te zien wat het is en hoe we er onderuit komen en elkaar weer als gelijke en dus gelijkwaardig tegemoet treden. En niet meer als hogergeplaatste en ondergeschikte, zoals van ouder naar kind of ongelijkheid in relaties.

We leven in een maatschappij die beschaving genoemd wordt terwijl we nog nooit zover ervan af lijken te zijn als nu; we pretenderen beschaving en ontwikkeling te kennen en doen tegelijkertijd ongelooflijk dom. Onvoorstelbaar als je nagaat waartoe onze voorouders reeds in staat waren, qua technologie die wij nu niet meer doorgronden of kennis over het genezende. In oude culturen heerst vaak een hogere beschaving dan in de onze als je kijkt naar omgangsvormen of sociale etiquette. Wat dacht je van indianen die de verkrachter van hun dochter opnemen in hun eigen gezin? Zo'n knul heeft dus nog wat te leren en wordt niet verstoten. Integendeel.

Leden van de stam stuur je niet weg. Ze moeten leren.
Dat is wat stamhoofden zeggen en ze hebben gelijk. Zo krijg je sociale cohesie. Samenhang en samen-leven, dus.
"Leden van de stam stuur je niet weg. Ze moeten leren."

Geweld gaat voorbij alle grenzen. We dienen echter telkens te doorgronden wat er nu eigenlijk gebeurt en waarom. Stamhoofden of natuurlijke leiders met vergelijkbare eigenschappen, gaan altijd eerst naar binnen voor de boodschap, om daarop de beslissing te funderen over 'wat te doen' en 'hoe verder'.

Geweld is niet alleen fysiek. Verkrachting en daarmee gemoeide vernedering is vreselijk. Of deze nu fysiek van aard is, er ligt altijd een emotionele reden aan ten grondslag.

Ik las het relaas van een getrouwde vrouw die stiekem (!) de verkrachtingsdruk GHB toegediend had gekregen, zich had afgezonderd en op bed was gaan liggen omdat ze naar werd, en toen ze wakker werd door meerdere mannen betast en genomen werd. En knap gewelddadig ook. Ze was na afloop uitgescheurd.
Nog erger, ze werkte in het juridische maar ze werd niet eens in staat gesteld om aangifte te doen. Politie liet haar in de kou staan en "geloofde" de ex die zo gewelddadig was geweest om dit spelletje te ensceneren. De omgekeerde wereld. Raar maar waar.

Zoiets is afschuwelijk en draag je heel jouw leven met jou mee. Ten minste, als het goed is leert iemand zoiets te dragen, in plaats van zich te laten achtervolgen erdoor en continu een zondebok te zoeken om die lasten voor zich te laten dragen.

Alles wat wij meemaken leert ons iets. Wat dat is, is aan jou. Zoiets dienen we niet groter of erger te maken dan het is. Dan stellen we ons aan en laten onze ego regeren uit eigenbelang om gehoord of gezien te worden zonder iets op te lossen van de onderliggende oude pijn.


Levensles |

Daarom is het belangrijk om het probleem het probleem te laten en je er niet mee te bemoeien. De les of boodschap eruit halen is voldoende. Wie van een probleem nog een groter probleem erbij maakt, is niet verstandig bezig. Het getuigt van aandacht trekken en niet van oplossingsgericht bezig zijn. Integendeel. Sommigen zijn erbij gebaat om zelf problemen te verzinnen waar ze er niet zijn en er zelfs een ding van te maken om zoiets op dagelijks basis. Zoiets heet bijvoorbeeld het "help ik ben ok-syndroom" waarbij mensen uit solidariteit met anderen, die problemen hebben en dat uitbuiten, zelf óók problemen creëren om daarin erkend te worden.

Is gewoon aanstellerij en geen eervol noch passend gedrag. Slecht menselijk gedrag, heet dat, van hen die liever lui dan moe zijn. Immers, we buiten de situatie uit en maken het groter dan het is. Voor aandacht. Waarvoor? Om gezien te worden. En niemand weet waarvoor. Dus duidt het per definitie op oude pijn uit een ver verleden dat onbewust gedrag in de hand werkt en wat alleen is op te lossen door naar binnen te gaan en de dialoog met ons zelf aan te gaan. Hoevelen doen dat al? Bijna niemand. In plaats daarvan saboteren we alles waar we maar kunnen. Om maar op te vallen. Echter, zodra die aandacht er is, spreken we ons niet uit dus is dat nog steeds geen oplossing want we gaan maar door met zulk destructief gedrag tot we oud en versleten zijn, en het ligt altijd aan een ander en nog steeds spreken we ons nooit uit. Rare, hoe zit dat?

Hoewel wij verstand hebben, laten volwassenen verdomd onvolwassen, dom en ronduit kinderachtig gedrag zien.


