dinsdag 26 december 2023

Oud en Nieuw: uitnodiging voor zondag 31 maart (!)

Uitnodiging... voor zondag 31 maart 2024 |


Winterzonnewende dien je te vieren, want: het lengen de dagen is dan weer begonnen. Daar staat kerst voor. Weet je nog? Want het gaat niet om een bijbels maar om een astrologisch verschijnsel, in wezen.

Zie, om het geheugen op te frissen, deze uitsnede uit de docu Z*eit*geist hierover; dat verklaart een hoop:

Je kunt het zelf ook zien aan de zonsopgangs- en ondergangstijden; zie zonsondergang of daglicht-tabel.


Vervolgens hebben we "Oud en Nieuw" op 31 december op de agenda staan, wat meer van hetzelfde is - viering van de zonnewende dus afsluiting van het oude, op weg naar het nieuwe - maar da's volledig gecommercialiseerd (volvreten (!)... net als kerst) èn volledig misplaatst, want... dat horen we te vieren bij de start van de Lente, wanneer de natuur weer tot leven komt. Op 1 april dus. Niet middenin de winter, wanneer de natuur 'dood' lijkt.


Lenteviering volgens de seizoenen | 


Waarom? Dan leven we veel meer in harmonie met de natuur, oftewel met de zon, maan en de planeten. De zon en maan geven ons een perfecte klok en kalenderstructuur cadeau, die losgelaten is in 1582, toen ene paus Gregorius XIII het nodig vond onze tijdrekening of kalender grondig te ontregelen, en ieder, die toch de oude Nieuwjaarsviering aanhield, uit te maken voor gek - April's fool. Complotgekkie, dus. Toen al. Maar wees eerlijk... wie is er nu gek?

Volgens oude kalenders waren er echter 13 maanden, van elk 28 dagen, totaal 364 dagen en één rustdag of 'dag buiten de tijd'. Conform de Maya-kalender met eveneens 13 manen is dat jaarlijks 25 juli - dus ieder jaar start daar de telling opnieuw. Zie afbeeldingen, onderaan deze blog.

Stel je eens voor, dat iedere eerste dag van de maand op een maandag zou vallen en iedere 28ste op een zondag en dat dit precies synchroon zou lopen met de omwenteling van de maan. Dus net zoals de maan(-delijkse menstruatie)-cirkel van een vrouw. Dan zou dat toch veel logischer zijn?

Waarom we de 13 ma(and)enkalender losgelaten hebben kan ik alleen verklaren vanuit Verdeel en Heers. Oftewel: Verwar en Plunder. Het is niet logisch tenzij je alles wilt ontregelen en saboteren - wat in mijn beleving continu wereldwijd gebeurt en steeds erger lijkt te worden.

Samenkomen voor 1 april |


Dus daarom mijn idee en voorstel om terug te keren naar de 13 maanden-kalender;

☆ door op het weekend vóór 1 april samen te komen om het Leven te vieren; als een beter kloppend "Oud en Nieuw", eigenlijk. Dat wordt om praktische redenen dus de dag ervoor; zondag 31 maart. Omdat de meesten werken op 1 april en we bovendien de grappenmakers dan vóór zijn. Want dit is geen 1 april-grap.

☆ door aan kenners, vorsers en onderzoekers te vragen om mee te denken en mij aan een synchroon lopende kalender te helpen, dan hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden; ik wil een kalender aan mijn keukenmuur hangen die 13 maanden per jaar aangeeft en de hedendaagse Gregoriaanse kalender erbij of daarin vertoont. Voor 't overzicht. Eventueel digitaal om dan zelf uit te printen. Desnoods maak ik 'm zelf in een spreadsheet.

Koffiedrinken voor Sociale Cohesie; vier het Leven |


Sociale Cohesie
Verse Verbroedering
10 december 2023
Zondag 31 maart 2024 wordt dus een plezierig samenzijn van en voor bewuste mensen die graag in het moment stappen. Gratis. Net als de koffiedrinkmomenten van afgelopen maanden of afgelopen jaren eigenlijk, want dat doe ik al langer. Spontaan. Zie het krantenartikel in het NHD hiernaast; klik op de afbeelding voor vergroting.

En aangezien ik mijn verjaardag niet vier, die twee weken tevoren is, kan dat mooi samengaan of zelfs daarin opgaan en zal ik op (appel)taart trakteren. Deed ik bij het eerder genoemde koffiedrinken ook al. Want lekker eten en drinken werkt sfeerverhogend. En dan hou je het langer vol; want dit evenement mag de hele dag doorgaan, grofweg tot het park sluit (17 uur). Daarna gaan we met select gezelschap (de harde kern) bij mij thuis verder. Om alles op te maken en stoere verhalen uit te wisselen. Zoals dat gebeurt als je mensen samen zet. Dat maakt het gezellig!

Wie/Wat/Waar/Waarom/Wanneer/Waartoe/Hoe dan; kortom... |


Wat: Gezellig Samenzijn, koffiedrinken voor Verse Verbroedering oftewel Sociale Cohesie (oftewel "
Verbinding en Samenhang") en het vieren van "Oud en Nieuw" in één, op een passend moment in het seizoen

Waar: in mijn tuin in Wormerveer

Wanneer: zondag 31 maart 2024, van half elf tot einde middag/tot het afgelopen is.

Dus zet maar in jouw agenda, onderbreek jouw wereldreis er maar voor, want... dit gaat door.

rj


Meerleeslinks & nog meer plaatjes ter verduidelijking |

NB sommigen beweren dat kerst gaat om hebzucht, greed:


Foto's van vorige koffiedrink-bijeenkomsten:


zondag 5 november 2023

zondag 10 december 2023

woensdag 20 december 2023

Dat trek jij zelf aan...

Geen vraag gesteld, wel oordeel geveld |


Steeds vaker hoor je van de semi-spirituele praat klinken, dat jij zelf aantrekt wat jou overkomt.
"Geen vraag gesteld. Wel oordeel geveld."
Da's de manier waarop dat gepresenteerd oftewel opgedrongen wordt. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. 
Want er is meer. Veel meer. En daarover kunnen we het dan niet meer hebben. Dus zo doet men zichzelf tekort

Jij trekt alles zelf aan |


In de basis klopt die bewerking natuurlijk volledig, want in wezen creëert ons Zelf oftewel onze ziel elke gebeurtenis. Dus... je trekt elke gebeurtenis zelf aan.

