maandag 12 september 2016

De strijd met onze pijn

De strijd met onze pijn | (Ik heb) "Last van mijn rug" is ingekort van "er moet een last van mijn rug." Oftewel: "Ik draag kennelijk de last van een ander op mijn rug" - dus: "Iemand valt mij lastig."
Mensen vallen elkaar lastig met hun probleem en maken daar liefst een probleem van en maken er zo een probleem bij.
Wiens probleem is dat?? "Jouw pijn; jouw probleem."

Gesprek is onmogelijk wanneer en zolang iemand nu eenmaal besloten heeft jou aan te vallen. Wegwezen dus, wanneer confrontatie zinloos blijkt te zijn.

Confronteren oftewel anderen voorhouden wat ze doen is echter al-tijd zinvol; op termijn is niemand immuun voor verbetering van levenskwaliteit. Mensen zorgen daar immers zelf voor; we lokken anderen uit ons uit te spreken over wat we van iemand merken.

Het ultieme antwoord op mensen die er niet van willen horen als ze hun lasten bij een ander dumpen: "Jouw pijn; jouw probleem."

Daarna moet je zorgen dat je weg bent, wanneer een aanvaller z'n bloeddorst nog niet heeft gelest.

Overlevingsmechanisme


Sommigen zitten hartstochtelijk vast in hun overlevingsmechanisme; aangeleerd gedrag dat botst met het innerlijk weten zorgt voor extreem gedrag en dat moet er op de één of andere manier uit. Als een schuifkaas: als je een broodje hardhandig samenknijpt schuift de kaas eruit.

Aangeleerd gedrag, overlevingsmechanismen en "slecht menselijk gedrag" houden in dat mensen niet "natuurlijk" handelen maar "vanuit hun pijn" in plaats vanuit "gezond verstand" - datgene waar het hart bij zit. Het woord overlevingsmechanisme houdt trouwens in, dat men niet leeft maar over-leeft. 

Een ander onze pijn laten voelen


Terwijl ik dit schrijf bevind ik mij in de bieb waar iemand mij voor de deur heeft bedreigd door een keel-doorsnij-beweging te maken en te roepen "Je bent aan de beurt". Op zichzelf kinderachtig gedrag en een storm in een glas water, ware het niet dat de INTENTIE die hij daarbij liet voelen tot doel had om mij lastig te vallen maar dan letterlijk: de man wilde dat ik zijn leven een stukje prettiger maakte door mij zijn ellende te laten voelen. Ik voel zijn intentie door mij heen gaan.

Over aangeleerd, slecht menselijk gedrag gesproken. Zó "overleven"  wij mensen: door elkaar naar het leven te staan, onze pijn te laten voelen en te proberen een ander onze lasten te laten dragen; de definitie van "elkaar lastig vallen".

Hetzelfde gevoel had ik bij mijn exgenote die bij het brengen van de kinderen het niet de moeite waard vond om mij te begroeten - en nadien stelde "nou jij mij ook niet" en zo haar innerlijke leeftijd kenbaar maakte, die van een kind van twaalf. Ben nooit binnen gestapt, bleef buiten wachten en een beetje internetten maar ze "vroeg" wanneer ik weg ging en op mijn vraag wat ik haar ooit misdaan heb, joeg ze mij weg met de onvrede die haar deel was; ze legde haar lasten bij mij neer.

Ik straf jou voor hoe ik mij voel


Zo straffen wij elkaar voor wat wij zelf voelen. Zit daar verantwoordelijkheid in?
Dat geen westers opgevoed mens ooit volwassen is geworden, wordt zo wel heel pijnlijk duidelijk.

We hebben te maken met een wereld vol kleingehouden kinderen.
Iedereen weet dat je kinderen de ruimte dient te geven om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Iedereen weet ook, wat er gebeurt als je dat onderdrukt en dat kinderen ontneemt; dat stuit op protest. PROTEST om AANDACHT te vestigen op een Groot Probleem.