Oude pijn |

Wie (problemen, verdriet of pijn uit) het verleden als argument gebruikt om afleiding of aandacht te zoeken, of wie problemen van morgen nu al beleeft terwijl we met morgen niets te maken hebben omdat het onze zaak niet is wat er morgen gebeurt, went zich aan om niet te "leven in het nu" en dus niet te leven. Dan is er sprake van over-leven. Dat gebeurt veel meer dan we denken.
De meeste mensen zitten met blokkades waar ze nauwelijks weet van hebben en dienen te zoeken tot ze daar voorbij komen.
Stap één is Vader Aarde lezen. Stap twee is "je eigen partner worden" en zo voorbij de oude pijn groeien die wij allemaal kennen. Dan hebben we namelijk wat te doen. Anders zouden we ons maar vervelen.


Overdrijven |

Wie het niet zo ziet maakt zich feitelijk druk om niets en overdrijft dus... of draagt (nog) de lasten van de familie die daar niet horen en doen nopen tot zoeken - vandaar de tip om eerst Vader Aarde te lezen. Dan moet dat éérst. Een vervelende gebeurtenis is pas vervelend als je dat er zelf van maakt. Vergeet niet dat er een les in zit en dat de rest zelf verzonnen is, uit eigenbelang, vanuit oude pijn-en-verdriet oftewel vanuit ego - en dus eigenlijk "niet waar". 
Wie dat omdraait gaat en er waarheid van maakt om er steun aan te ontlenen, gaat er aan voorbij dat alles wat ons overkomt gewoon "te doen" is en dus dienen we dat te dragen. Eervol.

Overdrijven is liegen. Aanstellen is jokken. Je hebt er recht op dat je ook nare dingen overkomt want je bent hier om te leren, dus geniet ervan; dus overdrijf niets maar trek er lering uit. Meer niet. Boosheid, furie, wraak en hebzucht heeft nog niemand rijk, blij of gelukkig gemaakt.

Vragen, visie, ervaringen of aanvullingen welkom. Boosheid, furie, wraak, haat of bezitsdrang niet. ;) ++

[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1329585107151153]

als blog: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/verkrachting-groot-drama-maar-hoeven-geen-groter-drama-van-te-maken.html

maandag 23 oktober 2017

Nog even over WAARHEID.

Nog even over WAARHEID.


Waarheid DOET iets met je; het verandert jouw binnenwerk en tovert een innerlijke glimlach in je die doorstraalt in je hele gemoed.
Dat doet de ziel. Het gevoel, dus. Niet te verwarren met emotie of oude pijn.

Waarheid tekort doen door die terzijde te leggen getuigt van ego oftewel het laten overheersen van oude pijn die zorgt dat er aandacht wordt gevraagd voor de eigen situatie; ego heet niet voor niets overlevingsmechanisme (aangeleerd en noodzakelijk om te leren overleven) of comfort zone (niet bereid om te verlaten).

DE waarheid bestaat niet; die is althans niet voor ons mensen. Er bestaat wel ieders eigen waarheid; het is mijn talent om de waarheid om tijdens de interactie van 2 of meer mensen de drijfveren te doorgronden en te benoemen, te meer, daar ik mijn eigen waarheid niet langer laat beïnvloeden door mijn eigen pijnlijke verleden, waarin verdriet en onmacht dragelijk zijn gebleken zodat ik ze niet langer bij anderen neerleg als projectie van boosheid, woede, of zelfs woeste furie. Want dat gebeurt als verdriet en onmacht de overhand krijgen; het product ervan is boosheid immers. En die moet ergens heen.

Naar een ander, vaak. Daar zit geen waarheid in. Alleen oude pijn.
Waarheid doet geen pijn. Oude wonden wel. 
Oude wonden zijn, net als blauwe plekken, meestal niet van eigenaar verwisselbaar maar toch legt ieder van ons zulke pijn wel al te makkelijk elders neer. Bij een ander dus.
Mag. Maar helpt het? Of is het alleen maar leedvermaak met een tijdelijk karakter?

Het gegeven dat de meesten geen mogelijkheid noemen om inhoudelijk in gesprek te gaan toont, dat men ten eerste foutieve redenaties bij een ander legt en er vervolgens geen woord meer over wil horen; kennelijk is de boodschap: "Hier zijn mijn lasten en nu niet zeuren over dat ik vind dat jij ze moet dragen".
Denk-fout op denk-fout stapelen tot een prachtig ogende toren van Pisa maakt het een bezienswaardige trekpleister voor toeristen maar is verder inhoudsloos. Erger dan dat; het staat wezenlijk contact in de weg. Dialoog is onmogelijk.

