zaterdag 31 december 2022

Jippie Hippiefestivals niet voor iedereen

Ter introductie: iets als negatief ervaren is nog geen zwartkijken |


Wie mijn schrijfsels ziet zou kunnen denken, dat ik negatief ingesteld ben oftewel zwart kijk, zo begreep ik vandaag na een uitgebreid telefoongesprek. 
Zelf schreef mijn gesprekspartner erover, ter verduidelijking, dat ik...
"Soms mijn focus teveel op het negatieve projecteer…"
"Want jij bent niet negatief en kijkt niet zwart!"
"Heb ik zelf gezien en ondervonden…;-) "
Klopt. Zwartkijken is niet het geval. Ik durf mijn observaties te benoemen zonder angst voor mogelijke consequenties - zoals SBS-Z oftewel Straf, Boete, Schuld en Zonde - en doe dat ook nog met een legitieme en vooral onbaatzuchtige reden; ter verbetering van levenskwaliteit. En niet alleen van de mijne maar van de mensheid als geheel, liefst. 

Na kennismaking in persoon - dus "in het wild" - had deze jarenlange penvriendin ineens allemaal positiviteit tevoorschijn zien schieten, die zij niet kon rijmen met sommige van mijn schrijfsels, die zij juist als zwaar had ervaren. Dus schreef zij mij spontaan haar belevenis, na een dag te hebben doorgebracht met mij:


"Prachtig rj! [haar reactie op mijn favoriete lied van Dire Straights | rj] ….en dat was het vandaag! Een heerlijke flow…en voor mij een dag met een gouden randje…en hoe kan het ook anders, als het gevoel opeens, vanuit ‘t niets, JA zegt [om elkaar eindelijk te ontmoeten na al die jaren | rj] ….;-) Dan kloppen de dingen en valt alles samen…
Fijn jou hierin te ont-moeten…
Onze kennis making…voelde fijn en alsof ik je al jaren kende… (is ook zo, maar toch anders ;-)) Dank voor de mooie mens, die jij bent…en vandaag hebt laten zien! Jouw liefde voor mens en dier, je warmte, sprankeling, zorgzaamheid, diepgang en humor, heerlijk! …en jah! Dit soort mensen zijn welkom in m’n leven. Voel je welkom lieverd… en dank voor deze heerlijke dag!"


Deze introductie is dus om de indruk weg te nemen dat mijn visie op mensen negatief zou zijn. Mijn levenshouding is louter positief en getuigt van levenslust, en mijn visie is beschouwend van aard. En bepaald niet zwartgallig. Voor wie dat kan en durft te zien. 
Moge deze intro je helpen, om zelf als toeschouwer in het leven te staan, en zelf neutraliteit en objectiviteit na te streven, voorbij bias of vooringenomenheid. 
Dan... waarom dit artikel? Omdat men elkaar op karikaturaal gedrag te attenderen heeft.

Hippiefestivals: mijn terugblik |


2008. Ik maakte kennis met Open Up, het festival der festivals, in navolging van het Zweedse No Mind in Ångsbaka en het Eigentijds festival in Vierhouten. Er ging een wereld voor mij open, waar ik het bestaan niet van kende. Ik sprong er zo in. Ik meende in een warm hippiebad terecht te komen en genoot met volle teugen.

2009. Ik ging er terug en nam (nieuwe) vrouw en kinderen mee voor een heerlijke zomervakantie in eigen land.

Er kwamen er meer. Herfst- en andere korte bijeenkomsten en ik ging mee-organiseren.

Gaandeweg gebeurden er talloze opvallende dingen in het spiriwiri-veld, die mij bijbleven en die ik kennelijk, achteraf gezien, te onderzoeken had. Het mooiste was de apotheose, de klap op de vuurpijl dus, toen één van de organisatoren mij duidelijk maakte dat ik niet geschikt zou zijn als zijn opvolger van dat festival, want... hij meende dat ik het festival niet zou kunnen dragen. Sterk staaltje projectie, zou je zeggen.

Ik heb die zin meegenomen en jaren laten rijpen. Tot de inzichten als vanzelf kwamen, zeg maar.

Ik ben even kwijt of dat van Open Up was of van een afsplitsing ervan, Friendly Heart. Denk het laatste.
NB: bij nader inzien is de benaming van zo'n festival eigenlijk de tegenstrijdigheid zelve als je ziet hoe het toegaat... daarover gaat dit artikel.

Goeroes en hun volgelingen |


Open Up en latere afsplitsingen (het heet tegenwoordig Rise Up) kennen stiekem een feodale structuur. De top bepaalt en de rest volgt. En voert uit. Het mooie echter hierbij is de tegenstrijdigheid van dat hele hippie-gebeuren, want het omgekeerde werd verkondigd. Iedereen was vrij om zelf invulling te geven en vooral, om zich zelf helemaal open te geven. Dat was maar ten dele zo, zolang jij niet de oorspronkelijke structuur dwars zat. Vrijheid is prima zolang je binnen de gebaande paden loopt. Zoals overal...

Usance was om dagelijks te sharen. Delen wat jou bezighoudt. In een vast, klein, groepje, van 4 of 5 mensen. Eén keer mocht ik bij het groepje, waar iemand van de leiding bij zat. Ik voelde mij vereerd en een vrouw riep mij nog iets toe, dat dat bevestigde.

Hoe dat was? Het was een tegenvaller en enorme deceptie. Was dit alles? Ik hoorde kleinzielig gezeur van uitgerekend degene die zich als meest verhevene van iedereen presenteerde.

Dat bleek echter geen toeval te zijn geweest. De sfeer die de circa vijf of zes organisatoren om zich heen hadden gebouwd was die van goeroe en volgelingen. Zij waren heilig. Zij waren ongenaakbaar. Zij waren God zelve.

Ik weet nog dat ik enkelen van hen samen hoorde praten en de interessantdoenerij spatte er vanaf. Moeilijke woorden om hun erudiete status te bekrachtigen en iedere omstander ogenblikkelijk duidelijk te maken, wie hier van de leiding op de grond lagen te praten. Zij waren de curiositeit en stonden hoog boven de rest verheven.

Het was een pose. Een houding. Gebakken lucht. Het was een lokkertje voor het volk, net als in de grote boze buitenwereld gebeurt. Het was eigenlijk precies hetzelfde, alleen nu met een spiritueel sausje en een hoog hippie-gehalte. En veel knuffelen. 

Bevrijdingsdag 2018 |


In mei 2018 ging ik nog eens terug. Om te genieten van die prachtige oude plek, het landgoed, de sfeer en de mensen. Rond Bevrijdingsdag was er een weekend gebouwd in de sfeer van het hippiefestival. Het was prachtig en ik maakte nieuwe vrienden. Tot het punt dat het festival voorbij was en enkelen nog wilden blijven.

De volgende dag gebeurde er iets onverkwikkelijks. Dat wil zeggen, ik heb de neiging om exact te spiegelen wat er in mensen leeft en deed dat door in iemands comfortzone te stappen die daar niet van gediend was en toen was het gebeurd. Ik had het gedaan. Moord en brand in het oh zo rustige, kalme, beheerste zen-paradijs.

Er stond een heel tribunaal op van organisatoren die één voor één hun gal spuwden en mij als zondebok zagen (misbruikten) voor al hun misère. Je gelooft het niet. Alle zorgvuldig opgebouwde zen-mystiek was in één keer verdwenen, want: ik moest het ontgelden.

Wat er gebeurde was: men verweet mij, wat men zelf deed. 

Ongeacht wat er voorgevallen was, was dit een actie van vergelding. Men leefde zich ongegeneerd uit en hield zich niet in. Het was één grote koude douche en waarom??

Kennelijk, omdat er woede en onvrede, en daarmee (in de kielzog) het sadisme wakker geworden was en zich een weg naar buiten zocht. Het moest eruit.

Herkenbaar? Dit is wat je in de westerse samenleving overal tegenkomt, in alle structuren. Grote Mensen gedragen zich als kleine kinderen van wie het snoepgoed en speelgoed ooit is afgepakt dus dat sluimert in hen, wachtend op een kans, om zich op een ander af te kunnen reageren.

De boodschap? |


Kleinzieligheid is wat deze maatschappij als fundering kent. Nooit zullen wij boven kinderachtigheid uitstijgen zolang wij onze oude pijn verdedigen en koesteren, alsof we daar steun aan ontlenen. Het fundament van schijn-veiligheid en schijn-zekerheid, feitelijk. 

Nooit was het werkelijk mijn bedoeling om dergelijke festivals te gaan leiden. Het ging mij, achteraf gezien uiteraard, om de reacties van hen die zich, uiteindelijk, op mij afreageerden.
Ironisch genoeg heeft niemand zich ooit geopend naar mij toe, noch naar elkaar; het hele Open Up klonk verrekte spiritueel maar was het niet, omdat de deelnemers, organisatoren en cocreators daartoe in de praktijk niet in staat waren. Die zitten nog gevangen in hun Opvoeding, hun Spel (om de macht) en hun Angst voor Straf; men is geconditioneerd dus, om blindelings, tegen beter weten in en tot bloedens toe, regels te volgen, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.

Zie dat maar eens te doorbreken.

Ik begin er niet aan.

Het is onmogelijk.

Wat wèl? |


Met het ont-wikkelen dat ik heb gedaan om uiteindelijk helemaal mezelf te kunnen zijn, mijn eigen partner dus, zijn ook mijn klanten mij ontvallen. Nie-mand is geïnteresseerd in die materie.
"Open Up? Werkelijk?? Probeer dat nog eens over een paar eeuwen. Je bent te vroeg daarmee. Nu is niemand daarin geïnteresseerd." Lijkt de ziel te zeggen.

Kijk maar naar de workshops*) die ik uitgeschreven heb voor drie data. Twee data zijn voorbij gegaan zonder aanmeldingen.

Nederland is niet klaar voor een volgende stap. Nederland zit vast in het door professionele parasieten geleide stramien, het format, de vorm is vast. En veranderen is voor anderen.

Als je iets wilt veranderen, bouw dan een tribune... dan kun je van een afstandje al dat gestuntel gadeslaan en je op de knieën slaan van het lachen over hun ongelooflijke domme gedragingen.

Dat helpt. Serieus. De film idiocracy uit 2004 houdt ons eveneens de spiegel voor, dus is een komedie om ons te laten lachen... om onszelf...

rj.

*) workshop: Verbetering van LevensKWALIteit via (ziel-) dialoog

Reactie van een lezeres |


"Ik heb met verbazing en herkenning gelezen wat je schreef. Ik ken de organisaties niet, maar herken er veel van, welliswaar op een ander nivo of gebied, kleinschaliger, maar toch. In de loop der jaren heb ik ook initiatieven getoond en vanwege mijn pr/sales achtergrond dacht ik te weten hoe het werkt. Maar niks is minder waar, de achterdeurtjes afspraken, verborgen lijntjes die mensen blijkbaar met elkaar hebben, belangen waar ik geen weet van had, of een stem die dominanter is dan mijn vrije manier, zorgde er keer op keer voor dat ik alleen stond. Ik heb het maar gelaten..

De afgelopen maand kwam er iemand op mijn pad die een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en in NL een spiritueel "iets" wil starten. In de trant van Eckhart Tolle. Ook hij vroeg zich af of NL wel toe is aan zijn manier van spreken en doen en laten. Omdat ik vrij "aards" ben dacht ik qua communicatie wel een brug te kunnen gaan slaan met zijn manier en de methode waarop je Nederlanders wèl kunt bereiken. Echter vertoonde hij ook op enig moment het gedrag wat ik van anderen kende; een soort van "ik sta boven jou en jij kraamt onzin uit" (werd ook letterlijk gezegd tegen mij). Kortom, na de zoveelste aanvaring/utopie laat ik het maar. Ieder zijn pad. Hoewel dat niet in mij zit, want mooie initiatieven mogen uitgedragen worden, maarja .."
-

Care? Dare? Share:

maandag 5 december 2022

Vertrouw in jezelf... en leer leven in vertrouwen

Update 7 december, extra plaatjes onderaan |


Vertrouw in jezelf


Mijn kind, ik vertelde jou vandaag over hoe overheden en daaraan gerelateerde instanties niet te vertrouwen zijn. Een instituut als R I V M of Consumenten b o n d, bijvoorbeeld. Hun opzet lijkt in het voordeel van de burger maar schijn bedriegt wanneer je de werkelijke intenties ontdekt. En die zijn misleidend, helaas. Men zorgt voor afleiding en vooral voor "autoriteit", want: in het westen bepaalt een autoriteit of iets waar is of niet. Daarover ging mijn blog De wonderlijke energie van kinderen (en wat school met hen doet).

Hoe zie je dat? Wij doen dat na, als apen. Kijk maar naar de moeders in deze westerse wereld. Die doen alsof ze Het weten en drukken de meest schizo ideeën door de strot van hun kinderen en anderen, onder het mom van: "Doe nu maar wat ik zeg" oftewel: "Twijfel/toorn niet aan mijn/de autoriteit en volg mijn orders."

Alles ademt: "Onderwerp je aan autoriteit..."


Of dat (wat ik stel over overheid en instanties, hun misleiding en nep-autoriteit) echt zo is, mag jij zelf beoordelen. Daar heb jij een heel leven de tijd voor. Lees je in - en bekijk de film "Cloud Atlas" (tagline: "Everything is connected") , ter demonstratie; achter de schermen gaat het er anders toe dan wij te zien krijgen/denken/geloven. Hieronder relevante artikelen:

1. de Pfizer-papers: onthullende en verontrustende openbaringen van een grote fabrikant van levensgevaarlijke injecties die als vaxxin gepromoot worden en waarvan de effecten verzwegen worden:
artsencollectief.nl/de-pfizer-papers/

2. het inspreken, in het Nederlands, in de gemeente Haaksbergen door een bevlogen burger, aan de hand van (onder andere en met name) de geopenbaarde Pfizer-papers;

"Pfizer openbaart: Inspreker in gemeenteraad Haaksbergen houdt minutenlange tirade over 'gifprik' " - ninefornews.nl/kijk-inspreker-in-gemeenteraad-haaksbergen-houdt-minutenlange-tirade-over-gifprik/

In een eerdere publicatie las ik, dat men gegarandeerd doodgaat, na de prik, (met een vertraging van) tussen de 3 en 10 jaar na de injectie, en er volgde een lijst van 30 pagina's met mogelijke klachten waarvan VASTSTAAT dat men die krijgt. Geen 'mogelijkheid' maar garantie. De gif-prik, dus.

En dan nog wat. In 2014 schreef ik een artikel, getiteld "kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij", over de kwakzalverij die de moderne wetenschap werkelijk blijkt te zijn, aangezien slechts "3% (DRIE PROCENT) van de 2.500 meest gebruikte medicijnen en/of behandelmethoden enig effect sorteerde" volgens een toonaangevend medisch instituut/tijdschrift, "zonder garantie op herhaalbaarheid bij diezelfde patiënt of een andere patiënt". Realiseer je gerust: dat maakt de westerse reguliere geneeskunst op zijn minst tot pseudowetenschap oftewel: totaal niet te vertrouwen.

In 2009 was er opeens de Mexicaanse griep, als generale repetitie voor wat nu gebeurt, 10 jaar later. Verborgen in de openbaarheid. Sindsdien zijn de voorwaarden voor het uitroepen van een pandemie versoepeld, tot onbegrijpelijk lage waarden, zodat een griepje zomaar uit kan groeien tot een pandemie. Iets waarvoor door vakmensen letterlijk is gewaarschuwd, zelfs op TV, in kritische tv-programma's. En kijk eens wat er sindsdien gebeurde, sinds eind 2019, begin 2020... precies dat.

Echter, door die pandemie uit te roepen, heeft men wereldwijd de vakzinaties kunnen introduceren - die allang ontwikkeld waren en waarover "kill bill", bill gates, een TED-talk gehouden heeft, omdat hij zo gek is op injecties, die voor uitdunning van de bevolking moeten gaan zorgen en hem een revenu van een factor 20 op zijn investering opleverde...
En die vaxxkzinaties doen precies dat, waarvoor onze wereldleiders allemaal gewaarschuwd hebben, als self fulfilling prophecy, dus: die injecties zorgen juist voor die enge ziektes (zoals myocarditis/hartspier-falen en "plots" dood neervallen, wat men beslist niet mag koppelen aan die injecties) die een eenvoudig griepje nóóit  teweeg kon brengen maarr die injecties dus wel... Zeker, wanneer men ook nog blootgesteld wordt aan de (gerichte!) straling van de 5G-technologie, die ons niet alleen volgt maar feitelijk levensgevaarlijk bedreigt. Onderzoeken genoeg te vinden, hierover.

Geloof


Geloof mij maar niet. Sterker nog, ik mag hopen dat ik ongelijk heb. Doe jouw eigen onderzoek, nu dat nog niet verboden is. Het lijkt er echter op, dat ik geen ongelijk heb, als je tenminste niet ziende blind en horende doof bent, en niet slechts het ultralinkse en über-gekleurde nepnieuws van de N O S - propaganda volgt en... gelooft. Want daarom gaat het; om GELOOF. Dit... is een staatsreligie. Die men blindelings volgt... tegen beter weten in... tot bloedens toe... uit angst, voor straf.

Ik schreef er al diverse artikelen over, waaronder "Grootste fraude aller tijden", zie de meerleeslinks hieronder.

Dit is een bericht geworden dat ogenschijnlijk alleen voor jou bedoeld is, mijn kind, terwijl jij nu nog een tiener is. Schijn bedriegt. De meesten van ons, grote mensen, worden nooit ouder en nooit volwassen. Zij worden, emotioneel gezien, niet ouder van binnen. Zij blijven onvolwassen en dat verklaart hun tegenstrijdige, onderdrukte gedrag, beroofd van vrijheid, spontaniteit en authenticiteit. Men verdedigt de onderdrukker. Stockholm-Syndroom, heet dat. Dat Doet Angst.

Vrijheid en leven in vertrouwen


Vrijheid, vrijheid van denken en van handelen vooral, daar gaat het om. Daar dient ieder naar te streven.

Helaas zie ik om mij heen het omgekeerde gebeuren; men vecht met degene die opstaat en/of afwijkt. Die krijgt straf. 

En toch is het noodzakelijk, volgens onze menselijke natuur althans, om voor ons zelf op te staan en zo zichzelf niet langer tekort te doen. Dat dicteert ons geweten ons (en wordt daarin beperkt of tegengehouden door het aangeleerde gedrag genaamd "ego"). 

Vrijheid van handelen brengt ons vreugde en vooral mogen we (weer leren) leven in vertrouwen. Dan leef je voorbij Angst. En angst is de grootste onderdrukker van Gezond Verstand gebleken, die veelvuldig werd en wordt misbruikt door (de "leiders" van) deze maatschappij, waarin alle mensen van jongs af aan onderdrukt worden met een Opvoeding die van het oorspronkelijke, goddelijke, menselijke, ontwerp helemaal niets overlaat, zodat men (als gevolg daarvan!) stelt dat de Mens niet perfect zou zijn, terwijl dat niet waar is (en nooit waar kan zijn) maar slechts geldt voor een tegennatuurlijke Opvoeding vol onderdrukking met maar één doel: die ons kleinhoudt.

Zoek je een lichtend voorbeeld, kijk dan niet naar mij. Ik ben er straks niet meer. 
Kijk naar jezelf.
Zelf is ander woord voor ziel. 
Leer, wat natuurlijk handelen is. Handelen vanuit jouw natuur.

rj
-

Meerleeslinks

Kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij:


Cloud Atlas; storyline vind je hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(film)
Indrukwekkende Trailer van Cloud Atlas, van 6 minuten: youtu.be/hWnAqFyaQ5s
The "making of" van Cloud Atlas: youtu.be/bi1rfeXHCFA
Muziekthema van de film, het Cloud Atlas Sextetyoutu.be/DZeA7bd-M1EMeme scheme | overzicht van de noodzakelijke plaatjes, ter illustratie:zaterdag 3 december 2022

Vrijheid is toch doen wat je leuk vindt?

Vrijheid is toch...?


Wat is vrijheid?
- Doen wat je leuk vindt

Kun je dat?

- Nee, ik zit aan regels gebonden; regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt... Die ieder volgt, uit angst voor straf...

Zit je in de greep?
- ja; dat geldt voor iedereen in dit Beschaafde Wilde Westen... Iedereen kent wel iemand die de baas speelt; thuis met name. Er is geen ontkomen aan die greep. Het is als een emotionele ban waaruit niet te ontsnappen valt. Zo lijkt het.

Wat doe je ermee?
- Niks... Ik zou niet weten.

Wil je het dan zo laten?
- Nee, natuurlijk niet...

Zou je iemand willen ontmoeten die zich losgemaakt heeft van die greep, om te horen hoe die dat gedaan heeft en wat de consequenties ervan zijn? Zoals... èchte vrijheid?
-  ¯\_(ツ)_/¯

Dus? Ga je op pad?
- Nee, ik vind het te koud

Wat is te koud? Het weer of de mensen?
- De mensen. IJzig, gewoon. 

Wat nu, als warmte in het verschiet ligt...
- Welke warmte?

De warmte vanuit jezelf, de omarming vanuit jouw eigen hart, de vreugde die ons mensen dagelijks hoort te begeleiden en vergezellen? Levenslust, dus eigenlijk?..."


- - -

Het is winter... tijd om naar binnen te gaan...


Wie wakker is en vooruit wil, oftewel wil groeien, kan de winter goed gebruiken, want...

"Wintertijd is voor introspectie - om raad te plegen bij onszelf
voor vraag-stukken waar wij mee zitten - onder het hemelgewelf
we willen ons graag behagen en zoeken dat buiten onszelf
het gaat altijd om de juiste vragen - de antwoorden komen dan
 ..."

-

Wat? | Workshop over levensvraagstukken ter verbetering van levenskwaliteit

Wat is verbeteren van levenskwaliteit, hoe pak ik dat aan? Hoe word ik gelukkig? Wat is volwassenheid?
Spelen deze vragen (al) een rol in mijn leven? Hoe ga ik ermee om?
-

Hoe? | Samenkomen met als doel uit te wisselen en zo iets van elkaar op te steken, in een warme, knusse en tegelijkertijd speelse omgeving. Vanuit openheid en authenticiteit; oftewel de warmst mogelijke manier om met elkaar om te gaan.
-

Insteek | Volwassenheid is als vragen stellen ipv oordelen.
Volwassenheid is als uitwisselen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren
Volwassenheid is als leren kijken naar ons leven als toeschouwer.
-

Kernwoorden:
*diep & scherpzinnig
*verbindend
*luchtig en humorvol
*leren kijken als toeschouwer naar jouw eigen leven.
-

Het luisteren naar het gevoel brengt de mens een overweldigend gevoel van vrijheid en blijheid.
-

Over de lokatie | De kleine, knusse, warme ruimte van een antiek, pittoresk en monumentaal woonhuis uit 1766 gelegen aan een park aan de Zaan, met plantsoen en slootje voor de deur; water is het symbool van vrijheid en vrijheid heb je nodig om te kunnen groeien.
-

Over de workshopgever | rj heeft zich de afgelopen 15 jaar bekwaamd in het doorgeven van kennis door deze centraal te stellen en niet het ego. Hij kijkt naar wat ons ervan weerhoudt onszelf te zijn, speurt blokkades op en heeft die genadeloos trefzeker maar liefdevol leren benoemen.
Hij leerde van zijn mentor: "Je kunt niet verder groeien, dan naar jezelf" en zocht net zolang tot hij dat zelf in de praktijk had gebracht. Het is zijn missie om het estafettestokje van geleerde kennis en wijsheid door te geven.
Hij schreef vanaf 2014 meer dan 400 artikelen op DagboekvaneenVreemdeling.blogspot en bracht in juni 2022 een bundel als boek uit, getiteld: "Voel jij het ook? | gedachtenregen, leven duurt maar even", als dagelijkse dosis levenslust, na 10 jaar schrijven, 15 jaar ontwikkelen en een levenslange zoektocht.
Zie: www.hetlichaamliegtnooit.nl
-

Data |
za 10 dec '22, 13-17 u
zo 18 dec '22, 13-17 u
za 14 jan '23; 13-17 u

Waar | nabij het Wilhelminapark te Wormerveer, Zaanstad, Noord-Holland; gratis parkeren, 700 meter vanaf station Wormerveer

Aanmelden via email; hetlichaamliegtnooit@gmail.com

Maximaal 10 deelnemers.

Bijdrage: donatie.

Care? Dare? Share:
facebook.com/events/s/workshop-verbetering-van-leven/881855743174511/
of: 
rj

PS: het woord zieldialoog heb ik geleend van mijn mentor, olof smit, die in 2019 overleden is; zijn estafettestokje geef ik graag door naar beste kunnen.