Nou èn. 

Zo'n bewering zet ons helemaal stil, wanneer gepresenteerd als voldongen feit, en laat ons niet verder kijken dan de neus lang is, wanneer die bewering te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, als dooddoener, om elke dialoog te smoren, of zelfs met de intentie om een ander doelbewust de kreukels in de meppen

Want dat is tegenwoordig waar het om gaat. De ander monddood maken zoals ons vroeger allemaal is overkomen. 

Daar ligt het gevaar.

We dienen de boodschap of les te pakken |


Wat doe je ermee, met het inzicht, dat je iets bij jezelf hebt te zoeken?? Daar gaat het collectief van meelopers mooi aan voorbij. Verdeel en Heers, dus weer. Want die verdedigen Het Systeem, zo.

Stel, dat iemand - zoals ik - iets meemaakt om vervolgens de les erachter te pakken en zowel de gebeurtenis als de les of boodschap weet te verwoorden. Dan klopt het weliswaar, dat zo iemand - als ik - dat aantrekt want dat doet de ziel. 

MAARRR door daar als enige de aandacht op te vestigen, gaat zo iemand terug in de tijd en dus totaal voorbij aan de geleerde les. Dat station was immers al gepasseerd...

Men heeft dus totaal geen interesse in dialoog. Men reageert louter op één facet dat vervolgens tot onoverkomelijke proporties uitvergroot wordt, dus tot nietsontziende waarheid oftewel tot onoverkomelijke horde, en zelfs tot verdedigingswerk (tot Stelling), om zich achter te verschuilen zonder ooit nog ergens over te kunnen of willen praten. 

Want... het oordeel is geveld...
De boodschap luidt: "Wie afwijkt wordt gestraft."

Maar wat nu, als de les al is geleerd en zelfs bij de gebeurtenis is verwoord...?

Dan komt zo'n opmerking of bewering veel te laat en mist doel. Wat men dan doet is een ander naar beneden halen. Aanvallen dus. Slopen, eigenlijk.
Dat voel je dan ook. De sfeer zakt. Dat doet dergelijke negativiteit.

Dat trek je zelf aan - deel 2 |


Ik trek dergelijke domme reacties, zoals zulke beweringen, steevast aan, in een wereld waarin alles omgekeerd zit en waar geldt: 

"Hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund was?

Een wereld vol afgunst, dus. 
Dat de wereld zo is geworden ligt niet aan mij maar is een toonbeeld van agressie.

Een toonbeeld van een wereld...


...waarin niets mag...

van alles moet...

en waar Gevoel verboden is. 


Het drieluik van Aanval |


Het drieluik van Aanval gaat zo:

1. Men speelt de baas/grijpt de macht

2. Men sloopt de sfeer/sloopt de ander

3. Dat ligt aan de ander/de ander krijgt de schuld.


Lekker overzichtelijk... maar uiterst destructief. Slecht-menselijk gedrag is dit. Er is niets positiefs aan.

Sterk staaltje Verdeel en Heers, dus weer.
Blame The Victim, eigenlijk. Men verwijt het slachtoffer van dergelijke agressie dat het pijn heeft. 
Omgekeerde wereld en teken van gestoord gedrag. 
Jammer hoor. Dan is dialoog ver te zoeken oftewel schier onmogelijk.

Mannelijkheid ligt onder vuur en vrouwelijkheid mag er al helemaal niet zijn. Mannen mogen geen man zijn en vrouwen geen vrouw. Vrouwen gedragen zich steeds mannelijker of beter gezegd: als macho of manwijf. Ze jagen erop los, neuken alles wat los en vast zit, doen stoer en verwijten de man wat zij zelf doen. 

"Maar hey, dat trek jij zelf aan, hè!"
Hoor je het sadisme achter die bewering?

Beter constateren we samen waar het misgaat. 
Er is namelijk geen ontkomen aan. Aan dergelijke agressie en sadisme.

Neofeminisme ondermijnt de samenleving |


Steeds meer mensen zien in hoe (neo)feminisme alleen al, en zeker in combinatie met "gender-neutraliteit", alles ondermijnt en alles kapot maakt. De hele samenleving moet aan diggelen als één van de 17 sustainable development goals van agenda 2030.

Kijk maar naar dit filmpje: https://www.facebook.com/reel/195488530226604?s=yWDuG2&fs=e

Mannen mogen geen man zijn en vrouwen mogen geen vrouw zijn. Die waanzin geldt niet alleen mannen maar eigenlijk voor de vrouwen voorop... want zo wordt niemand gelukkig. Vrouwen zeker niet. Nooit, zelfs. 

Dit recept heet Verdeel en Heers en ondermijnt àlles. Geluk als eerste. Het ondermijnt de hele samenleving, dus eigenlijk, van binnenuit...

Dus... wat gaan we daaraan doen...?

Dat het zo geworden is, is al erg genoeg. 
Moeten we dat dan zo laten?

rj. 


bron:


Bottomline overigens... |donderdag 30 november 2023

Zijn onze vrouwen huiverig van mannen?

Zijn onze vrouwen huiverig van mannen? |

Stuurde een spraakbericht naar iemand. Uit het niets hoorde ik mijzelf zeggen dat ik dit aanvoelde, van de ander; dat zij huiverig is. Naar mensen in het algemeen en mannen in het bijzonder.

Kan toch? Dialoog kwam echter niet op gang maar werd juist af ge brand. Tot op mijn sokken, zelfs. Ik kreeg een standje terwijl op de rest van mijn boodschap, die mooier dan mooi was en warmte liet zien, totaal niet ingegaan werd. Warmte negeren, kou voeden, dus.

Ik werd wakker, was vroeg gaan slapen, morgen een begrafenis. Een vriend. Werd 54 jaar.

Uit het niets begon ik te schrijven. Uit ingeving, dus. Dit kwam er tevoorschijn:

Dialoog... begint bij jezelf |


Kijk ... ik ben heel soepel, makkelijk en fijn gezelschap maar wel heel duidelijk als het een kant op gaat die in mijn nadeel is of beter gezegd in ons nadeel.

Dominantie van de één over de ander sta ik niet toe. Jouw berisping - ja echt - ging mijn grens over en werd een aanval

Dus ik hoor jou wel, hoor. Ik hoor jou beter dan wie ook. Ik hoor jou, zie jou en waardeer jou - meer dan wie ook. Maar ga de heilige grens over, ga mij betuttelen, ga mij kleineren of overheersen, en hup... je krijgt een andere rj te zien die dat niet pikt.

Dus als jij gezien of gehoord wilt worden en dat moet op mijn terrein plaatsvinden, dan corrigeer ik dat. Dat sta ik niet toe.
-

Ingeving, geen mening en zeker geen invullen (haar allergie): dus ik ben in alle opzichten meegaand en verwachtte een mild iemand in jou aan te treffen. Da's één.

Jij, op jouw beurt, zag kennelijk jouw kans schoon, toen jij mijn zachte energie voelde en jouw mannelijkheid wakker werd die ging domineren, letterlijk en figuurlijk. Jij nam mijn plek in! Jij vond dat ik niet tegen mijn taak opgewassen was... en floep, jij werd mijn moeder. Ga maar terug naar ons telefoongesprek. Ik kreeg een standje van mijn moeder...!

Maar dat moet ik niet. Een mannelijke vrouw bij een zachte man...? Dat haalt het slechtste in de relatie naar boven - en dat sta ik niet toe.

Kijk eens, macho's genoeg in deze verknipte wereld. Ik moet geen macho. Ik moet een vrouwelijke vrouw. Geen macho, verpakt in vrouwenkleding.

Macho is een houding. Helaas heel besmettelijk, de meeste vrouwen maken zich er schuldig aan, kan ik je zeggen, het is epidemisch zelfs. Bah!

Is dit het gevolg van dat doorgeschoten (neo-)feminisme...? Waarin alles aan de man ligt en strijd een constante?? Waarin de vrouw de man wenst te domineren met volslagen verknipte onzin???

Even serieus... de Rockefellers hebben de moderne westerse vrouw gecreëerd via de kanalen van de almachtige media. Wist jij dat...?

Onze vrouwen leren, dat:

1. de man is niet langer te vertrouwen
2. de vrouw is slachtoffer
3. de vrouw moet egoïstisch zijn
4. seks staat los van huwelijk en liefde
5. carrière is als enige zaligmakend voor de vrouw, niet de man of het gezin

Dit IS zo... en opgetekend in een boek. Spin Sisters, door een voormalig hoofdredactrice, myrna blyth, in 2004;

dus... tel maar na, of het klopt wat ik hier uitkraam
-

(Zij wenste mij warmte, vanwege die begrafenis)
Dankjewel.

Ik bedenk net... die warmte hoort van jou te komen. Dus dankjewel...

Echter, ieder van ons groeit op met daverend gebrek daaraan aan warmte...

Dus bij gebrek eraan, voorzie ik daarin. Ik zit er vol mee.

En wanneer mijn warmte spreekt, wat gebeurt er dan? kijk maar terug...
-

... dan is het oorlog en speel jij de baas...

(ja echt)
-

Dus, even inkoppen... ik doe en deed alles precies goed. Ik stond in mijn mannelijkheid en ontfermde mij over jou. Ik voelde in en signaleerde; jij bent huiverig voor mensen en mannen in het bijzonder.

Had ik gelijk..?
(Oftewel: "Waarom kunnen we het daar niet over hebben?")

Wat maakte dat los? Jij stond gelijk op. Bam! Dit liet jij je niet zeggen...!!

... dus...??

Is dat, wat jij samenvat als "elkaar niet horen"...? Of is er wellicht een ander mechanisme aan de macht geweest...?

Kun jij een Man een Man laten en zijn rol laten vervullen...?

Da's de cruciale vraag.
-

Luister maar terug...
Durf gerust in te zien, waardoor jij getriggerd werd...

Ik zei iets heel erg moois...!
Waarom reageer jij daar dan niet op...?!

Dus vroeg ik: waar viel jij nu over...

Doe even mee. Kijk terug. Dit is héél belangrijk. Want ik triggerde iets in jou en jij reageerde er precies verkeerd op. Jij pakte 1 facet, speelde gelijk de baas (je werd mijn moeder, zelfs), gaf mij een tik op de vingers en gaf mijn huiswerk in de categorie:
"Niet meer doen"...

.. zucht...
-

Waarom pakte jij niet al het mooie uit mijn bericht maar struikelde jij precies hierover?

(En zegt dan tegen mij: 'lieverd, laat het los' terwijl dit echt niet oké was, en jij zo voorkomt dat we er verder over kunnen spreken)
-

"Punt is dat we zijn afgedwaald van onze ziel, ons Gevoel. Gevoel is verboden. We mogen zelfs niet gelukkig zijn."

"Allemaal mooi, maar laten we eens streven naar mens te zijn.
Laten we eens streven naar vrede en harmonie.
Laten we, kortom, onze talenten eens positief in gaan zetten en volwassenheid ambiëren in plaats van elkaar onderhuids naar het leven te staan."

Mijn blijdrage aan een betere wereld.

"Wat echte mannen willen." Mannen dienen de Vrouw. Dat vergeten velen. Helaas.
Mannen willen maar één ding. Klopt. Wij willen Vrouwen gelukkig maken.
Slagen we daarin...? Wat denk jij zelf...?"
dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/07/wat-echte-mannen-willen.html

Trusten. Ik sliep al maar werd even wakker...

