zondag 30 januari 2022

De oorlog tussen mensen is een spirituele

Er woedt een spirituele oorlog, in de wereld.
Dat was mij al duidelijk. 
Hoe dat precies zit echter nog niet - omdat ik erover te leren heb. Nu wel. Steeds beter, althans. Door mijn ontmoetingen leer ik erover bij en dank de mensen voor hun illustratie.

Er woedt een spirituele oorlog. Tussen mensen onderling. Mensen vechten met elkaar. Zelfs in één gezin. Dat is waar Verdeel en Heers over gaat.

Er woedt een spirituele oorlog, geïnitieerd door de kerk en adel van weleer - de huidige multinational. "Tussen mensen onderling" wil zeggen: in ieder gezin, dus tussen man en vrouw, moeder en kind; tussen ie-der-een. Toevallige ontmoetingen zelfs.
Hoe? We vervloeken elkaar.
De essentie ervan toont ons: we mogen niet gelukkig zijn. 

Dat maakt het beschaafde westen een uiterst toxische omgeving. Noem ons in plaats van "beschaafd" dus gerust "beschadigd". 
-

Beschadigd in plaats van beschaafd

Auto-correct maakte er beschadigd van toen ik beschaafd intikte. Terecht. Een goeie correctie. 
Continu word ik met de gevolgen van de spirituele oorlog geconfronteerd. Continu. Doorlopend. Overal en altijd.

Hierover tekende ik het volgende op na intensief contact met iemand die haar werkelijke beweegredenen niet verborg en openlijk aan mij toonde:

Even persoonlijk: brief aan iemand die mij (en mijn lijf) in wilde lijven


"Meisje. Jouw welgekozen woorden ten spijt, zie ik er niets anders in dan verleiding en misleiding. 

Jij probeert mij een beeld op te dringen van een zalig samenzijn wat slechts eenzijdig is namelijk om jou te plezieren en met mij als trofee

Mijn belangen worden niet gediend. 
Voor mij is geen aandacht, geen enkele interesse;
het is voor mij zelfs niet eens plezierig. Op geen enkele manier. Fysiek, emotioneel noch mentaal.

Oh zeker heeft ons samenzijn mooie momenten gekend. 
Echter wanneer dat volledig overschaduwd wordt door egoïsme zonder een spat liefde dan zie ik daar een verbeterpunt van jewelste. 

Oftewel: rennen...!
-

Bleef het daar nu maar bij. 
Helaas.
Jouw verleidingskunsten zijn echter niet onschuldig.

Ze hebben het meeste weg van een spirituele oorlog met mij als inzet.

Een gevecht op leven en dood dus, met mij in gevangenschap als enige uitkomst. 

Dat maakt jou levensgevaarlijk en jouw handelswijze ronduit gestoord.
-

Er woedt een spirituele oorlog, in de wereld.
Dat was mij al duidelijk. 
Hoe dat precies zit echter nog niet. Nu wel. Steeds beter althans. 
Dank je voor jouw illustratie.

Er woedt een spirituele oorlog. Tussen mensen onderling. Mensen vechten met elkaar. Zelfs in één gezin. Dat is waar Verdeel en Heers over gaat.
Er woedt een spirituele oorlog, geïnitieerd door de kerk, in ieder gezin, dus tussen man en vrouw, moeder en kind. 
De essentie: we mogen niet gelukkig zijn. 
Dat maakt het beschaafde westen een uiterst toxische omgeving. Noem beschaafd dus gerust beschadigd. 
-

Met jouw vleselijke lusten als lokaas toon jij overdag en 's nachts de vreselijke consequenties van omgang met jou, als een heks in de meest negatieve zin des woords.
Da's geen belediging maar een constatering.

Ik ben in opleiding voor spiritueel genezer en zou geen goede zijn als ik niet alle facetten van deze materie leerde kennen en met jouw "hulp" leer ik hard bij.