Protest om aandacht


Juist zulk protest is waar we ons dag-en-nacht mee bezig houden; dat gevoel van onvrede wentelen we consequent af op anderen in onze omgeving. Met name op zwakkeren of lager geplaatsten; bij uitstel leven we ons uit op kinderen omdat we op een miraculeuze manier hebben verzonnen dat kinderen de minderen zijn. 
Terwijl kinderen juist het dichtst bij hun gevoel staan van iedereen en daarvoor op handen gedragen dienen te worden, in plaats dat wij collectief en onterecht onze ouderen de hand boven het hoofd houden voor de afgedwongen loyaliteit omdat we anders zonder eten naar bed moeten of van andere privileges verstoken raken. 
Straf dus, uit het trefzekere assortiment SBS-Z van de kerk - Straf, Boete, Schuld en Zonde... de verzonnen onzin die ons al eeuwenlang in de greep heeft uit de categorie Verdeel-en-heers dat uitgroeide tot Verwar en Plunder. 
Onderdrukking en vernedering en vooral iedereen isoleren die afwijkt want die doet niet meer mee. Zo is eeuwenlang blindelings gehoorzamen uitgevonden met als titel: "Doe nu maar wat ik zeg," dat voorbij alle logica of rechtvaardigheid streeft.

Autoritair


Mensen die zich afreageren op anderen plaatsen dus automatisch die ander op een lager niveau en (je raad het al) zichzelf hoger; dat van ongenaakbare. Hoog boven een ander. In een toren van ivoor.*)

Met zulk autoritair gedrag tonen we hoe we jarenlang zelf zulke vernederingen hebben ondergaan. In feite spiegelen wij dus precies onze leefomgeving. 

Het doel ervan is, dat we ermee geconfronteerd (willen en zullen) worden door de ander die we lastig vallen, zodat we ervan kunnen leren; we dienen te beseffen dat we dat doen en waarom, zodat we onszelf de gelegenheid gunnen om te ontwikkelen door er overheen te groeien. 

Gevoelsverstand


Dat begint met ons te realiseren wat we doen en willen en vervolgens door los te breken van zulk karikaturaal gedrag en... ons hart volgen. Het innerlijk weten in ere herstellen; het gevoelsverstand.

Aquarius rekent af met guru-en-volgelingen-gedrag


Daar gaat dit tijdperk over: Aquarius. Tijdperk van grote veranderingen. Tot in-zicht komen en de vrijheid weer omarmen als levenskwaliteit.
Aquarius is de waterdrager; water is symbool van vrijheid. Probeer water maar eens te houden. Met twee handen lukt dat niet en met meer ben je niet geboren.

Water. Vrijheid. Tijd om tot bezinning te komen en het bij ons-zelf te zoeken in plaats van bij de ander; de tijd van guru's en volgelingen nadert in ras tempo een einde, terwijl scholen en kerken zich eeuwenlang als zodanig hebben opgeworpen - en auwders dat naadloos overnamen richting hun kroost - en dat dus radicaal aan verandering van opzet toe is.

Kinderen weten zelf wel hoe ze opgevoed moeten worden.
Zelf is het sleutelwoord in deze; zelf is een ander woord voor ziel. Dat, wat we in wezen zijn, dus. 
Dat hebben we te volgen. Dan krijg je als vanzelf weer "natuurlijk handelen".++

-

Meerleeslinks:


De wonderlijke energie van kinderen - een wat school met ze doet: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

Wat wij mensen doen en waarom: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/07/wat-wij-mensen-doen.html

Op termijn is niemand immuun voor verbetering | de “Ivoren Toren”:
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2015/04/op-termijn-is-niemand-immuun-voor-verbetering.html

- - 

*) Naschrift | 

Mensen leggen hun pijn bij een ander door anderen - zoals een jonger iemand naar volstrekte willekeur lastig te vallen en schrik aan te jagen.

Bijvoorbeeld door een sneer naar aanleiding van iets onbeduidends; feitelijk iets wat zo iemand niet van een jonger of lager geplaatst persoon horen wilde omdat die direct of indirect confronteerde met iets wat dwars zit over hoe die lager geplaatste behandeld wordt en de hoger geplaatste de dialoog niet wilde aangaan... zelfs nooit eigenlijk.

Alles wat iemand met autoritair gedrag doet is niet alleen onderdrukkend maar vooral ontkennend van aard oftewel negatief. Wat negatief is kan onmogelijk ooit waar zijn. Het getuigt immers van een tekort en dat moet iemand anders maar aanvullen; aanvallen is wat er dan volgt.

Ontkenning blijkt overigens ook wanneer we zeggen wat we níet willen en niet wat we wél willen.

