maandag 31 juli 2023

De ommekeer

Wat nu, als je werkelijk alles goed doet wat je maar kunt maar toch jarenlang, structureel, heel jouw leven eigenlijk, continu zó grondig mogelijk wordt tegengewerkt, zodat je al jaren geen energie hebt en je je doodmoe voelt... 
Wat doe je dan? Dan komt er een moment dat je alles compleet anders wilt en een schietgebedje doet. Toch?

Vandaag schoot ik deze vurige wens de ether in, niet voor mezelf, maar wel met mijn eigen situatie als graadmeter, voor een betere wereld, waarin we kunnen gedijen:

Schietgebedje |


"Moge alle negatieve betovering
moge alle blokkade van onze talenten
moge alle doelbewuste tegenwerking

die dagelijks opnieuw als een betovering over onze hele mensheid heen wordt gestort, niet als een zegen maar als een vloek

omkeren in positiviteit, verdwijnen en niet weer keren;

en, beseffend dat er anders niets verandert;

laat iedereen die zich nu nog steeds bezighoudt met het betoveren oftewel tegenwerken van zichzelf en anderen, 

die macht worden ontnomen,
dat negatieve gebruik van talent worden ontzegd,
dus een blokkade krijgen op het blokkeren van talenten van zichzelf en anderen, 

zodat er geen nieuwe blokkades van talenten kunnen bijkomen, ooit nog, zodat we niet langer kleingehouden worden door elkaar, onszelf of anderen, 

zodat we eindelijk kunnen profiteren van onze levenskracht en onze levensenergie zonder daarin continu te worden gesaboteerd."
-

Als alles altijd mislukt is het een keer genoeg |


Ik vraag dit aan mezelf, want we hebben alleen onze ziel tot onze beschikking en doen alleen zaken met onze ziel. Niets anders. Onze ziel is intermediair. De rest is niet onze zaak. 

Ik vraag dit, omdat we collectief weliswaar beschermd zijn (zie dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/de-wereld-is-vrij-van-spirituele-lasten), dus onze beschermer is na eeuwen ellende gekeerd tot bescherming en zo in functie hersteld (zie vaderaarde.nl/behandeling), maar merkte dat dit niet genoeg was; klachten bleven komen bij mij en anderen, zodat er toch echt iets anders diende te gebeuren om het recht te breien. En ik wachtte netjes af, jarenlang, tot ik een ingeving zou krijgen. En die kwam. Vanmorgen. 

Op deze koude, zomerse, regenachtige dag met slechts 18 graden (wat nou climate change) voelde ik hoe de negativiteit op zijn hoogst was omdat het gros der mensen geneigd is om alles maar aan te grijpen, om zo negatief mogelijk te doen en de sfeer zo voor zichzelf en anderen (continu volledig) te verzieken. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. Om het sadisme te voeden en eigenlijk de onderdrukker (Stockholm-syndroom).

En ik ging er naartoe. Naar dat gevoel. Voor de boodschap. En die kwam. 

Het is tijd |


Het is tijd. Voor een structurele verbetering van de levenshouding van het collectief der mensheid. Men mag elkaar niet langer bevechten en kleinhouden. Dan is dit de eerste stap. Dit maakt de weg ertoe vrij.

De rest is aan de mensen zelf, om op te staan voor zichzelf en te doen wat men leuk vindt en zo het hart te (leren) volgen; zonder de angst om daarin gehinderd te worden door een onzichtbare hand oftewel door een Stille Kracht, zoals beschreven door Louis Couperus, die ons feitelijk attendeerde op de spirituele blokkade oftewel blokkade van talenten (zie: wikipedia.org/wiki/De_stille_kracht). 

Wie het hart volgt en doet wat die leuk vindt, heeft bovendien geen tijd om anderen lastig te vallen. Daar mogen we aan gaan wennen. Aan het positief inzetten van onze talenten. Daar is het de hoogste tijd voor. 

Zeuren, zaniken & zuigen is voorbij |


Het einde van zeuren, zaniken, zeiken, zieken en zuigen is nabij. Het is tijd voor positiviteit, juist in een tijd dat alles dreigt vast te lopen en we in een keurslijf vol verborgen slavernij worden gestopt. 

