zaterdag 30 juni 2018

Waarheid, regels en gezond verstand

Iedereen herkent waarheid. Waarom vechten we er dan zo mee? Waarom ontkennen we (velen althans) alles wat ons mogelijkerwijs in een kwaad daglicht zou kunnen stellen? Zijn we bang gemaakt voor straf? Is ons zoveel onrecht gedaan door projectie van boosheid, dat we in het gareel zijn gaan lopen om maar niet af te wijken van de geldende mening?
-

Echt wel. Schuld, Boete, Straf en Zonde (ludiek afgekort tot SBS-Z) blijft een bron van onderdrukking en het omgekeerde van inspiratie; de vernietiging ervan eigenlijk. Wie opgroeit in het westen leert wat die níet mag. Of je nu links gaat of rechts, voor of achter; je doet altijd alles verkeerd en krijgt steevast commentaar, correcties, suggesties, regelrechte scheldkanonnades en/of gevolgd door straf. De vicieuze cirkel lijkt geboren.

Mijn zoontje gooide afval weg in een willekeurige rolcontainer en werd aangesproken door een gepensioneerde vrouw dat hij dat voortaan wel even moest vragen. Het was immers haar rolemmer. Bezit dus. Hij was toen 12. Omgekeerde wereld. Wellicht dat daarom de straten vol liggen met zwerfafval in het oh zo vrije nee-derland.


Wie afwijkt wordt gestraft


Het credo luidt: "Gij zult gehoorzamen" en we controleren anderen op hun gedrag. Wie afwijkt wordt gestraft. Een waterdicht sociaal controlesysteem dat hersenloze, kneedbare, willoze, gehoorzame drones oplevert met verschrikte ogen en angstige reacties. "Uw wens is mijn bevel".

Precies zoals kerk ons dicteerde, eeuwen geleden al, en wat kennelijk van generatie op generatie kritiekloos wordt doorgegeven. "Zoals de ouden zongen piepen de jongen" in een ander daglicht.

Welbeschouwd luistert niemand meer naar het eigen gevoel omdat dat verdrongen is door de mantra van de samenleving (die niet samen-leeft): CONFORMEER. We volgen de autoriteit. Geen discussie.


Protest


Dat dat protest oplevert laat zich raden. Stil protest, met name, want niemand durft zich uitspreken. Het gevaar van straf en de projectie van boosheid ligt immers op de loer.
Het uit zich naar binnen toe in afwijkend gedrag, aandoeningen of ziektes oftewel 'boetedoening' - men is overtuigd dat men het fout gedaan heeft - en naar buiten toe in wraak en dus 'genoegdoening'; afreageren, dus.
Wraak en haat zijn af te lezen aan gezichten en gedrag van hen die langdurig zich hebben laten onderdrukken zonder in opstand te komen tegen de eigenlijke onderdrukker, de leefomgeving en vaak het eigen gezin als eerste.

Extreem gedrag is altijd te herleiden. We zijn structureel emotioneel verkracht. En dat collectief.


Tegen ons zelf opgezet - met zelfhaat tot gevolg


In feite kun je stellen dat we tegen onszelf zijn opgezet. Zeker als je bedenkt dat het woord ziel taboe is. Zelf is een ander woord ervoor.
Het resultaat is, dat mensen die (collectief) structureel emotioneel verkracht zijn, zichzelf tekort doen - door hun gevoel geen enkele ruimte meer te geven - en letterlijk of figuurlijk hun eigen ruiten ingooien. Zelf-haat, zelf-sabotage of zelf-vernietiging is dan gemakkelijk vast te stellen, voor wie de ogen niet in zijn zak, en zijn hoofd niet in het zand heeft.

Zelfhaat is geen klein ding. Wie richt nu zichzelf te gronde? Toch gebeurt dat doorlopend voor wie het durft zien. Van zoiets 'onschuldigs' als een tattoeage tot het opzettelijk stuk maken van spullen of mensen. Geweld is terug te vinden in zoiets kleins als een opmerking. "We zijn vandaag gesloten" of "we zijn nog niet open" heb ik talloze malen uit giftige kelen horen klinken wat mij de lust ontnam om er ooit nog te willen vertoeven. Nu ben ik iemand die dat uitspreekt omdat anders de lasten van die ander bij mij terecht komen maar de meeste mensen doen dat niet, of reageren zelf kwaad zonder zich te beseffen dat ze de boosheid en daarmee de lasten van de ander overnemen.


