zondag 19 juli 2015

Geld is gebakken lucht | De eerste stap naar losbreken en voor jezelf kiezen

Geld*) is gebakken lucht. Schuld ook. Boete helemaal.


Het is verzonnen onzin om anderen te onderwerpen, te onderdrukken en te overheersen. 


Dat weet iedereen, althans, ieder mens kan jou dit vertellen. 

Echter, bijna niemand handelt ernaar door afstand te nemen, zich onafhankelijk van geld op te stellen en een lange neus te trekken naar banken en Het Systeem.

Aquarius: zelf de dienst uitmaken


Toch is dat wel waar we onvermijdelijk naartoe gaan. Want het is Aquarius. 't Kan even duren en of ik het in dit leven meemaak weet ik niet maar het staat om de hoek te gebeuren dat dat systeem niet meer door de mensen gevolgd wordt en dat mensen hun eigen gang gaan op weg naar totale soevereiniteit oftewel zelfbeschikking...en dan dus helemaal zelf de dienst uitmaken en dus zelf hun eigen regels maken naar gezond verstand - dat, wat nu zo opvallend ontbreekt in onze niet-zo-samen-leving.

Ik krijg er regelmatig blije inzichten en dromen van, van hoe het gaat zijn om zonder geld en vooral zonder die ingebakken, bijbehorende STRESS te leven, die ons nu het leven zuur maakt, ons slapeloze nachten bezorgt en sommigen de das om doet en voor de trein doet springen.


Geld is niet echt. Het is een illusie.


Pas even op met het woord illusie; dat wordt vaak misbruikt en ik geloof niet zo in onzin-begrippen als “Wij Zijn Één” of “Alles Is Een Illusie” of “Alles Is Liefde”; dat is zweeftaal van zweefneven en zweefteven, gebezigd door Guru's die interessant willen doen maar is en blijft honderd procent zuivere onzin. Net als “vijfde (of meer) dimensies”, “buitenaards leven” en “ufo's” is het allemaal niet ter zake doende prietpraat; doet het goed op feestjes om te laten merken dat je ook iets weet maar het is onzin. Bullshit dus.

Geld en afhankelijkheid vormen de illusie en zo ook het hele bolwerk van politiek, (bancaire, rechterlijke en bestuurlijke) macht, dat er omheen gebouwd is tot Één Groot Systeem waar wij, gewone stervelingen, kennelijk geen enkele invloed op uit kunnen oefenen. Ultieme onzin natuurlijk want we zijn er niet van afhankelijk - maar andersom wèl.


Het mooiste is: wij laten het toe, gaan er in mee en gaan er zelfs volledig in op - en bij gebrek aan een beter alternatief geloven we het ook nog. Van religie tot geld, van schuld tot boetedoening: al die onzin is ons met de paplepel ingegoten en zo tot waarheid verheven, maar tis je reinste lulkoek. Echter, door er in mee te gaan, creëren we dat zelf.

Sterker, we verdedigen al die larie. Met geweld desnoods. Of ons leven er vanaf hangt. En dat doet het: ons virtuele leven hangt af van het fundament dat ons gedoceerd is in twaalf jaar school en ons volledig afhankelijk heeft gemaakt. Afhankelijk van het systeem, van goedkeuring, van toestemming, van meningen en beoordelingen van anderen die zichzelf op de troon gehesen hebben en regels hebben verzonnen om ons als marionet-poppen voor zich te laten dansen.

Wat wil je later worden?” is er een ultiem voorbeeld van, dat er volledig aan voorbijgaat dat de mens al iets IS. Bovendien kun je nooit iets worden wat je niet al bent.


Geen wonder als dat zich wreekt en jij protest laat zien. 


Je weet alleen niet waartegen het protest gericht is want dat gaat onbewust. Je rookt, zet 'n tattoo, breekt wat regels en sloopt of verspilt wat en laat zien dat je niet te kooien bent. 

Du-uh. Te laat. Het is al geschied. Iedereen is gekooid. Jij ook.

Dat inzien is de eerste stap naar losbreken en voor jezelf kiezen.++

bron: facebook.com/861596957254544, 17 juli 2015, 0:48


= = =

*) hieraan ging vooraf: 


Wie voor geld gaat, wordt niet rijk. Niet ècht rijk. Niet wezenlijk.Geld is niets; het is imaginair en bestaat alleen in de hoofden van de mensen omdat we dat zo afgesproken hebben.
Ga voor kennis. Dat brengt je de wereld aan jouw voeten. 
Laat het krampachtige varen, relax en zie hoe de dingen moeiteloos kunnen gaan.++

bron: facebook.com/740567909386212, 16 juli 2015, 22:10Verander de wereld... begin bij “the man in the mirror”


Meerleeslink:


Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

vrijdag 17 juli 2015

Ken jij mensen die lui zijn en het buiten zichzelf zoeken?

“Zij met een luie levensinstelling zoeken het altijd buiten zich en dus nooit bij zichzelf; wat jij opmerkt kaatsen ze gelijk terug. Ze gebruiken hun talenten niet positief en nemen dus geen enkele verantwoordelijkheid.

Zulke mensen praten ook in termen van “schuld” en verraden zo gelijk in welke mate ze geïndoctrineerd zijn door het Systeem. Dit getuigt van passief gedrag en een “liever lui dan moe”-houding.

Mensen die het wèl bij zichzelf zoeken twijfelen altijd aan zichzelf en zoeken het zo als eerste bij zichzelf. Dat is een bijzonder integere levenshouding
Zulke mensen zijn waardevol en dienen we op handen te dragen in plaats van te verguizen wat nu volop gebeurt.
Het zijn de pareltjes in de fruitmand terwijl de rest op het randje van bedorven ligt te wezen. :)

60% is liever lui dan moe en levert passief gedrag. Zij die het boek ‘Vader Aarde’ gelezen hebben weten dit al; het gaat om de 60% liever lui dan moe-zielen. Wonzen die nooit enige ruimte kregen en daardoor slecht menselijk gedrag ontwikkeld hebben, kopiëren in feite dit gedrag.”++ 

Meer


Wat jij voelt zegt iets over jou.”
Dat is zo maar die zin wordt vaak misbruikt. 
Veel te vaak. 
Wie dat zegt neemt vaak zelf geen verantwoordelijkheid.++
Meer

Passieve arrogantie | iemand uitlokken, in een situatie loodsen en de ander “de schuld” geven voor wat jij (van de ander) wilt. 

Zoiets als iemand vastbinden, brandstapel aansteken en de lucifers gauw verbergen en stellen dat hij het zelf heeft aangestoken... du-uh. Omgekeerde wereld. 

Hoort zo niet. Zit geen eer in; tis passief gedrag.

We horen verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen gedrag, voor onze tekorten en onze (daaruit voortvloeiende) behoeften. En de gevoelens die ermee gepaard gaan. Dat is positief gebruik van talenten; uitlokken en is negatief gedrag. Zuigen dus.

Iemand anders jouw lasten willen laten dragen dus; jouw pijn, jouw verdriet; jouw verantwoordelijkheid. 


woensdag 15 juli 2015

“Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom”

Welke godsdienstige proleet heeft ooit gezegd: “Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom”? 

Doe jouw eigen onderzoek. Het is de perfecte en ultieme invulling geweest van “verdeel en heers” en schijnt ooit een priester tegen een grootindustrieel gezegd te hebben. Kijk wat het ons bracht.

We plukken daar vandaag de dag nog de vruchten van. Kijk om je heen; armoe troef, iedereen ongelukkig en.... dom, helaas.


Gezichtsverlies is weinig anders dan de angst voor straf, angst om het verkeerd te doen. Een onvolwassen fenomeen dat dus getuigt van onvolwassenheid, een fenomeen dat feitelijk niet bestaat buiten de hoofden van mensen en dus aangeleerd is voor 't in stand houden van schone schijn om maar mee te blijven hobbelen in de ooit door kerk bedachte regeltjes van niet-afwijken en niet-opvallen - en alles getuigt dus van angst voor straf; angst om het verkeerd te doen.

Want wat we doen is ronduit stupide te noemen en tegen-natuurlijk, oftewel: wat we doen druist recht tegen onze natuur en dus tegen ons wezen in: (zie deze korte film van 1 minuut) 
Erger nog, niemand durft af te wijken, bang voor de straf die wordt opgelegd om af te wijken en jouw eigen gang te gaan... 

Doe jouw voordeel met die wetenschap.++


Meer

*Corrigeerbaar gedrag | de verwoestende werking van emotionele kou | aanleiding, oorzaak en gevolg op ‘n rij - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/corrigeerbaar-gedrag.html

*Warm menselijk communiceren in een land vol kou | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/warm-menselijk-communiceren.html

*De wonderlijke energie van kinderen - en hoe dat afneemt in de loop der jaren | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

*“Wat wij mensen doen en waarom | verband tussen Tekort. Behoefte. Intentie. Zucht naar Geluk. Levenslust. En werkelijke rijkdom”
"Ieder mens kampt met onvervulde behoeften - op een enkeling na; Niemand spreekt ze uit want “dat hoort niet”, we zijn dat dus niet gewend; Het gevolg is, dat naar de achtergrond is geraakt wat er in ons leeft en wij er zelf niet meer bij kunnen. We hebben letterlijk geen idee welke behoefte er in ons leeft..." Misschien wel mijn belangrijkste blog tot nu toe sinds "Warm Menselijk Communiceren" en "Vrouw, ik heb je nodig" (met links in het artikel).
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/07/wat-wij-mensen-doen.html 
wat wij mensen ermee doen:

dinsdag 14 juli 2015

Blauwe plekken verwisselen meestal niet van eigenaar

Vechtpaar is echt raar 


Je kunt op twee manieren ontbijt voor iemand maken. De meest voorkomende is die waarbij je het samen op eet en geniet van elkaars gezelschap. Klinkt heel fijn en warm en dat is het ook.

Een tweede manier is: ontbijt maken, zelf eten en de rest laten staan in afwachting op ontdekking door de ander. 

Deze manier kende ik nog niet en ademt protest aan alle kanten. Wie dat zo doet heeft een kwelgeest aan boord. Je laat iemand boeten voor hoe jij je voelt; je laat de ander op gruwelijke manier merken dat jij de tering in hebt èn je laat ook nog merken dat het weliswaar niet persoonlijk is, want die boosheid is zelden specifiek tussen geliefden, maja, die ander is nu eenmaal in de buurt... dus moet die het ontgelden.
Klinkt logisch, toch? 

Zo doen we dat in onvolwassen Nee-derland. We straffen elkaar voor hoe wij ons voelen en laten dat duidelijk merken en voelen en tonen zo het summum van kinderachtigheid; niet praten over wat je voelt maar stiekem laten merken wat jouw dwarszit, als dolksteek. 
Ik kende dat niet en heb dat bij moeten leren... kennelijk. Het toont hoe wij mensen extreem gedrag ontwikkelen wanneer we jarenlang “in de kou” hebben gestaan. Onverklaarbaar dom en afwijkend gedrag waarbij de dader ook nog en ten eerste zichzelf te kort doet... Wonderlijk...

Samenleven als zo'n v-echtpaar is niet moeilijk; het is onmogelijk. Het is gr-uwelijk. 
Dáárom ben je niet samen. Wie dat doet heeft de essentie van samenzijn niet begrepen - dat is “samen lol maken” namelijk dus dit hoort er niet bij. 
Je dient de ander te attenderen op huiswerk en zelf te laten uitzoeken wat er dwars zit, tot die tijd is zo iemand geen relatiemateriaal want is bezig met continu de aandacht te vragen voor haar tekorten en jij mag dat gat opvullen. 
Waarmee? 
Iedereen weet dat de blauwe plekken uit het verleden niet van eigenaar verwisselen, toch?++Zie ook facebook.com/739570679485935:

Angst is een grote drijfveer voor veel onverklaarbaar, gruwelijk gedrag.
Protest is een andere.
Onvolwassenheid is de belangrijkste.

Wij zijn als volk al eeuwen onderdrukt en weten niet beter meer en leven in angst maar ontkennen dat en roken en drinken er op los terwijl we alles ontkennen dat diep is ons leeft.


Gezichtsverlies: angst voor straf om het verkeerd te doen


We zijn bang voor gezichtsverlies. Iets, zó onvolwassen, dat niet bestaat maar aangeleerd is voor 't in stand houden van schone schijn om maar mee te blijven hobbelen in de ooit door kerk bedachte regeltjes van niet-afwijken en niet-opvallen - en getuigt dus van angst voor straf om het verkeerd te doen.
Kerk: volmacht voor onvolwassen gedrag, gebrek aan verantwoordelijkheid & verraad van ieder die afwijkt


Je hebt geen idee hoe diep dit geworteld is in ÁLLES wat we doen, totdat je het ziet.
En de oorsprong weet niemand.
Kerk.

Over schijnheilig gesproken.++

Care? Share: facebook.com/739582612818075.


maandag 6 juli 2015

Tegenstrijdig (alles wat wij doen)

De tegenstrijdigheid van roken, drinken, drugs en de rest


Wat betekent roken voor je? Of suiker, chocola, over-eten, koffie en drugs, overmatig werk, relaties, seks, gamen, shoppen, sport... Dat is vaak afleiding, toch? We overdrijven het vaak namelijk en zoeken het dan buiten onszelf.

In mijn droom van vannacht was ik onder het bevel van een jonge, jongensachtige vrouw gesteld met een ondeugende uitdrukking op dr kop die zichzelf doorlopend onderdrukte met sigaretten en mooie spulletjes; haar “radar” stond uit. Haar intuïtie stond dus uit. Ze had niets door en stond bovendien nergens voor open; ze vroeg geen input/info van een ander en ging uit van haar eigen, ruim tekortschietende, kennis.
Ze miste belangrijke aanwijzingen door letterlijk en figuurlijk niet “naar buiten te kijken” via haar radar/intuïtie en zou haar voertuig - met ons erin - op een bom doen lopen als ik niet had ingegrepen. Toen werd ik wakker en beschreef de volgende ingeving over roken op m'n facebookpagina, “het lichaam liegt nooit”:


Droom over “Mensen die roken”


Mensen die roken vertroebelen hun mind en hun radar oftewel hun intuïtie. Hun hele systeem mag niet meedoen van ze. Ze zetten alles uit. Ze worden een instrument van niets omdat ze niet willen voelen en niets nuchter mee willen maken.

Mensen die drinken doen dat ook.

Mensen die blowen of drugs gebruiken doen dat ook. XTC zelfs, de lovedrug; het is een bypass van al jouw natuurlijke systemen via onnatuurlijke wegen, om wat je anders voelt niet te voelen. Boosheid bijvoorbeeld, of verdriet. Of de “ruis” onderdrukken die je ondervindt via jouw drukke, overbelaste mind.

Ayahuasca / Santo Daime is om dichterbij jouw ziel te komen via onnatuurlijke weg. Weer een bypass om van God weg te komen om zo dichterbij God te komen. De ziel dus. Het wezen dat in ons leeft.

Klinkt tegenstrijdig en dat is het ook. Iedereen zoekt wegen om dichterbij God te komen, de Maker van Alles, heden, verleden, toekomst en oneindigheid.
Niemand zoekt het bij God of bij zichzelf; zelf is ziel, daar waar God zit, het is ons gevoel.
Iedereen zoekt 't buiten zichzelf. Buiten God dus.
Via sigaretten, eten, chocola, drinken, koffie, drugs, ayahuasca, om dát tot God te verklaren en de boel dus keihard op te lichten dat wil zeggen charlatan van het eigen leven te worden en niet naar gezond verstand te willen luisteren: het gevoel(sverstand) dat in jou huist.

Rokers, drinkers en drugsgebruikers creëren zo een omgekeerde wereld waarin ze hun middel en hun mind -dat voor verstand moet doorgaan- boven hun ingeving plaatsen teneinde hun radar uit te schakelen en niet te voelen hoe dat vecht met zichzelf. Een ingewikkelde constructie om te bereiken wat ze zelf uitschakelen.

Snap jij het nog?
Weet je wat écht ingewikkeld is? Een mummie...


Hoe we verdriet saboteren - en ons zelf 


Verdriet is dat wat men zelf saboteert: het gevoel en er niet bij kunnen. We hebben verdriet om niet bij onszelf te kunnen zijn, terwijl we er alles aan doen om dat maar niet te hoeven voelen, de hele dag.

Verdriet ontstaat -normaal gesproken- door niet gezien, niet gehoord en niet gewaardeerd te worden. Dat begint al vroeg door ouders die zelf niet gezien, gehoord of gewaardeerd werden. En dat de rest van hun leven willen inhalen.

Verdriet ontstaat ook door niet de ruimte te krijgen om jezelf te kunnen zijn. De leefomgeving doet dit.

Verdriet ontstaat ten slotte, door jou af te sluiten van jouw eigen gevoel en zo jouw ziel buiten spel te zetten. Sabotage dus. En vervolgens bombarderen we onze sigaretten, drank, chocola, suiker, drugs, games, tot Heerser van alles. Tot God dus. Want dat laten we overheersen terwijl wij zelf niet meer mee mogen doen.

Ik zie het voor m'n neus gebeuren, al decennia, en het doet pijn aan mijn ogen.


Eigen-belang en gezichtsverlies


Een niet te onderschatten rol speelt “eigen-belang”: we zorgen dat we overal zelf tussen zitten. Om gezien, gehoord, gewaardeerd te worden of ergens een slaatje uit te slaan; voordeel behalen dus, en vaak ten koste van een ander.
Bovendien zijn we niet ruiterlijk als we betrapt worden op dat gedrag want we zijn bang voor gezichtsverlies, wat helemaal niet bestaat, want dat is een uitvinding van de kerk geweest om ons in het gareel te laten lopen. We doen voor het oog van de wereld alsof we “normaal” zijn en dat betekent: “Niet afwijken”. Alles wat afwijkt kan ons “gezichtsverlies” opleveren.

Vrijwillige onderdrukking, dus, en zelfs hoerig gedrag; van horig naar hoerig is een kleine stap in een samenleving die zich laat onderdrukken.


Iedereen is in staat er zelf uit te komen. Niemand doet het 


Ik beschreef mijn droom hierboven. Deze moest de wereld in en ik plantte 'm op facebook.com/736419693134367 nog vóór het verlaten van mijn droom-bunker. Doe jouw voordeel ermee. 

Iedereen is in staat zelf uit die put te komen. Dat vraagt een mentale stap: “willen” en daar moet je aan toe zijn, van binnenuit; die interne klok moet je het sein geven om dat te doen, de impuls om op te staan, de drang om naar kennis te zoeken en er weer wat van te leren maken. Want nu lopen er allemaal robots om je heen, die doen alsof ze leven, maar balen van het opgesloten zitten in hun eigen lichaam in de mentale gevangenis die “vrijheid” heet. 

Hoe?


Precies, daar gaat het om; vragen stellen. Hoe dan? Watch me do it. Als ik het kan, kan jij het ook. Wie geen vragen stelt heeft geen interesse en rookt vooral lekker door.

zondag 5 juli 2015

Een wereld vol tegenstellingen

Soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden:


Anders gezegd... ons “koninklijk huis gedraagt zich nu niet bepaald erg koninklijk. En doet dat voor iedereen zichtbaar, da's het leukste. Ze nemen het er royaal van en distantiëren zich volkomen van het volk. Adellijk of verheven gedrag dus - en tegelijk karikaturaal. En wij.... wij laten dat toe. 

Sterker nog, we verdedigen het koningshuis met briljante onzin, voor de gelegenheid ontkracht door Arjen Lubach: nrc.nl/troonswisseling/2013/04/29/tien-argumenten-voor-de-monarchie-ontkracht-alcohol-en-dag-vrij-beter-dan-zwaaiende-koning-in-touringcar 
en 
dumpert.nl/mediabase/6645917/a8982ffe/arjan_lubach_over_willy_en_het_koningshuis.html 
(filmpje staat ook op facebook.com/705688646207472)

Wat blijft er over? “Hoe dan wel?” Toch? 


Breng de liefde terug


Zeg niet dat je het bij het oude wilt houden omdat je niet weet hoe het wel moet. Doe jouw eigen onderzoek en pleur die machtsmisbruikers in de goot en pak het aan met Gezond Verstand. Da's te koop op iedere hoek van elke straat: je spreekt gewoon een negen-jarige aan. Die weten méér dan wij wat normaal is en bij ons mensen past, want wij hebben alles wat normaal is afgeleerd en repeteren alleen nog als een bandje de aangeleerde onzin van kerk en staat. 

Breng de liefde terug.
Het is het enige.This could be heaven for everyone 


Zoals het plaatje laat zien: This could be “heaven for everyone”. Kijk om je heen. Schrik. Slik. Zie hoe het anders kan. En moet.

“Hebben kerk en staat meer kapot gemaakt  dan liefde ooit kan herstellen?” vroeg ik me af.

Onmogelijk. Goed wint altijd van kwaad.

Kwestie van tijd. Kwaadwillende machtsmisbruikers en andere machts- en bezitswellustigen roeien zichzelf uit; probleem vanzelf opgelost.

En jij en ik dan? Wij spelen onze rol, hier en nu. Onze adem is eindig. Onze ziel niet. Dus maak je nooit druk om wat jouw zaak niet is en zorg dat je het naar jouw zin hebt, dan besteedt je jouw dag goed. 


Collages om liefde, verdriet, angst en pijn zichtbaar te maken


Mijn collages om het onderscheid tussen liefde en verdriet, angst en pijn zichtbaar te maken.


zaterdag 4 juli 2015

Projectie: alles omdraaien voor eigen voordeel

Projectie: alles omdraaien voor eigen voordeel. Verdraaien van feiten en van waarheid, dus.

Ik zie het continu gebeuren, omdat wij mensen zelf als kind óók niets mochten en dat nu nog als last van onze ouders bij ons dragen, vermeerderd met kwaadheid over zoveel geestelijk geweld.

Kinderen die niet doen “hoe het hoort” (wat IS dat eigenlijk??) krijgen een standje of een sneer - dat haalt hun vrijheid neer en hun levensplezier naar beneden. Dat wreekt zich op den duur

Dagje strand wordt zo een gezellig verbaal terreur-momentje. Is dat de werkelijke essentie van “ieder huisje heeft z'n kruisje”?

“Kijk nou wat je doet!” - moeder haalt uit naar een nog jong kind voor het betreden van de handdoek en het niet keurig laten liggen ervan. 
Vraag: wat is hier normaal aan?

“Nu loop je wéér over mijn handdoek heen!' roept een kwade vader. 
Vraag: waarover is hij kwaad? 
Wat is de essentie en oorsprong van die onzin? 
Is het trouwens wel zijn eigen kwaadheid?++

woensdag 1 juli 2015

ego

We willen elkaar betrappen op ego-gedrag

Wij mensen bekijken elkaar kritisch; of we niet hier of daar een trekje “slecht menselijk gedrag” laten zien. We willen elkaar dus betrappen op ego-gedrag. 
De crux is, dat NIEMAND daarvan gevrijwaard is. NIEMAND gaat vrijuit. Iedereen kent dergelijke “trekjes”. Dus wat is dat?

Dergelijke trekjes zijn onontkoombare uitingen van onze ziel om onszelf en anderen te attenderen op verbeterbaar gedrag.


Niemand staat open voor zichzelf 

Bijna niemand staat daar voor open; mooi dat ±60% van het volk liever lui dan moe is en 40% achter de horde aanloopt en kijkt wat die doet. 

Slechts een klein deel van een klein deel van de mensheid (een héél klein deel dus) wil z'n eigen levenskwaliteit verbeteren en luistert wél naar z'n gevoel. En ook die mensen vallen af en toe onontkoombaar en onherroepelijk door de mand met zulk slecht gedrag... Ze vertonen dezelfde “trekjes” omdat de ziel ons gelukkig en gezond wil zien en er alles aan doet om dergelijk verbeterbaar gedrag te tonen. Dan kun je er niet meer omheen namelijk. Doen we wel trouwens. 


Hoe dan wel?

Het is te doen hoor, consequent luisteren naar jouw gevoel en daarin stabiel worden. Het vraagt afleren en wel van totaal onzinnige en daardoor onnodige “regeltjes” en daar staat zeven jaar voor. 
Het is mij tot mijn eigen stomme verbazing gelukt en ik sta nu heel anders in het leven. 't Voelt vrij.


Wil niet zeggen dat ik geen verwijten naar m'n bol krijg; integendeel. Krijg ze aan de lopende band. Maar let op: mensen die mij verwijten maken, zoeken het nooit bij zichzelf maar bij de ander en projecteren 9 van de 9 keer hun eigen onvrede op een ander. Die koesteren dus hun ego - èn hun eigen, slecht menselijke gedrag. Dat blijft in stand. Moge. 

Die zijn niet te helpen dus lekker laten gaan. 
De spiegel voorhouden en zeggen dat ze ultra dom -want tegenstrijdig - bezig zijn en verder lopen.++