-

Samenvatting in sleutelzinnetjes:


Wiens probleem is het?? Jouw pijn; jouw probleem. |
Kinderen zijn de minderen |
PROTEST om AANDACHT | 

Aangeleerd gedrag en afgedwongen loyaliteit | 
Tekort aanvullen met levensenergie van een ander | 
Intentie is altijd voelbaar en altijd merkbaar. | 
Autoritair gedrag is ontkennend, dus negatief en duidt op tekort en dat moet iemand anders maar aanvullen; aanvallen volgt bij gebrek daaraan.

zondag 11 september 2016

Tantra. Zin en onzin over toegeven aan lust in één blog

Tantra (english below) | Nooit zie je meer onzin bij elkaar dan het argument voor seks -welk argument dan ook- als een excuus om seks te hebben. Dat noemen we vicieuze cirkelredeneren en wordt gedefinieerd door de veroorzaker van alle onzin: ratio; Denken zèlf.
Laat dat met rust.
We dienen niet ons Denken te laten bepalen wat ze zijn. Dat is ego. Punt uit.


Seks om maar wat te hebben

De extreme en onbeheersbare lust voor seks is het resultaat van "de ander willen bezitten" om te voorkomen dat we zelf onze lasten moeten dragen. Die bezitsdrang drijft ons "om maar wat te hebben" - of om maar iemand te hebben, wat dan ook- om maar niet te denken aan onze eigen pijn en verdriet. We willen niet aan onze eigen shit of aan onze leegte worden herinnerd, daarom willen we niet alleen zijn.
Er is gewoon geen andere reden (nodig). We zijn leeg van binnen. En dat willen we verstoppen. Of vol-stoppen :)

Dus wenden we ons tot seks en een aantal andere trucs en ontsnappingsmanieren om weg te blijven van ons gezond verstand; zoals roken, drinken, chocola, tv, internet, gamen, gokken, winkelen, eten, sportscholen de hele dag door - alles in overdreven mate - en ja, seks hoort gewoon daarbij; het zit gewoon in het rijtje samen met choco, tv en andere nutteloze geestdodende 'afleiding'. Vol in het zicht.

Op het moment dat we onze eigen partner worden -na zeven jaar van afleren- valt dat bij ons weg. De lust vervalt domweg om een ander te bezitten om onze lasten voor ons te dragen. Omdat we één zijn met onszelf en weer "heel" als het ware.

We hebben geen ander "nodig" om ons heel te maken.
We hebben een ander nodig om ons te laten zien dat we dat niet zijn.
Wees de spiegel. Da's alles.
De rest is onzin. Ongekunstelde, duidelijk overdreven onzin. Goed bedachte onzin... maar nog steeds onzin.

-

NB: Aanleiding was dit prachtige artikel over tantra wat het beste in mij losmaakte: facebook.com/464199666991668; afkomstig van deze pagina: facebook.com/TantraThe-way-of-making-love-not-sex-464199666991668


Meerleeslinks: 


Dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2015/04/polyamorie-is-geen-verantwoordelijkheid-nemen.html

Dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2015/02/wat-wilde-wijven-willen.html

Dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2015/01/wat-we-zoeken-en-vinden-in-feestjes.html

zie ook:
"En hoe staat het met de seks? Proefkonijnen gezocht" - facebook.com/669605286482475

"Verbeter je levenskwaliteit | begeleidingstraject": fb.com/883657531743915 |

In de knoop - en de weg eruit: fb.com/898495363593465

Eigenbelang - de nuttige functie ervan: facebook.com/848713175238351

Stalking: facebook.com/951098911666443

Voel het gevoel wat gevoeld wil worden: facebook.com/951108231665511

Seks willen is vaak “leunen op een ander”. Seks “om maar wat te hebben”. Ieder mens straalt z'n behoefte en daarmee z'n tekort uit. Dus je bent te lijmen met een natte vinger en dat is voelbaar voor anderen. Dat geldt voor bijna alles wat we doen om ons beter te willen voelen. Dat geldt zelfs (en juist) voor seks. Dan wordt seks “om maar iets te hebben”. 
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/08/seks-willen-is-vaak-leunen-op-een-ander.html[bron | eerder geplaatst als: facebook.com/947996101976724, nu met plaatje]


English:


Tantra. Never in my life did I encounter more bull shit than the argument for sex -any argument- as an excuse to have sex. It's called "circular reasoning". It is defined by the very nature of all bull shit: "reasoning" itself; "thinking" itself.
We shouldn't.
We shouldn't let our thinking define what we are. That is ego. Period.