Ik zag ooit een man in rolstoel in bijzijn van degene die zijn leed veroorzaakte. Zijn moeder. Een gemeenschappelijke vriend vroeg mij om hulp en zo kwam ik dit fenomeen voor het eerst tegen. Hij trilde onophoudelijk en kon het niet stoppen. Ik zag het al zonder alle facetten te kunnen over-zien van deze problematiek. Ik had erover te leren in alle rust dwz in de daarop volgende jaren. Nu dus.

Iemand die zo doet heeft nooit liefde gekend. Haat doet dan haar intrede. Afgunst dus eigenlijk.
In mijn bijzijn heb jij kennis kunnen maken met liefde. Moge dat jouw wrange kijk op het leven enigszins versoepelen. Ik had jou te besmetten met een andere, positieve kijk op het leven ook al ga jij door met anderen de meest vreselijke ziektes en ellende toewensen, iets, dat jou gevreesd maakt onder vriend en vijand.
Want reken maar dat anderen gevoelsmatig doorhebben wat jij doet. 
Jij bespeelt hen echter en gedraagt je als hulpbehoevend, als valstrik.

Leer daar overheen te groeien. Word volwassen
Blijf je niet als slachtoffer te gedragen. Blijf weg van die woke-gedachte met neo-feminisme als speerpunt. En als façade. Da's uiterst destructief en feitelijk ziek gedrag dat gepasseerd station is.

Daar mag jij echter zelf achterkomen en hebt daar een heel leven voor."

Naschrift. De oorlog tussen mensen is een spirituele


Dit "meisje" is geen kind meer maar gedraagt zich wel zo.
Ze heeft de 40 aangetikt en moet nog even, om bij te leren. Omdat we op aarde zijn gekomen om te leren en om plezier te maken. Dat laatste wordt ons echter structureel ontnomen en de vraag dient te rijzen, waardoor dat dan komt.

Deze tekst is klaar om te versturen zoals ik voorheen reeds uitgebreid heb gedaan, de afgelopen anderhalf jaar. Mission impossible echter dus zinloos. Ik stuur het dit keer maar niet en hou het voor mijzelf. En voor degene die erover wil lezen op zijn of haar vrije zondagochtend. 

rjMeerleeslinksAanvulling over narcisme: "In-zichten over narcisme" - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2015/05/in-zichten-over-narcisme.html


Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox


zaterdag 22 januari 2022

Wetten en mondlapjes

Wetten en mondlapjes


Vandaag, twee jaar na aanvang van onze kunstmatige gedragsaanpasterreur, werd ik aangesproken door een model-burger, alias voor deugkneus, die mij erop attendeerde dat "mondkapjes nog steeds verplicht zijn."  Want ik droeg er geen. 

Hij versprak zich en bedoelde natuurlijk: muilkorven. Voor de slaven. Mij viel op dat hij voor een slaaf akelig veel geluid produceerde.

Ik draaide mij subiet af en besteedde dit keer geen enkele aandacht aan de lawaai-papagaai in de deuropening om de simpele reden dat het zinloos aanvoelde. De aanblik van dit heerschap met zijn keurig gestreken wegwerp "mind"-lapje vol microscopisch leed was genoeg om te beseffen dat hij niets zou kunnen bijleren, vandaag. Dus zei ik dit keer niets en liet mij niet verleiden tot zijn touwtrekwedstrijd, met mijn levenslust als inzet.

Volwassen gedrag |


Wegfietsend schoot mij het volgende te binnen, wat te leuk en te raak is om voor mezelf te houden;

"1. wetten zijn ongefundeerd, dwz ongeldig zonder noodtoestand.

2. (dat impliceert dat jij op joúw gevorderde leeftijd) dus regels volgt, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen wordt (gelijk kerk)

3. dat betekent dat je nooit volwassen bent geworden

4. hoog tijd om dat te gaan herstellen, met jouw volle aandacht
(dan hebbi de komende jaren genoeg te doen)

5. dan kunnen we samen wachten op horde-intelligentie (herd intelligence)"

Doek. 

rjNaschrift - reactie en nabeschouwing


"Haha, herd intelligence like herd immunity, waar wacht die kudde nog op?
Nog ver verwijderd voor die ‘jij mag helemaal niet lopen genieten van frisse lucht terwijl ik mezelf nog steeds dwing tot (het dragen van) zo’n ranzige ruiksluier’ - deugextremist."
-

