zondag 30 januari 2022

De oorlog tussen mensen is een spirituele

Er woedt een spirituele oorlog, in de wereld.
Dat was mij al duidelijk. 
Hoe dat precies zit echter nog niet - omdat ik erover te leren heb. Nu wel. Steeds beter, althans. Door mijn ontmoetingen leer ik erover bij en dank de mensen voor hun illustratie.

Er woedt een spirituele oorlog. Tussen mensen onderling. Mensen vechten met elkaar. Zelfs in één gezin. Dat is waar Verdeel en Heers over gaat.

Er woedt een spirituele oorlog, geïnitieerd door de kerk en adel van weleer - de huidige multinational. "Tussen mensen onderling" wil zeggen: in ieder gezin, dus tussen man en vrouw, moeder en kind; tussen ie-der-een. Toevallige ontmoetingen zelfs.
Hoe? We vervloeken elkaar.
De essentie ervan toont ons: we mogen niet gelukkig zijn. 

Dat maakt het beschaafde westen een uiterst toxische omgeving. Noem ons in plaats van "beschaafd" dus gerust "beschadigd". 
-

Beschadigd in plaats van beschaafd

Auto-correct maakte er beschadigd van toen ik beschaafd intikte. Terecht. Een goeie correctie. 
Continu word ik met de gevolgen van de spirituele oorlog geconfronteerd. Continu. Doorlopend. Overal en altijd.

Hierover tekende ik het volgende op na intensief contact met iemand die haar werkelijke beweegredenen niet verborg en openlijk aan mij toonde:

Even persoonlijk: brief aan iemand die mij (en mijn lijf) in wilde lijven


"Meisje. Jouw welgekozen woorden ten spijt, zie ik er niets anders in dan verleiding en misleiding. 

Jij probeert mij een beeld op te dringen van een zalig samenzijn wat slechts eenzijdig is namelijk om jou te plezieren en met mij als trofee

Mijn belangen worden niet gediend. 
Voor mij is geen aandacht, geen enkele interesse;
het is voor mij zelfs niet eens plezierig. Op geen enkele manier. Fysiek, emotioneel noch mentaal.

Oh zeker heeft ons samenzijn mooie momenten gekend. 
Echter wanneer dat volledig overschaduwd wordt door egoïsme zonder een spat liefde dan zie ik daar een verbeterpunt van jewelste. 

Oftewel: rennen...!
-

Bleef het daar nu maar bij. 
Helaas.
Jouw verleidingskunsten zijn echter niet onschuldig.

Ze hebben het meeste weg van een spirituele oorlog met mij als inzet.

Een gevecht op leven en dood dus, met mij in gevangenschap als enige uitkomst. 

Dat maakt jou levensgevaarlijk en jouw handelswijze ronduit gestoord.
-

Er woedt een spirituele oorlog, in de wereld.
Dat was mij al duidelijk. 
Hoe dat precies zit echter nog niet. Nu wel. Steeds beter althans. 
Dank je voor jouw illustratie.

Er woedt een spirituele oorlog. Tussen mensen onderling. Mensen vechten met elkaar. Zelfs in één gezin. Dat is waar Verdeel en Heers over gaat.
Er woedt een spirituele oorlog, geïnitieerd door de kerk, in ieder gezin, dus tussen man en vrouw, moeder en kind. 
De essentie: we mogen niet gelukkig zijn. 
Dat maakt het beschaafde westen een uiterst toxische omgeving. Noem beschaafd dus gerust beschadigd. 
-

Met jouw vleselijke lusten als lokaas toon jij overdag en 's nachts de vreselijke consequenties van omgang met jou, als een heks in de meest negatieve zin des woords.
Da's geen belediging maar een constatering.

Ik ben in opleiding voor spiritueel genezer en zou geen goede zijn als ik niet alle facetten van deze materie leerde kennen en met jouw "hulp" leer ik hard bij.

Ik zag ooit een man in rolstoel in bijzijn van degene die zijn leed veroorzaakte. Zijn moeder. Een gemeenschappelijke vriend vroeg mij om hulp en zo kwam ik dit fenomeen voor het eerst tegen. Hij trilde onophoudelijk en kon het niet stoppen. Ik zag het al zonder alle facetten te kunnen over-zien van deze problematiek. Ik had erover te leren in alle rust dwz in de daarop volgende jaren. Nu dus.

Iemand die zo doet heeft nooit liefde gekend. Haat doet dan haar intrede. Afgunst dus eigenlijk.
In mijn bijzijn heb jij kennis kunnen maken met liefde. Moge dat jouw wrange kijk op het leven enigszins versoepelen. Ik had jou te besmetten met een andere, positieve kijk op het leven ook al ga jij door met anderen de meest vreselijke ziektes en ellende toewensen, iets, dat jou gevreesd maakt onder vriend en vijand.
Want reken maar dat anderen gevoelsmatig doorhebben wat jij doet. 
Jij bespeelt hen echter en gedraagt je als hulpbehoevend, als valstrik.

Leer daar overheen te groeien. Word volwassen
Blijf je niet als slachtoffer te gedragen. Blijf weg van die woke-gedachte met neo-feminisme als speerpunt. En als façade. Da's uiterst destructief en feitelijk ziek gedrag dat gepasseerd station is.

Daar mag jij echter zelf achterkomen en hebt daar een heel leven voor."

Naschrift. De oorlog tussen mensen is een spirituele


Dit "meisje" is geen kind meer maar gedraagt zich wel zo.
Ze heeft de 40 aangetikt en moet nog even, om bij te leren. Omdat we op aarde zijn gekomen om te leren en om plezier te maken. Dat laatste wordt ons echter structureel ontnomen en de vraag dient te rijzen, waardoor dat dan komt.

Deze tekst is klaar om te versturen zoals ik voorheen reeds uitgebreid heb gedaan, de afgelopen anderhalf jaar. Mission impossible echter dus zinloos. Ik stuur het dit keer maar niet en hou het voor mijzelf. En voor degene die erover wil lezen op zijn of haar vrije zondagochtend. 

rjMeerleeslinksAanvulling over narcisme: "In-zichten over narcisme" - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2015/05/in-zichten-over-narcisme.html


Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox


Geen opmerkingen:

Een reactie posten