Waarheid, regels en gezond verstand


Terug naar waarheid. Het 'bespreekbaar' maken van een voorval is het moeilijkste dat er is als één van de partijen daar geen enkele trek in heeft en de dialoog doelbewust saboteert. In feite gaat men door met de reeds ingeslagen weg, verdedigt impliciet het eigen gedrag en valt opnieuw aan.
Men valt de ander lastig; die moet de lasten maar voor ons dragen.

Het dumpen van lasten bij een ander zonder vraag, overleg of toestemming kan men kwaadaardig en gewelddadig noemen. Per definitie is het een daad van agressie en door er niet over te willen praten op volwassen manier toont men niet alleen nóg meer agressie maar vooral kinderlijk gedrag. Geen volwassen gedrag maar kinderlijk gedrag van een heel volk dat al eeuwenlang onder de duim gehouden wordt en net doet alsof het dat zelf niet weet.

Wie louter kinderachtig gedrag kan vertonen in crisissituaties toont zich emotioneel onvolwassen en is dus nooit volwassen geworden. Wel fysiek maar niet emotioneel. Een kind in een volwassen lichaam, dus. Een tiener die het land regeert en zich met drogredenen verweert. Dat rijmt. Maar rijmt niet met gezond verstand.

In feite zijn wij dan volgelingen van een guru. Een guru die we niet per sé kennen en die zich onzichtbaar en ongrijpbaar manifesteert via media, politiek, onderwijs, justitie en instanties. We volgen Regels over hoe het hoort, die niemand heeft bedacht maar er gewoon zijn, die niemand onderschrijft en die ieder opgedrongen worden. Met alle vormen van geweld desnoods; wie niet conformeert krijgt te maken met het geweldsmonopolie van de staat en komt in de gevangenis.

Roep mij even na: "ik ben vrij..."++

bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1560248700751458zondag 24 juni 2018

De westers(opgevoed)e vrouw is niet te vertrouwen - en daar kan ze niets aan doen. Maar samen misschien wèl.

De westerse vrouw gaat de boel hier ten positieve veranderen, stelde de dalai lama. Of een andere wijsgeer. Daar geloof ik niets van. Tenzij wij mannen hen tot normaal, warm hartelijk, gedrag kunnen bewegen. Anders wordt het helemaal niets.

Om bij het begin te beginnen: vrouwen doen extreem kwaadaardig en doen dat vooral stiekem. Dat heet normaal te zijn en wordt gewoon gedoogd èn verdedigd door ieder die waarschijnlijk zelf ook zo doet - of in de greep zit van hun moeder of hun wijf, of zo.

Zo. Ben je wakker? We gaan beginnen.

De KERN en uitgangspunt van dit betoog is deze:

iedere vrouw speelt spel met elke man en verwijt de ander wat zij zelf doet. Zij probeert elke man achter haar kont aan te krijgen om lekker NEE te kunnen zeggen, met al haar chagrijn en sadisme. Mannen zijn fout. Vrouwen zijn slachtoffer en egoïst.

Dit is wat vrouwen in grote lijnen laten zien - en wat de meesten zelf toegeven - en het getuigt van destructief leedvermaak en niet zo'n beetje ook. Om een slachtoffer of zondebok uit te kiezen dat een vrouw kan straffen voor al haar onvrede.

Bezitsdrang. Da's de opzet hiervan, van alle spel van elke vrouw. Zodat een ander haar lasten kan dragen. Niet specifiek mannen zijn hun doel; ze doen dit bij iedereen. Ook bij vrouwen en kinderen. Zeker bij kinderen. Vraag maar na. Sterker nog; ik ben zelf een kind van een moeder die dat decennia zo deed, nooit haar kind losliet en ik moest zelf uit die beklemmende greep losbreken. Dus dat deed ik.

Mannen doen zulk gedrag natuurlijk ook, dat is niet te voorkomen zelfs, maar vrouwen lijken het te hebben uitgevonden. Zij doen het het ergste, het felste, het stiekemste en het smerigste. Daarom ligt alle aandacht bij vrouwen omdat vrouwen er een geheime agenda op na lijken te houden om de boel doelgericht te ontwrichten. Elk samenzijn, elk gesprek, elke ontmoeting. Vraag maar aan een vrouw die alleen met vrouwen (samen)werkt. Dat is letterlijk vreselijk en niet te doen.

Vrouwen zeggen het één en doen of bedoelen het andere. Voelbaar destructief lijken vrouwen in het leven te staan. Echt heel erg hinderlijk.

Maar zij lijken niet anders te kunnen. Dwangmatig en ziekelijk gedrag dat ons wijst op een Verdeel en Heers-cultuur die het onderzoeken waard is, aangezien gedrag slechts SYMPTOMEN aangeeft.

We leven in een omgekeerde wereld waarin mannen en vrouwen beide niet gespaard worden. Vrouwen spannen daarbij de kroon en tonen het ergste gedrag. Zij worden dus het meest of het ergste onderdrukt - of maken dat ervan.

We leven in een wereld waarin druk en met name onderdrukking zichtbaar wordt tot een hoogte die niet langer aanvaardbaar is. Het systeem van Schuld, Boete, Straf en Zonde, SBS-Z, lijkt zijn weg te hebben gevonden in elke uitingsvorm van ieder mens en zit dus zo diep geworteld dat er niet aan te ontkomen is en tegelijkertijd voor velen niet zichtbaar omdat het onbewust deel uitmaakt van onze set reactiepatronen, die we hebben leren aanwenden om te kunnen overleven. Deze overlevingsstrategie kan men kortweg ego noemen. Dit begrijpt iedereen. De essentie echter begrijpt niemand als je geen uitleg geeft dus vandaar dit betoog.

Wat er voortvloeit uit het systeem van regeltjes, kortweg SBS-Z genoemd, is Boete- en Genoegdoening; ons gedrag duidt op zelfhaat om destructief te worden naar zichzelf en anderen.

We zijn dus tegen onszelf en elkaar opgezet. Werkelijk BRILJANT want niemand doet het anders, niemand doorziet het en ieder acht dit normaal. Ik zie ieder en met name elke vrouw (!) zo handelen, de grote lijn is goed zichtbaar, voor iedereen, dus zie in hoe het is.

Vrouwen domineren bovendien elke situatie dus hun gedrag is niet te missen.

Mensen horen zichzelf en hun kwaliteit van leven te verbeteren maar zoals de meeste vrouwen zich opstellen lukt dat niet erg want zij zijn uit op overheersen, vernederen en vernietigen, en vallen anderen continu lastig. Als een stalker. Geloof mij maar niet. Ga maar na. Is zo.
-

HET ENIGE DAT HELPT is elkaar liefdevol de spiegel voorhouden. Confronteren dus. Nooit meegaan in het drama van de ander, maar steeds weer terug naar het uitgangspunt, dat je als toeschouwer helder kunt zien.

Hoe fel een opponente zich ook opstelt, het is wel haar drama dus onthoud: het hoeft nog niet waar te zijn. Ze wil slechts overrompelen, overmeesteren en overheersen.


De waarheid overwint uiteindelijk. Gandhi zei hierover: "Spreek altijd de waarheid. De waarheid is steeds de waarheid, ook al spreekt slechts een minderheid van één die." Loesje stelt: "Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid."
-

Uiteindelijk gaat het hierom:

"Wat is het probleem? Er IS geen probleem. Maak dat dan ook niet."++

bron: fb.com/1553318601444468


meerleeslinks:


1. Zelfhaat; strijd van Meisjes tegen Jongens - fb.com/1545877868855208/

2. 'Vast'; vastlopen als voorwaarde voor verandering: fb.com/1551720681604260

3. De westers(opgevoed)e vrouw is niet te vertrouwen - en daar kan ze niets aan doen. Maar samen misschien wèl: fb.com/1553318601444468

bonus: (aangeleerde) Overtuigingen die een bom leggen onder onze samenleving: fb.com/1550177138425281


zaterdag 23 juni 2018

“Vast”; vastlopen als voorwaarde voor verandering

Een bevalling kan in een paar uur gebeurd zijn. De reden dat vrouwen het wel 24 uur kunnen rekken - een dag voor er noemenswaardige ontsluiting is - is dat ze niet kunnen loslaten. Ze houden zich dus vast aan alles wat ze maar kunnen vinden, elke strohalm.

Anderen hebben een torpedobevalling van slechts een paar uur maar zijn totaal niet geïnteresseerd in hun kroost en krijgen borstkanker.

Wat doen wij onze vrouwen aan dat zij zich zo vreemd opstellen? Wat voor schadelijke houding is dat, dat onze vrouwen zich zo tegennatuurlijk gedragen en ALLEMAAL maar in 'het ziekenhuis' moeten bevallen wat keihard handel is?
Welke onzinnige overtuigingen laten we ons aanpraten en al helemaal over de meest natuurlijke gebeurtenis ter wereld die onze soort al honderdduizenden jaren kent?
En wat voor arrogante monsters krijgen we ervoor terug, die elk samenzijn ondermijnen, wier intentie destructief is en alles handig omdraaien dus de schuld verraderlijk bij een ander leggen?
-


Toeschouwer

Ik heb mij opgesteld als toeschouwer en onderzoeker. In mijn leven heb ik van jongs af aan talloze vrouwen gadegeslagen, ontmoet en waar mogelijk geïnterviewd en zij noemen zichzelf zo. Zij vinden zich een monster of stellen dat er een monster in hen woont en weten zich geen raad maar laten hun partner bloeden. Ze jagen iedereen weg en zijn doodongelukkig. Of ze nu alleen zijn of niet, ieder voelt een tergend gemis. Een pijnlijk groot gat in het hart.

Niemand weet waarom, niemand weet hoe dit zit. Iedereen zit met de handen in het haar.
We zoeken steun buiten onszelf om maar wat te hebben en zijn radeloos. We vinden houvast aan schijnzekerheid en schijnveiligheid.

Mensen zonder houvast creëren houding. Ego als overlevingsmechanisme om door te kunnen. Onze vrouwen zijn nog meer macho geworden dan de ergste macho man op z'n slechtst.
-


Stel vragen

Ieder weldenkend mens hoort vragen te hebben om eruit te ontsnappen. Wil jij dat? Heb jij vragen? Welke vragen leven er in je? Schrijf jij ze op in jouw dagboek om zo de dialoog met jezelf aan te gaan?

Je zou zeggen dat het tijd is geworden voor dialoog. Als begin. Om elkaar te steunen in plaats van af te vallen en er samen uit te komen. Omdat dat zo hoort tussen mensen en strijd geen plaats heeft.

Ik faciliteer je graag. Één op één of in een groep geïnteresseerden.


Vastlopen als voorwaarde om te veranderen

Maar misschien is het nog niet zo ver en moet je nog wat langer doormodderen tot je ten einde raad bent; wie vastloopt en op de bodem zit is pas bereid te veranderen.++

-

care?dare?share: https://facebook.com/1551720681604260 (bron)

-


Bonus | Mag ik nog iets voorleggen?

Vraag: leggen deze overtuigingen een bom onder onze samen-leving, of niet?

1. Mannen zijn niet langer te vertrouwen - ze zijn dus gewoon fout
2. Vrouwen zijn slachtoffer door het gegeven dat ze vrouw zijn - ze stellen zich dus straffeloos aan
3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn - de wereld draait om hen
4. Seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk - gevoel speelt geen rol meer
5. Vrouwen vinden vervulling in carrière en niet langer in huwelijk of echtgenoot - de man is bijzaak geworden

uit: Spin Sisters, boek van Myrna Blyth, 2004, geciteerd in "How The Rockefellers Re-Engineered Women" - https://www.savethemales.ca/001904.html

zie ook: The "Victim" as Moral Zombie - https://www.savethemales.ca/000159.html

bron: https://facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1550177138425281

-

meer inzicht over wat er op school gebeurt, de invloed van het systeem in het prille leven:
"De wonderlijke energie van kinderen (en wat school met ze doet)" - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.htm

--

reacties in de discussie op facebook:
Angéla: ik zit middenin t proces van het bewust los laten en hebben gelaten van al dat niet van mij is en het uitdragen van wat IK ben....ik ben er nog niet helemaal klaar mee en van tijd tot tijd ga ik door een enorme woede en verdriet maar óók dat mag er zijn. Eerder stond ik mn verdriet en woede niet toe op t level waar het zit/zat maar reageerde ik t af op mn omgeving, uit pure frustratie maar mer zo'n immense kracht dat ik zelf niet in staat was dat te reguleren. Gelukkig ben ik daar nu wijzer en meer IK in geworden en blijkt de woede en verdriet naar en om mezelf te zijn, omdat ik niet vanuit IK heb leren leven en door heel veel vallen maar meer opstaan dat mezelf heb moeten leren en in de tussentijd anderen máár ook zeker mezelf beschadigd heb en heb laten beschadigen.
Het lichaam liegt nooit: Klasse. Het leven is over vallen en weer opstaan. We zijn hier om te leren. dank je wel voor het delen, wat een geweldige bijdrage van iemand die naast stoerheid zichzelf durft te laten zien. Lekker transparant zoals het hoort tussen mensen. Heel erg bedankt.
Angéla: héél graag gedaan

Het lichaam liegt nooit: Ja en dat is goed. Blijf alert op signalen van binnenuit zodat je die omarmt. Zo kom je vooruit. Je kunt niet verder groeien dan naar jezelf. Ieder z'n eigen pad betekent dat niet ieder de volledige weg van genezer aflegt. 'Sommigen moeten verder gaan dan anderen', immers. Het is OK om op je eigen zij-pad te zitten, als je maar blijft beseffen hoe de basis is, en daarmee een ander gunt dat die die weg van af-leren en bij-leren wèl loopt. http://earthfather.eu/nl/behandeling

dinsdag 19 juni 2018

Doorbreek de destructieve strijd van De Meisjes tegen De Jongens en de zelf-haat

De belangrijkste rechtvaardiging dat vrouwen uit deze westerse BESCHAVING hun verantwoordelijkheid hebben te nemen, door hun foutief aangeleerde overtuigingen, spel en regeltjes oftewel hun EGO echt te overwinnen, te doorbreken en af te leren, is... dat samenleven met een vrouw ONDOENLIJK is.

De reden? Zij saboteren alles. Openlijk en stiekem.

Dat weet iedere vrouw.
Het is echter als een publiek geheim, een taboe, waarover niet gesproken wordt.


Diepgewortelde overtuigingen


Volgens het artikel 'How The Rockefellers Re-engineered Women', aangehaald door wakkere Nederlander en medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver (bron: https://facebook.com/1723716417749693), hanteren vrouwen deze uitgangspunten, die iedere vrouw opgedrongen krijgt en zelf in praktijk brengt, onbewust maar doelbewust, en vooral achteloos tussen neus en schaamlippen door:


1. mannen kun je niet langer vertrouwen;
2. vrouwen moeten egoïstisch zijn;
3. vrouwen zijn slachtoffer vanwege het gegeven dat ze als vrouw geboren zijn;
4. seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk;
5. eer en vervulling haalt de vrouw uit carrière en niet langer uit huwelijk of echtgenoot.

Kauw er even op. Herken je dit patroon? Dat zou mogen want ieder ander herkent het inmiddels wèl.

Update | Voor de volledigheid: dit schrijft Myrna Blyth, voormalig "editor in chief of Ladies Home Journal from 1981 to 2002 in her book Spin Sisters (2004)". Een vrouw, dus...

Enig idee van de gevolgen van wat jij en àlle andere gemakszuchtige, passief ingestelde, westerse vrouwen over zichzelf hiermee afroepen??

Lees zelf maar...

"Far from empowering women, feminism has unsexed many and deprived them of a secure and valued role and reduced them to sex objects and replaceable workers."

Snap je...?

Lees zelf maar na in het artikel van Henry Makow: https://www.savethemales.ca/001904.html


Dat dit gebeurt ziet ieder mens in maar we hebben elkaar nodig om ons erop te wijzen.


Omdraaien


Tegen zich zo gedragende vrouwen (die zich opstellen als nooit volwassen geworden tienermeisjes nog, eigenlijk) dient men heel nuchter op te treden door hen hun karikaturale gedrag neutraal en dus liefdevol voor te houden en het benoemen, met:

"Neem er nog één. Draai het niet om. Je plaatst jezelf in het middelpunt en wilt àlle aandacht op je vestigen, met zelfverzonnen stellingen, over de rug van een ander, voor wie jij, heel autoritair en arrogant, bepaalt hoe het IS. Dat vul jij in. Die ander mag het vervolgens oplossen. Die krijgt de schuld van wat jij bedacht hebt en hysterisch verdedigt. En straf, door hem uit te sluiten en zondebok te maken."

Vragen stellen helpt meestal bij confrontaties:


"Zeg eens... zit daar WAARHEID in zulk negatief en destructief gedrag? Of VRIJHEID (voor jezelf of anderen)?
Hoe haal jij het in jouw hoofd om zo achterlijk te doen en jouw eigen ruiten in te gooien?
Ben jij je wel bewust van die zelfkastijding en ZELFHAAT?
Welk VOORDEEL zit daarin? Voor wie dan? Weet jij de oorsprong van dit gedrag? Waarom heb jij je dat ooit eigen gemaakt? En: Wat ga jij doen om dat te HERSTELLEN?"
-

'FEMINISME' heet dat bemoeizieke, slachtofferige, zelfzuchtige, gewelddadige, sadistische, hysterische, (ander woord voor) overheersende en zelfs oorlogszuchtige gedoe.

En wat levert het op??
Dat jij je opstelt als lust- of seksobject en vervangbaar bent voor elk klusje. En dat doe jij jezelf aan. En maakt samenleven ondoenlijk. Zolang je dat niet doorbreekt hou je dat zelf in stand.


Bezitsdrang


Vrouwen beschouwen alles en iedereen als bezit. Die bezitsdrang maakt de wereld ondragelijk. Vooral als dat wordt omgedraaid door diezelfde vrouwen die de verantwoording van hun zelf gecreëerde problemen ook nog gewelddadig eens bij een ander - vaak een man - neerleggen en zelf alle verantwoordelijkheid ontlopen.


"Far from empowering women, feminism has unsexed many and deprived them of a secure and valued role and reduced them to sex objects and replaceable workers."


Geluk


Je bent pas gelukkig als je jouw eigen partner bent en dat is (bijna) niemand nog. Bijna niemand weet zelfs wat dat is. Er staat zeven jaar af-leren voor. Daarvoor heb je eruit te stappen en je af te zonderen. Zonder dat heb je de illusie te pakken en helaas niet meer dan dat.

WAT BLIJFT ER OVER?

"Het enige wat resteert, is ons met onszelf bemoeien door ons eigen hart te volgen, te doen wat we leuk vinden en zo de wereld te maken waarin wij willen leven. We kunnen anderen niet veranderen en we kunnen niet 'vechten tegen', omdat we dan binnen de regels van anderen proberen om hen te overtuigen van hun ongelijk.
Onbegonnen zaak. Zinloos en zonde van de tijd.
We dienen ons met onszelf te bemoeien. Meer niet. Wie dat beseft gaat nergens meer tegen in en ziet het spel om ons heen voor wat het is: één groot schaakspel..."

Waarom jij jouw hart mag volgen zonder je ooit nog ergens om druk te maken zie je terug in de volgende tekst die ook als blog is geplaatst in april (fb.com/1483919545051041) en opnieuw in mei (fb.com/1499872463455749):

In 2005 zei mijn vader spontaan: "Doe het anders dan ik Rob want ik deed het niet goed." Hij was een bonusjager die altijd werkte en was er niet voldoende om tijd met zijn kinderen te spenderen.
Mensen realiseren zich verdomd goed wat klopt en wat niet klopt. Want... dat VOELT zo.

Het innerlijke kompas is onze leidraad maar we negeren dat volkomen en doen onszelf giga tekort. Tegen beter weten in.

De enige oplossing is JA te zeggen tegen ons gevoel en NEE tegen een wereld die iets anders van ons eist en wat recht tegen ons gevoel in gaat. Dat is de te maken stap en die vraagt voorlopig nog tijd, omdat nog lang niet genoeg mensen daaraan gehoor durven geven.


Wie het gevoel laat spreken en eruit handelt, gaat voor waarheid en positiviteit en van daaruit voor vrijheid. Iets nobelers is er niet. Dat is de taal van de Schepper, de Maker van Al dat is, van heden, verleden, toekomst en oneindigheid. Via onze zielen laat deze ons in-zien wat juist is. Volgen is makkelijker dan weerstaan. Ons is het omgekeerde aangeleerd zodat we ons gevoel bevechten; we zijn ertegen opgezet.
Tijd om dat terug te draaien, de boel niet langer om te draaien maar met OMdenken te corrigeren tot het spreken van waarheid en natuurlijk handelen - volgens onze menselijke natuur. De taal van ons hart. Onze ziel.

Wie één is met zichzelf doet niet anders. Om dat te bereiken dient men het ego te overwinnen. Een weg van zeven jaar afleren en zeven jaar bijleren, wat niet onmogelijk is in dit onrustige, opgejaagde, onbeschaafde, moderne, wilde westen. Wie wil, krijgt steun. Stap voor stap. Er is geen keuze. Alleen het motto van Nike; 'just do it.'++
--


Zie ook de blog 'vlees' over hoe wij ons zelf presenteren: https://facebook.com/1543125069130488

Zie ook "brug naar de toekomst/de vrouw op een voetstuk", als loflied op de vrouw en confrontatie met de realiteit: https://facebook.com/1139691852807147

Zie ten slotte het epos "De Vlieger en de Zwever" over je eigen weg gaan: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-vlieger-en-de-zwever.html

Vragen?
Liefs, van rj.
ps: het lichaam liegt nooit

bron: https://fb.com/1545877868855208

ook gepubliceerd op: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2018/06/doorbreek-destructieve-
strijd-en-zelfhaat.html

en op: http://www.hetlichaamliegtnooit.nl/artikelen/zelfhaat

--


Citaat uit "How The Rockefellers Re-engineered Women"


Mocht het aangehaalde artikel van Henry Makow ooit verdwijnen, is hier de tekst waar het om gaat:


MEDIA ERADICATES  LOVE 

Every facet of the mass media (movies, TV, magazines, music, commercials, news) is used for indoctrination and social control with the ultimate goal of enslavement. There is a connection between what happened in Communist Russia and what is happening in America today. In both cases, the central banking cartel is asserting its totalitarian control. 
In order to destroy the family, the media convinced women that they could not rely on the heterosexual contract.

Myrna Blyth was the editor in chief of Ladies Home Journal from 1981 to 2002. In her book "Spin Sisters" (2004) she says the media sold women "a career in exactly the same drum banging way that the Happy Homemaker had been ..sold to their mothers." (38)

The Illuminati undermined women's natural loving instincts using the following mantras: 

1. Men can no longer be trusted. Using the Lifetime Network as an example, Blyth concluded "all men are 1) unfaithful rats 2) abusive monsters 3) dishonest scumbags, or 4) all of the above. Women on the other hand were...flinty achievers who triumph despite the cavemen who...want to keep them in their place." (62-63)

2. Women are victims by virtue of their sex.  Blyth says the media sends "one message loud and clear. Because we are women, we remain victims in our private lives, at work, in society as a whole." (156) Thus women must have a sense of grievance, entitlement and rebellion. The same tactic was used to manipulate Jews, Blacks, workers and gays. (See my "Victim as Moral Zombie" )

3. Women should be selfish. "Liberation and narcissism have merged," Blyth says. Leisure now means, "time for yourself, spent alone, or perhaps with one's girlfriends but definitely withoutspouse and kids...Endless articles preached the new feminist gospel, that indulging yourself is an important part of being a healthy, well adjusted woman." (65)

4. Sex is not reserved for love and marriage. Magazines like Glamour and Cosmopolitan  urge young women to "put out on their first date,"ogle men openly" and be an athlete in bed. There is no discussion of marriage or family. (160) Such women can't trust a man enough to surrender themselves in love. 
5. Self-fulfillment lies in career success and not husband and family. "The social rewards of holding down a job are critical to one's sense of dignity and self worth," Betty Friedan pontificated. In fact, "most work is deeply ordinary," Blyth observes (35-36.) 
Thus many women are schizophrenic as they attempt to reconcile their natural instincts with constant exhortations to do the opposite. The wreckage -- broken families and dysfunctional people -- is strewn everywhere.

At the same time, Playboy Magazine etc. aimed a similar message at men. You don't need to get married to have sex. Marriage and children are a bore.


CONCLUSION 

This consistent media drumbeat is organized brainwashing. Society has been totally subverted by the central banking cartel, using a Satanic cult, Freemasonry as its primary instrument. Most masons are unaware of the truth but the owners of the mass media certainly are. 
We used to say, "as American as motherhood and apple pie." Only satanists would trash motherhood. Far from empowering women, feminism has unsexed many. It has   deprived them of a secure and valued social role and reduced them to sex objects and replaceable workers.
Luciferians promote rebellion because they are defying what is natural and conducive to  happiness. Like their symbol, Lucifer, they wish to play God. 
God's love can be seen in a woman's dedication to her husband and children. Thus the bankers must destroy it.