woensdag 31 maart 2021

schizopathie

schizopathie | blog naar aanleiding van “wereldwijde onlusten als protest tegen mondiale onderdrukking” |

Een wereld die overstroomt vol sociopaten (dat heet tegenwoordig antisociale persoonlijkheidsstoornis), psychopaten, intriganten en narcisten en dergelijke noemt men met gerust hart een schizopathie, aangezien men zo'n omgeving het beste kan definiëren met de oorzaak die onder die kwaal ligt – en dat is onmiskenbaar schizofrenie. Per definitie. Aangezien de wereldwijd verspreide westerse “opvoeding” geen enkele ruimte laat voor gevoel, wat echter onlosmakelijk verbonden is met menszijn, zodat men letterlijk (daarvan) geschift raakt. Oftewel gestoord. Oftewel gedepersonaliseerd. Oftewel “van het hart weg”. Oftewel schizofreen.

Wereldwijd protest

In het weekend van zaterdag 20 maart en zondag 21 maart 2021 waren er stevige betogingen; respectievelijk op zaterdag de wereldwijde “world wide protest” tegen de overmatige, onnatuurlijke, maatschappij-ontwrichtende maatregelen en (dus) voor vrijheid; en op zondag het inmiddels bekende “koffiedrinken” op het museumplein van demonstranten die daar op persoonlijke titel wekelijks naartoe komen, omdat demonstraties tegen het beleid verboden zijn sinds kort voor de (ruim vooraf aangekondigde, toegezegde en dus netjes geregelde) demonstratie van 17 januari 2021 tegen de buitensporige maatregelen van ons kabinet dat vervolgens aftrad en evengoed – als demissionair kabinet – nog strengere en even onwettige regels het volk oplegde door een volstrekt overbodige, nutteloze en dus onnodige avondklok in te voeren, om het volk nu eens goed te laten voelen en te doordringen van het gegeven, dat het volk dit er zelf op heeft aan laten komen vanwege de eeuwenlange al te gewillige houding om alles maar te slikken en zich tegen zichzelf en anderen op te laten zetten.

Verdeel en Heers, Verwar en Plunder, Schuld-Boete-Straf-en-Zonde (SBS-Z); het wordt ineens allemaal pijnlijk zichtbaar gemaakt hoe dit mens-dom zich laat manipuleren, chanteren en dwingen via “regeltjes”, (1) die niemand heeft bedacht, (2) niemand onderschrijft en (3) ieder opgedrongen krijgt... en die ten slotte ieder braaf volgt uit angst voor straf. Niet uit angst voor de dood of zo maar uit angst voor straf, door jarenlange indoctrinatie en conformering vanaf ieders prilste jeugd vanuit de directe leefomgeving die wij in het westen voor de aardigheid maar volledig misplaatst “beschaving” noemen.

Afgelopen weekend zag ik chaos. Er liepen demonstranten, toeristen, winkelende Amsterdammers en een héleboel pliessie (hierna “PLT”) over straat in een uiterste poging, dus met zoveel mogelijk geweld, zo min mogelijk tolerantie én zo min mogelijk menselijkheid, “het volk eronder te houden”. Extreem plt-geweld van een intens radicaliserende overheid, dus. We glijden af richting communistisch bolwerk waar alles afgepakt wordt en jij dient te doen wat “de staat” – wie dat ook mag zijn – bepaalt wat goed voor je is... en uit ervaring weten we inmiddels dat daar geen greintje gezond verstand bij zit en er dus niets positiefs aan op te merken is. Voormalige communistische bolwerken laten ons dat graag weten, zoals de videoboodschap van een bevlogen Serviër ons waarschuwt voor wat er nu gaande is en voor wat er onvermijdelijk komen gaat: https://youtu.be/GC95PP8uXUk.

Wat ik ook zag is even schokkend als het geweld van de plt in blauw; het gros der demonstranten lijkt te zijn gekomen voor een verzetje in plaats van voor “verzet”; op een enkeling na lijkt men te verschijnen voor de sensatie en voor niets anders.

Van Gandhi leerde ik dat “vechten tégen” geen enkele zin heeft maar deze mensen, die wekelijks terugkeren onder het mom van “strijden voor het volk”, vechten zich kapot. Als strijd om de strijd zelf. Men zoekt afleiding, kennelijk.

Beschermen wat jou lief is

Er is een verschil tussen vechten tégen en beschermen wat jou lief is. Het eerste is net zo stupide als tegen de autoritaire boze schoolmeester vechten (ga gerust even na of en wat er overeenkomt in deze vergelijking) omdat je dan binnen het systeem strijdt waar jij niets te vertellen hebt, waar men jou uitlokt, dwarszit, dwingt, manipuleert en chanteert en waar men jou kleinhoudt met (be)drogredenen, psychologische oorlogsvoering, geweld en nog meer geweld. Zonde van de inspanning want men bereikt zo niets. Men kan beter weglopen, doen wat men leuk vindt en zo het (leven) voor zichzelf inrichten zoals men wèl wenst. “Be the change you want to see in the world”, dus.

"Beschermen wat jou lief is" kent een heel andere energie, een andere lading dus, die wèl positief is. Het getuigt van passie. In Nederland is dat ver te zoeken maar het bestaat wel; de Serviër uit het eerder genoemde filmpje toont dat de mensheid er niet van verstoken is maar dat in iedere cultuur het wachten erop is tot dat gaat opstaan. Bij hen, twintig jaar geleden, tegen dictator Milosevic; een miljoen mensen, dat wil zeggen een zevende deel van de bevolking, stond op en ging de straat op om vreedzaam protest te tonen (en passant vertelde deze Serviër ook nog even hoe met een bulldozer het nepnieuws van de staats-televisie werd aangepakt) waarna Milosevic en zijn kliek de biezen pakte en eindelijk gevolg gaf aan De Stem van Het Volk.
(Aanvulling: op dit moment is men in Roemenië al vijf dagen dag en nacht de straat op – om er niet meer weg te gaan; zo heeft men Ceaucescu destijds ook weg gekregen, luidt het parool)

Wij hebben hier geen Stem van Het Volk. Er is geen collectiviteit. De neuzen staan bepaald niet dezelfde kant op. Er is bewust aangestuurd op onderlinge verdeeldheid met handige initiatieven, zoals  – en ik doe nu even een greep uit recente voorbeelden uit de geschiedenis, die momenteel onder onze neuzen geschreven wordt:

– Geert Wilders die islam/moslim-hatende taal uitslaat maar ondertussen een Mossad-agent is en een Zionist volgens wikipedia en dus “controlled opposition”

– initiatieven als “kick out zwarte piet” om onze cultuur op te geven; zie de Hema die kerstvakantie tegenwoordig “wintervakantie” noemt

– initiatieven als antiracisme en antifa/anti-fascisme wat nog fascistischer en onverdraagzamer blijkt uit te pakken dan nationaalsocialistisch Duitsland op z'n slechtst

– woke wat “eng links” genoemd kan worden omdat het sektarisch uitpakt en geen enkele ruimte laat tot dialoog maar direct in extreem gedrag uitmondt, wat ideaal is voor slachtoffertjes die slachtoffergedrag ruimhartig omarmen en tot kunst verheffen en daarin nu officieel gekend worden door andere slachtoffertjes die dat steunen;

kortom het mobiliseren van minderheden – of het nu homo's/LGBTQP's, mensen met een kleurtje, vrouwen of andere gesponsorde miskenden zijn – en... allen gefinancierd door weldoenend miljardair George Soros. Sores met Soros, dus.

Ik kan nog wel even doorgaan. De lijst stopt niet. Het is in de basis allemaal “verdeel en heers” en kent allemaal de onmiskenbare signatuur van de kerk; die van guru en volgelingen. Niet alleen in het groot maar ook in het klein. Alsof wij allen nadoen wat er om ons heen gebeurt, onbewust. Spiegelend gedrag, dus. In het groot èn in het klein. Ook tussen mensen onderling. Juist daar. Ga maar na. In welk gezin is het koek en ei? Ooit harmonie meegemaakt of is het altijd strijd, stiekem en onderhuids? Kijk maar eens goed en zie gerust in wat er gaande is. En vergeet daarbij het volgende niet. Onze vrouwen hebben de afgelopen decennia de boodschap meegekregen, dat:

1. Mannen zijn niet langer te vertrouwen. Ondertiteling: mannen zijn gewoon fout.

2. Vrouwen zijn slachtoffer door het gegeven dat ze vrouw zijn. Ondertiteling: zij mogen zich dus ongehinderd (en oneindig) aanstellen en doen dat ook... en menen daarmee weg te kunnen komen, hoe doorzichtig, tegenstrijdig en zelfsaboterend dat ook is.

3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn. Ondertiteling: zij leren elk samenzijn te saboteren en worden zo niet te genieten, en gooien stiekem oftewel zonder dat men dat door heeft maar openlijk hun eigen ruiten in.

4. Seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk. Ondertiteling: zodat niets meer echt is; los zand, dus, zonder verbinding, liefde of vriendschap.

5. Vrouwen vinden vervulling in carrière en niet langer in huwelijk of echtgenoot. Ondertiteling: door hem in het stof te laten bijten voeden ze hun sadisme, hun leedvermaak, wat als substituut doorgaat voor oprecht plezier oftewel levensgeluk.

Deze vijf punten komen uit de pen van Myrna Blyth die in 2004 het boek “Spin Sisters” uitbracht, na 21 jaar lang hoofdredactrice van het wijdverspreid vrouwenmagazine Lady's Home Journal te zijn geweest, dankbaar geciteerd in het artikel “The Rockefellers Alienated Women from Men” (voorheen getiteld: How the Rockefellers re-engineered women) - https://savethemales.ca/001904.html; men stelt: het feminisme bracht louter “Unsexed women” (!) en “replaceable workers” (!!) voort. Dat verzin ik niet. Dat is zo. En iedere vrouw kan dit zelf ook wel vaststellen. Als zij wil...

Hoe dit eruit ziet in jouw leven mag jij zelf invullen. Wat dit betekent voor een samenleving op ramkoers is dat het kennelijk eerst goed moet vastlopen voor er iets structureels kan verbeteren.
Zoek maar op. Zoek gerust alles op wat je van mij of andere wakkere geesten leest tot aan Stockholmsyndroom toe; het wordt allemaal verklaarbaar en inzichtelijk voor wie eraan toe is.

Uitvindingen van Verdeel en Heers

Verdeel en heers zit diepgeworteld. Socialisme is geen stroming maar een uitvinding. En zo ook communisme. Er zit geen ideologie achter maar verlokking en bovenal misleiding. Het zijn proeftuinen van menshouderijen. Slavendrijven is een vak namelijk en met verstandelijk ontwikkelde mensen (of wat daarvoor door moet gaan) moet je het handig aanpakken zodat ze niet doorhebben wat er gebeurt.

Dus dat doe je door ze tegen elkaar op te zetten. Precies als in het beroemde “zes apen-experiment” gebeurt waarbij een trosje bananen hoog in een kooi gehangen wordt. Wie van de apen er naartoe klimt zorgt ervoor dat alle apen natgespoten worden waarna iedere aap het wel uit zijn hoofd haalt om te gaan klimmen, ook nadat àlle apen stuk voor stuk vervangen zijn. Ze geven elkaar er ongenadig van langs als er één aanstalten maakt om te klimmen. Verdeel en Heers, dus. Simpel en briljant. En op alles toepasbaar wanneer het eenmaal geïmplementeerd is want je gaat gewoon autoritair lopen schreeuwen dat de ander zich niet aan de afspraken houdt en iedereen geeft blond of blind bijval, uit sadisme en leedvermaak, vanwege de nood aan afleiding en dus vampirisme oftewel bloeddorst.

Dus hetzelfde apenexperiment geldt voor mensen, zoals de tot de verbeelding sprekende retoriek (lees: mind-fuck) toont in het filmpje The Jones Plantation. Zoek maar op*) en staar gerust aandachtig in de spiegel. Door conflicterende, chanterende, indoctrinerende en conformerende retoriek (mindfuck of gaslighting, oftewel “iemand de geest lullen”, dus) krijgt men de mensen zo gedwee om als voormalige slaven “vrijwillig” nog harder te werken voor een “baas” dan ooit te voren en zo nog productiever te zijn dan men als slaaf ooit was zonder ooit door te hebben dan men in feite nog steeds in slavernij leeft en zelfs onder (vaak aanzienlijk) slechtere omstandigheden...

Mondiale slavernij, dus. We zijn hard op weg.

Waren we maar op weg naar het hart. Wie bij zijn hart is, laat zich niet misleiden. Wie bij zijn hart is, sluit zich (daardoor) aan bij het collectief der mensen, dat, net als dieren bij naderend onheil, zoals een brand of tsunami, zich tijdig uit te voeten maakt. Wij mensen niet. Wij blijven stug doorgaan ten koste van alles. Ons levensplezier en onze gezondheid voorop. Die zijn kennelijk inwisselbaar voor iets fictiefs als “veiligheid”; net als in WO-II riep de bezetter: “Für Ihre Sicherkeit” en dat noemt iedere onderdrukker of zijn vazal (plt, dus) nog steeds. Zodat pijnlijk duidelijk wordt hoe plt er eigenlijk is voor de adel (de managers van multinationals) en niet voor mensen van vleesch en bloed.

Boek

Ik begon (al jaren geleden en telkens opnieuw) aan het schrijven van een boek maar kom steeds op hetzelfde uit; iedere blog van mij sluit op de andere aan en de teksten overlappen grotendeels. Her en der zijn er wel originele ingangen, ideeën of uitgangspunten maar mij lukt het nog niet om er één groot epos van te maken. Ik ben geen Tolkien. Ik ben een toeschouwer van de geschiedenis die onder mijn neus geschreven wordt en stof oude betekenisvolle woorden af zoals hypocrisie en idiocratie, verzin fantasiewoorden als fysiotheek en dus sinds kort ook idiotheek, en voeg daar vandaag aan toe: “schizopathie”. Want wij zijn met z'n allen, als volk, wel behoorlijk gestoord aan het doen, hoor. En dat is te verklaren. We zijn kleingehouden en gedragen ons ernaar. We gedragen ons als kleine kinderen die nooit volwassen zijn geworden.

Mensen tonen dit onderling al en in elk gezin komt men het tegen; men drillt elkaar en houdt elkaar klein dus er groeien geen mensen op die ooit volwassen mogen worden; we blijven “mens-in-wording” omdat we blijven steken bij kinderachtig gedrag en nooit onze puberteit ontstijgen... dus altijd blijven hunkeren naar een verzetje en een portie sensatie... op straat, bij elkaar, bij de buren, want: “als de kat van huis is is er altijd de poes van de buurvrouw nog”. Als neukvoer, zo gedragen wij ons dus. Zo sensatie- en seksbelust stelt men zich op en trekt men er op uit. En zeg niet dat het niet zo is want kijk eens wat er aan perversiteiten uit de televisie komt rollen (het belangrijkste medium uit deze moderne tijd dat ons alles dicteert en voorschrijft) en hoe blootgewoon seks over straat rolt via afzichtelijke, mensonterende reclames waartegen niemand protesteert omdat men het stiekem wel zo lekker vindt.

Gaat dit je nog niet te ver, jammer dan want de wereld gaat inmiddels al een forse stap verder. Geseksualiseerde kinderen van vijf jaar oud in tochtige pozes prijzen tegenwoordig auto's aan in China – dat land van de toekomst wat wij zo lekker achterna gaan met ons aanstaande sociale controlesysteem, wat daar al operationeel is. Het plan is om onze peuters al seksles te geven – terwijl Aldous Huxley, schrijver van het beruchte A Brave New World, over de schouder meekijkt. Geloof mij maar niet maar zoek even op internet zolang het nog kan want D'666 (de D staat eigenlijk al voor een omgekeerde 6; een vergelijkbare truc als met de drie b's van build back better) wil internet-bezoek aan banden leggen en die club wordt geregeerd door een transgender met geadopteerde kinderen (zo is mij verteld) die net zo vrouwelijk is als het hek in mijn achtertuin. Is niet uniek hoor. De man, eh pardon, de vrouw van Bill Gates schijnt ook omgebouwd te zijn, net als de echtgenoot, eh, echtgenote van Obama. Dit is geen stemmingmakerij maar zijn traceerbare feiten. Zeker in dit tijdperk van informatie-technologie. Gewoon even zoeken. Er zijn talloze artikelen, filmpjes en “memes” (plaatjes met rake teksten, zoals vroeger de spotprenten) over.

Duistere boodschap

De boodschap is echter een duistere. Ik heb niets tegen homo's of transgenders en gun iedereen het plezier om te leven – maar daar gaat dit niet om. Waar gaat het dan wel om? Homofilie schijnt in het DSM te staan – het handboek van de psychiatrie. Wat ik bedoel is: relativeer en bekijk het eens vanaf een afstand. Dat betekent namelijk, dat iedere homo geestelijk ziek is. Per definitie. Dat is één. Maar kijk even verder. Dat bij de hele Nederlandse maar ook de wereldtop een schroefje los zit zal niemand verrassen en dit verklaart ook de hoge mate van pedofilie**) wat vanzelfsprekend ook in het DSM beschreven staat. Het zijn geestesziekten. Voortgekomen uit een intens verziekte maatschappij waarin niets mag, van alles moet en gevoel verboden is. Verdeel en Heers in volle glorie, als je het mij vraagt, want een maatschappij vol geesteszieken is makkelijk onder controle te houden. Via chantage.

Wat zegt dit? Dat in beginsel letterlijk iedereen in deze rare wereld geestesziek is oftewel schizofreen, simpelweg omdat onze “opvoeding” erop aanstuurt; we worden jarenlang structureel emotioneel verkracht, geestelijk vermorzeld, van ons gevoel weggejaagd en brengen louter emotioneel imbecielen voort. In de top en in de kantine; overal zitten ze. Dat is geen oordeel; dat is een vreselijke constatering. Voor wie het ziet. De rest sukkelt rustig verder en neme een ijsje.

Vervloekt

Voeg daaraan toe een toverspreuk à la Sim Sala Bim en je hebt iedereen gekooid, geknecht en tot slaaf gemaakt.
Even serieus. De mensheid is vervloekt en niet zo'n beetje ook. Wereldwijd zelfs en dus grondig. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, dat niemand geluk mag kennen. Niemand kan dat dus zichzelf of elkaar gunnen. Waarom denk je dat mensen anders zó intens DOM handelen? We zijn als volk vervloekt en niet langer in staat tot gezond nadenken. 

Alles wat mensen doen kent eigenbelang, zelfsabotage of beide. En vergeet “bias” oftewel cognitieve dissonantie niet, oftewel: niemand ziet het in omdat ieder blind is gemaakt voor zichzelf. Gevolg: niemand mag gelukkig zijn, niemand streeft naar geluk. Kijk maar om je heen. We saboteren het in plaats van het na te streven... Hoe verdacht is dat?

Sinds de heksenjachten is kennis verdwenen om gezond en gelukkig te leven. Gezond, Geluk en Leven zijn de drie uiterst belangrijke woorden hierin, die we in de huidige maatschappij allang niet meer terugzien. Dus dan lijkt het mij logisch dat dat in ere hersteld moet worden maarrr onderschat nooit het ingebakken, diep gewortelde, geïndoctrineerde gedrag, bekend van het Zes Apen-experiment; wie afwijkt, wordt gestraft en dat geldt hier ook nog steeds zo.

Uitvinding van de kerk. Zo voorkomt men dat er een enkeling uit de massa zich omhoog werkt en de rest zou gaan vertellen hoe het zit. Dat wordt bestreden met het grofste geweld. Zoals elk weekend te zien is op het Museumplein in Amsterdam. Waar ik afgelopen weekend een wakkere moslima sprak die mij vertelde hoe imams geld krijgen om het volk niet de waarheid te vertellen. Wat vertelt men dan wel? Gebeurt er soms hetzelfde als bij de christenen, waar de dominee of priester af sprak met de industrieel “hou jij ze arm dan hou ik ze dom” en dus voortdurend bezig bleef het volk dom te houden zodat men niet in opstand komt? 

De "guru en zijn volgelingen" is gepasseerd station. Verdeel en Heers heeft zijn grootste tijd gehad. De vraag die dan overblijft is... hoe lang nog voor dat de rest van het volk dat inziet?

rj

*) meerleeslinks:

over school, kinderen en pedofilie schreef ik: “De Wonderlijke Energie Van Kinderen – en wat school met ze doet” - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

The Jones Plantation - https://youtu.be/vb8Rj5xkDPk

Zie ook: “Meeting the enemy; a feminist comes to terms with the men's rights movement” – Cassie Jaye – https://youtu.be/3WMuzhQXJoY

en:

“What representing men in divorce taught me about fatherhood” – Marilyn York – https://www.ted.com/talks/marilyn_york_what_representing_men_in_divorce_taught_me_about_fatherhood/transcript

en:

What a sex worker can teach us about human connection – Nicole Emma – https://youtu.be/r7xLfeTytns

Delen mag; care, dare, share.

bron: schizopathie | blog naar aanleiding van “wereldwijde onlusten als protest tegen mondiale onderdrukking” | https://facebook.com/3683096398466667/

en https://dagboekvaneenvreemdeling.com/2021/04/schizopathie.html

Resistance is futile

"resistance is futile" 

blog 27 feb, aangevuld 28 maart 2021

Hoeveel rechtzaken lopen er met de Staat der Nederlanden over het gevoerde beleid door de volstrekt corrupte en malafide regering?

Ik heb geen idee maar de enige waar ik van hoor en lees zijn die van de club Viruswaarheid van bioloog Willem Engel en mr Jeroen Pols. En wat kregen zij bij het hoger beroep te horen???

"Hof geeft Staat gelijk: invoeren avondklok toegestaan".*)

Wat spreekt hieruit?

Alsof zij de ondankbare taak hadden om het hele nederlandse volk te tonen:

"resistance is futile"

oftewel: verzet is zinloos en haalt niets uit.

Die zin ken ik van Star Trek's film "First Contact" en er hoorde nog een zin bij: ("we are the borg" en)

"you will be assimilated"

Dàt is wat dit schouwspel laat zien.

Het lijkt de hypnotische bedoeling te hebben om ons onze weerbaarheid te laten opgeven. Dàt zegt het mij.

En gek genoeg begrijp ik dat ook nog; alle belachelijke maatregelen volgen na een leven vol belachelijke OPVOEDING waarin je niets mag, van alles moet ("doe nu maar wat ik zeg" geldt er), en waar gevoel verboden is. Dan blijft er van de oorspronkelijke mens dus niets over. Als dan ook nog zoiets als een nep-plandemie langskomt waarbij de ongeschikte PCR-testen het frauduleuze fundament vormen van absurde maar vrijheidsbeperkende maatregelen, waardoor het hele openbare leven ontwricht wordt en iedereen alles kwijt raakt, dan kan het zomaar te veel worden zodat mensen in een soort mentale shock raken en het dan maar opgeven.
Dat begrijp ik.

Alleen werkt het zo niet.

Mensen hebben een heilig vuur in zich wonen.
Een ongeëvenaarde kracht die binnenin leeft en hen doet opstaan.

Dat gaat echter niet op commando maar pas wanneer de tijd er rijp voor is. En wanneer dat is, weet waarschijnlijk niemand.

Ik vermoed dat de maker van alles - van heden, verleden en toekomst, en van oneindigheid - ons er zelf achter wil laten komen. Wij - het mensdom - hebben ons eeuwenlang als schapen gedragen en dienen opnieuw als mens geboren te worden. Net zoals een rups in z'n cocon niet geholpen mag worden omdat de "geboorte" hem sterk genoeg maakt om zijn vleugels te kunnen gebruiken, heeft de mensheid een nieuwe geboorte nodig om mens en volwassen te worden.

Ik kan mij voorstellen dat we dit zelf te doen hebben omdat in dit tijdperk van de informatie-technologie inmiddels alle kennis daartoe voorhanden is, ware het niet dat de mensheid lui is. En zelfs liever lui dan moe. We protesteren liever in het Vondelpark door er een ongelooflijke bende achter te laten, dan dat we de discipline tonen om het goede voorbeeld te geven (de letterlijke betekenis van het woord "demonstreren") en in plaats van zuipen, sjansen, herrie maken en een kolere-bende achter te laten, oprecht de verbinding met onszelf aan te gaan en van daaruit voortaan respectvol met onszelf en anderen om te gaan.

Nu is "vrijheid" een doelloos hedonistisch tafereel in de zon vol "feestende" idioten, die niet eens weten hoe je eigenlijk een echt feest maakt.
(NB: voor de goede orde: niemand is een idioot maar hun gedrag laat dit zien, met alle respect.)

Nu is "vrijheid" een doelloos hedonistisch tafereel in de zon vol "feestende" idioten, die niet eens weten hoe je eigenlijk een echt feest maakt.

Dat doe je namelijk door jouw hart te laten spreken. Door te stralen van plezier en te genieten van wat er is. Door te verbinden en dat doe je met jouw hart. 
Ingetogen hoeft dat niet, openlijk mag best maar bescheiden mag dat wel. Niet vanuit protest door als leeghoofdige zombies te zuipen, luide herrie te verspreiden, te dansen vol verleiding maar zonder enige inhoud en vervolgens vol protest een bende te maken van de leefruimte van ons allemaal. Dat levert niets op. Alleen een kater.

Herken kinderachtig gedrag als het je recht aanstaart. Dit gebeurde niet voor niets. Het mensdom is niet volwassen. We missen besef, inzicht en bovenal verantwoordelijkheid om zoiets goed aan te pakken en vervallen in genotszucht oftewel hedonisme. Verzet wordt protest vol haat en wrok. Plezier is ver te zoeken als je intussen alles afbreekt. Dat mist levenslust. Dat slaat de plank dus volledig mis. Het is passief vermaak en getuigt van lui gedrag. En dat kennen we nu wel.

Verantwoordelijkheid is een groot ding en komt niet alleen. Eigenlijk missen we als mensdom alle drie de intrinsieke kernkwaliteiten van inspirerend leiderschap:

verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en integriteit

... aangevuld met de overdosis eigen-wijsheid van binnenuit, afkomstig van innerlijke wijsheid dus en opgedaan als oude ziel in vorige levens**), waarin geïnspireerde culturen vaker hoogtij kenden én vervolgens moedwillig om zeep zijn geholpen door raddraaiers.

Punt is dat 99,5% van de bevolking daar waarschijnlijk helemaal niet aan wil en liever een sterke leider volgt - goed of slecht. Desnoods Rutte. Of Kaag. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. Omdat hij richting aangeeft. Ook al is het naar het slachthuis.

Even daarover. Die kerel gedraagt zich als een clown en een marionet van een hele beweging die al jaren daarachter bezig is om de mensheid op de knieën te dwingen door ze eerst àlles af te nemen en daarna te fokken als schapen - overigens in sterk gereduceerde aantallen. Als aldous huxley's a brave new world.

Maakt mij niet uit verder want dood ga ik toch en in mijn eentje hou ik dat stelletje psychopathische zwakzinnige sadisten op sleutelposities bij overheid, rechterlijke macht en koningshuis, waartegen iedereen heimelijk protesteert, niet tegen. Het is dus mijn taak niet om het te veranderen of op te lossen. Het is slechts mijn taak om het overzicht te schetsen en de richting aan te geven die wij als mensen te lopen hebben - ons hart volgen door niet langer mee te doen met die waanzinnige volksverlakkers.

Een roedel losgeslagen honden luistert echter niet naar een enkeling die als een dwaas roepende is in de woestijn over "het hart volgen" en over waarden als verantwoordelijkheid, integriteit en nieuwsgierigheid**), of welke discipline dan ook.
Het wachten is dus tot ieder vastloopt. 
De teloorgang van onze huidige maatschappij is dus een vereiste.
In feite werken we daaraan mee. Onbewust. Maar resoluut. Uit nieuwsgierigheid.

Misschien dat in de loop der tijd uit de puinhopen een nieuwe beschaving kan opstaan. Een beschaving zonder onbewuste tegenwerking, onbewuste sabotage en zonder onbewuste zelfhaat. Dat zou leuk zijn.

Ik heb niet de illusie die ooit nog mee te maken maar ik kom wel terug om te kijken. Als reïncarnatie**). Om opnieuw de weg te wijzen.

rj
-

*) https://nos.nl/artikel/2370364-hof-geeft-staat-gelijk-invoeren-avondklok-toegestaan.html

**) bron: https://earthfather.eu over de vervloeking die eeuwen geleden over ons uitgestort is

meerleeslinks:

ultieme doel van globalisten:
https://facebook.com/hetlichaamliegtnooit/posts/2159864127456576

zie ook: https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/

essentie voor wie het horen wil | punt is dat we geen mens zijn maar als nummer worden beschouwd; men doet zaken met de natuurlijke persoon zijnde de nageboorte...
https://facebook.com/3591170294325945/

ultieme doel van globalisten: https://facebook.com/hetlichaamliegtnooit/posts/2159864127456576

bron: https://facebook.com/hetlichaamliegtnooit/posts/3621139011329073/


-- -- --

Aanvulling per 28 maart 2021:

Dit... doet zeer aan mijn ogen...

We zijn als volk volledig van het hart weg en slechts enkelen maken dat inzichtelijk door (dat) te "demonstreren", want nu wordt het pas zichtbaar wat wij als mensdom laten liggen...

Ik was erbij en keek van afstand toe nadat ik het veld ontvlucht was... zozeer joeg de adrenaline door mijn lijf. Nog voor de mensen officieel weggejaagd werden onder de garantie van geweld.

Eerder schreef ik: resistance is futile*).
We worden belaagd maar niet van buitenaf. Het is oorlog. En die is tegen de mensheid gekeerd. Tegen de bewoners van deze planeet.

De mens is zijn eigen ergste vijand.
-

Ik begreep dat de opgepakten een gebiedsverbod hebben gekregen en las daarover het volgende:

"Mensen, ik wil jullie op deze manier graag helpen. Ik ben jurist en wil jullie op het hart drukken om jullie te verenigen en samen een advocaat in te schakelen. Wat men wil is verdeel en heers maar dat kunnen jullie voorkomen door een front te vormen.
Het gebiedsverbod kan alleen worden gegeven voor ernstige ordeverstoring met gevaar voor herhaling. Demonstreren is een grondrecht, dit is geen ordeverstoring."

Deze tekst is belangrijk genoeg om te delen in transparantie. Het wordt nog leuker. Aanvulling:

"Misschien hoef je dit niet eens aan te vechten. Het is een “aanwijzing”. Kun je juridisch gezien volgens mij gewoon negeren. Heeft geen enkele wettelijke status.

Een gedragsaanwijzing is bedoeld voor bewoners of huurders. Deze kan worden opgesteld door een verhuurder, rechter of burgemeester voor BEWONERS van een woning. Deze regel schijnt sinds 2017 te bestaan.

Laat ze maar eerst jou aanklagen of zeggen dat je een wet hebt overtreden. Dit is namelijk geen wet.

De burgemeester kan vreedzame, demonstrerende mensen niet beboeten of arresteren omdat dit een grondrecht is. Daarom proberen ze maar mensen gewoon bang te maken zodat ze niet terug komen. Wettelijk kan dit helemaal niet 😝

https://www.hetccv-woonoverlast.nl/gedragsaanwijziging"
-

Of het bluf is of niet...

Verdeel en Heers zit dieper dan wij denken...

Een uiterst enerverende dag maar niet zonder vastgesteld te hebben:

"t Ergste is

Dat er oorlog woedt

Tussen mensen onderling"
-

*) Meerleeslinks:

resistance is futile: https://facebook.com/hetlichaamliegtnooit/posts/3621139011329073/

zie ook - en schrik niet: https://conspiracyrevelation.com/2015/09/17/iii-strand-dnainterview-anthony-patch/ - 'n filmpje uit 2014