Dus... goedemorgen!
-

rj


PS: over macho gedrag heb ik een hele verhandeling geschreven die er niet om liegt. 
Zie:

vrijdag 6 oktober 2023

Van zielige vrouw tot Lucky Boy

"Tegenwoordig dient zich ook een ander probleem aan. Lucky Boy. De man die als lustobject wordt versleten, als Prooi of Trofee, door de egoïstisch ingestelde vrouw.
(Ook) zij zegt niks maar doet maar. Zegt geen sorry, neemt geen verantwoordelijkheid maar dendert maar door. Hij is fout, cq niet te vertrouwen. Zij is slachtoffer, want vrouw. En zij moet egoïstisch zijn.
Macho. Erger, dan de ergste machoman op z'n slechtst.

En nu komt het... ik kom - al jaren - niets anders tegen dan dat; ontoerekeningsvatbaar gedrag van de volslagen verknipte vrouw die hem op de knieën wil, de boel sloopt en... hij krijgt de schuld want hij is fout.

Ik zag dit in mijn huwelijk en sindsdien terug bij iedere ontmoeting. Kwaadwillenden stellen dan, dat dat aan mij ligt. Ik trek dat aan, immers. 
Aha. 

En wat nu, als dit gemeengoed is - met de nadruk op gemeen? Wat nu, als de oorzaak niet intern is, oftewel niet van mij afkomstig, maar extern is dus van buitenaf komt - van een knettergekke wereld? Wat nu, als ik herken wat er onderhuids gaande is?

Wat nu, als ik hier mijn leven lang onderzoek naar heb gedaan omdat ik dit gedrag continu om mij heen gadesla en mij opviel, dat dit niet aan één individu ligt maar aan een losgeslagen maatschapij waarin agressie de boventoon voert en ieder dit gedrag kopieert en nadoet, zonder er vanaf te willen wijken, uit angst om af te wijken, uit angst voor straf? Stockholm-syndroom, dus...

Moet dat zo...?
Wie profiteert daarvan?
Waarom is dit niet bespreekbaar?"

Kunnen we het daar over hebben?
Zo ja, wanneer?

Het lijkt wel oorlog. Het lijkt wel oorlog! Waarom is er die onderlinge strijd? Waarom zoveel vijandigheid? Waarom grijpt men de macht, sloopt men de boel en krijgt de ander de schuld? Hoeveel frustratie en onmacht steken daarachter? 
(Immers, boosheid is het product van Verdriet en Onmacht)

Waarom zijn zo weinig mensen bereid hun kwaliteit van leven te willen verbeteren? Waarom gebruiken zo weinigen hun talenten positief?

Waarom gedragen zovelen zich "liever lui dan moe?"
-

Aanvulling, 2 januari 2024: zie dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2024/01/oorsprong-van-haat.html


Dit stukje hierboven kwam zomaar uit het hart en schreef ik in respons op een openhartig stukje over Gevoel van een therapeute en een ander stukje, over zacht zijn met mannen:


"
Zachtjes, doe het zachtjes,
Met mannen moet je zacht zijn 

Zachter dan met vrouwen, zachter dan je geduld wel haast kan houden, zachter dan je ooit voor mogelijk hield of hebt gehouden. Hun binnenkant is zo fragiel. 

Zachter dan ze ooit toe zullen geven, 

Want hun kwetsbaarheid Iigt opgevouwen,

Zwaarbewaakt achter gewapend glas,

Begraven onder harde woorden,

[Ja prachtig - maar waardoor komt dat? De wereld is ijskoud en dit gedrag is een weerspiegeling ervan, bij mannen en vrouwen. 
Sterker nog, zo fragiel zijn mannen niet maar wat nu als vrouwen overmatig agressief, dominant en macho doen??]

Niet mogen huilen,

Niet bang mogen zijn,

En vooral niet boos, Iaat staan woedend,

Met zulke mannen moet je zacht zijn want hoe harder ze schreeuwen,
hoe jonger ze waren,

Hoe harder ze duwen, hoe zachter ze nodig hebben,

Ze hebben alleen geen idee, laat staan toestemming voor zichzelf, 

Wereldwijd sterven de meeste vrouwen aan een man. Nog steeds. Door moord, door geweld, door verkrachting, door domme beslissingen. 

[Klinkt nogal suggestief en verongelijkt... de cijfers die dr Jordan Peterson produceert, tonen iets anders, nl hoezeer mannen te lijden hebben en hoe dat het leed van vrouwen overstijgt...]

En wereldwijd sterven de meeste mannen aan een hartaanval, nog steeds. Doordat ze het niet meer gebruiken. En wat niet gebruikt wordt sterft vanzelf en vernietigd alles om zich heen. 

[Dit is onzin, om dit op de man te projecteren. Had deze man een moeder? Da's een vrouw, toch zeker? Waarom hebben we het daar niet over...? KOU is volksvijand nummer één. Daar is iedereen de dupe van. ]

Een man in zn hart helpen,

is de wereld verzachten, 

[En de vrouw, dan? Mag die doorgaan met haar ijskoude manier van doen, zodat die wereldwijde ellende maar voortduurt? Het zit andersom. Wij mannen kunnen de vrouw niet bereiken... wij willen haar gelukkig maken maar zij bevecht dat...]

Dus doe het zachtjes, 

Zo zachtjes als je op kunt brengen. 

Maar laat je mantel der liefde maar thuis net als die hand boven het hoofd 

Say it like it is. 

Express your truest self to the fullest,

If you dare,

En doe het zachtjes,

Wat ze ook zeggen, wat ze ook bleren, Wat ze ook blokkeren,

Als je kan; blijf zachtjes,

En als het nodig is; vertrek even zacht als je kwam, zolang als nodig is,

Om zachtjes met jezelf te zijn,

Doe het zachtjes, als je kan,
Juist met een man.

Geschreven door: Ellen den Hollander"

... en voorzien van correcties en aanvullingen. 

Want dit is kul, overdreven en volledig uit verband getrokken. En daardoor onbruikbaar. Omdat het niets beschrijft over de kern van alle leed: kou.
Nu is het net of de man wordt uitgelachen... dat lijkt me geen goede insteek. 

Tijd voor dialoog | 


Wij mannen willen best praten maar worden niet gehoord. Zeker geldt dat ook voor vrouwen. Resultaat? Beiden protesteren tegen een Systeem dat onderdrukt, onderwerpt en tegenstrijdig is. Een Systeem, dat mensen tegen elkaar en zichzelf opzet. 
Wanneer gaan we het daarover hebben??