De spijker op zijn kop. Met dank aan Tom V voor deze blijdrage. En nog één, van Ely:

"Groepsintelligentie wordt alleen bereikt op de kindercrèche, daarna takelt het snel af"


NB: Sinds Wilhelmina verraad pleegde naar het volk door naar Engeland te vluchten in mei 1940 hebben wij hier geen geldende wetten meer en kun je je daarop beroepen in plaats van mee te gaan in de charmante chantage van een staat die vecht met haar burgers
Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox


vrijdag 14 januari 2022

blijdrage aan de wereld; een doel en een daad

Van bijdrage naar blijdrage

Zit je onder een steen? Durf je niet te zeggen wat jij wilt? 
Geen wonder, want iedereen zit in een onzichtbare greep.

Dat dat zo geworden is, kan men niet veranderen. 
Maarr... moet het dan zo blijven?
Hoe komen we tot verbetering van levensKWALIteit?

Aristoteles riep: "Denken alleen brengt niets in beweging; dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad."
-

Wat is jouw bijdrage aan deze wereld?

Het is tijd om te beseffen dat jij jouw talenten positief kunt en dient in te zetten.

Wat jij hebt geleerd - en ieder ander in deze verdrietige en verziekte wereld - en wat jij elke dag bewust of onbewust doet, is manipuleren. Dat heeft een negatieve klank omdat het de negatieve intentie eronder weerspiegelt. Mensen doen dat op elkaar, trekken elkaar naar beneden en houden elkaar klein. 

Wat jij dient te doen is zorgen dat je - aan het eind of gedurende jouw leven - trots kunt terugkijken op jouw bijdrage aan deze wereld. Sadisme en leedvermaak behoren daar niet toe. Iets afbreken is nog geen opbouwen, immers. Dus iets wat negatief is kan onmogelijk een bijdrage zijn want dat kan alleen iets wat positief is. 

Besef, dat jij daar niet toe in staat bent, al zou je het willen. Jij bent niet in staat tot positief gedrag. Anders deed jij het wel.

Besef hoe het zit. Jij bent enerzijds gedreven door een 
slecht voorbeeld uit jouw leefomgeving, ouders en school voorop, hoezeer jij die omgeving mogelijk ook verdedigt, tegen beter weten in en tot bloedens toe, waarschijnlijk vanuit Stockholm-syndroom, hetgeen wijst op een geestelijke aandoening, wat niet verwonderlijk is wanneer je opgroeit in een westerse wereld waar je van alles moet, niks mag en waar gevoel verboden is... 

Anderzijds ben jij gedreven door een diep geworteld besef, dat jij niet gelukkig mag zijn

"Opvoeding" staat er bovendien garant voor dat men blindelings orders opvolgt. Orders en regels, uitgevaardigd door iemand die hoger geplaatst is oftewel een autoriteit*).
Dat noemt men "luisteren" maar men bedoelt "gehoorzamen" in deze "doe nu maar wat ik zeg"-maatschappij en haar verderfelijke opvoeding.

Men gebruikt verhullende woorden. Eufemismen die spreken van discriminatie oftewel uitsluiting, waar het puur verraad betreft om het volk te mis-leiden en daartoe te verleiden ter afleiding, op weg naar Woke en politieke correctheid, wat niets met fatsoen te maken heeft maar met het omgekeerde.

Beschaving in verval waarbij we agressief elkaar opdringen "hoe het hoort" en elkaar toeroepen: "zo móet jij je gedragen".

Regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. Dat is zo oud als de kerk en haar Verdeel en Heers-concept wat nog steeds glorieert ten koste van gedimd, pardon, gezond verstand. SBS-Z; Schuld, Boete, Straf en Zonde.

Ik noem dat Verwar en Plunder omdat ieder met een overdosis zachtzinnig gedrag gedrogeerd wordt en zulks gedachteloos in de praktijk brengt, verspreidt of nadoet, op basis van megalomane, tegenstrijdige en weerzinwekkende want folterende regeltjes, die niemand ter discussie stelt.

