woensdag 20 december 2023

Dat trek jij zelf aan...

Geen vraag gesteld, wel oordeel geveld |


Steeds vaker hoor je van de semi-spirituele praat klinken, dat jij zelf aantrekt wat jou overkomt.
"Geen vraag gesteld. Wel oordeel geveld."
Da's de manier waarop dat gepresenteerd oftewel opgedrongen wordt. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. 
Want er is meer. Veel meer. En daarover kunnen we het dan niet meer hebben. Dus zo doet men zichzelf tekort

Jij trekt alles zelf aan |


In de basis klopt die bewerking natuurlijk volledig, want in wezen creëert ons Zelf oftewel onze ziel elke gebeurtenis. Dus... je trekt elke gebeurtenis zelf aan.

Nou èn. 

Zo'n bewering zet ons helemaal stil, wanneer gepresenteerd als voldongen feit, en laat ons niet verder kijken dan de neus lang is, wanneer die bewering te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, als dooddoener, om elke dialoog te smoren, of zelfs met de intentie om een ander doelbewust de kreukels in de meppen

Want dat is tegenwoordig waar het om gaat. De ander monddood maken zoals ons vroeger allemaal is overkomen. 

Daar ligt het gevaar.

We dienen de boodschap of les te pakken |


Wat doe je ermee, met het inzicht, dat je iets bij jezelf hebt te zoeken?? Daar gaat het collectief van meelopers mooi aan voorbij. Verdeel en Heers, dus weer. Want die verdedigen Het Systeem, zo.

Stel, dat iemand - zoals ik - iets meemaakt om vervolgens de les erachter te pakken en zowel de gebeurtenis als de les of boodschap weet te verwoorden. Dan klopt het weliswaar, dat zo iemand - als ik - dat aantrekt want dat doet de ziel. 

MAARRR door daar als enige de aandacht op te vestigen, gaat zo iemand terug in de tijd en dus totaal voorbij aan de geleerde les. Dat station was immers al gepasseerd...

Men heeft dus totaal geen interesse in dialoog. Men reageert louter op één facet dat vervolgens tot onoverkomelijke proporties uitvergroot wordt, dus tot nietsontziende waarheid oftewel tot onoverkomelijke horde, en zelfs tot verdedigingswerk (tot Stelling), om zich achter te verschuilen zonder ooit nog ergens over te kunnen of willen praten. 

Want... het oordeel is geveld...
De boodschap luidt: "Wie afwijkt wordt gestraft."

Maar wat nu, als de les al is geleerd en zelfs bij de gebeurtenis is verwoord...?

Dan komt zo'n opmerking of bewering veel te laat en mist doel. Wat men dan doet is een ander naar beneden halen. Aanvallen dus. Slopen, eigenlijk.
Dat voel je dan ook. De sfeer zakt. Dat doet dergelijke negativiteit.

Dat trek je zelf aan - deel 2 |


Ik trek dergelijke domme reacties, zoals zulke beweringen, steevast aan, in een wereld waarin alles omgekeerd zit en waar geldt: 

"Hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund was?

Een wereld vol afgunst, dus. 
Dat de wereld zo is geworden ligt niet aan mij maar is een toonbeeld van agressie.

Een toonbeeld van een wereld...


...waarin niets mag...

van alles moet...

en waar Gevoel verboden is. 


Het drieluik van Aanval |


Het drieluik van Aanval gaat zo:

1. Men speelt de baas/grijpt de macht

2. Men sloopt de sfeer/sloopt de ander

3. Dat ligt aan de ander/de ander krijgt de schuld.


Lekker overzichtelijk... maar uiterst destructief. Slecht-menselijk gedrag is dit. Er is niets positiefs aan.

Sterk staaltje Verdeel en Heers, dus weer.
Blame The Victim, eigenlijk. Men verwijt het slachtoffer van dergelijke agressie dat het pijn heeft. 
Omgekeerde wereld en teken van gestoord gedrag. 
Jammer hoor. Dan is dialoog ver te zoeken oftewel schier onmogelijk.

Mannelijkheid ligt onder vuur en vrouwelijkheid mag er al helemaal niet zijn. Mannen mogen geen man zijn en vrouwen geen vrouw. Vrouwen gedragen zich steeds mannelijker of beter gezegd: als macho of manwijf. Ze jagen erop los, neuken alles wat los en vast zit, doen stoer en verwijten de man wat zij zelf doen. 

"Maar hey, dat trek jij zelf aan, hè!"
Hoor je het sadisme achter die bewering?

Beter constateren we samen waar het misgaat. 
Er is namelijk geen ontkomen aan. Aan dergelijke agressie en sadisme.

Neofeminisme ondermijnt de samenleving |


Steeds meer mensen zien in hoe (neo)feminisme alleen al, en zeker in combinatie met "gender-neutraliteit", alles ondermijnt en alles kapot maakt. De hele samenleving moet aan diggelen als één van de 17 sustainable development goals van agenda 2030.

Kijk maar naar dit filmpje: https://www.facebook.com/reel/195488530226604?s=yWDuG2&fs=e

Mannen mogen geen man zijn en vrouwen mogen geen vrouw zijn. Die waanzin geldt niet alleen mannen maar eigenlijk voor de vrouwen voorop... want zo wordt niemand gelukkig. Vrouwen zeker niet. Nooit, zelfs. 

Dit recept heet Verdeel en Heers en ondermijnt àlles. Geluk als eerste. Het ondermijnt de hele samenleving, dus eigenlijk, van binnenuit...

Dus... wat gaan we daaraan doen...?

Dat het zo geworden is, is al erg genoeg. 
Moeten we dat dan zo laten?

rj. 


bron:


Bottomline overigens... |Geen opmerkingen:

Een reactie posten