The outrages or compulsive (quantity of) desire for sex is a result of wanting to possess another person in order to avoid carrying our own burden by ourselves. The very urge itself drives us to find something or someone -anything at all, mind you- in order to not think about our own pain and griefs. We don't want to be reminded about our own shit or the void within us so we don't want to be alone.
There simply is no other reason. There is emptiness within us that we are covering up.

So we turn to sex and a number of shit-escaping tricks to suppress this feelings together with common sense; tricks like smoking, drinking, drugs, chocolate, tv, internet, gaming, gambling, shopping, eating, fitness-ing all day long -all in their excessive quantities- and yes, sex too; it is there in the list, together with chocolate, tv and other useless mindabsorbing 'distraction'. In plain sight.

The moment we get to be our own partner -obtained after seven years of unlearning- we truly lack the desire to possess another human being in order to carry our burden, and therefor become one with ourselves and "whole again" so the speak.

We don't "need" another person to make us whole again.
We need another person to show us that we are not.
Be the mirror. That's all.
The rest is bull shit. Plain exaggerated bull shit. Clever bull shit... but bull shit never the less.

-

NB: I was tempted to write this due to this beautiful article about tantra: facebook.com/464199666991668. Page: facebook.com/TantraThe-way-of-making-love-not-sex-464199666991668

Voel het gevoel dat gevoeld wil worden

"Voel het gevoel wat gevoeld wil worden" klinkt leuk en aardig maar valt in de praktijk helemaal niet mee.

In twaalf jaar terreur-onderwijs -een overbodige correctie van het perfecte ontwerp 'mens' waarin volgens het systeem toch stiekem weeffoutjes zitten- heeft jouw school er àlles aan gedaan om ons bij ons gevoel weg te krijgen. (zie de blog: de wonderlijke energie van kinderen)
Er zit zelfs een slotje op met de tekst "afblijven", dus zijn we afhankelijk gemaakt van anderen die ons kunnen domineren en willen onderdrukken.

Angst voor ons gevoel is daardoor zó leidend dat we bang zijn om ons gevoel te doorvoelen.

De ontspanning en de blijdschap die het geeft als de ziel de boodschap bij je kwijt kan wanneer je jouw gevoel wèl doorvoelt, is het duidelijkste signaal dat de ziel ons kan geven, dat dit toch wel degelijk de bedoeling is; "Voel het gevoel wat gevoeld wil worden" blijkt dan ineens wel degelijk te werken en zelfs "goed te voelen".

Wegdrukken, weglopen of zelfs hard wegrennen voor het gevoel werkt niet en geeft op den duur een breed scala van klachten waar De Pillendokter uiteraard helemaal geen antwoord op heeft omdat zo iemand de oorzaak helemaal niet meeneemt; pillenverkoop is nu eenmaal handel.

Sabotage is het omgekeerde van voel-het-gevoel; ons aangeleerde gedrag schiet op de automatische piloot om maar niet naar dat gevoel te willen, terwijl elk gevoel een uitnodiging is van onze ziel om er iets mee te doen, net zolang tot we dat "aangeleerde, slecht menselijke gedrag" -ego dus- hebben overwonnen.
Kortom, we hebben dat ego te overwinnen opdat het gevoel weer mag spreken en wij er weer naar kunnen handelen.

De grootschalige sabotage die achter onze rug om wereldwijd aan de gang is en voor deze schizofrene situatie in ons bestaan heeft gezorgd -want bij ons gevoel weg zijn 'voelt niet goed'- kan niet verhinderen, dat bij steeds meer mensen het besef opstaat om die scheefgroei te corrigeren, zodat eindelijk een normaal menselijke situatie kan ontstaan en ons gevoel in ere hersteld wordt en we het gevoel dus weer mogen omarmen, laten spreken, blindelings mogen volgen en vertrouwen.

Een mens is niets zonder gevoel; de mens hoort weer één te zijn met z'n gevoel.
Je kunt niet verder groeien dan dat - naar jezelf.
Zelf is ziel.

-

care? dare? share :)