Of, zoals ik begin deze maand in mijn speech verwoordde, staand aan de stamtafel van een lokaal etablissement tijdens de koffie, voorafgaand aan een motorevenement:

"Wij leven in een knots- en knettergekke wereld waar je als vrouw staand moet leren plassen voor een urinoir en er elk jaar 500 genders bij worden verzonnen, omdat het anders te saai is. Als je niet elektrisch rijdt, hoor je er niet bij... maar die dingen branden bij bosjes af. Boeren moeten plaatsmaken voor 15-minuten-steden. De wereld staat in vuur en vlam en de mensheid stelt zich aan voor, en is beledigd over, helemaal niets, want je mag niets meer zeggen
Wij zijn stoere motorrijders die naar een andere trom luisteren. De ploffende ronkende roffel van onze brommers. Dus wij doen dat hier anders. Wij lusten vrijheid. De vrijheid van gaan en staan waar wij willen. Aha!"

Wij hebben die verantwoordelijkheid aan onszelf. 
Dit besef mag opstaan. In de mensen zelf.

De weg is daartoe nu vrij gemaakt. Ik ben slechts getuige.

rj.


Mooi vervolg op: "Wat echte mannen willen." 
Mannen dienen de Vrouw. Dat vergeten velen. Helaas.
Mannen willen maar één ding. Klopt. Wij willen Vrouwen gelukkig maken. Slagen we daarin...? Wat denk jij zelf...


Vervolg 7 augustus, deel 3
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/08/de-ommekeer-3.html


maandag 17 juli 2023

Wat Echte Mannen Willen

Mannen dienen de Vrouw.
Dat vergeten velen. Helaas.

Mannen willen maar één ding.
Klopt. Wij willen Vrouwen gelukkig maken.

Slagen we daarin...?
Wat denk jij zelf...

Ik wil maar één ding: 
vrede op aarde. Wie niet?? Waar gaat dat mis?

Nou, de praktijk laat iets heel anders zien. Als ik aankom met mijn inzichten (in-zichten komen van binnenuit!) word ik aan de schandpaal genageld. Geïsoleerd. Voor gek verklaard. Extreem, agressief, waanzinnig, krankzinnig, zwakzinnig en (wees eerlijk) knettergek gedrag wordt tentoongespreid om de Kwaliteit van Leven maar niet te hoeven verbeteren.

Als je de wereld een betere en mooiere plek wilt maken, zul je onder ogen moeten komen wat er schort. Lijkt mij. "Waar gaat het mis?" Daar heb je te beginnen. Dat heb je je af te vragen. Toch? Als het huis overstroomt draai je de kraan dicht anders verzuip je. Als het huis in brand staat, blus je de vuurhaard.

Zou je denken. Zo niet in het Westen! Daar gooi je olie op het vuur en sleep je degene weg van de kraan. Of die sleep je zelfs voor de rechter. Logica? Nope. Geen logica.

Mannen willen maar één ding... maar slagen daar niet in. Waarom niet?? |


De wereld is één groot drama. Een freakshow. Alles is omgekeerd dus ook dit.

"Mannen willen maar één ding" en dat wordt hen nagedragen ook. Alleen wordt het listig OMGEDRAAID. Wat Vrouwen ambiëren - Macht via Verleiding, Misleiding en Afleiding - wordt afgewenteld op de Man die dus slachtoffer wordt van haar intrige.

Ging dat te snel? Nog een keer, dan:

* vrouwen grijpen de Macht
* zij spelen De Baas
* zij slopen ALLES
* ... en hij krijgt de Schuld

Dat is gelukkig niet ziek, of zo. Da's Verdeel en Heers. In volle glorie. Ik noem het: Verwar en Plunder.

De menselijke natuur |


Wat vrouwen van nature willen is kinderen maken. Daar is niets mis mee. Dat is natuurlijk oftewel conform haar natuur. Dus de vrouw gaat over seks. Zij gaat over de voortplanting. Als het daarbij blijft is er niets aan de hand. 

Zou je denken? De moderne hedendaagse vrouw zit vol ego, gedraagt zich als een Voortvluchtig Kreng in haar 
verongelijkte, rusteloze, zelfzuchtige gedrag, en stelt zich op als een Gewond Dier, klaar om uit te halen, om zo te verdedigen wat haar lief is. 
Wat dat is, weet zij niet, want zij realiseert zich niet dàt zij gewond is noch wat zij verdedigt.

Ik inmiddels wel. 

Stockholm-Syndroom. |


De gijzelnemer wordt verdedigd; de leefomgeving die haar zo raar deed denken en haar tegen zichzelf en haar natuur heeft opgezet.

Luister gerust naar Prince Ea (fb.com/579632961024135), op deze pagina is er een filmpje van hem, wat hij zou doen als hij de Duivel (Devil) zou zijn. Vrouwen en Mannen tegen elkaar opzetten, dus. Iedereen tegen elkaar opzetten zelfs. B-I-N-G-O... da's precies wat er gebeurt en gebeurd IS. Verdeel en Heers. Verwar en Plunder. Vraag je eens af... "Wie profiteert daarvan?"

Komt ie:


Ga maar na. Vrouwen wordt aangeleerd oftewel opgedrongen (dit schreef een VROUW, Myrna Blyth in 2004 in haar boek Spin Sisters):

* mannen zijn niet langer te vertrouwen
* vrouwen zijn slachtoffer
* vrouwen moeten zelfzuchtig zijn oftewel ego-istisch
...met als bonus:
* seks staat los van liefde of huwelijk
* carrière is het enige zaligmakende voor de vrouw, niet de echtgenoot of het gezin

Dat is gelukkig niet ZIEK of zo.

Het is ook niet door ons zelf bedacht. Het komt uit de koker van de propagandamachine van The Rockefeller Foundation. Het is onderdeel van de 17 Sustainable Development Goals van Agenda 2030. Zo te vinden. Verborgen in openbaarheid. Waarom staan wij dat toe?

Nu de punchline, the bottomline oftewel waar het om gaat:

Dat het zo geworden is, kunnen we niet veranderen.
Maar... moet het dan zo blijven???

Wij mensen zijn hier om plezier te maken en te leren. Gebeurt dat? Leren en lol worden ons afgeleerd. Echt, wezenlijk plezier is uit den boze. Taboe zelfs. Het wordt ons verboden. Gevoel is verboden. Geluk is verboden. En dat... is verborgen in de openbaarheid. 

Sta op voor je-zelf. Sta op, voor wat jouw GEVOEL jou dicteert en luister niet langer naar alle staatspropaganda en gedachtenpolitie die niets anders willen dat jou gevangen houden.

Lukt dat?
Tuurlijk niet. 

Hier gaan generaties overheen voor het wat wordt. Maar de enkeling, de spaarzame individu, kan een verschil maken. Die heeft op te staan en zijn of haar omgeving te prikkelen en te sturen. Dat zijn de geboren leiders... de natuurlijke leiders van een volk... de geboren mensenhelpers, van beroep... 

...die tot nu toe nog als heksen (m/v) moeten fakkelen op het schavot.

Maakt niet uit. 
Laat dat dus nooit jouw levenslust temperen.
Beter eervol aan jouw einde komen dan eerloos en doelloos overleven in een leeg, triest en levenloos gebeuren.

Laat dat dus nooit jouw levenslust temperen.
Laat dat dus nooit jouw levenslust temperen.
Laat dat dus nooit jouw levenslust temperen.

rj


PS: dit is een vervolg op De Verzonnen Stelling: toppunt van hypocrisie 
en op

Vervolg: Schietgebedje; als alles altijd mislukt is het een keer genoeg... dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/07/de-ommekeer.html

Onderaan een rijtje meme's ter relativering, om het ijs te breken en de discussie op gang te helpen:
...en de belangrijkste:


zondag 16 juli 2023

College: De Verzonnen Stelling - toppunt van hypocriet gedrag

De Verzonnen Stelling |


De meest voorkomende vorm van passieve agressie is verscholen in openbaarheid, gehuld in mysterie en blinkt uit in onduidelijkheid; de eerste de beste is opeens schuldig aan het leed van de ander... omdat iemand dat zo beslist. Wie niet door de knieën gaat voor zoveel terreur wordt buitengesloten. Willekeur, moedwil en misverstand. Foltermethoden, zelfs. 
Waar gaat het mis en waar gaat het om?

Ik noem dat de Verzonnen Stelling van een kunstmatig probleem,

* waarvan de ander verantwoordelijk wordt gemaakt oftewel ter verantwoording wordt geroepen en
* wat de ander maar moet oplossen
* waar de ander schuld aan heeft en
* waar de ander straf voor krijgt.

Ik plaats het onder Verwar en Plunder, afgeleide van Verdeel en Heers oftewel SBS-Z; Schuld, Boete, Straf en Zonde.

Deze kenmerken tonen hoe een zelfbenoemde autoriteit vol agressie en leedvermaak een ander op de knieën probeert te krijgen.

Men:
* grijpt de macht - speelt de baas -
* sloopt alles
* en dat ligt aan jou

Een aanval, dus. Op jouw wezen. Niet op jouw daden, handelingen of gedrag. Het getuigt van overheersdrift en eigenlijk van bezitsdrang.

Volstrekte kolder; 
briljant verzonnen onzin door een negatief ingestelde geest. Kortom: briljant negatief maar wel slecht-menselijk gedrag. Slim, maar nog niet verstandig. Het is ook niet constructief want iets afbreken is nog geen opbouwen.

Blame the Victim |


Kort samengevat: het slachtoffer krijgt de schuld. Men "Verwijt de ander wat men zelf doet", dus: Blame the Victim. De definitie van hypocrisie wat duidt op gevaarlijk gedrag en van een verziekte geest.

Verziekt gedrag duidt op een zieke leefomgeving, waar niet gesproken of gestreefd kan worden naar verbetering van levenskwaliteit maar waar dergelijk kwalijk gedrag juist wordt verdedigd. Teken van Stockholm-syndroom: het fundament van schijn-zekerheid en schijn-veiligheid wordt met hand en tand verdedigd, tegen beter weten in en tot bloedens toe.

Touwtrekken | 


Enige doel lijkt touwtrekken oftewel strijd om de strijd zelf. Oorlogszucht, vaak. Ik doe daar van nature niet aan mij, laat het touw bij de ander - en zeg dat ook: "Wat moet ik met jouw touw?" 't Enige dat helpt is een stapje terug doen, als toeschouwer de situatie zien en je rustig uitspreken om de betovering - of verovering - te doorbreken want die ander wil kennelijk macht over jou. Om vervolgens te kunnen parasiteren oftewel zich voeden met jouw leed... door alles maar dan ook alles om te draaien. Als je goed luistert hoor je dat ook... dat zij het over zichzelf hebben.

Het siert de mens die zulk gedrag herkent en gelijk, ter plekke, durft te benoemen; 

* "nu geef jij mij de schuld voor iets wat jij zelf doet", of: 
*"jij laat mij opdraaien voor iets dat JIJ net verzint", of:
* "jij vindt dat een probleem... en bent/doet nu beledigd.. nou èn. Jij wilt touwtrekken maar het is jouw touw... wat moet ik met jouw touw?!"
* "jouw probleem - dat mag jij dus zelf oplossen"

Je zult merken dat mensen met dergelijk gedrag furieus worden tot hysterie aan toe wanneer je relevant reageert om onder hun grip uit te komen; ze proberen je letterlijk te overschreeuwen. Wanneer furie, manie en hysterie zijn wakker geworden, is er niets meer mogelijk; dan is de dialoog vertrokken. Niet voor rede vatbaar, sadistisch en ontoerekeningsvatbaar gedrag met een sterke overlap met psychopathie omzeil je door een simpeler zin:

"Als dat zo is, kun je dat ook vriendelijk zeggen", dus vraag om respectvol en vriendelijk gedrag. 
Altijd. 
Omdat je dat verdient.
En het brengt de onbalans in een gesprek weer in evenwicht.

rj
-