Omdat niemand vragen mag stellen die ertoe doen. 
Vanwege censuur.
Omdat men niet mag afwijken.
Omdat wie afwijkt wordt gestraft.
Genadeloos. Vervloekt, zelfs en geïsoleerd. 

En dit... noemen wij abusievelijk "Beschaving".

Ik noem het een toxische omgeving die mij dagelijks alle energie en levenslust kost; slechts 50% blijft er over van mijn energie. Ik noem het een wespennest. Ik noem het een slangenkuil... onze beschaving...

En ieder doet eraan mee.

Jij ook. Zolang je niet opstaat tegen onrecht en jouw gevoel laat spreken.

Spreek je dus altijd uit, sta voor wat waar is, anders steun je de (kant van de malafide) onderdrukker.

Nog iets. Weet je waarom Zwitserland neutraal kon blijven in de wereldoorlogen? De bevolking was bewapend. 
Tip. Bewapen jezelf. Met kennis.
In deze tijd van informatietechnologie is er geen excuus meer om niet of niet goed geïnformeerd te zijn. Lees je in en verbaas je.

Weet je waarom mensen waarheid bevechten? Uit haat en nijd. Plato stelde 2.400 jaar geleden al: niemand wordt meer gehaat dan hij die waarheid spreekt. Zo lang al. Tijd, voor verbetering, dus. 

Tegenstrijdig gedrag kent geen rationele grondslag maar een emotionele; men gedraagt zich kinderachtig, als een gekrenkt, klein kind, dat kleinhouden werd en nooit volwassen mocht worden.

Zie daar de oorsprong voor kleinzielig gedrag dat nu onze overheden, gemeentes, ministeries en regeringen mondiaal bevolkt. Het is een wij-tegen-zij-systeem oftewel een zeer geslaagd geïmplementeerd voorbeeld van Verdeel en Heers.

Is er hoop?
Nee.
Niet zolang we naar autoriteit blijven kijken en passief afwachten.

We dienen zelf op te staan en ons leven vorm te geven. 
Dan dienen we eerst te beseffen wat de oorsprong ervan is, dat we kleingehouden werden en worden en dat wij overleven in plaats van leven.

We waren geblokkeerd. Afgeschermd van onze talenten en niet in staat op te staan voor onszelf
Zijsprong: zie de website vaderaarde.nl en verdiep je erin, dat ons elementaire kennis is ontnomen sinds de heksenjachten en dat er kwakzalverij*) voor is teruggekomen sinds de Rockefellers de universiteiten zijn gaan dicteren. Farmacie is de baas en wil klanten. Aan (geestelijk) gezonde mensen heeft men niets.

Dat is echter voorbij, sinds 15 juni 2021. We zijn zelfs mondiaal beschermd sinds 30 november 2021 en mogen onze talenten succesvol de wereld inzetten*). Eindelijk. Eindelijk mogen we gelukkig zijn.

De enige die dat tegenhoudt zijn we zelf. Dus dat moet slijten voor we dat besef kunnen omarmen en dat kost jaren. Generaties, zelfs. Maar het begin is er en de eersten zijn hun eigen koers reeds gaan varen. Een genot om gade te slaan.

Ga op weg. Het avontuur tegemoet dat leven heet.
Op weg naar verbetering van levenskwaliteit.

Ik doe mee en sta langs de zijlijn om aan te moedigen en hen bij te staan die vastlopen. 
Estafette dus, voor persoonlijke of individuele transformatie. Zo heet dat namelijk.

Goeie reis. Veel plezier, onderweg.

rj


*) Meerleeslinks

De wonderlijke energie van kinderen - en wat school met hen doet: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

Kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/04/kanker.html


Negatief oftewel slecht-menselijk gedrag zoals "zuigen", vampirisme en beïnvloeden op afstand is beschreven in een wetenschappelijk onderzoek in de jaren 50/60:


(een) volgend en samenvattend artikel: 
-

Care? Dare? Share: blijdrage aan de wereld; een doel en een daad - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/01/blijdrage-aan-de-wereld.html

Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox