dinsdag 30 november 2021

De wereld vrij van spirituele lasten - 30 november 2021

De wereld vrij van spirituele lasten | 30 november 2021
In tranen van de schoonheid, van een vader die zijn kinderen letterlijk en figuurlijk beschermt tegen de gruwelen van de wereld om ze, naast een doel, een fijne jeugd te geven...

... dat blijft mij bij na het zien van de film "King Richard" (2021) over het leven van Venus en Serena Williams, die uitgroeiden tot de meest bekende en meest succesvolle tennissters ter wereld...

De herkenning van die beschermende en coachende vaderrol, en vooral het zien van authentiek beeldmateriaal aan het eind van de film, doet oprechte tranen vloeien van herkenning en bewondering;

wat een voorbeeld stelde deze Man... wat een leiderschap...

Bevrijding


Er is meer. De tranen hebben een dubbele functie. Ik herken kennelijk iets dat in mij zit.

Ik kauw erop en krijg de ingeving, dat ik onlangs om bevrijding van spirituele lasten heb gevraagd voor de gehele wereldbevolking;
in navolging van Nederland (collectief bevrijd op 15 juni 2021 van spirituele lasten
en West-Europa (28 september 2021) vroeg ik om de mensen in andere delen van de wereld ook een kans te geven... 
en kreeg zojuist antwoord; het is gedaan. Wens vervuld. Ook de VS, Japan, Polynesië, Brazilië en heel Zuid-Amerika, Afrika, heel Azië en vooral het geïsoleerde Australië zijn vrij.

Dit moest ook wel, want het is niet te doen in Oz met de vergaande, grensoverschrijdende maatregelen; zonder bevrijding van spirituele lasten is het anders niet vol te houden en maakt men geen kans. Nu heeft men een faire kans. 

Mijn inzicht zegt mij dat ik in de positie was om hierom te vragen. Wellicht als enige zelfs - omdat ik enerzijds precies de nood besefte en anderzijds de weg afgelegd had om in alle nederigheid dit verzoek te kunnen doen. De tranen vloeiden nog heviger bij dit inzicht. Tranen van blijdschap en dankbaarheid. 

Ik voel mij heel even de papa van alle volken; de papa, die als beschermer optreedt en (via de eigen ziel) gevraagd heeft aan de Spirit, om de beschermer van alle mensen ter wereld weer in ere te herstellen, omdat ik in die positie was om die smeekbede te doen.

In Suriname noemt men stamoudsten mama of papa. Die hebben zich bewezen als medicijnman (bij gebrek aan een passender woord) en zorgen voor de stam, als spirituele leiders, via ingevingen. Daarover gaat het boek Vader Aarde en de aardse taal; zie mijn vorige blog.
Op 4 november 2021 kreeg ik van binnen te horen dat ik de status van papa had bereikt. Ik had de laatste les geleerd, namelijk dat ego altijd weer kan groeien en de ingevingen vanuit de ziel kan verstoren. Mijn doei was bereikt. Ik kan nu mijn vak gaan uitoefenen waarvoor ik in de wieg ben gelegd.

Ik voel mij rustig, niet trots, maar heel dankbaar en besef heel simpel, dat dit een feestdag is.

rj

~ papa rj.

-

Meerleeslinks:


Even persoonlijk | over persoonlijke vrijheid, levensgeluk en levensdoel:

De vlieger en de zwever - over de voorgeschiedenis, het traject van afleren en wat daarvoor nodig is: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-vlieger-en-de-zwever.html

vrijdag 26 november 2021

Even persoonlijk | over persoonlijke vrijheid, levensgeluk en levensdoel

"ik kom de wereld toch iets brengen?" | 

Heel mijn leven heb ik het idee gehad dat ik deze wereld iets na zou laten. Het verwachtingsvolle uitreiken wat daarin zit was niet een toekomstig doel maar blijkt nu een manier van leven te zijn. Zojuist belde ik mijn geslaagde zoon op die vandaag zijn rijbewijs heeft gehaald; ik was verheugd dat hij mij erover belde vanochtend, te meer, daar hij de eerste keer was gezakt en ik spontaan naar hem toegegaan was, voor troost. Hij was er voelbaar verdrietig onder en hoewel hij dat door de telefoon niet liet merken was ik er voor hem en kwam zijn koppie tegen mij aan toen ik hem zei, zijn verdriet te merken. Vervolgens had ik lekkers mee: verse vis. Paling en Hollandse garnaaltjes. Daar zit hart in en dus warmte. Nu belde ik hem, om te wijzen op de afstand tussen hem en mij, door dat voor hem in de lucht te gooien; ik generaliseerde het tot voorbeeld, omdat hij tegen mij opgezet wordt en dat wel vaker gehoord heeft maar niet moet dichtslaan als ik erover begin. Ik liet hem in ieder geval zien, dat ik er voor hem ben, nu hij iets te vieren heeft èn toen hij intens verdrietig was.

Heel mijn leven ben ik er voor mensen geweest. Nu ik terugkijk, zie ik dat pas. Ik ben de 50 gepasseerd dus dan heb je er een rukje opzitten om op terug te kijken. Dan kun je evalueren, immers. Dan dient het vergelijkingsmateriaal zich vanzelf aan. Zo'n 10 jaar geleden zei een vrouw mij, dat ik, door haar en haar zoontje keer op keer op te zoeken, haar in leven had gehouden. Levenslust-transfusie, dus. Als ik ergens naartoe ga waar ik eerder geweest ben, of iemand opzoek die ik ken, of tenminste die neiging merk, dan zou je kunnen zeggen dat er een onzichtbaar lijntje is tussen die ander en mij, en dat die geactiveerd wordt zodra je reist en in de buurt komt van die ander. We zeggen graag dat "er meer is tussen hemel en aarde" en telepathie is daar één facet van. Onze zielen communiceren ongezien. De vraag is, of we daar in alle gevallen op een positieve manier gebruik van maken. Ik meen dat (transfusie van) steun, liefde en warmte de meest positieve van alle zijn. Als ik ergens heen ga kan ik er inmiddels blind vanuit gaan dat ik er ofwel iets ga leren, ofwel een ander tot steun ga zijn, en meestal beide.

Heel mijn leven heb ik gezocht naar mijn doel op aarde. Ik stond inwendig te springen bij het idee - en bij de vraag - wat ik hier zou gaan doen. Mijn oma moet dat gemerkt hebben want ooit zei zij mij, dat ze zo benieuwd was naar wat ik later zou gaan doen. Ik werkte inmiddels bij het familiebedrijf van mijn ouders wat redelijk geestdodend bleek te zijn, en wat één grote emotionele en financiële gevangenis bleek te zijn; de greep om niet uit te waaien, het leven te ontdekken en mijn eigen gang te gaan enerzijds en anderzijds het daverende gebrek aan inkomsten (oftewel een schijtsalaris) zorgden daarvoor. Die firma ging overigens onderuit nadien. In mijn beleving door sabotage van binnenuit.
Als je de 30 voorbij bent ga je zoeken om van zoeken vinden te maken en ik dus ook. Ik ging opnieuw studeren nadat ik op mijn 18de gesjeesd was; ik kreeg destijds mijn boeken niet open. Gewoon niet open. Een ijzeren greep uit het verleden weerhield mij. Nu, 32 jaar, wel een beetje raar, ging ik een avondopleiding volgen bij de hogeschool. In vier jaar was ik door de vakken heen ondanks extreme tegenwerking; ik ben een jaar ernstig ziek geweest, wat ik naderhand kon herleiden. Ik was destijds getrouwd. Het heeft volgens mijn inzichten te doen met de ijzeren greep die partners op elkaar hanteren (lees: botvieren) maar die niet gezond is. En dan letterlijk. 

Socrates zou gesteld hebben: "Trouw sowieso; tref je een goeie partner word je gelukkig, tref je een slechte, word je een wijsgeer." Ik had geen huwelijksgeluk maar dikke ellende en moest op zoek. Ik vond uiteindelijk iemand met kennis die mijn wereld zou herstellen. En als je je daar dan naar richt, dat wil zeggen: die kennis omarmt en je eigen maakt, zodat het jouw eigen kennis wordt omdat je die zelf in praktijk brengt, dan wordt het wijsheid; da's immers eruit handelen, oftewel "natuurlijk handelen" - handelen volgens jouw natuur. En dat duurt jaren, merkte ik.

Ontwikkeling is niet alleen maar leuk. Het word je namelijk niet in dank afgenomen door de achterblijvers die niet zelf willen meekomen, en zelf niet nieuwsgierig zijn naar het verbeteren van levenskwaliteit, maar liever anderen naar beneden trekken die dreigen te "ontsnappen" uit de veilige groep van oppervlakkige middelmatigheid. Krabbengedrag, heet dat. Het wordt in de psychologie aan vrouwen toegeschreven maar iedereen kent en/of doet het; typisch gevalletje M/V. Punt is dat we leven in een maatschappij die dit ons van jongs af aan leert - of opdringt - tijdens de opvoeding; individualiteit, originaliteit, authenticiteit, sprankelendheid en spontaniteit worden hier vermoord, verbannen en verboden. Hier mag niets want: "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg" terwijl het juist omgekeerd zit. "Maak het gezellig" is een credo dat niemand mag opvolgen want destructie van levensgeluk ligt altijd op de loer, zodat men wel MOET concluderen, dat men NIET GELUKKIG mag worden. Wij zijn dus vervloekt. 

Kennis daarover noem ik "verdwenen kennis sinds de heksenjachten". Dat is spreekwoordelijk bedoeld omdat de heksenjachten tot op heden continueren. Kijk maar in de Tweede Kamer. Wat een schertsvertoning. Wanneer iemand iets confronterends zegt, spreekt over landverraad bijvoorbeeld, staat gelijk IEDEREEN op om er iets van te vinden en te zeggen. En hoe! Dat was al zo bij Pim Fortuyn (vermoord 6 mei 2002 dus niet zo fortuin-lijk) en dat gebeurt nog steeds. Heksenjacht. Men reageert niet inhoudelijk - nooit eigenlijk - maar valt graag aan over de vorm of de stroman (iets anders heeft men eigenlijk ook niet) dus over iets anders en men verwijt zo de ander wat men zelf doet. Men valt de man aan, niet de bal. Men terroriseert en demoniseert zo de persoon die dreigt af te wijken van de rest oftewel "out of line" loopt, immers: "We moeten wel binnen de 'perken' blijven" oftewel: "Doen zoals het hoort." Met manipulatie, dwang en chantage als machtsmiddelen. Kwaadaardige intentie als sociale druk. Het vraagt durf en kennis om dan stevig in de schoenen te blijven staan. En meer. Ware levensverachting, in wezen, in zo'n toxische omgeving als dit beschaafde westen.

Het moderne westen is een slagveld en dat heeft zich verplaatst van buiten ons naar binnen in ons. Wereldoorlog 3 zit IN ons, niet elders. Emotionele Chantage vanuit onze "Doe nu maar wat ik zeg"-opvoeding zorgt daar wel voor. Voeg daaraan toe dat we diep in ons onderbewuste beseffen, dat wij niet gelukkig mogen worden, en de chaos op het wreedste wereldtoneel, ooit, is compleet. Dan kun je namelijk geen front vormen en al helemaal geen collectief van geestelijk "verbonden" mensen. Want ze zijn al niet bij zichzelf, dus hoe moeten die zich dan verbinden met anderen? Eén groot (innerlijk) conflict, dus.

Hoe ontstond dat dan?
Kerk.
"Waar twee geloven liggen op een kussen, daar ligt de duivel tussen." Men wist het. Men kende de oorsprong maar niet het antwoord.

Het is 2021. Negen jaar na "de nieuwe dag" in december 2012; het jaar, dat het boek "Vader Aarde en de aardse taal" uit kwam, tijdens het Frontier Symposium. Kennis, waarvan ik gevoelsmatig WIST dat die ontbrak in dit moderne, beschaafde westen, en waar ik naar hunkerde. Die kennis werd ons op een presenteerblaadje aangedragen vanuit het Amazone regenwoud door schrijver en filmer olof smit die mijn aller, allerbeste vriend allertijden zou blijken te zijn geworden. Hij had mij dus meer geleerd dan zijn levensverhaal. Hij had mij echte vriendschap laten zien. Toen hij overleed in 2019 heb ik keer op keer diep gegriefd staan huilen bij het graf; ik had nog nooit zoiets heftigs meegemaakt als het verlies van een Vriend en was er 3 maanden zoet mee. 

Het is 2021. De banvloek, die olof beschreef in zijn boek en op zijn website (voorheen earthfather.eu, nu voortgezet als vaderaarde.nl), is verbroken voor de inwoners van Nederland, sinds 15 juni 2021. Vlak voor het begin van de zomer, dus vlak voor de mooiste seizoens- en zonnewende die het jaar kent. Nederland is vrij.

De reden van deze collectieve lastenbevrijding is simpel. Wij mensen maken anders geen enkele kans. Het satanische kwaad toont zich nu in volle glorie en rukt te snel op. En hoewel het geen licht kan verdragen, WAS er geen licht. Niet genoeg althans; mensen zaten onder de duim in dit Systeem van Verdeel en Heers. 

Onder die banvloek was het NIET TE DOEN. Er was geen leven maar overleven. Er was geen geluk maar de consequente destructie ervan. Niet alleen door regeringen maar door iedereen. Vooral onderling want... men doet na wat men om zich heen ziet gebeuren. Dat gebeurt onbewust en vanzelf. Zodat een ander ons ermee kan confronteren zodat we op zoek gaan om het te veranderen. Op zoek, om de oorsprong van zoveel leed te vinden. Op zoek, om zichzelf te worden. Op zoek, omdat men niet verder kan groeien dan naar zichzelf. Op zoek, omdat men niet iets kan worden, wat men niet al is - oftewel: de talenten komen eruit, vroeg of laat, en mogen er zijn... maar wel pas, als de blokkade erop verdwenen is zodat die talenten niet langer beperkt worden.

Ander woord voor talent is spirit. In het Engels betekent spirit zoiets als levenslust. Het beperken van talenten heet spirituele blokkade en gaat buiten ons mensen om; dat is zaak van de Spirit. Daarover gaat het werk van olof smit, terug te vinden in zijn boek en op de site vaderaarde.nl.
Het wegnemen van die blokkade (die vaak de oorzaak is van tal van uiteenlopende fysieke, emotionele en mentale klachten of ziekten) is gedaan dus nu is de volgende stap mogelijk.
En die is aan ons mensen, om die weg zelf te bewandelen. Daarover gaat mijn website, hetlichaamliegtnooit.nl. Omdat het een lange weg is en het daarbij onontbeerlijk is om een vraagbaak als steun te hebben, zolang de ego nog roet in het eten gooit door zuivere ingevingen te saboteren en te veranderen; net zoals de leefomgeving (school, ouders) ons vroeger luid schreeuwend corrigeerde, doet de ego dat nog steeds dus die dienen we te overwinnen. 

Dat doe je door elke keer IN het gevoel te stappen dat zich aandient. Maar dat doen we niet. Uit angst voor het Grote Onbekende; het Grote Vacuüm van het niet-weten. Omdat we van ons-zelf zijn verjaagd en geen fundament in eigenwaarde en zelfvertrouwen kennen. We kennen slechts schijn-zekerheid en schijn-veiligheid en dat is meestal gerelateerd aan het blind en gedachteloos volgen van opdrachten van hoger geplaatsten oftewel: autoriteiten. Zoals de juf op school, de arts, de politiek, de politie-agent. Zo'n beetje iedereen behalve jij.

Kijk. En DAT is nu aan het veranderen. Ontzag voor autoriteit brokkelt in duizelingwekkende vaart af en da's helemaal terecht. Het station van goeroe-en-volgelingen is gepasseerd. Zeker in een relatief vrijgevochten land als Nederland, gelegen aan de zee, waar men bekend staat om zijn recht-door-zee oftewel onomwonden boute uitspraken, waar men een rijk VOC-verleden heeft (ooit de eerste en grootste multinational ter wereld - zie: "Netherlands: Digging Deep Into The Dutch Economy" - youtu.be/Qr-5xJ9p8xY) en waar de wereldwijde verandering zou KUNNEN GAAN BEGINNEN... zoals voorspeld door Deepak Chopra in 2004 in een overvolle RAI; "Holland is the Holy Land", sprak hij; "here the change will start." Geen wonder. Nederland zit tjokvol water, ligt aan water en water staat SYMBOOL voor VRIJHEID. Probeer water maar eens te houden (in jouw handen, wel te verstaan). Het sijpelt alle kanten op en weg is het. Vrij...

En dat is terug te zien in de geesten van de mensen. ONDANKS de enorme eeuwenlange structurele emotionele en mentale onderdrukking, geïnitieerd vanuit het fenomeen "kerk", heeft men hier vrije geesten. Dat is positief en een voorwaarde voor (wereldwijde) verandering. Of liever gezegd: verbetering. Verbetering van levensKWALIteit, als het even kan. Want aan strijd op zichzelf hebbi niks. Iets afbreken is nog geen opbouwen, immers.

"Denken alleen brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad".
- Aristoteles, zo'n 300 voor Christus

Daar tegenover staat een geduchte tegenstander namelijk onze onderlinge verdeeldheid en bovenal onze innerlijke verdeeldheid. Opvoeding staat garant voor een jarenlange, structurele, emotionele verkrachting en zorgt ervoor dat niets mag, van alles moet, en gevoel verboden is. We worden dus van ons gevoel weggejaagd en leren onszelf verraden. Een schizofreen gegeven dat niet zelden kan resulteren in schizofreen gedrag oftewel tegenstrijdig handelen. Iets, wat we overal om ons heen terugzien, helaas.

Het positieve eraan is: dan hebben we wat te doen. We zouden ons anders kunnen vervelen.
Bedenk hierbij: "Waarheid doet geen pijn, oude wonden wel."
Ander aspect eraan is: daar hebben we een heel leven voor. Dus "haast" is er niet; ieder heeft daarvoor een eigen tempo. En tijd kost het niet want die verstrijkt vanzelf.
En nogmaals: men kan niet verder groeien dan naar zichzelf.
Dus... dat lijkt me de moeite waard, om zo'n pad te lopen. Althans... velen zeggen het. Nu nog "DOEN".Meerleeslinks:

De vlieger en de zwever - over de voorgeschiedenis, het traject van afleren en wat daarvoor nodig is ("wat hieraan voorafging", dus):

De wereld is vrij van spirituele lasten | 30 november 2021 (dus "wat erop volgt"):

maandag 15 november 2021

Eerste hulp bij alleen zijn

Eerste hulp bij alleen zijn.


Toelichting oftewel aanleiding:

Gister zocht ik bij "Spaarne 66" wat gelijkgestemden op en hoewel dat op zichzelf natuurlijk heel gezellig was, met glühwein, warme choco en uienbrood erbij, merkte ik na afloop een enorme dip die eigenlijk nu nog steeds doorwerkt, alsof eerdere ontmoetingen met hetzelfde belastende gevoel cumulatief zijn dus opstapelen.

Komt hierop neer: ik verliet Haarlem met een driest gevoel. Het voelde VERLOREN.

Dat heb ik eerder ervaren, eerder in Haarlem en ook in Amsterdam, waar mensen elkaar opzoeken voor steun (m.p., Dam, Westerpark, Vondelpark, het maakt niet uit waar) en wsl geen moment alleen kunnen zijn. Ik ervaar het ook bij één op één ontmoetingen, waarbij men zich aan de ander vastklampt, als het ware, om nooit meer alleen te zijn. Men neemt elkaar in de greep.

Dit is geen prettige constatering. Wat mij betreft houdt dit in, dat:

- iedereen ongelukkig is
- ieder haalt, zuigt en (dus) erop los vampiert 
- niemand op zichzelf staat
- iedereen een ander nodig heeft; voor steun, balans en evenwicht - en da's drie keer hetzelfde
- alles dus duidt op eigenbelang (!)
- de wereld op omvallen staat en een gevaarlijk plek is
- wij de zombies zijn die we op films zien; de zombies die op elkaar parasiteren, elkaar opvreten en verder niets bijdragen

In 2014 kwam hierover een rap over tevoorschijn: "het ergste rapen is de mond", die vind je op YouTube. Link volgt, onderaan. Staat ook op dagboek van een vreemdeling.
-

Deel twee. 


Waar is de eerste hulp voor zulks? Hoe kunnen we die steun in onszelf vinden als ons collectief geleerd is daar niet te zoeken, vanwege taboe, zodat we op elkaar aangewezen zijn en elkaar lastigvallen met dat wak in ons hart??

STEL... jij voelt je alleen, net als ieder ander; hoe los je dat op?

Film? Chocola? Alcohol? Druks? Spel? Gamen? Internetten? Winkelen? Sporten? Werk? Seks? Partner? Relatie(s)? Macht...??

We zoeken afleiding en kortstondig vertier; de hang naar verslaving is geboren. En de kooplust oftewel koopkracht ook. Want: "we hebben geen bezit van onszelf maar kunnen het wel kopen", aldus mijn mentor. 
-

Drie. Valt het op te lossen?


Eén tip. Ga in godsnaam niet jouw moeder bellen. Ten eerste weet zij het ook niet. Ten tweede is zij hoogstwaarschijnlijk de hoofdveroorzaakster van dat lege gevoel; dat gemis aan eigenwaarde en zelfvertrouwen waardoor je "het" buiten jezelf moest gaan zoeken, uit nood. Ten derde zou zij het dan alleen maar erger maken in plaats van oplossen door haar lasten op jou te laden dus... parkeer die impuls voor later. Om haar dan ongenadig te confronteren met de idiotie van haar eigen gedrag.

Mij is opgevallen dat "elkaar lastigvallen" volkssport nummer één is.
Oplossen is er niet bij, de meesten laten het liever zo.

Sadisme volgt, de genoegdoening enerzijds (plezier om het leed van de ander) en de boetedoening anderzijds (zichzelf benadelen en schade berokkenen) zijn het gevolg ervan en duiden op een welhaast kerkelijke Verdeel en Heers-status, die van SBS-Z, oftewel: Schuld, Boete Straf en Zonde. 
-

Beschouwing; deel vier


Feit is dat ik mij al weken zo ruk voel en dat is niet wat ik van mezelf gewend ben. Ergo, daar zit een dijk van een les in: dit... is de realiteit van het beschadigde wilde westen. Oh pardon, ik dacht dat ik "beschaafde" wilde westen schreef. Da's eigenlijk hetzelfde. Want beschaving kennen we niet. Dit kinderachtige gedoe lijkt toch nergens op?

Dit is de toestand waarin we leven. Of beter gezegd: "overleven" en kennelijk worden we ons er langzaamaan bewust van. 

Da's positief. Wat we herkennen en onderscheiden kunnen geformuleerd worden als klachten oftewel vastlopers, dat wordt bespreekbaar en uiteindelijk kan de oorsprong doorzien worden aan de hand van inzichten die ertoe doen. Dat is waar het om gaat. Zie hetlichaamliegtnooit.nl onder "werkwijze".

Weet je wat grappig is? Ik had aanvankelijk willen schrijven: "eerste hulp bij alleen voelen, meld je en ik kom met een feel good movie, chocola en vruchtensap onder de arm met spoed naar je toe." Plaatje erbij van m'n brommert en hoptidee, gaan. 
Maar dat liep anders. Er kwam een heel gedicht uit. En dat lucht goed op.
-

Nabeschouwing


Wij mensen zijn sociale wezens. We zoeken elkaar op om het fijn te hebben. De ironie is dat we elkaar vervolgens de tent uit knokken. 

Kortom, we hebben alleen te zijn. Zodat we het met onszelf moeten uitzoeken. 

Daar zit een ongelooflijke helende factor in. Dan komen we namelijk tot inzicht. Dan leren we het zelf uit te zoeken. Of we lopen vast en zoeken dan iemand, voor raad. Kun je lang zoeken want de meesten zitten vol ego en dus eigenbelang, dus die helpen je vooral van je geld af. Tegen de tijd dat ze bij mij komen met hun vraagstukken zijn ze blut. Daar staat tegenover dat ze dan wel eindelijk kunnen horen wat mijn inzichten zijn.
-

Wat ik van mezelf merk is dat ik onbewust op mensen en situaties af duik om hen tot inzicht te brengen. In-zicht. Het woord zegt alles al. Ik zeg relativerende dingen, opdat men weer verder kan. Achter de wolken schijnt de zon. Dat werk.

Opmerkelijk genoeg vecht men liever met mij dan met zichzelf. Nou ja. Hoort erbij. Is leerzaam voor mij, om het grote plaatje te blijven zien en vooral om in te zien wat er nu nodig is en heel eerlijk, zie ik dat pas achteraf in. En schrijf er dan over.

Zoals nu. 

rj

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/eerste-hulp-bij-alleen-zijn.html

Meerleeslink


Zie ook: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/08/symptoombestrijding-transformatie.htmlGrootste fraude aller tijden

De grootste fraude aller tijden


Eeuwenlang heeft het volk toegestaan wat nu onontkoombaar zichtbaar wordt. Meewerken aan fraude is ook strafbaar. Artikel 43.2 Sr zegt: "een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de individuele strafbaarheid niet op" en toch...

... heel Nederland doet mee...

Terreur is nog steeds terreur. Ook met verhullende woorden, extra uitjes en een riekend sausje voor de afleiding. De wisselende "regels" zijn regelrechte foltermethoden, aldus experts, ontwikkeld in China. Yep. Made in China. Ook al. 
Bovendien kan een noodwet niet zonder de noodtoestand uit te roepen, da's onwettig dus illegaal, frauduleus en gewoonweg terreur te noemen. Wie dan "de regels volgt" is in feite strafbaar bezig.

Er is nooit bewezen dat bacteriën of virussen iemand ziek kunnen maken. Nooit. Integendeel.
Zonder bacteriën zijn we nergens. We kunnen niet zonder. Op onze (kerngezonde) huid alleen al zitten triljoenen bacteriën en schimmels in een unieke signatuur. We leven in symbiose met ze.  

Er is nog nooit een virus geïsoleerd; wat zit er dan in die zogenaamde vaccins?!, die sinds 1974 louter ontwikkeld worden om onze bevolking te decimeren?!
Dit zijn feiten. In Spanje zag de rechtbank dat in, zijn boetes ongedaan gemaakt en daar lijken de maatregelen van de baan.

Virussen zijn de afvalproducten van ziekte/zieke cellen, exosomen; niet de veroorzakers. Aldus (echte) wetenschappers. Hier draait men dat om en jaagt men op het volk met verzonnen onzin... omdat angst ons verdeelt en doet gehoorzamen... net zolang tot we tot inzicht komen.

Er is NIETS aan de hand maar het hele volk danst mee naar de pijpen van een stel goedbetaalde acteurs.
Ga maar na - als het KILLER-virus had bestaan, kwam het wel uit jouw waterkraan.
Hoe douche je dan? Met een paraplu?

Wanneer wij niet langer die achterlijke regels in de praktijk brengen, is het voorbij. Zelfs de premier zei het... letterlijk.

We hebben het dus aan onszelf te danken en aan niemand anders.

Het gaat dus niet om te "vragen" om versoepelingen, noch om te vechten tégen, maar om de eigen gang te gaan. Burgerlijke ongehoorzaamheid, dus leven in plaats van overleven.

Het volk gedraagt zich echter als mens-dom, geconditioneerd en in de wurggreep van de angst, de angst voor straf. Al jaren. Eeuwen. En dat wordt nu gelukkig pijnlijk zichtbaar...

Ik zeg: neem er nog één.
Proost.
Welkom in de idiocratie.

-

spreker: George Carlin - https://youtu.be/fT03vCaL-F0
Inspreken doe je zo: https://facebook.com/3115529542027504/ (Arts in Horst) -  https://youtu.be/OEDxcbeLdSs (verwijderd door cenzzzuur); onderaan als filmpje toegevoegd
praktische uitleg door huisarts demink die insprak bij de gemeenteraad in Horst a/d Maas machtmannetjes deel 1: voordracht van dit artikel uit 2015; 
bron: 
https://www.youtube.com/watch?v=tz7sS-k-9_WA

machtmannetjes deel 2: voordracht van dit artikel uit 2015;
bron: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Qn_Ot3kNR8

George Carlin's klassieke voordracht over de zinloosheid van stemmen
en uitleg over educatie en waarom dat nooit beter zal worden, in: you have owners

praktische uitleg door huisarts Demans die insprak bij de gemeenteraad in Horst a/d Maas 

Transscriptie van het buitengewoon fraaie inspreken door huisarts Demans volgt (hopelijk, bij inspiratie... omdat zijn inspreektekst geniaal was en de spijker op z'n kop)maandag 8 november 2021

Redden we het? Mijn observatie

Als ik zo om me heen kijk hebben we de grootste stappen nog te maken. Dan is redding van de ondergang nog lang niet nabij.

Dagelijks word ik vierkant aangevallen. Zelfs mijn beste vrienden, zij die het dichtst bij staat en mij het beste kennen, zitten tjokvol afgunst en leven zich op mij uit.

Het maakt mij triest. Letterlijk. Want men tracht mijn levenslust te bombarderen door een lading verdriet op mijn schouders te parkeren. Verdriet dat fictief van aard is omdat het onze voorouders opgedrongen is door de kerk; 

je moet voldoen aan tegenstrijdige regels die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.
Ieder volgt ze uit angst voor straf.

Foltermethoden, die van generatie op generatie overgedragen werden, zodat de huidige foltermethoden blindelings, geruisloos en probleemloos aanvaard en geslikt worden.

Dus is de enige uitweg hieruit het transformeren van die poep en dat vraagt, dat we doorzien wat er gebeurt en dat ons eigen weerzinwekkende gedrag bespreekbaar wordt.

Eindelijk.

Het zal een keer tijd worden. 
Maar voorlopig nog niet. Men zit nog vast in het systeem, wat men dus feitelijk verdedigt, op het ziekelijke af

rj 

-

care?
dare?

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/redden-we-het-mijn-observatie.html

zondag 31 oktober 2021

Positief bericht na de equinox

Een lief en positief bericht voor al mijn volgers (alle twee, op zondag drie):

We zijn op de wereld om lessen mee te krijgen en om lol te maken, vermoed ik.

Wees lief voor elkaar*), wees lief voor jezelf, maak het goed als je bonje hebt gehad, vergeef iedereen die jou krenkt(e) en bedenk, net als ik, dat het gaat om de "belevenis" van het leven, die ons hier op aarde gegund is.

Wees dus toeschouwer van het avontuur dat ons gegund is en lach gerust om jezelf en om de situaties waar je in terecht komt. Da's beter dan jezelf - het ego - al te serieus te nemen, want dat ding fantaseert er driftig op los en de vraag rijst of daar dan nog iets van waar is. 

Ik denk het niet. Ik denk, dat we te leren hebben om vanuit het hart te denken, te kijken en te leven. 

Einstein vond al, dat we onze problemen niet kunnen oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee ze uitstaan zijn.

Dus...

Ik ga dat i.i.g. proberen. Doe je mee? Ontmoet mij daar...
-

woensdag 27 oktober 2021

Vrouwen voor vrijheid?? Of draait ieder uit eigenbelang een eigen agenda af met WOKE als ondergrond?

Vrouwen voor vrijheid?? Of draait ieder uit eigenbelang een eigen agenda af met WOKE als ondergrond? Bewust of onbewust, openlijk en verholen, zie ik vrouwen verleiden en overheersen, lonken en vernederen, seks uitstralen en bezitsdrang etaleren. Ik zie het bijna iedereen doen. Continu. En dat komt invasief, agressief, opdringerig en mensonterend op mij over. Dat vrouwen van jongs af aan een bepaalde houding voorgedaan en opgedrongen krijgen is tot daar aan toe, maar dat dit zo'n waterdicht verdeel en heers-dogma is geworden dat het niet eens meer bespreekbaar is, is een van de ernstigste vormen van brainwash, mindfuck, gaslighting, of geestelijke verkrachting die je maar kunt bedenken want het wordt verdedigd met hysterie. Agressiever kan niet. Onbespreekbaarder ook niet. 

Vrouwen
 flirten, lonken en verleiden al voor een stukje informatie van een volslagen onbekende (om die daarna de rug toe te keren en nooit meer aan te kijken) en wenden voor, dat zulks normaal maarrr is dat fatsoenlijk gedrag? Is dat beschaving? Kom op zeg. Het komt op mij mensonterend over. Sterker, het is per definitie equivalent aan hoerig bestaan.

Ik heb een aantal screenshots gemaakt van hoe vrouwen zich presenteren en hoe wij, wakkere, alerte mannen én vrouwen, vanuit gezond verstand te reageren hebben op onze out-of-control sisters. Ik reageerde er gelijk op namelijk.
Zo'n tekst wil ik hier wel herhalen:
-


"Is zo, wat Ronald plompverloren stelt: "maar jij bent wel een lekker stuk "... 

...dat is wat je uitstraalt namelijk - se** en overheersing  - en met alle respect is dat voor mannen nogal invasief, vernederend en dus agressief. Het is iig níet positief. Besef dat gerust. 

Dat mag je niet zeggen en niemand weet waarom. Dan wordt men hysterisch en... hoe heet dat ook alweer als iemand de mond wordt gesnoerd die waarheid spreekt?? Hmmmm. Daarr zijn we allemaal zo vol van maar dit taboe mag niemand bespreken. Nou, fukkit.

Jij straalt precies uit wat jij beschrijft in deze post - jij lonkt en verleidt er op los - én durft ook nog te stellen, dat je daar geen trek in hebt. Heb je wél. Onbewust wellicht maar kennelijk ken jij jouw eigen gedrag niet erg. Als in: helemaal niet. Kijk maar naar de reacties...

Kijk eens... jij loopt er volgens jouw foto's bij alsof jij niet ouder wenst te worden. Je lijkt 20. Dát straal jij uit. En dat weet jij want jij doet het.

Leer het dragen. Niet ouder willen worden betekent in een bubbel te leven, een fantasie die niet positief uitpakt, tis een bubbel van angst, namelijk. Nooit pakt zoiets als een bubbel, zeker uit angst, positief uit eigenlijk want zo veroordeel jij alles, jezelf om te beginnen en feitelijk heel het leven.

Ga liever voor volwassenheid, voor de levenslust die in jou zit of hoort te zitten ipv te gruwelen over verloren jaren. Want dat toon jij. Aan alle kanten schreeuw jij het uit. Letterlijk. Want jouw post is omgekeerd bedoeld. Een schreeuw om aandacht dus eigenlijk. Kijk maar naar de reacties!

Weet je hoe dat heet, die te maken stap naar volwassenheid? 
"Jouw eigen partner worden."
Harrie Jekkers zingt erover: "ik hou van mij"...
Ken jij vast. Je bent immers al 43..."
-

En nog één:

"Iedereen kent dat probleem in een kille, koude, beschaafde westerse wereld waar mensen tegen elkaar en zichzelf opgezet worden zodat ze elkaar de tent uitvechten....

Bianca stipt iets tragisch aan maar heel eerlijk is het volgens mij gelijk de kern van ons probleem...

Het is natuurlijk mensonterend om op zo'n manier om iemand te vragen of zelfs iemand te bestellen. Dit is erger dan een booty call, waar ik mij overigens nooit aan gewaagd heb maar wat eerder normaal gevonden wordt dan datgene, dat veel beter past bij onze menselijke biologie en dat is monogamie.

Dit suggereert geen enkel respect voor de "prooi", en bovendien impliceert het vervangbaarheid. Promiscue gedrag dat overeenkomt met, schrik niet, homofiele seksualiteit.

Geloof mij maar niet maar ga zelf maar na. 
https://www.henrymakow.com/001421.html"
-

Dit is niet leuk - maar hart nodig.

Onze vrouwen stampvoeten er maar op los als een troep losgelaten hyena's en menen ook nog het gelijk aan hun kant te hebben, wat totaal niet zo is. Dit lijkt helemaal nergens op. Dus hebben we elkaar te wijzen op karikaturaal gedrag, omdat dergelijke fantasten in hun eigen bubbel een  karikatuur neerzetten van wat ze werkelijk zijn; geen mens maar mens-in-wording.

Immers, wil je gelukkig worden dan moet je dat om te beginnen jezelf gunnen, wat nu niet gebeurt. Men heeft het diepgewortelde besef in zich wonen dat men niet gelukkig mag worden. Men werkt mee aan porno en het promiscue gedrag waar homofilie om bekend staat ("all porn is gay", schreef Henry Makow - zie: https://www.henrymakow.com/001421.html) terwijl werkelijk geluk alleen in de huiselijke sfeer van het gezin en het huwelijk te vinden is, wat door de media consequent verwoest wordt.

Hier, kijk maar wat een hoofdredactrice van ladys home journal na 21 jaar optekende in haar boek Spin Sisters (2004) - zie savethemales.ca/001904.html:

1. mannen zijn niet langer te vertrouwen
2. vrouwen zijn slachtoffer
3. vrouwen moeten egoïstisch zijn
4. seks is losgekoppeld van huwelijk en liefde
5. alleen de carrière is zaligmakend voor de vrouw; niet de man of het gezin

Dit houdt een regelrechte verwoesting in van onze maatschappij en ieder werkt mee!

Dus hoe wapen je je daartegen, wanneer iedereen zulk extreem en agressief gedrag bezigt en verdedigt?

Dan sta je op, als Mens, als volwassene, en zeg je waar het op staat. Je deelt jouw observaties, jouw constateringen, jouw waar-nemingen. 

Sommigen vergissen zich en noemen mijn uitingen negatief. Welnee, het zijn observaties van een verknipte wereld. Mensen doen zo en dat is negatief maar niet mijn waarnemingen. Die zijn zoals ze zijn. Kijk liever wat er te verbeteren valt.

Maakt mij dit een vrouwenhater - ook zo'n aanval - dan zit men er naast en laat men oud zeer spreken, bias dus oftewel cognitieve dissonantie. Daarr kan ik jou niet mee helpen. Ik beschrijf louter wat ik zie en dat is gruwelijk: een mensenhater die zichzelf haat, zichzelf saboteert en niet gelukkig mag worden. Overal waar ik kijk...

Maak er jouw eigen missie van. Ga naar jouw hart en word mens. Word jouw eigen partner. Laat Verdeel en Heers ons niet langer verdelen en onze wereld niet langer ondermijnen...

Liefs en sterkte,

rj


Meerleeslink:

Iedereen is vol van the great awakening, als tegenhanger van de reset die men ons op wil leggen maar wat niemand wil die een beetje wakker is. Wij hebben echter als mens nogal een stap te maken als je ziet hoe we met elkaar omgaan. Mijn bevindingen van de afgelopen periode in een notendop:

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/10/woke-the-fuck-up.htmlwoensdag 20 oktober 2021

Woke the fuck up

Iedereen is vol van the great awakening, als tegenhanger van de reset die men ons op wil leggen en die niemand wil die een beetje wakker is. Wij hebben echter als mens nogal een stap te maken als je ziet hoe we met elkaar omgaan. Mijn bevindingen van de afgelopen periode in een notendop:

Gedragspatronen

Overheers- en bezitsdrang zijn in het beschaafde westen zo opvallend en dominant met onze gedragspatronen verweven, dat er helemaal geen ruimte is voor democratie in onderling overleg, laat staan wereldwijd. Wij mogen inzien of tot inzicht te komen, dat een begrip als democratie, waarmee we elkaar doodgooien, een loos uitgehold woord is zonder enige betekenis wanneer wij elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Wat ik te zien krijg in menig dialoog is niets anders dan ordinair touwtrekken met het doel de ander eronder te krijgen. Ik krijg het doorlopend te zien. Met gestrekt been gaat men de ander te lijf alsof er een wereldramp heeft plaatsgevonden terwijl er in wezen niets aan de hand is. Behalve dan in het hoofd van de agressor zelf, want daar speelt zich een storm af en die opgefokte (ont)lading moet ergens heen, oftewel iemand moet dat ontgelden en krijgt dan de volle laag over iets wat volledig overdreven en opgeblazen is en alles weg heeft van laster in plaats van zinvol overleg. Afreageren en uitleven, dus. Op een zelfgekozen zondebok.

Afreageren en uitleven op een zondebok met de zelfverzonnen stelling


Hoe? Met een zelfverzonnen stelling als uitgangspunt waar de ander voor verantwoordelijk wordt gehouden want die moet het maar oplossen, waar de ander de schuld van krijgt en waar de ander beestachtig voor wordt gestraft. Cirkeltje rond. Oftewel een vicieuze cirkel waaruit ontsnapping onmogelijk is. Da's althans de intentie

De ander moet zich maar aanpassen aan degene die zich de slachtofferrol aanmeet om de ander daarmee op de knieën te dwingen. Erg woke, allemaal. En vooral erg gewelddadig, onrechtvaardig en bijzonder ondemocratisch.

Bloeddorst en hysterie zijn leidend

Iedereen doet het, mannen en vrouwen. Of... wat ervoor moet doorgaan want volwassen gedrag is het geenszins te noemen. Vrouwen zijn hierin vaak het felst, stuiven van kalm naar furie binnen 2 seconden en geven geen centimeter toe. "Gij zult het onderspit delven", lijkt één van hun uitgangspunten. Via praten kom je er vervolgens niet meer uit wanneer bloeddorst haar intrede heeft gedaan en logica, rust en vredelievendheid zijn verjaagd als was het oorlog. En oorlog is het. Hysterie moet de strijd beslechten door de ander op de knieën te dwingen, met alle geweld van de wereld desnoods.

En om niet af te gaan als een gieter haalt men álles uit de kast en wordt men briljant negatief, oftewel elke zin is een regelrechte dooddoener vol drogredenen en oneigenlijke argumentatie, niets wordt geschuwd om de zondebok maar in een hoek te kunnen duwen en daar genadeloos en sadistisch af te kunnen slachten. Een executie door een tribunaal met aanklager, rechter en beul in één, wat het meest wegheeft van mentale bloeddorst oftewel vampirisme. Zie daar het eigenbelang van de agressor.


Wat voor kinderen brengen zulke ouders voort...

In ieder huishouden geldt: de vrouw is de baas. En al helemaal de moeder. Zij eigent zich de macht toe en bepaalt alles. Zij beslist. Vaak zijn haar beslissingen zo te zien echter gestoeld op ego, eigenbelang, sadisme of puur zwakzinnigheid. Kies maar. Ik heb het nu over mijn eigen moeder en de vrouwen in mijn familie, waaronder drie ex-en, die geen van allen in staat bleken tot consistent, constructief, positief, rechtvaardig, evenwichtig, normaal gedrag vanuit gezond verstand. Ik kreeg en krijg consequent het tegenovergestelde te zien. Wat ik wel te zien kreeg zijn onzin, hoogmoed, hoogmoedswaanzin, arrogantie, sadisme en pure krankzinnigheid. Bezitsdrang dus, als direct gevolg van verdeel en heers. 

Punt is helaas, dat als de vrouw de baas speelt in huis en dat niet rechtvaardig doet, wij hele volksstammen gefrustreerde kinderen de wereld op schoppen die van ellende protesteren, rebelleren en alles saboteren, precies zoals hen is voorgedaan. Daar wordt de wereld dus niet beter van.


"Zoek het bij jezelf" levert niet genoeg op in een totaal verknipte wereld, totdat je tot inzicht komt dat er verdeel en heers achter steekt

Na lang zoeken zag ik pas in, dat ik alles wel bij mezelf zoeken kon maar dat de meerderheid der zombies regelrecht nadoen wat ze van hun leefomgeving te zien krijgen; ouders, school en wereldleiders voorop. Het verdeel- en heers-principe dat daarachter steekt wordt naadloos overgenomen en nagedaan, tegen beter weten in en tot bloedens toe, omdat men heeft geleerd dat er straf staat op "buiten de lijntjes kleuren"- oftewel wie afwijkt wordt gestraft. Een sektarisch en waterdicht controlesysteem dat door iedereen overgenomen en nagedaan wordt. Zonder na te denken. 

Als zombies, dus, want de bloeddorst spat er vanaf. Men vreet elkaar als het ware op. En niemand vindt dat raar, afwijkend of verdacht want het sadisme wordt ogenblikkelijk herkend, gevierd en lukraak verdedigd dus willekeurige omstanders doen gewoon mee en veroordelen het feitelijke slachtoffer, terwijl de agressor zich tegelijkertijd die rol van slachtoffer aanmeet en daarbij lelijke klappen uitdeelt aan het feitelijke slachtoffer. De wereld op zijn kop oftewel alles is omgekeerd. 

Wat dan ook zo fijn is, als zo'n omstander olie op het vuur gooit door te stellen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Een paradoxaal bedoelde opmerking - nog meer verdeeldheid zaaien dus - met het doel nog meer verwarring te creëren in plaats van ook maar iets op te lossen. Geen bijdrage dus maar pure brandstichting om het vuur nog hoger te laten oplaaien. Immers, het gaat allang niet meer om waarheid maar om de gemene, sadistische, furieuze reactie van de inmiddels in hysterie ontstoken medemens die de macht grijpt met onzin, leugens en laster. Objectieve observatie maakt kennelijk ogenblikkelijk plaats voor oud zeer oftewel cognitieve dissonantie en bias

Hier is geen ontsnapping uit mogelijk. Hoe rustig men ook blijft, hoe neutraal en onberispelijk men zich ook verwoordt, men blijkt niet in staat een eenmaal tot hysterie verworden persoon te bereiken en wordt geëxcommuniceerd, verbannen, geïsoleerd en geblokkeerd, liefst van de hele samenleving. Waarom? Omdat niemand, n-i-e-m-a-n-d, geïnteresseerd is in verbetering van levenskwaliteit. Althans, ik kom ze niet tegen. Helaas.

Kou 

Afgelopen week schreef ik: "Het meeste leed, meer dan 80%, wordt veroorzaakt door kou. Drie letters en men heeft geen idee wat het betekent. Kou is de manier waarop wij in het kille westen met elkaar omgaan... mensonterend, destructief en letterlijk ziek-makend. En dat noemen we abusievelijk beschaving, ironisch genoeg. Is het niet, natuurlijk. Is het omgekeerde ervan. 

We zijn nooit volwassen geworden maar gebruiken onze talenten destructief ipv positief.

Er is teveel onbalans. Kou overheerst. Dat is ernstig. Volksvijand nummer één is niet te onderschatten en noem je niet "mooi", in het leerproces bvb. Het is wel zo dat we dan iets te doen hebben voor de rest van ons leven. Da's nuttig tegen het vervelen. Mooi is anders.

Dit is gruwelijk en niet te doen... omdat liefde vermoord en vertrapt wordt zodra het de hoek om komt, tegen beter weten in en tot bloedens toe, omdat de mens de diepgewortelde overtuiging kent dat men niet gelukkig mag worden én een ander niet kan gunnen wat men zelf nooit gegund was.

Ziedaar de vicieuze cirkel van Verdeel en Heers, Verwar en Plunder, waar ieder onder gebukt gaat. Het is de schizofreen-makende opvoeding - die kennelijk nooit ophoudt want mensen corrigeren elkaar doorlopend alsof men elkaar op het geloof controleert, dat wil zeggen, men controleert elkaar op het onwrikbaar geloof in de sektarisch opererende staat - die van ieder individu alles sloopt en geen mens heel houdt. Geen wonder dat ons gedrag zo gestoord is. Letterlijk.

We hebben dus werk te doen, ieder voor zich, om ons gevoel uit de taboesfeer te halen, willen we ooit tot een menselijk collectief geraken, een vredevolle mensheid - iets, dat nu nog tergend ver weg lijkt. Logisch, zolang men achteloos liefde vermoordt en gevoel vertrapt - met het verwensen en toewensen van ziekte als gevolg. Zolang dat het adagium nog is, het motto, het na te streven doel, staat ieder met een greintje gezond verstand als verbijsterde toeschouwer ademloos te kijken naar een freak-show die zijn weerga niet kent, omdat menselijke domheid letterlijk oneindig lijkt."

Beschaving

Dit is de stand van de beschaving anno 2021. Hier hebben we het mee te doen. In plaats van schouder aan schouder en zij aan zij, strijden wij tegen elkaar en feitelijk tegen onszelf.

Verdeel en Heers is briljant gelukt. 

Nu hebben we dat te doorzien en stappen te nemen om dat te corrigeren.

Wie dat doet volgt het hart.

Wie daarmee vecht verdedigt het systeem waar we allen kind van zijn, waar niks mag, van alles moet en gevoel verboden is, en wat ons recht op geluk ontnomen heeft.

Volg jouw hart. Herstel het gevoel. Pak jouw recht terug om er gelukkig te mogen worden. Vandaar de titel. Voor aanstellerij, slachtofferschap en onzinnig gewauwel is geen plek meer.

Het is tijd.

rj

Care? dare? share.


Bottomline...

Meerleeslinks

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/09/opvoeding-als-basis-van-verdeel-en-heers.html

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/04/kanker.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/grootste-fraude-aller-tijden.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/10/woke-the-fuck-up.htmldonderdag 14 oktober 2021

Het antwoord op depressiviteit

Hallo dame. Ja jij. Hoe voel jij je? Diep ongelukkig, ja, ik zie het aan je. Depressief zelfs. Ach jee.
Allemaal ruk, dus. Wat nu? Je zoekt afleiding. Iemand om jouw tijd te doden. Tja, die ken ik, zo gaat dat. Standaard ontwijkingsmanoeuvre.

Hoe het zit? We dienen onze eigen partner te worden, dan zoek je niet meer buiten jezelf. Yep. Echt waar. Is nodig en hart ook. Een dat schrijf je met een T. 


Charlene: I've never been to me - 
https://youtu.be/2oSjhuIb6Us

Ik ken en zie veel mensen en die vinden allemaal dat een ander het voor hen moet oplossen. En daar wordt niemand gelukkig van. Niemand. Dus moeten we dat toch echt zelf leren doen. 

Wat ze doen? Zich met anderen bemoeien. En zodra die ander daar iets van zegt is het hommeles. 

Dat kan niet. Dat is terreur. Want men houdt die ander in de greep en die mag zich niet roeren? De ander mag niet protesteren tegen de ijzeren greep? Dat slaat nergens op maar is precies wat mensen doen, continu en ze doen nog beledigd ook als je hen hun speeltje afneemt. Dan worden ze furieus want het was hun speeltje. Ook al beknot het jouw levensvrijheid. Grappig, hè? Ironisch, zelfs. We verwijten elkaar wat we zelf doen, op die manier. 

Mensen zijn depressief opgevoed - doordat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen is afgepakt, doordat zij niet zichzelf mogen zijn - en weten zich geen raad. Als kleine kinderen moeten ze vermaakt worden en weten zich geen houding. Ze vervelen zich kapot en een ander moet het voor hen oplossen, dus dat geeft voedingsbodem voor continue strijd over letterlijk alles en dat maakt dat mensen niet samen kunnen leven omdat ze elkaar de tent uit vechten vanwege een diepgeworteld besef dat ze nooit gelukkig mogen worden.

Alles moet kapot


Dat klopt. Mensen mogen niet gelukkig worden dus vechten ze met alles, waaronder met zichzelf. Alles moet kapot. Waaronder hun eigen levensgeluk. Dat moet er als eerste aan. En niemand weet waarom. 

Verrassing: jij mag wél gelukkig worden. Dat mag weer. De banvloek is eraf, die is opgeheven. In juni al.

Jij mag wèl gelukkig zijn...


Dus het diepgewortelde besef mag slijten dat jij niet gelukkig mocht worden en dat kan wel wat jaren in beslag nemen omdat het er jaren over gedaan heeft om op ieder mens te groeien. 
Onbewust houdt het ons allemaal in de ban. Nu is het zaak om dat te laten vieren en de ruimte te geven aan levensgeluk. We mogen dus werken aan herstel. We mogen herstellen wat is scheefgegroeid in ons leven en wat ons onbewust in de greep hield. Jazeker, heel ons leven stond in het teken van niet-gelukkig mogen zijn, zelf-sabotage dus, en dat mogen wij zelf met onze eigen handen herstellen. Met eigen handen mogen wij opbouwen wat ons is afgenomen door een wereld, een leefomgeving, die letterlijk giftig voor ons was.

Krankzinnig en karikaturaal gedrag


Hoe diep dat zit merk je wanneer mensen op een standaard-manier reageren op iets kleins en onbelangrijks maar zich volledig laten gaan op de manier zoals hun ouders en/of leefomgeving dat voorgedaan hebben: agressief, invasief, overheersend, vernederend, onzinnig en onbruikbaar.
Dialoog is er niet. Je krijgt een dooddoener gepresenteerd als waterdicht antwoord op alles. Bespreekbaar is er niets. Agressiviteit ten top.

Hoe verdacht dat is doorziet kennelijk niemand want iedereen gaat er tot nu toe gewoon mee door, terwijl het slechts een lokkertje is geweest om te kijken of jij erin trapt. Toch is het niets minder dan karikaturaal gedrag waar wij elkaar op te wijzen hebben, als wij ooit uit deze collectieve waanzin willen ontsnappen. En dat doe je door je mond open te doen en elkaar te zeggen waar het op staat.

Ja, en daar zit een risico aan namelijk dat je de deur uit gezet wordt of geëxcommuniceerd of geïsoleerd wordt, of voor gek verklaard wordt... nou èn. Je wilt niet horen bij een club mensen die knettergek doet. Daar dien je afstand van te nemen en jouw eigen gang te gaan. Alleen dat getuigt van gezond verstand. En van innerlijke kracht, levenslust en passie, het omgekeerde van dat zwakzinnige gedrag.

Voorbij de idiocratie


Meelopen met een kudde idioten hebben we lang genoeg gedaan en wat leverde het ons op? Oppervlakkigheid en diep-ongelukkig zijn. Da's geen leven maar overleven en daar hebben wij ons van te distantiëren. Niet morgen maar nu. Want het water staat ons voorbij de lippen dus het wordt tijd te leren zwemmen in plaats van te wachten tot het water zakt, want dat doet het niet. Er komt alleen maar meer shit bij. Dus dan moet je kunnen zwemmen. En goed ook.

Leer dat. Begin vandaag en word je eigen partner. Leer van jezelf houden oftewel leer het levensgeluk en de levenslust in jezelf omarmen. Wie dat doet valt adverteren niet meer lastig.
En ja, dat is een lange weg. Nou èn. Tijd kost het niet want die verstrijkt vanzelf. Dus het enige wat ons tegenhoudt is ... luiheid. Dan weet je meteen hoe dat weer zit.

rj


Naschrift


Dit ontstond vannacht uit een mogelijke dialoog met mijn oude buurvrouw die ik heb op te zoeken om haar aan te sporen in haar levenslust en haar zo te weerhouden dagelijks haar standaard hoeveelheid flessen wijn te ledigen.

Aanleiding zag ik gisteren, zittend in het Oosterpark in Amsterdam, waar mensen geen oogcontact maken maar stuk voor stuk uitreiken... naar anderen, om zich maar gelukkig te laten maken door een ander

Bonus. 


Ter illustratie een reactie op het naargeestige gedrag van iemand die hysterisch ging doen, voorbij alle dialoog, en de ander verweet wat zij zelfs deed/vond/creëerde; dit ging voorbij de passieve agressie.

"Zo ga je niet met mensen om.

Ik heb de spijker op zijn kop geslagen en jij loopt weg. Nu doe je stampvoetend een klein kind na. Erg goed zelfs.

Hoe bevalt dat, slachtofferschap? Moet ik nou achter je aan komen als een hond?

Doe volwassen, slaap er een nachtje of tig over, zeg dan: "sorry, was niet voor jou" en klaar ermee. 

Los het op. 
En leer je shit dragen

Echt

rj"

en:

"Punt is dat dit een van de ergste symptomen van Verdeel en Heers is. Van het oude systeem waar ieder zo op tegen is.
En het zit vast, in jou. 

Wat voor vrijheidsstrijder ben jij dan, wanneer een man, die jij lastigvalt, zijn zegje niet eens mag doen, maar jouw gevoel zijn Zijn respectloos terzijde schuift??

Dit noem ik schandelijk gedrag.
Leer ervan.
Je blijft anders nog steeds kind van het systeem, waar niks mag, van alles moet, en gevoel verboden is. En waar ego regeert. Bah."
-

Zelfbenoemde autoriteit


Dit mag je niet zeggen. Je mag niet tegen de autoriteit van iemand ingaan die zichzelf hoger plaatst dan de rest, op een wolk in de hemel, naast God zelve.

Dan krijg je een bak met furie over je heen die zijn weerga niet kent. Dus verwijs je gemakshalve naar dit artikel: