vrijdag 30 mei 2014

"Over ons" | recht door zee en lijkt eigen-wijsheid te hebben uitgevonden

(begon als 1259 maar werd...) 2738 woorden | 

Om te beginnen: inleiding, samenvatting èn conclusie alvast ;-)

Als ik trek heb in nóg een hamkaas-croissant en ze blijken opeens op te zijn, terwijl ik in de veronderstelling leef dat er toch zeker nóg twee helften zouden moeten zijn van de voorraad die mijn kids en ik samen in de zon hebben zitten klaarmaken, dan kan ik wel kwaad worden en mijn onvrede op een ander afreageren, maar dat doet niets af aan het feit, dat de werkelijkheid gewoon anders is dan ik zou willen. Door dat te aanvaarden ontstaat rust en vliegt alle ellende over het gemis zo van ons weg.

Het getuigt van volwassen gedrag om open te staan, de ander vragen te stellen èn de ander te blijven horen, en je eigen zienswijze waar nodig bij te stellen. Zonder er rancuneus over te zijn.

Dat lukt ons niet als we angstvallig (!) blijven vasthouden aan het dogma van conformeren. 

Dat lukt ons niet als we angstvallig (!) blijven vasthouden aan onze onverwerkte emotionele blokkades uit ons verleden. En die verdedigen. In plaats van openstaan.


Dat lukt ons niet als we angstvallig (!) blijven vasthouden aan de onbewuste sabotages waarmee we ons zelf en anderen moedwillig te kort doen.

“Eh... Als het onbewust is, hoe kan het dan moedwillig zijn?” Kijk, je hoort je verantwoording te nemen voor je eigen optreden. Als mensen stellen: “ik sta buiten” - dus “ik mag hier roken volgens de regels, of je er nu last van hebt of niet”, dan sluit zo iemand een mentale deur en neemt geen verantwoording voor het eigen gedrag, zelfs niet wanneer een ander aangeeft hinder te hebben van dat gedrag. Dat noemen we “bord voor de kop”. Mentaal afgesloten dus.
Probeer objectief naar dingen te kijken is mijn bescheiden mening.. En oordeel niet over anderen die anders denkend zijn. Anders blijven we zwakzinnig, om in de termen van Hans Teeuwen te spreken. Zo blijven we verdeeldheid houden, en dat is niet wat we willen toch??” Dank je Nelleke Bakker voor deze tekst. Hoor je het ook 's van een ander.
Dit is de inleiding en de conclusie van dit artikel. Ben je snel klaar als je niet alles wilt lezen. De rest zijn ingevingen en voorbeelden om te illustreren wat ik door de jaren heen heb zien gebeuren en veeg het als relevante puzzelstukjes bijeen tot één verhaal. Een statement eigenlijk. Een beschrijving onderaan getiteld “over ons” - en wat dit hele artikel ademt, is de voorzichtige conclusie: “Doe niet zo kinderachtig”.

Da's lastig. Hoe doe je dat?
Da's jouw zaak èn jouw taak. 
Het is mij gelukt. Laat me je een paar ervaringen en ingevingen delen waar je wellicht aan kunt relateren. 


Wat is oud en teak? Oftewel: authentiek?

In groepen functioneer ik niet. Eén woord van mij en de hele groep heb ik over me heen; de één buitelt over de ander om er wat van te vinden en z'n -veelal kant noch wal rakende- onzinnige, want zelf verzonnen, theorie over mij heen te storten. Ruimt lekker op, zeker, maar geeft zo'n puinhoop... ;-)

Heel mijn leven heb ik dat al een onbegrijpelijk fenomeen gevonden tot ik meedeed aan een acteerweekend met een aantal anderen, in het kader van een afstudeerproject van iemand voor de hogeschool van de kunsten. Het was bijzonder leuk totdat de initiatiefneemster iets wilde, niet gelijk zag gebeuren wat ze wilde, in tranen uitbarstte en vervolgens een ander pontificaal voor me ging staan en al haar opgespaarde venijn van haar heule leven in één keer presenteerde in een onfrisse taart die mijn naam niet droeg, maar wel in m'n gezicht landde. Ze zag haar kans schoon, zeg maar. 


Degene die me had kunnen redden, omdat hij en ik allebei aanleiding voor de tranen waren geweest door even wat water te gaan drinken en bewust even uit de verbinding met de groep te gaan, zei de onsterfelijke woorden: “Jij maakt ook van alles een probleem”. Niet erg
 positief gebruik van zijn talenten, zo te zien... Zie je wat er dan gebeurt? In feite deed deze snuiter een beroep op “conformeren”. En dat terwijl een dag tevoren diezelfde leidster aan ieder de vrijheid gegeven had om te doen wat je wilt en wanneer je wilt. Zoals water drinken of toilet bezoeken. Prachtig toch? 

Schandalig gedrag in feite; onrecht ten top om het zo “af te reageren”
 op de ene persoon die feitelijk erbuiten staat en niets te maken heeft met de ellende van de ander, in plaats van boven water te krijgen wat de ander(en!) nu eigenlijk dwars zat. Dit was het omgekeerde van hoe het was namelijk. Iemand in tranen, hoort te benoemen wat ze voelt en waarom. Deed ze niet. Niet precies genoeg althans. Emotionele onhandigheid dus. Om over de aanval van vier man nog maar te zwijgen, want dat ging natuurlijk nergens over. Ik ben dan ook voor het eind vertrokken, omdat het niet langer veilig voelde. Ik heb het vervolgens grondig zitten analyseren - om uit te zoeken wat ik 'verkeerd' deed of beter zou hebben kunnen doen èn om te voorkomen ooit nog eens in zo'n situatie terecht te komen. Thema van het weekend was overigens authenticiteit.... nou jij weer ;-)

Zoals ik stelde in “
De Aap. De Nar. De Joker | mijn beschrijving in drie steekwoorden”, heb ik zo te zien een spiegelende functie in dit leven. Ik voel kennelijk exact aan waar de ander (mee) zit en vertaal dat direct in gedrag en druk daarmee, onbewust, alle knopjes in van de persoon tegenover mij zodat diegene terstond explodeert en vervolgens alle onvrede waar die al tijden mee rondsjokt in één beweging op mij dropt - het verhaal van de rondrijdende Garbage Truck immers.


Opstootje

Opmerkelijk dat ik dit nu pas werkelijk ten volle overzie. In de recente blog “Fluisterkind in de praktijk: wispelturig humeur... not” beschreef ik hoe ik mij plots herinnerde, dat ik de gevoelens van mijn ouders spiegelde via mijn gedrag. Afgelopen week heb ik mij ernstig misdragen in een hsp-groep op facebook en er de goede vrede hevig verstoort - althans, zo vinden sommigen. Het is niet de eerste keer dat ik in een hsp-groep op facebook mij opeens en in volle glorie liet zien en, achteraf gezien, om iets te leren. Ik zag achteraf dat ik reageerde op onzinnige en emotionele reacties van anderen - die vervolgens furieus werden, als een fakkel ontbrandden en mij maar aanvielen om hun toorn te bekoelen... het overbekende “de man spelen in plaats van de bal”. Achteraf zag in, dat het zinloos was geweest om erop te reageren en dat ik het net zo goed had kunnen laten. Maar ja, dat is “veilig” en daar ben ik niet van. Ik ben van “het is zoals het is en niet lullen”. Zo kwam ik tot inzicht hoe het zàt en wat er gaande was... Dus het leverde wel degelijk iets op.

Goed. Een opstootje dus ;) Het is al weer drie dagen geleden - maar ze hebben het er nog steeds over in die groep, zo vernam ik zojuist. Dat was te verwachten. Hoewel ik vond dat ik onberispelijk in mijn woorden ben geweest en zelfs overtuigd was de juistheid van mijn zienswijze door grondig checken, bleek dat bijna niemand er voor open stond en was het totaal zinloos. 

Was het echt zinloos geweest? Nee dus, want nu zie ik, hoe de vork in de steel zit. Dit is wat mensen doen. Wat ze niet bij zichzelf kunnen halen, halen ze bij anderen - en als je mensen daarin belemmert, dan krijg je een hele bak onbegrijpelijke ellende over je heen gestort als een ijskoude douche. Zo werkt dat dus!


Alles bij een ander neerleggen is een vorm van terreur te noemen

Ga maar na. Als iemand niet open staat, maar alles bij een ander legt is dat een vorm van terreur te noemen, toch? Ik kreeg twee dagen na het “opstootje” de volgende uitspraak van ene Baukje uit diezelfde groep onder ogen: 
Everything that irritates us about others can lead us
to an understanding of ourselves. Carl Jung
“Dat heb ik gelezen maar er werd zo volop op hem 'ingehakt' en dat is natuurlijk ook erg onprettig. Door volop in te gaan op uitlatingen wordt er voorbij gegaan aan waar het werkelijk om gaat en dat is jammer. Dat is net als een kind in de hoek zetten nadat hij geschopt heeft. Het schoppen levert hem straf op maar er wordt voorbij gegaan aan de emotie die er onder zit. Iedereen voelde zich gisteren in zijn ego aangetast denk ik...en dan wordt er gereageerd zonder verder kijken.”

Ik zeg bingo. De kern in een notedop. Carl Jung zou het met mij eens zijn geweest, schat ik zo. 


Het deed mij een dag later het volgende schrijven en posten

Dialoog is een beeldschoon ding. Daarbij respecteren en waarderen de gesprekspartners elkaar en doen dat vanuit verbinding. Schreeuwen is dan niet nodig, laat staan overschreeuwen, omdat ieder gehoord wordt en dat weet van elkaar
Sommigen staan niet open voor dialoog. Soms verkiest men discussie, ander woord voor touwtrekken.


Sommigen spreken met de taal van het hart. Anderen spreken men-taal

Kortom, vredevolle dialoog of geweldloze communicatie vraagt vóór alles bereidheid; goeie zin dus. Positiviteit - in plaats van het bij de ander neerleggen van eigen onvrede, als voelbare - en onhandelbare - negativiteit. Waar niemand wat mee kan. Volwassen gedrag wordt vaak verdrongen omdat onze cultuur (bijna) geen grootzieligheid kent. En waar grootzieligheid verbannen is, regeert kleinzieligheid.
Waar grootzieligheid verbannen is regeert kleinzieligheid
Anders gezegd: “Sommigen spreken met de taal van het hart. Anderen spreken men-taal”. 

Dan zijn we er nog niet. Wat zegt dit over groeps-gedrag? Gedrag van mensen in een groep?


Het niveau van een groep staat of valt met de beheerder of zelfs de leider van een volk

Dit is geen klaag-blog. Integendeel. Om mijzelf (en: om óns-zelf) te kunnen verbeteren, dienen we eerst te analyseren wat er goed gaat en vooral: wat voor verbetering vatbaar is - de twee gouden regels van feedback die van positieve inzet van talenten getuigen.

Ik onderscheid deze problematiek:


1. mensen hebben vaak niet door wat hun eigen inbreng is*), zijn niet aanspreekbaar en nemen er geen verantwoording voor

2. het niveau van een groep staat of valt met de beheerder in een omgeving waar mensen conformeren en zich ondergeschikt opstellen ten opzichte van de leider of leidster
3. dat is zo in een groep en dat geldt zo voor een heel volk
4. mensen die confronteren worden aangevallen. 

Over dat laatste vul ik aan: “Zelfs als het een confrontatie in neutraliteit is. Men neemt het persoonlijk omdat men niet wil veranderen en legt de bal bij de ander neer. Met geweld liefst... De man in plaats van de bal spelen dus. Oftewel de aanval openen.”


Eerder gezien bij de groep “Ik kies voor Liefde”. De beheerster was niet bij machte, 'macht' uit handen te geven (check) en ging er zelfs bijna aan ten onder, zo schreef ze zelf letterlijk. Door haar te confronteren met haar alternatieven en haar eigen gedrag, ontstak ze in woede en uiteraard ging ik met kop en kont haar groep uit - en haar leven uit. Ontvriend voor het leven dus. 


De beheerders van de meeste hsp-groepen (mijn visie op wat hsp is kun je lezen in een ander blog) komen niet boven middelmatigheid uit, qua ontwikkeling. Niveautje Yomanda dus; ze “hebben de klok horen slaan maar weten niet waar de klepel hangt”.Dat niveau hebben we te ontstijgen. We zijn niet “middelmatig” gemaakt; dat niveau is ontstaan door onderdrukking of te wel “klein houden”... en als je goed kijkt is dat dan ook exact het gedrag dat je hen bij anderen ziet doen. Aangeleerd gedrag à la de zes apen”.
Dat doe je niet door oud zeer en onvrede bij anderen te blijven neerleggen - ook al denken we dat dat daar wel hoort. Dat noemen we ook wel “projectie” of “overdracht

Wie zich daaraan ... toont geen volwassen gedrag. We hebben dat te ontgroeien en te overstijgen dus. 

 “Over ons”: Hij lijkt eigen-wijsheid te hebben uitgevonden

Het voorgaande zegt nog steeds maar weinig over míj maar voornamelijk over hoe mensen zich in het algemeen gedragen èn dat ik daarvan aan het leren ben... van mensen die zich geprovoceerd zien en opeens opmerkelijk gedrag vertonen. Het volgende is een passende beschrijving “over ons” die op 8 maart opeens het levenslicht zag en nu met glans en glorie tevoorschijn mag komen - net als ik:

“Hij lijkt eigen-wijsheid te hebben uitgevonden. Een grotere eigenwijze bestaat er niet op het westelijk halfrond. Als je wilt groeien, moet je bij hem zijn. Hij “weet” het al voor je uitgesproken bent, zo snel is zijn intuïtie. Eén blik is genoeg. Maak je betoog langdradig en je bent hem kwijt, zijn snelle geest heeft een ander soort input nodig. Kort. Diep. Echt.
Hij gaat voor verbinding en echtheid oftewel: kom met waar je werkelijk mee zit. Dat heeft hij zelf heel zijn leven nagestreefd en lijkt het ook te eisen van degene die voor hem zit. Je weet wat je aan hem hebt, hij verstopt zijn bevindingen niet. Een man uit één stuk dus. Geen verborgen agenda. Recht is recht, krom is krom en dat weet je gelijk bij hem. Zijn ingevingen zijn loepzuiver en je houdt hem niet lang voor de gek.
Toch is zijn karakter mild en soepel en is hij lachgraag. Het kind in hem wil spelen. Dat heeft hij springlevend gehouden en zijn ogen stralen alle kanten uit. Kinderen lopen met hem weg, klimmen op hem en vertrouwen hem. Dan zie je zijn kracht. Spot met hem en je krijgt de Leeuw te zien die je verscheurt in een oogwenk. Hij is niet bang en laat dat zien. Benoemt wat er speelt zonder te overdrijven. Kan hard aankomen maar da’s niet zijn zaak immers, hij veegt zijn stoep schoon van troep die daar niet hoort, meer niet. Waarna hij weer de kalmte zelf is en vergeet wat er is voorgevallen; dat interesseert hem niet. Geen seconde. Na een meningsverschil kan hij zo in slaap vallen, tot verbazing van zijn omgeving. Alleen “nu” houdt hem bezig. Letterlijk “Nieuwe ronde, nieuwe kansen” dus, hij leeft in het moment en vergeet wat niet ter zake doende is. Zijn intuïtie brengt hem toch wel van relevants op de hoogte dus waarom zou hij dat onthouden?
Een kerel om van te houden. Hij laat zich nergens op voorstaan en is zoals hij is. Beminnelijk. Vriendelijk. En levensgevaarlijk voor wie hem op de korrel neemt. Een wolf in schaapskleren noemt de bio-kruidenier hem; een man om niet te onderschatten dus.
Maak kennis met deze nieuwetijdsschrijver die als roeping heeft zichzelf en anderen mee te nemen naar een betere wereld. Stap in, lift een stukje mee, en ga je eigen weg, de rest is aan jou.”


Mijn voorzichtige conclusie is...

Waarom plaats ik die beschrijving “over ons”? Wel, waarom niet? Naar mijn bescheiden idee mag het een voorbeeld zijn voor hoe mensen in het leven staan; zowel mannen als vrouwen. Niet k(r)onkelen, maar “recht door zee”. Dat zien en waarderen we altijd in films, toch? Maar tegelijk missen we nog te veel in het dagelijkse leven. Dat is wat ik ervaar althans.

We hebben anders met elkaar om te gaan - dat ziet iedereen... maar hoe?
Zoals we het nu doen lukt dat niet, da's duidelijk. Hoe dan wel???

Het gaat om mentaliteit. We dienen verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen gedrag. Dat geldt voor iedere job op elk niveau, van hoog tot laag. De vuilnis raper heeft er geen trek in, als zijn baas zijn onvrede continu toont. De baas heeft er geen trek in, als zijn bedrijf hem beperkt in zijn vrijheid, opdrachten geeft die tegenstrijdig zijn en stress geven, en bovendien onderbetaalt. Dat bedrijf doet het niet goed vanwege tegenvallende resultaten vanwege een corrupte, onbetrouwbare regering, die de regels volgt van Brussel, dat er kennelijk alles eraan doet om de stress tot een hoogtepunt op te stuwen door beknellende regels.
Brussel wordt weer aangestuurd door een commissie van machtswellustelingen die gestoord bezig zijn - weg van het hart, wel te verstaan. Onbegrijpelijke regels zorgen voor belemmering van vrijheid en verkilling van het klimaat.
Dus,... wat verwacht je nog?? Dan is er toch geen positieve levenshouding te verwachten?
Ja - WEL dus. Want we zijn geen marionetten. Wij zijn mensen en hebben te staan voor wie we zijn. Dus zeggen: “Dit is mijn grens. Tot hier en niet verder. Dit accepteer ik niet.”

In de Amsterdamse binnenstad wonen mensen die een sterke mentaliteit laten zien. “Wat betekent dat?” vroeg ik toen ik daarover hoorde. -“Dat betekent, dat de mensen hier geen regels volgen waar ze geen heil in zien”. Kortom: ze gaan hun eigen gang. Ze volgen hun eigen-wijsheid. Hebbi 'um?

Waarom zou jij dat niet doen?

Kijk eens:
1. hsp's/hoogbegaafden zijn de natuurlijke leiders van een volk
2. om natuurlijke leiders te kunnen zijn, dienen we niet te triggeren op onzin van anderen en hebben we verantwoording te nemen voor ons gedrag en mogen we gerust onze emotio shit eerst ff doorwerken dus
3. we hebben één te zijn met onszelf, leven vanuit zelf-vertrouwen en eigen-waarde

Even plagen hoor: “Vraag mij hoe” :-P 
Laatste update 19 september 2014 ++


*) Meerleeslinks: donderdag 29 mei 2014

Geciviliseerde beschaving | Wat is er geciviliseerd aan onze beschaving? | ingevingen tijdens Hemelvaart

Inleiding: Geciviliseerde beschaving en Hemelvaart

785 woorden
Thema: Hemelvaart. Is beschaving: "Onderdrukking van creativiteit, het zelf en het individu"? Vier stadia van mind control en social engineering volgens KGB. Is onderwerping en onderdrukking niet gewoon een denkfout? De illusie van beschaving. Niemand heeft onvermogen. Hoe breng je het levensplezier weer terug?

Hemelvaart heette eerst 'Dormitio Mariae'; ontslaping

Schilderij uit 1516-1518 van Tizian, 
over de Tenhemelopneming van
Maria. 
Hangt in Venezia, 690x360cm
Wat betekent hemelvaartIk zoek het op en lees: "Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest)."

Zal wel. Maar het wordt interessanter: "Aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae' (Latijn) en 'Koimesis Theotokou' (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term 'Tenhemelopneming van Maria' gebruikt. In het Nieuwe Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen." Hoe dan ook, "belevers" pleiten voor een moment van bezinning, iig.

Daar ga ik voor. Ik zie vandaag allerlei ingevingen langskomen - en postte ze direct op de facebook-pagina. Zoals de volgende, over "geciviliseerd leven". Beschaving dus - of wat er voor door moet gaan...

Is beschaving onderdrukking van creativiteit, het zelf en het individu?

Wat we collectief een “geciviliseerde beschaving” noemen is eigenlijk een maatschappij waarin iedereen conformeert naar Pruisisch model*). Iedereen hetzelfde. Niemand wijkt af. We “gedragen” ons. En houden elkaar in de gaten, niemand mag afwijken.

Wat het betekent, dat iedereen genormaliseerd en gestandaardiseerd “leeft”: niemand oorspronkelijk. Niemand is… zichzelf.

Zo leven is desastreus voor creativiteit.
Niemand durft zich uit te spreken.
Niemand durft zich te laten zien.
Iedereen is bang.
Eigenlijk is iedereen bang èn vaak onderhuids kwaad om zichzelf niet te kunnen of te mogen zijn. Vaak onbewust.

Vier stadia van mind control en social engineering

Ik las, hoe KGB programma’s heeft om een volk met lage moraliteit (lees: het ontbreken van kennis over wie ze zijn en wat ze kunnen en het gebrek aan een sterke mentaliteit) achtereenvolgens vier stappen kent om te kneden (en denk niet dat KGB de enige is/was).

De vier stadia van mind control en social engineering: 
1. Demoralisering
2. Destabilisering
3. Crisis
4. Normalisering

Uit: "KGB agent tells you what the illusion is!
(the real illusion).wmv" (8 minuten)

Onderwerping en onderdrukking is een denkfout

Toch is dat een denkfout. Het is een denkfout om te denken dat we onszelf niet mogen zijn, dat we toestemming nodig hebben; dat hebben we zo toegelaten.

Dat mensen niet reageren op blogs, mij ontvrienden op facebook of besluiten de pagina “het lichaam liegt nooit” niet langer te volgen is door confrontatie met de werkelijkheid of de eigen spiegel, of uit onvrede over iemands eigen situatie. Of het onvermogen om er iets aan te doen. Dènken we… (denkfout dus)

Niemand heeft onvermogen

Wel bestaat het gebrek aan wil. Het “willen” is een te maken mentale stap in het rijtje “ik wil, ik kan, ik doe” en, heel eerlijk, heeft het mij jaaaaren gekost om die te kunnen nemen en uiteindelijk los te breken van het systeem... en vervolgens ook nog eens een lange tijd van jaren om mijn eigen weten, het weten van uit de ziel, en zo mijn eigen spiritualiteit te omarmen. Om… mezelf te omarmen, dus eigenlijk.
(NB: Obama denkt daar anders over; in deze speach van 19 seconden legt hij uit: "ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs...individuals must surrender their rights to an all-powerful sovereign")

De illusie van beschaving

Zijn de mensen blij? Of gelukkig? Weten ze eigenlijk wel, wat dat is? Ik zie weinig blije gezichten. In andere culturen, waar “beschaving” naar Pruisisch model*) de mensen nog niet geconformeerd en onderdrukt heeft, zie je blije gezichten. Waar de creativiteit verdwijnt en de mens zichzelf laat onderdrukken, ontstaat iets heel anders. Wat precies? Nou, dat zie je nu om je heen. Hoe kan dat? Dat laat ik je zelf beantwoorden met deze vragen:

Hoe breng je het levensplezier weer terug? 
Wat is LEVEN eigenlijk? Vind je dat niet interessant om te weten?
Welke kennis is ons ontnomen, zodat we te mennen zijn als sheeple?
Wat is één met jezelf zijn? Wat brengt dat?

Hoe breng je het levensplezier weer terug?

Elementaire vragen. De weg er naar toe vind je door te luisteren naar je lichaam. Dat liegt nooit immers.
Ieder hoort die vraag zelf te kunnen beantwoorden. Let op: zelf is een ander woord voor ziel. De ziel heeft alle antwoorden. Wat weerhoudt je ervan om je eigen ziel te raadplegen?

...

Wie die vragen niet zelf kan beantwoorden, heeft de weg naar binnen af te leggen en weer één te worden met zichzelf. Een te maken stap voor ons allemaal. Of het je lukt in dit leven weet niemand, maar je kunt er wel mee starten. Waarom niet? Wat heb je te verliezen? 


*) wat school stuk maakt volgens Pruisisch model lees je in: de-wonderlijke-energie-van-kinderen
Meerleeslink: Gif in Alles.


Gebruikte links: 

woensdag 28 mei 2014

Er is geen antwoord op liefde. Tenzij...

Waarheid en eerlijkheid, zijn een vorm van liefde.

Er is geen antwoord op liefde.
Tenzij... Angst zegeviert boven Liefde.

"Waar kleinzieligheid regeert, is grootzieligheid verbannen"
Gedrag is niet wie je bent... Toch?

dinsdag 27 mei 2014

Naar binnen gaan is... gewoon dóen

Naar binnen gaan is "gewoon dóen". Dat kan iedereen. 
Lukt het niet, kijk dan naar wat jou saboteert.

Ter aanmoediging twee plaatjes, één voor jou en één voor mij:


We kunnen er anno 2014 niet meer omheen. Om ons gevoel. Naar binnen gaan, luisteren, en ernaar handelen brengt ons waar we wezen moeten. Althans, zo voelt dat. Waarom zou je dat negeren?

maandag 26 mei 2014

Iemand vol boosheid is gemakkelijk te provoceren | over kwaadheid, angst en zorgvuldigheid of verantwoordelijkheid voor onze eigen inbreng

circa 2000 woorden | 
Inleiding: "Iemand die vol boosheid zit is gemakkelijk te provoceren" hoorde ik mezelf zojuist aan iemand uitleggen. Sommige mensen lopen rond als een vaatje buskruit en ontploffen bij het minste geringste. Dat vind ik geen teken van zorgvuldig gedrag en schreef er een essay over van zo'n 2000 woorden, aan de hand van ingevingen. Een studie waar ik heel mijn leven mee bezig ben geweest en nu één voor één antwoorden bij krijg. Ik deel het... vanuit mijn hart. Deel het gerust. 

De ingevingen op een rij in zes hoofdstukken: Zorgvuldigheid; Spiegels; Boos en potdicht; Woede doet overkoken; Clausule/disclaimer; Bottomline - waar ben je bang voor? en Samenvatting.


1. Zorgvuldigheid


"Zorgvuldigheid is: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen inbreng in ieder gesprek of iedere ontmoeting"

Mij valt op dat er mensen zijn die noch in staat zijn om hun eigen inbreng in te schatten, noch om er op aangesproken te kunnen worden. 

"Je bent je intentie" is mijn overtuiging, oftewel, een ander merkt áltijd wat de boodschap is die iemand uitzendt. Of er nu woorden aan gegeven worden of niet - soms ándere woorden zelfs, ter misleiding of afleiding van de eigenlijke boodschap. 

Liefde is... zorg-vuldigheid in onze omgang met onszelf en anderen.

Aanvullend citeer ik Deepak Chopra die "zorg, affectie, waardering en liefde de kostbaarste geschenken van het leven" noemt, en terecht lijkt mij. Daaruit kun je afleiden:

"Liefde is... zorg-vuldigheid in onze omgang met onszelf en anderen" en...
"Rijkdom is... een warme omgangsvorm - vanuit het hart".

2. Spiegels

"We see ourselves in others." Wij mensen reageren op wat andere mensen 'uitstralen' - veelal onbewust. Enerzijds reflecteren mensen de blijdschap en ongeremdheid die je in je draagt. Anderzijds, dat wat er in je leeft. Wat dan ook...

Dit kan zelfs zó ver gaan, dat "ons onrecht wordt aangedaan door anderen" -denken we- als we een stuk hebben op te lossen! Anders gezegd...we krijgen er dan dus hulp bij - om ons te doen in-zien.

Cadeautjes dus. Als we onze verantwoordelijkheid nemen en durven open staan om de wereld anders te leren zien.

Dáárom: "We zien onszelf in anderen" oftewel "we zijn elkaars spiegel"

Da's 'n ingeving, volgend op tal van observaties en constateringen in de loop van afgelopen decennia. Het illustreert wat er gebeurt als ik op pad ben en mensen ont-moet en slaat een brug tussen bovenstaande en onderstaande teksten.3. Voorbeeld: boos en pot-dicht

Ik had een confrontatie met iemand en vermeld dit als een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van (gebrek aan) verantwoordelijkheid nemen, dat voor de goede verstaander bol staat van liefde en mijn visite vandaag tot in tranen roerde. Ik noem haar Maaike, een jonge vrouw van 18 lentes die vol boosheid zit. Ze had ook Susan van 33 kunnen heten. Of Diana van 60. Of Helen van 55. Of Peter van 53. Of Jacqueline van 48. Of oma Janneke. 

Geprovoceerd maar niet beledigd
Vandaag hoorde ik mezelf tegen haar collega zeggen: 
"Ik heb ruzie gemaakt met Maaike..."
-'Ja dat heb ik gehoord maar ik heb me er maar niet mee bemoeid.'
Voor iemand die zich nergens mee bemoeit vond ik haar reactie wel erg snel, de inkt van de eerste zin was nog niet droog;
"Ik heb haar nooit beledigd. Ik heb haar geprovoceerd..."
Haar interruptie onderbrak ik onmiddellijk en onverbiddelijk: 

"Laat me dit uitspreken, dit is belangrijk. Ik heb haar geprovoceerd, uitgelokt dus, maar niet beledigd. Ik heb haar één zin gezegd. Eén zin. Die zo in mij opkwam en ik niet kon stoppen: "Wat eet jij zoal?" Zij interpreteerde en maakt er ogenblikkelijk iets anders van."

"Deze vrouw zit vol kwaadheid en staat niet open. Ze staat nergens voor open."

"Dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Ze sloot zich af voor de boodschap, interpreteerde mijn woorden en kon niets meer horen. Ze kapte het gesprek af en liep weg."


Alles bij de ander neerleggen is een vorm van terreur
"Dit is elementair. Als iemand interpreteert en àlles bij de ander legt, en bovendien geen vragen stelt -niet één vraag zelfs- is dat per definitie 'géén verantwoordelijkheid nemen' voor het eigen gedrag of de eigen inbreng." 

"Eigenlijk past ons dat niet. Normaal gedrag zou zijn: je hoort rustig aan, gaat de dialoog aan door uit te vissen wat er aan de hand is en bij wie dat hoort. Je brengt het ter tafel en gaat er niet mee aan de haal. Dat vereist inhoudelijke vragen stellen. Geen vraag in de vorm van een uitroep, dus. 
Kwaad worden, afkappen en weglopen hoort geen optie te zijn. Dat is terreur voor jezelf en anderen."

Boodschap van liefde
Tegen mijn bezoek, dat kippenvel kreeg en tot tranen geroerd was bij het horen van dit verhaal - en me zei vooral de liefde te zien doorschijnen in mijn handelen - zei ik: 


"Ik breek haar open. Ik kraak haar als een mossel." 
Dat voelt zo. Kennelijk is dit het moment ervoor.
"Omdat ze het zelf niet door heeft. Ze heeft geen idee hoe ze haar omgeving infecteert. Als ze het niet weet kan ze het ook niet veranderen.

Agressor
Met "kraken als een mossel" bedoel ik overigens haar keurig netjes de waarheid zeggen in welgekozen, niet kwetsende bewoordingen en vooral geen seconde meegaan met haar eigen drama of haar onlogische, emotionele conclusies. Aangezien ze niet in staat is om als een volwassene het gesprek aan te gaan (ze staat niet open, kapt af en loopt gewoon weg), kwam 'kraken' in mij op - oftewel consequent zijn in het blijven uitspreken van mijn ingevingen. ZIJ is de agressor immers. Niet ik. Zij belast me met haar infecterende boosheid. Dat is niet prettig. Ik was altijd bang voor zulke mensen. 

Na vertrek van mijn bezoek ontving ik direct een sms met deze tekst:
"Je hebt echt een hele mooie verfijnde energie trouwens! 
Dat moment dat je mij vast hield vanaf de rug! Jee! Allemaal zonnestralen! Zie ze nog steeds x"

"Ik wil mijn leven beteren"
Terug naar Maaike. "Maaike had enkele minuten tevoren tegen me gezegd, dat ze 'haar leven wilde beteren'. Ze wilde contact met mij maken terwijl ik er uitgerekend op dat moment juist helemaal geen trek in had en erg introvert was - wat hoogstzelden voorkomt. 
En dat was niet voor niets. Nu kon zíj komen. En dat deed ze. 
Ze vroeg als eerste hoe het met mij was, waarop ik ontwijkend zei dat niet te weten, en zei dat ze contact wilde maken en haar leven wilde beteren. Ik stelde haar een vraag over haar stage en even later werden wij onderbroken door een vraag van haar baas. 

Vlak voor ik vertrok keek ik haar eens goed aan en vroeg zomaar: "Wat eet jij zoal?" omdat ik de onvrede zag die zich in haar lijf opstapelde. Dat zag ik van haar afstralen. Die vraag moest eruit. Het was niet te stoppen.

Onvrede
Bottomline: Wat ik zag aan haar lijf, is dat ze vol onvrede zit. En ik zag ook in, dat ze iedereen besmet met haar onvredeDe boodschap heb ik nog steeds niet naar haar kunnen uitspreken omdat ze alles weghoudt bij zichzelf. Wèl haar omgeving "besmetten" met haar boosheid, maar ze is zelf niet aanspreekbaar. Dat is wat ik haar zie doen. 

Feitelijk is dat schandelijk gedrag te noemen. Ieder mens hoort z'n misère bij zich te (kunnen) houden en dus niet anderen ermee te infecteren. Als de boosheid echter zó groot is, dat het onhoudbaar is, dan komt het er aan alle kanten uit - als een vervaarlijk blaffende waakhond die van geen wijken weet.

Ik ken haar nu een paar jaar. Het duurde aanvankelijk maanden voordat het me lukte om wezenlijk contact met haar te maken. Maanden. Ik hield maar afstand want ik wist domweg niet hoe ik haar moest aanspreken. Alles mislukte. Ze kapte alles af. Daarmee bedoel ik: als zij iets terug zei, gingen alle lichten uit en was het gesprek over. Op mijn 'zakelijke' opmerking "Ik heb wat gevonden in de afvalbak en neem dat mee - omdat ik die afspraak heb met de eigenaar en dat jou nu laat weten" hoorde ik haar stomweg zeggen: "Mag niet". 

Serieus; ze zei gewoon: "(dat) mag niet". En dat met haar furieuze energie... Op een manier die mij liet voelen: hier is geen discussie over mogelijk. Dit is het en alle wegen zitten dicht. Afkappen dus. "Het gesprek is over. Punt. Mag niet en daarmee basta," dus. Tot twee keer toe flikte ze me dat. Toen het eindelijk lukte een soort van gesprek en uitwisseling met haar voor elkaar te krijgen - waaròm moet je me niet vragen want die behoefte om contact te maken leeft gewoon in mij - viel mij haar energie op en ik benoemde, dat zij een zweem om zich heen heeft waardoor mensen haar sympathiek vinden. In eerste instantie noemde ik haar "schattig". 
-'Ik bén niet schattig'. Bam, gelijk er overheen. Als een haal over mijn neus. 
Echt... er verstreek geen seconde. Bam, ze ontplofte direct. Ze spoog vúúr. 

Zulke communicatie is niet gezond maar angstaanjagend
Zo iemand -vol boosheid- kapt alles af; vraagt niets; zendt alleen - en nou ook niet bepaald de meeste frisse energie, maar een behoorlijk destructieve. Ze schrikt haar omgeving dus af. Ieder die dat aanvoelt wordt eigenlijk bang om nog iets te zeggen. 

Ik moest dus een andere benadering vinden, een ander code-woord dat géén ontploffing veroorzaakt - en bij de ander de lichten uit mept ;) In een nieuwe ontmoeting met een derde collega erbij, herformuleerde ik het in: "beminnelijk".
-Wat is dat?
"Dat mensen je van nature aardig vinden. Eigenlijk hetzelfde als 'schattig' maar dat mag ik niet van jou zeggen, dan wor' je boos".

Tóen pas kon ze het horen. Althans, ze zei niets terug... ;)

Intermenselijk handelen op afstand bestuderen
We hebben mensen, die zo kwaad zijn en zo spreken, te confronteren met hun gedrag. 
"Hé, ben je kwaad of zo? Dat heeft níets met mij te maken. Hou het bij je! Dat is jouw zaak, niet de mijne!" 
Het kan ze wellicht op andere gedachten brengen.

Misschien kan ik het nu zien, omdat ik mijn eigen onvrede heb doorgewerkt zodat het niet meer op de voorgrond treedt en nu in-zie hoe anderen zich gedragen en op elkaar reageren. 

Bij mezelf dacht ik: "Nuttig om in te zien, hoe mensen hun onvermogen om bij zichzelf te rade te gaan kunnen verbergen, dus." Ik zou die boze, gesloten mensen willen vragen: "Wat is je angst?"


4. Woede doet overkoken

Mensen hebben te leren. Ik ook. Graag zelfs. Daarom zijn we hier, is mijn overtuiging.

Sommige mensen zitten echter zó vol onvrede, dat ze pot-dicht zitten. Ze staan niet open maar kappen alles af. Sterker nog. De "shit" oftewel emotionele ellende die je dan gratis over je heen krijgt als reactie zodra je je behulpzaam, liefdevol en toeschietelijk toont, is spreekwoordelijk te noemen. Iemand die vol boosheid zit is gemakkelijk te provoceren.

Welkom in 2014. Welkom in Aquarius. Alles komt er nu uit.
Alle onvrede.
Alle mis(ver)standen.
Alle opgepotte onvrede over dit leven en hoe wij eeuwen geleefd hebben.

Laat het onze inspiratie zijn voor een andere manier van leven. Samen-Leven vraagt inspanning. Het is een werkwoord. Het gaat niet van-zelf, het vraagt een actieve levensopstelling en een mentale attitude die sterk en positief en levenskrachtig is.

~ingeving nav de zoveelste bak smurrie van iemand die niet goed bij dr hart is, niet in verbinding durft gaan, mij acuut buitensluit en ontvriendt en in dr eigen sop gaar kookt nu - want woede doet koken en oververhitten immers

Meerleeslink over hoe wij als "garbage truck" vol opgepakte vuilnis in de rondte gaan.5. Clausule of 'disclaimer'

(geplukt van de fb-page:) Welkom op deze (fb-)pagina waarin in-gevingen en in-zichten gedeeld worden om mensen in het hart te raken. Van onder uit de tenen want "het lichaam liegt nooit" en "zonder hart klopt het niet". "Niet denken maar voelen", dus.

Niet iedereen kan hanteren wat hier gepost wordt. Dat zegt iets, in positieve zin, over de volgers van deze pagina en de tijd waarin we leven.

Ik zoek dialoog. Geen maskers, maar wezenlijk contact. Ik wil iedere bezoeker uitnodigen inhoudelijk vragen te stellen.
Veel van wat ik zeg of schrijf wordt niet gelijk begrepen - iig niet zoals ik het bedoel. Dat is OK. Stel gerust vragen ter verduidelijking om de dialoog aan te gaan - das wat anders trouwens dan discussie waarbij ieder z'n gelijk verdedigt ;)

Ik heb een andere denk-wijze omarmd. Daar heb ik jaren over gedaan. Het is niet dom om een vraag te stellen. Schaam je niet om een vraag te stellen. Dat is normaal.

Een oordeel vellen zonder enig fundament, da's pas dom. Daar hebben we ons als mens collectief voor te schamen.

Degenen die deze weblog of mijn fb-pagina volgen zijn geboren mensenhelpers en per definitie maakt dat hen verantwoordelijke, nieuwsgierige, integere zielen. We staan bol van de Eigen-Wijsheid en vertonen tomeloze veerkracht. Echter, we lopen allemaal een ander pad met andere obstakels en andere ellende. Dus: vráág

Vul niet voor mij in hoe ik het bedoel. Vóel het liever. Het staat je vrij om vragen te stellen of zelfs hulp te vragen. Hulp? Ja hulp. Waarom niet? Wat kan je gebeuren?

Oordelen en invullen voor een ander gebeurde al lang genoeg. Het kille verstand heeft lang genoeg de dienst uitgemaakt. Tijd... om het warme hart te laten spreken en nooit meer iets voor een ander in te vullen.

Wat het oplevert? Samen Spelen! Er is volgens mij niets leukers dan oprecht contact en uitwisselen wat er in ons rondgaat. Beter dan elkaar aanvallen uit frustratie over ons verleden, toch?

Tof als je meedoet. Zo krijg je verbinding... spelender-wijs:)

PS: er is niets mis met je gevoelens delen of behoefte uitspreken. Die is tóch wel voelbaar trouwens; beter dus om er helder in te zijn. Dit...in het kader van NVC :) (geweldloze communicatie)6. Bottomline is... waar ben je bang voor?Samenvatting

Woede doet overkoken. 
Iemand vol boosheid is gemakkelijk te provoceren. 
Alles bij een ander neerleggen is een vorm van terreur te noemen. 
Continu boos zijn is terreur naar anderen. 
Liefde is... zorg-vuldig omgaan met onszelf en anderen.
"There are some people who always seem angry and continously look for conflict. 
Walk away. 
The battle they are fighting isn't with you it's with themselves"
Wil je dit bericht delen? dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/zorgvuldigheid.html

Meerleeslinks

vrijdag 23 mei 2014

Tegenstrijdig | zeg wat je voelt ipv een ander corrigeren

461 woorden | 

Tegenstrijdig 

"Als je de boodschap niet horen kunt, zeg dan wat het met je doet in plaats van de ander te corrigeren." 
Dát noem ik correct gedrag

Iemand op z'n gedrag aanspreken of corrigeren -zonder te begrijpen waar het over gaat- is wat onze (voor)ouders ons al genoeg lieten zien. Da's volstrekt zin-loos en achterhaald gedrag gebleken, toch? 

Het is tegenstrijdig en verwarrend en tegen iemands natuur in. De één moet zich opeens verantwoorden voor de misvatting of interpretatie of angst van een ander. Waarom??

Dat is als tegen een kind zeggen, dat het zijn talent niet mag gebruiken (zie
vorige artikel). Van dieren tolereren we meer dan van mensen
De één moet zich opeens verantwoorden voor de misvatting of interpretatie of angst van een ander. Waarom??
Ow boy! Genoeg zo!
Tijd om ons hart én ons verstand daarbij te gebruiken. De automatische piloot mag uitKeurslijf

Wij mensen hebben opnieuw te leren met ons-zelf en elkaar om te gaan. Zonder dat spreekt het keurslijf en da's niet best. Want dat keurslijf waarin wíj zitten, dat leggen we dan anderen op. En dat hoort zo niet. Dus ieder hoort zelf verantwoordelijkheid te nemen. Liever spreek je uit over wat je opvalt of niet bevalt. Laat zien waarover je struikelt zonder de ander aan te vallen
Hoe? Door te zeggen wat je voelt en wat je wilt. Dát is volwassen gedrag. Al het andere niet.

Geen zoete broodjes

Hier worden geen zoete broodjes gebakken. De misstanden in de wereld liegen er niet om (zie Gif in Alles) en duidelijke taal en sterke mentaliteit zijn nu nodig.

Tijd om ons hart én ons verstand daarbij te gebruiken. De automatische piloot mag uit

Concreet dus: wat maakt iets in je los? Wat raakt het aan? Deel gerust je eigen ervaringen of je beleving en laat anderen met je meekijken - of stel een inhoudelijke vraag. Zo kom je tot dialoog. Zo kom je tot verbinding. Zo kom je tot uit-wisseling. Zo laat je de ander in z'n waarde zonder jezelf te kort te doen. 


Niets leukers dan Samen Spelen

Wat het oplevert? Samen Spelen! Er is volgens mij niets leukers dan oprecht intermenselijk contact en uitwisselen wat er in ons rondgaat. Beter dan elkaar aanvallen uit frustratie over ons verleden, toch? Er is niets mis met je gevoelens delen of behoefte uitspreken. Die is tóch wel voelbaar trouwens; beter dus om er helder in te zijn. Dit...in het kader van NVC (geweldloze communicatie:)

Op de fb-page stelde ik:
Verwoord je boosheid. Vertel je frustratie. Reik naar binnen en haal het uit je tenen. Dan ben je eerlijk. Nu leg je je frustratie en boosheid als negativiteit bij een ander neer - en ik prik daar wel doorheen. Gun jezelf de ruimte, anders doe je jezelf tekort

Herstel de orde

We hebben de orde weer te herstellen. De eerste stap is één met ons-zelf worden, weer. Dat zijn we kwijtgeraakt afgelopen millenia. "Verander de wereld, begin bij je-zelf" is zo bezien dus niet eens zo'n rare gedachte...

Meerleeslink: "ga nou fietsen man" - voorafgaand artikel over wat tegenstrijdigheid voor stress in een kind kan opwekken

dinsdag 20 mei 2014

Gif in lucht, water, voedsel, spullen... in alles eigenlijk

1010 woorden | 

Gif in alles

Als ik de berichten mag geloven - en dat doe ik, want ik kom het te vaak tegen om te negeren - dan zit er letterlijk gif in alles. Van sigaretten, drank of uitstoot van auto's kan iedereen dat wel verwachten. Maar dat het ook zit in voedsel, speelgoed, tattoo's, tapijt, of hout dat geïmpregneerd is (waarom eigenlijk??) en in de plastic-verpakkingen (waar ook jouw brood in zit) die vol zitten met Bisphenol A (zie de docu “plastic planet”) is eigenlijk ver voorbij heel erg vreemd, vind je niet? Vind je dat niet ronduit verbijsterend? Nog verbijsterender... dat wij ons daar niets van aan lijken te trekken. Met de nadruk op... lijken :(
“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter” ~ Martin Luther King 

Bijwerkingen bestáán niet

Wat “apart” genoemd mag worden, is de categorie medicijnen - met daarbinnen ook nog een apart hoofdstuk voor “de pil” (lifesitenews.com/opinion/the-birth-control-pill-is-killing-women-but-no-ones-warning-them-of-the-ris). Iedereen weet, dat chemisch-synthetisch vervaardigde medicijnen van de immer goed voor ons zorgende farmacie enige “bijwerkingen” hebben. Maar eh... wat zijn dat eigenlijk? “Bij-werkingen?”

Als je in je achterhoofd houdt dat slechts drie procent van de 2500 meestvoorkomende medicijnen en behandelmethoden "enig positief resultaat" boekt *), met als uitsluitsel dat dit niet garandeert dat het resultaat herhaalbaar is, overigens... dan kun je je voorstellen dat bijwerkingen helemaal geen bij-werkingen zijn, maar werkingen. Schadelijk spul geeft schadelijk resultaat. “De medicijnen van onze allopathische farmacie geven vaak versterking van de ellende waartegen het zou moeten werken”, zo concludeer ik uit de onderzoeken die ik bestudeerd heb. 


*) NB: Het onderzoek onder 2500 meest voorkomende medicijnen en behandelmethoden werd overigens uitgevoerd door het British Medical Journal. Zie dit artikel met links en verwijzingen. Ook earth-matters wijdt er een duidelijk artikel aan - en noemt het dodental als gevolg van "bijwerkingen": doodsoorzaak nummer één in Amerika. 


Op de (indrukwekkende) site van desireerover.nl lees ik dit:

Westerse geneeskunde geneest in werkelijkheid helemaal niets, maar verschuift alleen symptomen. Immers: de gezondheids’zorg’ en de farmaceutische industrie hebben uitsluitend belang bij veel ziekten en veel patiënten’. Medicijnen blijken in de rij ‘bijwerkingen’ die in de bijsluiter worden genoemd, precies op te leveren waartegen ze worden geslikt (vgl. Ritalin en Prozac);
Bestraling, chemotherapie, bepaalde onderzoeksmethoden en andere medische standaardprocedures zoals foetale echo’s en mammogrammen brengen het menselijk lichaam ernstige en vaak onherstelbare schade toe
Op diezelfde site lees ik trouwens -nu we het toch over gif hebben- een indrukwekkend rijtje: 
"NIETS blijkt te zijn zoals wij hebben geleerd om te denken dat het is.
Enkele voorbeelden:

  • Vaccinaties zijn in werkelijkheid levensgevaarlijk, en alleen effectief in het creëren van levenslange patiënten, profijtelijk voor artsen en Big Farma. Vaccins zijn niets anders dan biologische wapens die het menselijke genoom vervuilen met dierlijk DNA en RNA en zo permanent veranderen; UPDATE juli 2021: een vaccin mag geen geneesmiddel heten; experimentele gentherapie komt meer in de buurt
  • E-nummers, de chemische substanties ingemetseld in onze huidige — verarmde, bewerkte, bestraalde, genetisch gemanipuleerde — ‘voeding’, variëren van wezensvreemd, tot ronduit giftig voor ons lichaam, onze vruchtbaarheid en onze hersenen;
  • Westerse geneeskunde geneest in werkelijkheid helemaal niets, maar verschuift alleen symptomen. Immers: de gezondheids’zorg’ en de farmaceutische industrie hebben uitsluitend belang bij veel ziekten en veel patiënten’.Medicijnen blijken in de rij ‘bijwerkingen’ die in de bijsluiter worden genoemd, precies op te leveren waartegen ze worden geslikt (vgl. Ritalin en Prozac);
  • Bestralingchemotherapie, bepaalde onderzoeksmethoden en andere medische standaardprocedures zoals foetale echo’s en mammogrammen brengen het menselijk lichaam ernstige en vaak onherstelbare schade toe;
  • De spaarlamp, de gedwongen vervanging van de ouderwetse gloeilamp, stelt ons bloot aan lichtgolfpatronen die negatief werken op gezonde hersenfrequenties. Bovendien hebben spaarlampen niet alleen een veel kortere levensduur dan wordt beweerd, zij bevatten kwik. Wanneer zo’n lamp breekt, creëert dat een regelrechte milieuramp in huis; UPDATE juli 2021: de LED-lamp zend monochroom licht uit wat wel zuinig is qua verbruik maar ronduit schadelijk is voor de mens op langere termijn
  • De mest-injecties die  boeren worden gedwongen in hun landbouwgronden toe te passen, verzieken de bodem, doden nuttige bodemmicroben en dragen alleen maar bij aan gewasverarming, minder goede oogsten, hogere voedselprijzen en voedseltekorten; afgezien nog van gebruik van pesticides, fungicides, herbicides en andere levensbedreigende gifsoorten
  • Kerncentrales zijn de meest omslachtige, minst productieve, en millennia lang milieu vergiftigende manier om energie te winnen. Het creëren van stoom voor het opwekken van elektriciteit met olie is veel schoner, en aanzienlijk goedkoper, productiever en veiliger. Nòg verstandiger is om de bestaande, maar consequent tegengehouden methoden van vrije energie te gaan toepassen van uitvinder Nikola Tesla;
  •  Dagelijks worden chemtrails over ons uitgestort: de niet-oplossende, steeds breder uitwaaierende vliegtuigsporen vol chemicaliën, giftige metalen (aluminium, barium) en andere gevaarlijke stoffen. Naast het feit dat chemtrails ons vergiftigen, beperken zij zowel de kracht van de zonnestralen, als het aantal zonne-uren. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de mens (gebrek aan vitamine D), als voor dieren en gewassen (voedseltekorten). Toch beweren over de hele wereld  overheden ‘van niets te weten’ en weigeren zij het fenomeen chemtrails te benoemen, laat staan serieus te onderzoeken;
  • Organisaties en instituten die beweren onze veiligheid te bewaken, worden merendeels gefinancierd door de industrie die zij worden verwacht te controleren (vgl. Voedingscentrum, Gezondheidsraad, RIVM, Consumentenbond, de rij is eindeloos!).
"Cynisch als het mag klinken, mijn conclusie is dat iedere keer dat een overheid, een lid van het corporate establishment, of een andere trekpop van de macht-achter-de-macht ons iets oplegt, waarbij de keuze bestaat tussen een voor de mens heilzaam of vernietigend alternatief,  steevast de beschadigende en vernietigende opties worden gekozen…"
 “Everything government touches turns into crap.”Ringo Starr  

De Pil

Een vriendin schrijft: “Als je de pil slikt, voel je niet waar je in je cyclus zit, en dat voelde voor mij niet helemaal vrouw. Toen ik van de pil ging, leerde ik mijn lichaam kennen en wist ik precies waar ik in mijn cyclus zat. Vanaf dat ik besloot voor een kind te gaan, heb ik nooit meer de pil geslikt. Nu, 22 jaar later, heb ik twee dochters gekregen, en die zijn allebei "gepland".”

Wist je dat wat de pil met je doet vreselijk is? 
Wist je dat maandverband en tampons vol gif zitten en dat op de verpakking niet vermeld hoeft te worden wat er in zit en hoe het vervaardigd is? Omdat het “geen voeding is”? Wist je dat de huid het grootste orgaan is? Lees dit artikel en schrik. Ook iets over gevaarlijke nadelen van BH's: klik hier. Of hier (bh's werken niet maar zijn wel een gevaar voor doorbloeding).

Trouwens, Bill Maher heeft een geweldige Anti Pharma Rant gemaakt (vid): 


Ons lichaam kan veel hebben. 

“Ons lichaam kan veel hebben - heel veel - vandaar dat we nog zo weinig merken van al het gif...”
Ons lichaam kan veel hebben. Heel veel. Vandaar dat we nog zo weinig merken van al het gif dat ons bereikt - en zelfs letterlijk op ons neerdaalt vanuit de lucht. Arseen en Chroom VI behoren tot de meest schadelijke stoffen die al decennia verboden zijn om te gebruiken maar zitten wel in de lucht, als gevolg van vliegtuig-uitstoot en geïmpregneerd hout (ja echt)... rara, hoe kan dat???
Meerleeslink: https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland


Opzet?

Gif in alles, heet dit artikel. Kijk maar eens goed. Zie je het ook? Je zou haast denken dat het om opzet gaat... Nee, dat geloven we niet. Niemand kan zo slecht zijn. Toch? Zeg nou wat... zo is het toch? Toch? 


Dat Ritalin, Prozac, Paxil, Zoloft, Luvox etc niet ongevaarlijk zijn snapt een kind. Zie wat dat chemische spul DOET en waartoe het feitelijk dient...

Geloof wat je wilt. En kijk even hiernaar voor je conclusie rond is: worldtruth.tv/nearly-every-mass-shooting-in-the-last-20-years-shares-one-thing-in-common-and-it-isnt-weapons ... Oeps?!?

 

“Dood gaan we toch”

Het is een denk-fout om te stellen “dat we toch doodgaan”. Wie dat zegt geeft aan geen verantwoordelijkheid te willen nemen. 
Dat is een manier om je er lacherig vanaf te maken. Veel mensen doen zo. Je kent ze wel, kroegen en sportkantines puilen uit met zulk volk. Schandalig gedrag als je het mij vraagt, dat desgevraagd nog onderbouwd wordt met “we kunnen tóch niets doen” - wat opnieuw een denkfout-op-een-denkfout is. Ik zou zeggen: néém er nog een. 


De denkfout: het gaat niet om “dood-gaan”

De denkfout zit hierin: het gaat niet om dood-gaan. Het gaat om léven. En dus om de kwaliteit van leven. Hoe is jouw leef-kwaliteit tót je dood bent? Hoe ga je dood? Maakt het verschil of je al vóór je pensioen dat tuintje op je buik hebt? 
Stel dat het over 3 jaar afgelopen is voor je... dan klopt dat toch niet? En àls je dan gaat, hóe wil je gaan? Vitaal, nog voetballend met je kleinkinderen, of na een slepend ziekbed vol ellende? 

Nog een denkfout: denken dat anderen het voor ons regelen. Denken, dat de regering voor ons zorgt. Denken, dat we door kunnen gaan met onze macht uit handen geven. Einstein zei al: “A Foolish Faith In Authority Is The Worst Enemy Of The Truth”

Why Worry...
Een denkfout is zo gemaakt. Actie ondernemen en goed voor ons-Zelf zorgen schijnt een hele toer te zijn.
Eén ding. Zorgen maken heeft geen zin. Wakker worden wel. ++Meerleeslinks Je wilt je verdiepen. 'Tuurlijk. Voilà, enige "Meerleeslinks":

Verder verdiepen? Nu we toch bezig zijn, even kijken bij gif en adders in onze top:
Films: 
 Even zat? Er is ook positief nieuws - en da's hard nodig!

Ten slotte.. Hoe kan het anders? 
T-shirt "gif in lucht, water en voedsel"
T-shirt "gif in lucht, water en voedsel"