Laat me jou wijzen op de essentie van hoffelijke omgang met elkaar, zoals die mij is opgevallen:
"Waarheid spreken is... een teken van liefde.Alles bij een ander neerleggen is... een vorm van terreur.Continu boos zijn is... agressie naar anderen.Liefde is... zorg-vuldig omgaan met onszelf en anderen”
Wat mensen nu zoal doen, continu, door elkaar lastig te vallen... is dat liefdevol? Of ontbreekt elke verantwoordelijkheid?
Het gaat om de vraag. De vraag is voor jou en het antwoord ook. 

Zolang mensen elkaar aanvallen uit drang tot overheersen en bezitten, is dialoog niet mogelijk en pakt een ontmoeting niet in ieders voordeel uit. Dit scherpzinnige bericht vol in-zichten diende ik echter niet voor mezelf te houden; op termijn kan het iets voor je en voor ieder van ons betekenen, dus bewaar dit goed en hang de blogs gerust aan jouw muur. 
In bedrijven waarin ik gewerkt heb noemden ze mij "het geweten van de directeur" (bijv. het geweten van Jaap). Mijn beeltenis hing jarenlang na mijn vertrek nog aan de muur, zo vernam ik.

Wat nu als ik er morgen niet meer ben?


Ik wil je ook attenderen op de film Struck By Lightning die op youtube is te bekijken. Zo van: "wat nu als ik er morgen niet meer ben? Hoe zie je me dán?" Daarover gaat de film Struck by Lightning.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JAakou4Kdhw

Fragment uit de film dat toont hoe mensen hem missen: https://www.youtube.com/watch?v=NSlxntuUG_E&feature=youtu.be&t=1h16m0s

De boodschap lijkt te zijn: we missen gezond verstand.++

rj

Meerleeslinks


Zie de blog: "Onberispelijk gedrag: het belang van Intentie in Geweldloos Communiceren": dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/overtuigen-kan-niet.html

En ook: Koudwatervrees, angst voor het onbekende, gevolgd door verdedigen van eigen gedrag: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/koudwatervrees-angst-voor-het-onbekende.html

Ten slotte: Uiteindelijk begint alle ellende (strijd, jaloezie, leedvermaak, bezitsdrang) bij het gemis aan liefde, warmte en gevoel...: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/uiteindelijk-begint-alle-ellende-bij-gemis.html

[bron: facebook.com/1326120680830929]

De tactiek van een mentale aanval: teken van continue strijd om ons heen met als inzet onze levensenergie

"De tactiek van een mentale aanval - teken van continue strijd om ons heen met als inzet onze levensenergie." 

Mooie titel voor deze blog. De tactiek om iemand lastig te vallen is: een ander ter verantwoording roepen voor een zelfverzonnen (maar briljant negatieve) stelling.
Mooi samengevat, of niet? 
De bal ligt dan bij de ander en wát die ander ook zegt, de beheerder van het spel blijft het de ander moeilijk maken met gecompliceerde 
zinswendingen waar de ander maar uit moet zien te komen.


Verwar en plunder


Ik noem dat Verwar en Plunder als variant (en toonbeeld van) Verdeel en Heers. Het spel is een spel om de macht en dus een machtsstrijd.
Het doel is de ander de eigen lasten te laten dragen, te overheersen en onderwerpen via autoritair gedrag en tegelijkertijd bezitsdrang versluieren; net doen of het niet zo is, dus.
Een ander onvrijwillig, zonder overleg of toestemming, lastig vallen, door de lasten/oude pijn bij die ander te dumpen, is een vorm van terreur. En zo'n daad is een regelrechte 
aanval te noemen om de lasten elders te dumpen zonder overleg of toestemming en is dus per definitie agressief en overheersend, om steun aan te ontlenen. Het getuigt van sadisme bovendien want we lachen vervolgens de ander uit om zulke genoegdoening.

Efficiënt antwoord erop is de ander confronteren met diens gedrag ("dit zijn jóúw woorden") of het hardop naast je neerleggen, als niet terzake doende.

Dit "weet" iedereen.
Nu staat het op een rijtje.


Zwever


Ik ben iemand die niet zweeft maar ze allemaal op een rijtje heeft. Ik weet precies wat ik wil (lol maken en keten met de mensen om mij heen in de meest positieve zin des woords en dus op een onschadelijke manier) en herken het  GELIJK wanneer iemand zo'n spel met mij speelt. Dat vindt een opponent niet leuk; als je daar wat van zegt is dat niet welkom, maar men vergeet dat iedereen bij een ander komt halen, zeker bij hen die nu eenmaal lekker in hun vel steken. Zoals al die jonge mensen op school...
Omgekeerde wereld dus eigenlijk om iemand die het doorheeft daarom te veroordelen, wat feitelijk opnieuw een aanval is. [Daarover gaat de recente blog 'Koudwatervrees' gevolgd door 'Eigen gedrag verdedigen' - zie onderaan]


Dus niks geitenharenwollensokken aluhoedje; wie doorziet wat er gaande is, is geen zwever; zulk volk heeft ze beter op een rijtje dan wie ook, en dienen gewaardeerd te worden daarvoor, want ze kunnen een ander helpen stabiel te worden. Ik heb er zelf 38 jaar naar zoeken en vervolgens nog 8 jaar over gedaan om dat te bereiken. Met succes. Niemand lult mij gek en ik weet wat ik weet terwijl de meesten nog geen idee hebben, en geen overzicht, en uit wanhoop maar meedraaien met de gekmakende maatschappij waar je het nooit goed doet en alles wat je doet keihard corrigeerbaar gedrag blijkt te zijn...


Dus iemand een zwever of hippie noemen is de boel omdraaien. Da's net zoals de farmacie zo handig doet door hun eigen middelen tot reguliere geneeskunst te verklaren (wat de meest dodelijke ter wereld blijkt te zijn met een succesratio van 3%, zodat er van genezen geen sprake is - zie blog onderaan), terwijl die "wetenschap" pas honderd jaar bestaat, en de eeuwenoude kennis van natuurgenezers sindsdien "opeens" alternatief is.
Dat is de schuld van kerk en adel die eeuwen geleden onze broeders en zusters op de brandstapels lieten fakkelen terwijl het dorp toekeek en er vervolgens elementaire kennis verloren ging over het genezende.

Ik schrijf over die onzin. Dit kwam daarover in mij op: "Er is meer tussen hemel en aarde", ook op facebook.com/1321989377910726. Een stevig en kort artikeltje dat afrekent met alles en iedereen die mensen VEROORDELEN - precies zoals kerk ons dat geleerd heeft. Eeuwen geleden. Want je moet je gedragen "zoals het hoort." Regels die niemand heeft gemaakt, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. Over terreur en agressie gesproken.

Iedereen kent dit. Want iedereen doet zo.
Nu nog leren erkennen dat het (briljant maar) negatief en destructief is, en voor verbetering leren gaan.++


NB: deze blog sluit aan bij "Koudwatervrees, angst voor het onbekende, gevolgd door: verdedigen van eigen gedrag"

-


Meerleeslinks:


* De vlieger en de zwever: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-vlieger-en-de-zwever.html
* “Waarom hsp en hoogbegaafden het moeilijker hebben dan anderen”: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/04/hoogbegaafden-hebben-het-moeilijker.html
* kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/04/kanker.html
* Tros Radar: Medicijnen genezen niet: worldunity.me/tros-radar-medicijnen-genezen-niet - zie filmpje onderaan
* Gif in alles: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/gif-in-alles.html
* De Onbekende waarheid: facebook.com/667257773383893
* Patrick van Velzen: zelf kanker bestrijden: facebook.com/534866996677352
* Mentaal sterk: facebook.com/events/947973475266157
* eigen partner worden: facebook.com/574028149373523
* Wat wij mensen doen en waarom | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/07/wat-wij-mensen-doen.html en fb.com/613660718743599
* Waarzeggen wordt niet geaccepteerd: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/waarzeggen-wordt-niet-geaccepteerd.html

-

* "Bezit definieert wie je bent"; bezit als opvuller van leegte - en privacyschending versus vrijheid: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/bezit-definieert-wie-je-bent.html
* Koudwatervrees, angst voor het onbekende, gevolgd door: verdedigen van eigen gedrag: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/koudwatervrees-angst-voor-het-onbekende.html
* Relatie?! | geen relatie, wel vrijheid: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/relatie-geen-relatie-wel-vrijheid.html
* Gedwongen onderwijs: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/gedwongen-onderwijs.html
* "Red me"; typisch gedrag beschreven waarmee veel vrouwen de aandacht trekken: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/908248182618183 (juni 2016)
* "Er is meer tussen hemel en aarde" - maar wat dat is negeren we volledig: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/er-is-meer-tussen-hemel-en-aarde.html
* Me Too en Seksuele Intimitatie in een ruimere context | #MeToo: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/me-too-en-seksuele-intimitatie.html
* Uiteindelijk begint alle ellende (strijd, jaloezie, leedvermaak, bezitsdrang) bij het gemis aan liefde, warmte en gevoel... dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/uiteindelijk-begint-alle-ellende-bij-gemis.html
* Droomslaaf of slaafdroom: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2017/10/droomslaaf-of-slaafdroom.html
* "Brug naar de Toekomst..." De Vrouw op een voetstuk: fb.com/1139691852807147

[bron: fb.com/1322764071166590]