Wij zijn allen Kind van het Systeem, waarin men niks mag, van alles moet en waar Gevoel verboden is. 

Dat het zo geworden is, is al erg genoeg. 
Moet het dan zo blíjven...???

Wanneer gaan we collectief nu eens voor Verbetering van Levenskwaliteit...???

Weg van ons Gevoel, ons Wezen, onze ziel... |


Hint: "Punt is dat we zijn afgedwaald van onze ziel, ons Gevoel. Gevoel is verboden. We mogen zelfs niet gelukkig zijn."
"Allemaal mooi, maar laten we eens streven naar mens te zijn. 
Laten we eens streven naar vrede en harmonie. 
Laten we, kortom, onze talenten eens positief in gaan zetten en volwassenheid ambiëren in plaats van elkaar onderhuids naar het leven te staan."

Mijn blijdrage aan een betere wereld.

"Wat echte mannen willen." Mannen dienen de Vrouw. Dat vergeten velen. Helaas.
Mannen willen maar één ding. Klopt. Wij willen Vrouwen gelukkig maken.
Slagen we daarin...? Wat denk jij zelf..."


rj.

-

Toegift |


Hoe moet het dan wel? De volgende VROUWEN (!) - veelal comédiennes - tonen het...

1. Iliza Shlesinger, als eerste, over haar ideale breakup: youtu.be/JvTj4QX55NE oftewel les één in "zo moet het dus niet"...
-

2. Monique Marvez: deze Mexicaanse comédienne is werelds en noemt de drie dingen die zijn vereist, om een huwelijk een heel stuk makkelijker te maken, indien de vrouw zich hieraan houdt: https://fb.watch/inkAv6OOAS/ ;
Deze comédienne vat alles samen, zij stelt dat mannen simpel zijn en gaat nog verder door het samenzijn in drie dingen te vervatten die een man van een vrouw wil - en geef haar eens ongelijk:
1. een man wil een vrouw in een goede stemming; "maak het gezellig", dus. Lijkt mij niet onredelijk maar het nastreven waard.
2. wees stil ipv rumoerig; wees geen lastpak (dus opnieuw: "maak het gezellig" en vooral: "Doe niet zo achterlijk")
-

Dan Gina Brillon, nummer drie, deze beschrijft in Own Your Crazy het gedrag van ALLE vrouwen... zo zit het dus, dames:
-

Daniele Kathryn Hage oftewel nummer 4 stelt: "Iedere man wil een relatie vol respect" - deze dame legt uit waarom: https://instagram.com/reel/CxQLU5qu0HT/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
-

Christina Michelle Robinson, als vijfde: deze traditioneel ingestelde vrouw noemt - zo te zien uit eigen ervaring - 10 moeilijke dingen die vrouwen slecht kunnen horen maar zegt ze heel erg mooi en waarder dan waar - en iedereen weet dat ook: https://www.facebook.com/reel/484512167230824?s=yWDuG2&fs=e

6. En dan deze - een vol-geluld filmpje, met mijn observaties over wat er gaande is in de wereld: "vrouwen ondermijnen structureel de man, zichzelf en de hele wereld" | https://youtube.com/watch?v=DTUtJYAwtmE
-

7. Deze Nederlandse vrouw vertelt vol tranen hoe gelukkig ze is met haar man. Zo simpel kan het zijn; zij "hoeft niet meer te vechten,' zegt zij zelf:
-

Tot slot, als achtste, deze geniale blijdrage van Emily W. King: "How to understand men and have better relationships" - https://fb.watch/ntwy3-n1O9/
-

9. In dit filmpje toont een vrouw, en radicale activiste met de naam Nirah Vincent, die zich 2 jaar lang als man voordeed, maar na 18 maanden moest stoppen omdat zij vrouwen begon te haten, hoe zeer mannen te lijden hebben: https://www.facebook.com/1562119142/posts/pfbid08tBGv9EPkATBqxeUA1ghyjNAaKxH41cmJG3Vsr2gDHRd8xGMEbNxYs3XXyw6BENnl/
-

Merk even op dat geen van deze vrouwen van die belachelijke, neo-feministische oftewel denigrerende en overdreven denkbeelden hanteren maar warm-menselijke ideeën, vanuit gezond verstand. Het is net of deze vrouwen de moeite hebben genomen om naar (hun) mannen te luisteren. Die vrouwen zíjn er dus wel...
... net als cassie jaye, in haar docu red pill.
-

donderdag 28 september 2023

Dr Jordan Peterson over Liefde, porno en cocaïne

Mag ik even? Hoe zit dit...?? |


Plaatje gezien? Nou...? Wat doet dat met je?

Ik voel mij een Lucky Boy bij al mijn laatste ontmoetingen. Dildo zonder batterijen. Pik aan een touwtje. Als... Neukvoer. Misbruik(t) alom. Waarom moet dat zo?

Dr Jordan Peterson over Liefde, porno en cocaïne |


Kijk... professor Jordan Peterson legt uit waarom porno of korte termijn relaties af te raden zijn. Heel eerlijk, sturen de meeste schuinsmarcheerders, zoals ik die, de afgelopen jaren, ALLEEN MAAR ontmoette, daarop aan en worden BOOS en agressief wanneer ik dat bespreekbaar wil maken - (aha, schuldbekentenis!). Da's jammer. Voor hen, want zij doen zichzelf tekort. En... nu komt het over als moedwillige, opzettelijke misbruik. Van mij, door die meiden. Omdat zij mij verleidden, in de greep wilden 'nemen' en lieten merken dat niets bespreekbaar was, DUS was het manipulatie. 100%.

Ik was erbij en keek ernaar. Vol verwond(er)ing.
"Echt, joh? Word jij hier gelukkig van?", denk ik dan.
-

Trouwens... hier is dr Jordan: https://fb.watch/nlxKiEP_o-/
-

Is er dan echt niets meer echt? |


Wat IK WIL, is duurzaamheid. Volhoudbaarheid dus. Integriteit. Echtheid. Oprechtheid. Puurheid. Kwaliteit boven kwantiteit. Dus diepgang en verbinding. Ik wil een relatie vol respect (deze dame legt uit waarom: instagram.com/reel/CxQLU5qu0HT/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==) dus alles behalve die ONS (=one night stands) waar AL die meiden tegenwoordig op uit zijn en op aan sturen, gevolgd door de middelvinger...

Waarom moet IK daarmee komen, als MAN?

Wat is er mis met onze Meiden, dat ze zo promiscue doen, oftewel zich zo losbandig, hedonistisch en bovenal HOERIG gedragen???

Keertje neuken is best leuk, daar niet van, maar waarom niet steady, dus vast? Waarom geen verbintenis voor langere tijd, met een 'egt' zielemaatje? Waarom geen geluk nastreven? Mag dat niet of zo...?? Aha, nu komen we ergens... zijn meiden daar dan bang voor...???

Zodat ze, consequent, in plaats van geluk nastreven, zichzelf èn hun levensgeluk saboteren, en daartoe, in elk samenzijn... 1. de baas spelen, 2. de boel slopen en 3. net doen of het allemaal aan die ander ligt... is dat nu de mode...??

Mannen willen maar één ding. Vrouwen gelukkig zien.
Lukt dat? Welnee. Never nooit. Dat staat zij niet toe. Durft zij niet?

Vrouwen willen maar één ding. De boel slopen. En neuken. Dat is haar grondgebied, haar terrein, niemand anders heeft daar ook maar iets over te zeggen.

Wat is er dan nodig voor geluk? De ouderwetse relatie, uiteraard. 
Wat is er dan nodig voor een ouderwetse relatie? Vertrouwen. Durf. Echtheid. Oprechtheid. Waarachtigheid. Lijkt mij. 
Het omgekeerde van wat nu gebeurt; de liefde wordt vermoord. Gevoel is verboden. Warmte smoort men, met kou...
-

Tot zover mijn tirade. Maar ik ga het niet oplossen. Dus...

Nu jij. Wat zijn jouw gedachten erover, en jouw wensen? Is een 'ouderwetse' relatie nog wel mogelijk in deze onzekere tijd, waarin er jaarlijks 50 genders bijkomen en vrouwen staand moeten leren plassen? De boeren weggejaagd worden om plaats te maken voor 15-minuten-steden, waarin niets mag, van alles moet en waar Gevoel verboden is? Deze beschamende tijd, waarin vrouwen zonodig extreem en macho moeten doen en het neofeminisme alle vrouwelijkheid verdrukt en elk samenzijn ondermijnt? Is normaal gedrag, dwz volgens de menselijke NATUUR, nog wel mogelijk? Of zijn wij daarvan volledig verdreven door de indoctrinatie van 'Verdeel en Heers', zodat vrouwen nu egoïstische krengen zijn geworden en bij kritische vragen direct in slachtofferrol schieten, om van daaruit, verongelijkt, volop agressief en autoritair te doen, de boel te slopen en de ander de schuld te geven van wat zij zelf doen?

Verleiden is een koud kunstje. Heel koud. Frigide, zelfs. Echt zijn, jezelf zijn, is wat wij na te streven hebben en wat volledig verdwenen is uit onze beschamende beschaving.
-

Laat het hart spreken |


Heel eerlijk, heeft ieder die ik ontmoette tot nu toe alles ontlopen wat ik te berde bracht, door weg te lopen van zichzelf maar ik zou echte dialoog waarderen. Van hart tot hart. Laat gerust het achterste van jouw tong zien oftewel: laat gerust jouw hart spreken. Dan wordt dat tenminste nog een keer gebruikt... voordat het ermee stopt...

Bonus: hoe moet het dan wel? |


Verbetering begint met constateren wat er mis gaat. De volgende comédiennes tonen het...

1. "Girls are fukking insane", zo begint deze vrouw, Iliza Shlesinger, over haar ideale breakup (!):
en op fb: fb.watch/hZhmImG6gX/
oftewel les één in "zo moet het dus niet"...

2. Monique Marvez: deze Mexicaanse comédienne noemt de drie dingen die zijn vereist, om een huwelijk een heel stuk makkelijker te maken: https://fb.watch/inkAv6OOAS/ 
Bovendien stelt zij: "Je kunt een man niet veranderen." Deze comédienne gaat nog verder en noemt drie dingen die een man van een vrouw wil - en geef haar eens ongelijk:
1. een man wil een vrouw in een goede stemming; "maak het gezellig", dus. Lijkt mij het nastreven waard.
2. wees stil ipv rumoerig; wees geen lastpak (dus opnieuw: "hou het gezellig" en vooral: "Doe niet zo moeilijk, en doe zeker niet achterlijk")
3. "lik hem" oftewel wees genereus ipv inhalig
(en dus opnieuw: "maak het gezellig" en "speel geen spelletjes")
-

3. Dan Gina Brillon, nummer drie, deze beschrijft in Own Your Crazy het gedrag van ALLE vrouwen... zo zit het dus, dames:
-

Daniele Kathryn Hage oftewel nummer 4, eerder al genoemd, want: "Ik wil een relatie vol respect - deze dame legt uit waarom:
-

Christina Michelle Robinson, als vijfde: deze traditioneel ingestelde vrouw noemt - zo te zien uit eigen ervaring - 10 moeilijke dingen die vrouwen slecht kunnen horen maar zegt ze heel erg mooi en waarder dan waar - en iedereen weet dat ook: https://www.facebook.com/reel/484512167230824?s=yWDuG2&fs=e
-

Als zesde, deze geniale blijdrage van Emily W. King: "How to understand men and have better relationships" - https://fb.watch/ntwy3-n1O9/

En dan deze - een vol-geluld filmpje als zevende, met mijn observaties over wat er gaande is in de wereld: "vrouwen ondermijnen structureel de man, zichzelf en de hele wereld" | https://youtube.com/watch?v=DTUtJYAwtmE
-

8. Deze Nederlandse vrouw vertelt vol tranen hoe gelukkig ze is met haar man. Zo simpel kan het zijn; zij "hoeft niet meer te vechten,' zegt zij zelf:
-

Tot slot, als negende, voor de duidelijkheid... Vijf vragen die je als vrouw nooit meer moet stellen aan een man:
-

Merk even op dat geen van deze vrouwen van die belachelijke, neo-feministische oftewel denigrerende en overdreven denkbeelden hanteren maar warm-menselijke ideeën, vanuit gezond verstand. Het is net of deze vrouwen de moeite hebben genomen om naar (hun) mannen te luisteren. Die vrouwen zíjn er dus wel...
... net als cassie jaye, in haar docu red pill.
-

rjTotaal ongepast is hier een vrolijke noot:
zaterdag 23 september 2023

Bedroevende wereld. Vol kou.

Even iets bekennen. Ben heel bedroefd. Over hoe moeizaam contact gaat. Tussen volwassenen. Niet zomaar contact maar echt, oprecht, warm contact.

Een bedroevende wereld. Vol kou. |

 
Nou ben ik bovengemiddeld sociaal vaardig en weet altijd wel iets te zeggen, heb een leuke frisse kop met pretoogjes en heb eigenlijk alles mee maar mensen doen of ik melaats ben. Zelden is contact ontspannen. Zelden. Zelfs mensen die de hond uitlaten doen veelal panisch, apathisch of spastisch, wanneer je alleen al groet, zonder enige bedoeling.

Kroegen vind ik doodeng. Mannen doen vaak al raar (opvallend of overdreven) maar vrouwen lijken elk moment je kop eraf te kunnen bijten. Levensgevaarlijk! Plezierig is dat niet. Wat is er aan de hand?

Eerder viel mij dat al op, toen ik nog uitging. Dertig jaar geleden. Als man krijg je de gekste dingen op jouw bord waar je maar iets mee moet doen. 'Bewijs je maar.' 'Toon maar in 1 minuut hoe leuk je bent.' Argwaan; 'Als je maar niks van mij wilt', bvb wanneer je op straat of in een winkel iemand ontmoet; de kans op afwijzing (of erger; kans op pure terreur) met een paar gruwelijke woorden is levensgroot aanwezig, kortom: vriendelijk, respectvol en correct gaan mensen niet met elkaar om. Kinderachtig en agressief wel.

Nog iets. De wereld lijkt vooral over seks te gaan. Niet over vriendschap of enkelvoudig plezier maken.
Vrouwen 'mogen' (permitteren zich te) flirten en/of lonken en doen dat te pas en te onpas, ik zie het continu gebeuren - maar dat is nog geen garantie, want de flirt zegt niets en verdwijnt net zo snel als die kwam. Jou vertwijfeld of verward achterlatend.

Zucht...

Dit gedoe vind ik zó erg! Het komt op mij zo achterlijk en onvolwassen over als maar kan.

Ik heb nogal wat gedaan aan mezelf, zoals mijn eigen ellende leren dragen, en om niet kleverig of hebberig te zijn; ik doe en deed er letterlijk alles aan om rustig, gewoon en vooral gezellig over te kunnen komen, en in neutraliteit gewoon een praatje te kunnen maken. Echt contact. Van hart tot hart. Contact is warmte uitwisselen, noem ik dat. 

Arrogantie |


Tegenwoordig is arrogantie echter modern; een vrouw flirt er doorgaans maar op los maar negeert iedereen die erop reageert. Uit bezitsdrang. Vanuit de ivoren toren wordt dit spel veelal gedirigeerd en geregeerd. De onderdanen hebben weinig in te brengen. Madame speelt de baas.
Dat is niet serieus te nemen. Dus laten mannen zulke matrones maar in de waan en gaan er met een boog omheen.

Nu komt het. Mannen worden ervan beticht slechts één ding te willen en dat klopt; mannen willen vrouwen gelukkig zien
Vergeet niet... het zijn de vrouwen die over seks en voortplanting gaan, en die erop los flirten, ze doen dat openlijk nog wel, uiterst dominant en zelfs provocerend èn doen net alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.

Nee! Dat is dat niet!

Degelijk gedrag komt mensonterend over en doet sterk denken aan zelfverloochening.

Flirten komt bovendien niet alleen goedkoop maar ook misleidend over. Wees liever eenduidig en vooral oprecht en dus zuiver in jouw communicatie naar anderen, waarbij lichaamstaal leidend is want dat maakt 95% van de 'berichtgeving' uit, immers.

Wat mannen willen is respect. Zowel geven als ontvangen. Echte mannen willen beschermen wat hen lief is en zijn dus dienend ingesteld, en ontmoeten daarin nogal wat CONCURRENTIE van vrouwen die die rol overgenomen hebben en daarbij hun vrouwelijkheid volledig verkwanseld hebben. Lekker verwarrend maar bovendien een waterdichte garantie op een ongelukkig leven. Immers, hoe gaat een machovrouw, die zich meer macho gedraagt dan de ergste man op zijn slechtst, ooit gelukkig worden??

Geen enkele hoop op verbetering |


Heel eerlijk, heb ik er totaal geen hoop op het ooit nog - langdurig - gezellig te kunnen hebben met een vrouw. Waarom? Zij vecht mij de tent uit. Obsessief dus maniakaal. Vaak genoeg gezien. Het is gedrag dat velen kennen. Vreselijk. Het toont de ware aard van onze 'beschaving'. Die ik Beschaming noem.

Dus dat dwong mij om mijn eigen partner te worden en zo het geluk in mijzelf te vinden. Dat geeft veel rust. Heel veel rust. Dan is zoeken niet meer nodig.

Dus dan zal het allemaal wel. Of anderen hun verantwoordelijkheid nemen tot verbetering van levenskwaliteit is niet mijn zaak. 

Echter voel ik wel van alles; en dus ook van iedereen om mij heen welke behoefte er leeft. En reageer daarop. Want dat is hoe het werkt en wat mensen doen - als je tenminste jouw mond nog durft opentrekken, in deze slangenkuil.

Echter doet men in deze wereld zo gek, dat men dat elkaar (lees: de ander!) kwalijk neemt, ipv rustig en respectvol over de dingen te (kunnen) praten. Blame the Victim, dus het slachtoffer krijgt de schuld. De kunst van het omdraaien. 

Heel eerlijk, ik krijg zo langzaamaan het idee, dat er niet gesproken kan worden tussen man en vrouw, omdat hysterie dan in de kortste keren de boventoon voert. Ik noem dat: 'furie, manie en hysterie'. Woede wordt wakker, men wordt maniakaal oftewel obsessief en vervolgens overschreeuwt men de ander. Da's een terugkerend patroon, bij velen, iig de meesten in mijn leven. Die niet gelukkig mogen worden. Want daar zit taboe op.

Dat is niet leuk. En dat is iig niet hoe het hoort, tussen mensen. Hysterisch gedrag - met maar één doel nl om te overheersen, oftewel, om de macht te grijpen, de sfeer de slopen en de ander de schuld te geven - slaat nergens op. Is onnodig, tegenstrijdig, contraproductief en staat dus heel raar. Men doet dan zichzelf ernstig tekort, eigenlijk. 
Maak het liever gezellig. En doe daar alles aan. Lijkt mij het belangrijkste.
-

Naschrift |


Jouw visie hierop is welkom, maar bedenk: ik heb er lang over gedaan om een andere manier van denken te omarmen. Die van het hart. Dit zijn ingevingen aan de hand van observaties. Waarnemingen, dus. Begrijp je iets niet, vul dan niet in maar stel vragen. Anders resteert: 'geen vragen gesteld, wel oordeel geveld'.

Bonus: hoe moet het dan wel? |

De volgende comédiennes tonen het...

Iliza Shlesinger, over haar ideale breakup: youtu.be/JvTj4QX55NE oftewel "zo moet het niet"

Deze Mexicaanse comédienne is werelds en noemt de drie dingen die zijn vereist, om een huwelijk makkelijk te maken, indien de vrouw zich hieraan houdt: fb.watch/inkAv6OOAS/ ;
Deze comédienne gaat nog verder en noemt drie dingen die een man van een vrouw wil - en geef hem eens ongelijk:
1. een man wil een vrouw in een goede stemming; "maak het gezellig", dus. Lijkt mij niet onredelijk maar het nastreven waard.
2. wees stil ipv rumoerig; wees geen lastpak (dus opnieuw: "maak het gezellig" en vooral: "Doe niet zo achterlijk")
-

Dan nummer drie, deze beschrijft het gedrag van ALLE vrouwen... Dus zo zit het, dames:
-

Nummer 4, eerder al genoemd, want: "Ik wil een relatie vol respect - deze dame legt uit waarom: instagram.com/reel/CxQLU5qu0HT/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
-

En deze, als toetje, een vol-geluld filmpje van mezelf, over wat er gaande is in de wereld; "vrouwen ondermijnen structureel de man, zichzelf en de hele wereld" | youtube.com/watch?v=DTUtJYAwtmE
-

Tot slot, geniale bijdrage van Emily W King, update 3 oktober: https://fb.watch/ntwy3-n1O9/

rj
Volgende, waarin hierop door wordt geborduurd:

Reacties |


Jef: "Helemaal mee, totaal vervreemd, ongelooflijk moeilijk om sociaal te zijn,wel de standaard oppervlakkigheid ,het weer en de voetbal,nzelfs een beetje gooien zoals de Amerikanen met de niet gemeende i love you's zit er hier niet in, vastgeroest van angst ..."

Dirk: "Dat is de nagel op de kop geslagen en ook mijn ervaring… zelfs bij vax vrij en met hartsverbinding en alle mogelijke eigenschappen en ideeën gelijklopend zijn (sommige) vrouwen ondanks de biologische onmogelijkheid om nog kinderen te hebben door de menopauze leeftijd toch helemaal nog in die sexualiteit keuze terwijl dit omvormen tot zoeken naar een gelijkgestemde partner waarmee je gezond zo oud mogelijk kan worden veel meer geluk zou opleveren…
in deze moeilijke tijden waar we aan t begin staan van de moeilijkheden! 
Ik spreek van ervaring en ja iemand zeer spiritueel bewust en toch…
Dus we zijn in Vlaanderen met 7% novax en dus de kans op partner gelijk jou is 0,49% dus 1/200 de kans op iemand spiritueel ook 1/100 op gelijkgestemd 1/100 en zo maar door…
En die die weten wat hun ziel wil die kan je echt op 1 hand tellen want de meesten weten echt niet wat ze wel willen… 
Wat ze niet willen weten ze wel…"

Samya: "Ik begrijp deze tekst helemaal. Ik had hetzelfde kunnen schrijven dan als vrouw. Doe je speels, vrolijk, vraag je een man mee ergens naartoe, dan is het precies of ze voelen zich bedreigd of denken dat je iets wilt met/van hen. Puur mens zijn, spontaan zijn is precies taboe geworden. Heel teleurstellend."

Janine: "Is dit ook niet gekomen door de vrouwenemancipatie??? We zijn elkaar op een bepaalde manier niet meer nodig, wat tegenwoordig wel het belangrijkste lijkt te worden, namelijk financieel"

Agnes: Amen

Lydia: Mooi verwoord en geschreven

Gerrit: Je hebt echt weer een geweldig mooi stuk geschreven. Heb jou één keer meegemaakt. Jij bent in mijn ogen een hele toffe man.

Jan: Geweldig goed geschreven. Daar is over nagedacht. Ik herken er een hoop in, maar weet ook dat er uitzonderingen hierop zijn. Iets met speld en hooiberg, of lantaarntje.

Rini: Goed stuk. Duidelijk over nagedacht. (..)
Succes, je kan dit, je kunt niet met iedereen door een deur. 

Hanneke: Man naar mijn hart

Marijke: Heel mooi geschreven! Ja waarom zo moeilijk doen ! Ben ook alleen, en maak heel vaak en graag een praatje ! (..) 

Trijntje: "Eindelijk iemand die eerlijk is"... [wow!]

Richard: "Prachtige tekst, droevige waarheid"

Leerzaam: deze vrouw legt uit waarom mannen respect nodig hebben. Als geboorterecht, niet als chantagemiddel:

Stel vragen: