zaterdag 31 december 2022

Jippie Hippiefestivals niet voor iedereen

Ter introductie: iets als negatief ervaren is nog geen zwartkijken |


Wie mijn schrijfsels ziet zou kunnen denken, dat ik negatief ingesteld ben oftewel zwart kijk, zo begreep ik vandaag na een uitgebreid telefoongesprek. 
Zelf schreef mijn gesprekspartner erover, ter verduidelijking, dat ik...
"Soms mijn focus teveel op het negatieve projecteer…"
"Want jij bent niet negatief en kijkt niet zwart!"
"Heb ik zelf gezien en ondervonden…;-) "
Klopt. Zwartkijken is niet het geval. Ik durf mijn observaties te benoemen zonder angst voor mogelijke consequenties - zoals SBS-Z oftewel Straf, Boete, Schuld en Zonde - en doe dat ook nog met een legitieme en vooral onbaatzuchtige reden; ter verbetering van levenskwaliteit. En niet alleen van de mijne maar van de mensheid als geheel, liefst. 

Na kennismaking in persoon - dus "in het wild" - had deze jarenlange penvriendin ineens allemaal positiviteit tevoorschijn zien schieten, die zij niet kon rijmen met sommige van mijn schrijfsels, die zij juist als zwaar had ervaren. Dus schreef zij mij spontaan haar belevenis, na een dag te hebben doorgebracht met mij:


"Prachtig rj! [haar reactie op mijn favoriete lied van Dire Straights | rj] ….en dat was het vandaag! Een heerlijke flow…en voor mij een dag met een gouden randje…en hoe kan het ook anders, als het gevoel opeens, vanuit ‘t niets, JA zegt [om elkaar eindelijk te ontmoeten na al die jaren | rj] ….;-) Dan kloppen de dingen en valt alles samen…
Fijn jou hierin te ont-moeten…
Onze kennis making…voelde fijn en alsof ik je al jaren kende… (is ook zo, maar toch anders ;-)) Dank voor de mooie mens, die jij bent…en vandaag hebt laten zien! Jouw liefde voor mens en dier, je warmte, sprankeling, zorgzaamheid, diepgang en humor, heerlijk! …en jah! Dit soort mensen zijn welkom in m’n leven. Voel je welkom lieverd… en dank voor deze heerlijke dag!"


Deze introductie is dus om de indruk weg te nemen dat mijn visie op mensen negatief zou zijn. Mijn levenshouding is louter positief en getuigt van levenslust, en mijn visie is beschouwend van aard. En bepaald niet zwartgallig. Voor wie dat kan en durft te zien. 
Moge deze intro je helpen, om zelf als toeschouwer in het leven te staan, en zelf neutraliteit en objectiviteit na te streven, voorbij bias of vooringenomenheid. 
Dan... waarom dit artikel? Omdat men elkaar op karikaturaal gedrag te attenderen heeft.

Hippiefestivals: mijn terugblik |


2008. Ik maakte kennis met Open Up, het festival der festivals, in navolging van het Zweedse No Mind in Ångsbaka en het Eigentijds festival in Vierhouten. Er ging een wereld voor mij open, waar ik het bestaan niet van kende. Ik sprong er zo in. Ik meende in een warm hippiebad terecht te komen en genoot met volle teugen.

2009. Ik ging er terug en nam (nieuwe) vrouw en kinderen mee voor een heerlijke zomervakantie in eigen land.

Er kwamen er meer. Herfst- en andere korte bijeenkomsten en ik ging mee-organiseren.

Gaandeweg gebeurden er talloze opvallende dingen in het spiriwiri-veld, die mij bijbleven en die ik kennelijk, achteraf gezien, te onderzoeken had. Het mooiste was de apotheose, de klap op de vuurpijl dus, toen één van de organisatoren mij duidelijk maakte dat ik niet geschikt zou zijn als zijn opvolger van dat festival, want... hij meende dat ik het festival niet zou kunnen dragen. Sterk staaltje projectie, zou je zeggen.

Ik heb die zin meegenomen en jaren laten rijpen. Tot de inzichten als vanzelf kwamen, zeg maar.

Ik ben even kwijt of dat van Open Up was of van een afsplitsing ervan, Friendly Heart. Denk het laatste.
NB: bij nader inzien is de benaming van zo'n festival eigenlijk de tegenstrijdigheid zelve als je ziet hoe het toegaat... daarover gaat dit artikel.

Goeroes en hun volgelingen |


Open Up en latere afsplitsingen (het heet tegenwoordig Rise Up) kennen stiekem een feodale structuur. De top bepaalt en de rest volgt. En voert uit. Het mooie echter hierbij is de tegenstrijdigheid van dat hele hippie-gebeuren, want het omgekeerde werd verkondigd. Iedereen was vrij om zelf invulling te geven en vooral, om zich zelf helemaal open te geven. Dat was maar ten dele zo, zolang jij niet de oorspronkelijke structuur dwars zat. Vrijheid is prima zolang je binnen de gebaande paden loopt. Zoals overal...

Usance was om dagelijks te sharen. Delen wat jou bezighoudt. In een vast, klein, groepje, van 4 of 5 mensen. Eén keer mocht ik bij het groepje, waar iemand van de leiding bij zat. Ik voelde mij vereerd en een vrouw riep mij nog iets toe, dat dat bevestigde.

Hoe dat was? Het was een tegenvaller en enorme deceptie. Was dit alles? Ik hoorde kleinzielig gezeur van uitgerekend degene die zich als meest verhevene van iedereen presenteerde.

Dat bleek echter geen toeval te zijn geweest. De sfeer die de circa vijf of zes organisatoren om zich heen hadden gebouwd was die van goeroe en volgelingen. Zij waren heilig. Zij waren ongenaakbaar. Zij waren God zelve.

Ik weet nog dat ik enkelen van hen samen hoorde praten en de interessantdoenerij spatte er vanaf. Moeilijke woorden om hun erudiete status te bekrachtigen en iedere omstander ogenblikkelijk duidelijk te maken, wie hier van de leiding op de grond lagen te praten. Zij waren de curiositeit en stonden hoog boven de rest verheven.

Het was een pose. Een houding. Gebakken lucht. Het was een lokkertje voor het volk, net als in de grote boze buitenwereld gebeurt. Het was eigenlijk precies hetzelfde, alleen nu met een spiritueel sausje en een hoog hippie-gehalte. En veel knuffelen. 

Bevrijdingsdag 2018 |


In mei 2018 ging ik nog eens terug. Om te genieten van die prachtige oude plek, het landgoed, de sfeer en de mensen. Rond Bevrijdingsdag was er een weekend gebouwd in de sfeer van het hippiefestival. Het was prachtig en ik maakte nieuwe vrienden. Tot het punt dat het festival voorbij was en enkelen nog wilden blijven.

De volgende dag gebeurde er iets onverkwikkelijks. Dat wil zeggen, ik heb de neiging om exact te spiegelen wat er in mensen leeft en deed dat door in iemands comfortzone te stappen die daar niet van gediend was en toen was het gebeurd. Ik had het gedaan. Moord en brand in het oh zo rustige, kalme, beheerste zen-paradijs.

Er stond een heel tribunaal op van organisatoren die één voor één hun gal spuwden en mij als zondebok zagen (misbruikten) voor al hun misère. Je gelooft het niet. Alle zorgvuldig opgebouwde zen-mystiek was in één keer verdwenen, want: ik moest het ontgelden.

Wat er gebeurde was: men verweet mij, wat men zelf deed. 

Ongeacht wat er voorgevallen was, was dit een actie van vergelding. Men leefde zich ongegeneerd uit en hield zich niet in. Het was één grote koude douche en waarom??

Kennelijk, omdat er woede en onvrede, en daarmee (in de kielzog) het sadisme wakker geworden was en zich een weg naar buiten zocht. Het moest eruit.

Herkenbaar? Dit is wat je in de westerse samenleving overal tegenkomt, in alle structuren. Grote Mensen gedragen zich als kleine kinderen van wie het snoepgoed en speelgoed ooit is afgepakt dus dat sluimert in hen, wachtend op een kans, om zich op een ander af te kunnen reageren.

De boodschap? |


Kleinzieligheid is wat deze maatschappij als fundering kent. Nooit zullen wij boven kinderachtigheid uitstijgen zolang wij onze oude pijn verdedigen en koesteren, alsof we daar steun aan ontlenen. Het fundament van schijn-veiligheid en schijn-zekerheid, feitelijk. 

Nooit was het werkelijk mijn bedoeling om dergelijke festivals te gaan leiden. Het ging mij, achteraf gezien uiteraard, om de reacties van hen die zich, uiteindelijk, op mij afreageerden.
Ironisch genoeg heeft niemand zich ooit geopend naar mij toe, noch naar elkaar; het hele Open Up klonk verrekte spiritueel maar was het niet, omdat de deelnemers, organisatoren en cocreators daartoe in de praktijk niet in staat waren. Die zitten nog gevangen in hun Opvoeding, hun Spel (om de macht) en hun Angst voor Straf; men is geconditioneerd dus, om blindelings, tegen beter weten in en tot bloedens toe, regels te volgen, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.

Zie dat maar eens te doorbreken.

Ik begin er niet aan.

Het is onmogelijk.

Wat wèl? |


Met het ont-wikkelen dat ik heb gedaan om uiteindelijk helemaal mezelf te kunnen zijn, mijn eigen partner dus, zijn ook mijn klanten mij ontvallen. Nie-mand is geïnteresseerd in die materie.
"Open Up? Werkelijk?? Probeer dat nog eens over een paar eeuwen. Je bent te vroeg daarmee. Nu is niemand daarin geïnteresseerd." Lijkt de ziel te zeggen.

Kijk maar naar de workshops*) die ik uitgeschreven heb voor drie data. Twee data zijn voorbij gegaan zonder aanmeldingen.

Nederland is niet klaar voor een volgende stap. Nederland zit vast in het door professionele parasieten geleide stramien, het format, de vorm is vast. En veranderen is voor anderen.

Als je iets wilt veranderen, bouw dan een tribune... dan kun je van een afstandje al dat gestuntel gadeslaan en je op de knieën slaan van het lachen over hun ongelooflijke domme gedragingen.

Dat helpt. Serieus. De film idiocracy uit 2004 houdt ons eveneens de spiegel voor, dus is een komedie om ons te laten lachen... om onszelf...

rj.

*) workshop: Verbetering van LevensKWALIteit via (ziel-) dialoog

Reactie van een lezeres |


"Ik heb met verbazing en herkenning gelezen wat je schreef. Ik ken de organisaties niet, maar herken er veel van, welliswaar op een ander nivo of gebied, kleinschaliger, maar toch. In de loop der jaren heb ik ook initiatieven getoond en vanwege mijn pr/sales achtergrond dacht ik te weten hoe het werkt. Maar niks is minder waar, de achterdeurtjes afspraken, verborgen lijntjes die mensen blijkbaar met elkaar hebben, belangen waar ik geen weet van had, of een stem die dominanter is dan mijn vrije manier, zorgde er keer op keer voor dat ik alleen stond. Ik heb het maar gelaten..

De afgelopen maand kwam er iemand op mijn pad die een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en in NL een spiritueel "iets" wil starten. In de trant van Eckhart Tolle. Ook hij vroeg zich af of NL wel toe is aan zijn manier van spreken en doen en laten. Omdat ik vrij "aards" ben dacht ik qua communicatie wel een brug te kunnen gaan slaan met zijn manier en de methode waarop je Nederlanders wèl kunt bereiken. Echter vertoonde hij ook op enig moment het gedrag wat ik van anderen kende; een soort van "ik sta boven jou en jij kraamt onzin uit" (werd ook letterlijk gezegd tegen mij). Kortom, na de zoveelste aanvaring/utopie laat ik het maar. Ieder zijn pad. Hoewel dat niet in mij zit, want mooie initiatieven mogen uitgedragen worden, maarja .."
-

Care? Dare? Share:

maandag 5 december 2022

Vertrouw in jezelf... en leer leven in vertrouwen

Update 7 december, extra plaatjes onderaan |


Vertrouw in jezelf


Mijn kind, ik vertelde jou vandaag over hoe overheden en daaraan gerelateerde instanties niet te vertrouwen zijn. Een instituut als R I V M of Consumenten b o n d, bijvoorbeeld. Hun opzet lijkt in het voordeel van de burger maar schijn bedriegt wanneer je de werkelijke intenties ontdekt. En die zijn misleidend, helaas. Men zorgt voor afleiding en vooral voor "autoriteit", want: in het westen bepaalt een autoriteit of iets waar is of niet. Daarover ging mijn blog De wonderlijke energie van kinderen (en wat school met hen doet).

Hoe zie je dat? Wij doen dat na, als apen. Kijk maar naar de moeders in deze westerse wereld. Die doen alsof ze Het weten en drukken de meest schizo ideeën door de strot van hun kinderen en anderen, onder het mom van: "Doe nu maar wat ik zeg" oftewel: "Twijfel/toorn niet aan mijn/de autoriteit en volg mijn orders."

Alles ademt: "Onderwerp je aan autoriteit..."


Of dat (wat ik stel over overheid en instanties, hun misleiding en nep-autoriteit) echt zo is, mag jij zelf beoordelen. Daar heb jij een heel leven de tijd voor. Lees je in - en bekijk de film "Cloud Atlas" (tagline: "Everything is connected") , ter demonstratie; achter de schermen gaat het er anders toe dan wij te zien krijgen/denken/geloven. Hieronder relevante artikelen:

1. de Pfizer-papers: onthullende en verontrustende openbaringen van een grote fabrikant van levensgevaarlijke injecties die als vaxxin gepromoot worden en waarvan de effecten verzwegen worden:
artsencollectief.nl/de-pfizer-papers/

2. het inspreken, in het Nederlands, in de gemeente Haaksbergen door een bevlogen burger, aan de hand van (onder andere en met name) de geopenbaarde Pfizer-papers;

"Pfizer openbaart: Inspreker in gemeenteraad Haaksbergen houdt minutenlange tirade over 'gifprik' " - ninefornews.nl/kijk-inspreker-in-gemeenteraad-haaksbergen-houdt-minutenlange-tirade-over-gifprik/

In een eerdere publicatie las ik, dat men gegarandeerd doodgaat, na de prik, (met een vertraging van) tussen de 3 en 10 jaar na de injectie, en er volgde een lijst van 30 pagina's met mogelijke klachten waarvan VASTSTAAT dat men die krijgt. Geen 'mogelijkheid' maar garantie. De gif-prik, dus.

En dan nog wat. In 2014 schreef ik een artikel, getiteld "kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij", over de kwakzalverij die de moderne wetenschap werkelijk blijkt te zijn, aangezien slechts "3% (DRIE PROCENT) van de 2.500 meest gebruikte medicijnen en/of behandelmethoden enig effect sorteerde" volgens een toonaangevend medisch instituut/tijdschrift, "zonder garantie op herhaalbaarheid bij diezelfde patiënt of een andere patiënt". Realiseer je gerust: dat maakt de westerse reguliere geneeskunst op zijn minst tot pseudowetenschap oftewel: totaal niet te vertrouwen.

In 2009 was er opeens de Mexicaanse griep, als generale repetitie voor wat nu gebeurt, 10 jaar later. Verborgen in de openbaarheid. Sindsdien zijn de voorwaarden voor het uitroepen van een pandemie versoepeld, tot onbegrijpelijk lage waarden, zodat een griepje zomaar uit kan groeien tot een pandemie. Iets waarvoor door vakmensen letterlijk is gewaarschuwd, zelfs op TV, in kritische tv-programma's. En kijk eens wat er sindsdien gebeurde, sinds eind 2019, begin 2020... precies dat.

Echter, door die pandemie uit te roepen, heeft men wereldwijd de vakzinaties kunnen introduceren - die allang ontwikkeld waren en waarover "kill bill", bill gates, een TED-talk gehouden heeft, omdat hij zo gek is op injecties, die voor uitdunning van de bevolking moeten gaan zorgen en hem een revenu van een factor 20 op zijn investering opleverde...
En die vaxxkzinaties doen precies dat, waarvoor onze wereldleiders allemaal gewaarschuwd hebben, als self fulfilling prophecy, dus: die injecties zorgen juist voor die enge ziektes (zoals myocarditis/hartspier-falen en "plots" dood neervallen, wat men beslist niet mag koppelen aan die injecties) die een eenvoudig griepje nóóit  teweeg kon brengen maarr die injecties dus wel... Zeker, wanneer men ook nog blootgesteld wordt aan de (gerichte!) straling van de 5G-technologie, die ons niet alleen volgt maar feitelijk levensgevaarlijk bedreigt. Onderzoeken genoeg te vinden, hierover.

Geloof


Geloof mij maar niet. Sterker nog, ik mag hopen dat ik ongelijk heb. Doe jouw eigen onderzoek, nu dat nog niet verboden is. Het lijkt er echter op, dat ik geen ongelijk heb, als je tenminste niet ziende blind en horende doof bent, en niet slechts het ultralinkse en über-gekleurde nepnieuws van de N O S - propaganda volgt en... gelooft. Want daarom gaat het; om GELOOF. Dit... is een staatsreligie. Die men blindelings volgt... tegen beter weten in... tot bloedens toe... uit angst, voor straf.

Ik schreef er al diverse artikelen over, waaronder "Grootste fraude aller tijden", zie de meerleeslinks hieronder.

Dit is een bericht geworden dat ogenschijnlijk alleen voor jou bedoeld is, mijn kind, terwijl jij nu nog een tiener is. Schijn bedriegt. De meesten van ons, grote mensen, worden nooit ouder en nooit volwassen. Zij worden, emotioneel gezien, niet ouder van binnen. Zij blijven onvolwassen en dat verklaart hun tegenstrijdige, onderdrukte gedrag, beroofd van vrijheid, spontaniteit en authenticiteit. Men verdedigt de onderdrukker. Stockholm-Syndroom, heet dat. Dat Doet Angst.

Vrijheid en leven in vertrouwen


Vrijheid, vrijheid van denken en van handelen vooral, daar gaat het om. Daar dient ieder naar te streven.

Helaas zie ik om mij heen het omgekeerde gebeuren; men vecht met degene die opstaat en/of afwijkt. Die krijgt straf. 

En toch is het noodzakelijk, volgens onze menselijke natuur althans, om voor ons zelf op te staan en zo zichzelf niet langer tekort te doen. Dat dicteert ons geweten ons (en wordt daarin beperkt of tegengehouden door het aangeleerde gedrag genaamd "ego"). 

Vrijheid van handelen brengt ons vreugde en vooral mogen we (weer leren) leven in vertrouwen. Dan leef je voorbij Angst. En angst is de grootste onderdrukker van Gezond Verstand gebleken, die veelvuldig werd en wordt misbruikt door (de "leiders" van) deze maatschappij, waarin alle mensen van jongs af aan onderdrukt worden met een Opvoeding die van het oorspronkelijke, goddelijke, menselijke, ontwerp helemaal niets overlaat, zodat men (als gevolg daarvan!) stelt dat de Mens niet perfect zou zijn, terwijl dat niet waar is (en nooit waar kan zijn) maar slechts geldt voor een tegennatuurlijke Opvoeding vol onderdrukking met maar één doel: die ons kleinhoudt.

Zoek je een lichtend voorbeeld, kijk dan niet naar mij. Ik ben er straks niet meer. 
Kijk naar jezelf.
Zelf is ander woord voor ziel. 
Leer, wat natuurlijk handelen is. Handelen vanuit jouw natuur.

rj
-

Meerleeslinks

Kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij:


Cloud Atlas; storyline vind je hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(film)
Indrukwekkende Trailer van Cloud Atlas, van 6 minuten: youtu.be/hWnAqFyaQ5s
The "making of" van Cloud Atlas: youtu.be/bi1rfeXHCFA
Muziekthema van de film, het Cloud Atlas Sextetyoutu.be/DZeA7bd-M1EMeme scheme | overzicht van de noodzakelijke plaatjes, ter illustratie:zaterdag 3 december 2022

Vrijheid is toch doen wat je leuk vindt?

Vrijheid is toch...?


Wat is vrijheid?
- Doen wat je leuk vindt

Kun je dat?

- Nee, ik zit aan regels gebonden; regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt... Die ieder volgt, uit angst voor straf...

Zit je in de greep?
- ja; dat geldt voor iedereen in dit Beschaafde Wilde Westen... Iedereen kent wel iemand die de baas speelt; thuis met name. Er is geen ontkomen aan die greep. Het is als een emotionele ban waaruit niet te ontsnappen valt. Zo lijkt het.

Wat doe je ermee?
- Niks... Ik zou niet weten.

Wil je het dan zo laten?
- Nee, natuurlijk niet...

Zou je iemand willen ontmoeten die zich losgemaakt heeft van die greep, om te horen hoe die dat gedaan heeft en wat de consequenties ervan zijn? Zoals... èchte vrijheid?
-  ¯\_(ツ)_/¯

Dus? Ga je op pad?
- Nee, ik vind het te koud

Wat is te koud? Het weer of de mensen?
- De mensen. IJzig, gewoon. 

Wat nu, als warmte in het verschiet ligt...
- Welke warmte?

De warmte vanuit jezelf, de omarming vanuit jouw eigen hart, de vreugde die ons mensen dagelijks hoort te begeleiden en vergezellen? Levenslust, dus eigenlijk?..."


- - -

Het is winter... tijd om naar binnen te gaan...


Wie wakker is en vooruit wil, oftewel wil groeien, kan de winter goed gebruiken, want...

"Wintertijd is voor introspectie - om raad te plegen bij onszelf
voor vraag-stukken waar wij mee zitten - onder het hemelgewelf
we willen ons graag behagen en zoeken dat buiten onszelf
het gaat altijd om de juiste vragen - de antwoorden komen dan
 ..."

-

Wat? | Workshop over levensvraagstukken ter verbetering van levenskwaliteit

Wat is verbeteren van levenskwaliteit, hoe pak ik dat aan? Hoe word ik gelukkig? Wat is volwassenheid?
Spelen deze vragen (al) een rol in mijn leven? Hoe ga ik ermee om?
-

Hoe? | Samenkomen met als doel uit te wisselen en zo iets van elkaar op te steken, in een warme, knusse en tegelijkertijd speelse omgeving. Vanuit openheid en authenticiteit; oftewel de warmst mogelijke manier om met elkaar om te gaan.
-

Insteek | Volwassenheid is als vragen stellen ipv oordelen.
Volwassenheid is als uitwisselen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren
Volwassenheid is als leren kijken naar ons leven als toeschouwer.
-

Kernwoorden:
*diep & scherpzinnig
*verbindend
*luchtig en humorvol
*leren kijken als toeschouwer naar jouw eigen leven.
-

Het luisteren naar het gevoel brengt de mens een overweldigend gevoel van vrijheid en blijheid.
-

Over de lokatie | De kleine, knusse, warme ruimte van een antiek, pittoresk en monumentaal woonhuis uit 1766 gelegen aan een park aan de Zaan, met plantsoen en slootje voor de deur; water is het symbool van vrijheid en vrijheid heb je nodig om te kunnen groeien.
-

Over de workshopgever | rj heeft zich de afgelopen 15 jaar bekwaamd in het doorgeven van kennis door deze centraal te stellen en niet het ego. Hij kijkt naar wat ons ervan weerhoudt onszelf te zijn, speurt blokkades op en heeft die genadeloos trefzeker maar liefdevol leren benoemen.
Hij leerde van zijn mentor: "Je kunt niet verder groeien, dan naar jezelf" en zocht net zolang tot hij dat zelf in de praktijk had gebracht. Het is zijn missie om het estafettestokje van geleerde kennis en wijsheid door te geven.
Hij schreef vanaf 2014 meer dan 400 artikelen op DagboekvaneenVreemdeling.blogspot en bracht in juni 2022 een bundel als boek uit, getiteld: "Voel jij het ook? | gedachtenregen, leven duurt maar even", als dagelijkse dosis levenslust, na 10 jaar schrijven, 15 jaar ontwikkelen en een levenslange zoektocht.
Zie: www.hetlichaamliegtnooit.nl
-

Data |
za 10 dec '22, 13-17 u
zo 18 dec '22, 13-17 u
za 14 jan '23; 13-17 u

Waar | nabij het Wilhelminapark te Wormerveer, Zaanstad, Noord-Holland; gratis parkeren, 700 meter vanaf station Wormerveer

Aanmelden via email; hetlichaamliegtnooit@gmail.com

Maximaal 10 deelnemers.

Bijdrage: donatie.

Care? Dare? Share:
facebook.com/events/s/workshop-verbetering-van-leven/881855743174511/
of: 
rj

PS: het woord zieldialoog heb ik geleend van mijn mentor, olof smit, die in 2019 overleden is; zijn estafettestokje geef ik graag door naar beste kunnen.

vrijdag 25 november 2022

Afscheid van een protégé

Ongeacht hoe oud iemand is, kan iedereen een beetje steun of houvast nodig hebben. Vandaag was het tijd voor afscheid van iemand waarover ik mij ontfermd heb.
-

Zeg... Er is iets veranderd, iets ondefinieerbaars, het was te zien in jouw ogen en in een voelbare verwijdering en afstand.

Ik was in jouw leven zolang als nodig was. Ik was er voor jou.
Ik liep de deur zowat plat want jij riep mij, dus ik kwam zo vaak als nodig was.

Hoe dit nu verder gaat weet ik niet. Ik trek mij liever tijdig terug dan dat er iets onverkwikkelijks gebeurt waarvan ik de schuld meestal krijg. Niet getreurd. Je hebt er bijzonder mooie herinneringen bij.

Ik heb mijn handen vol aan mijn leven, ik kom af op hen die hulp nodig hebben en verveel mij geen moment. Menigeen heeft mij na afloop of bij terugkijken verklaard, dat ik hun leven gered heb, niet letterlijk maar wel op emotioneel gebied, omdat men vastloopt in dit belachelijke wilde westen dat men beschaving noemt maar het niet is.

Ik heb jou erop gewezen, dat je een andere manier van leven hebt te omarmen en je hebt daarin berust. Dan kun je door.

Hou het boek Vader Aarde en de aardse taal, het is een aandenken en zal je vergezellen, pak het om jezelf op te fleuren en je te verdiepen want dan gaat het hart open.

Ik verdwijn niet maar ga wat anders doen. Ik meld dit hardop, zodat je je volledig aan jouw rol kunt wijden, die van nestor van de familie in plaats van de jonge dolle hond die nooit oud wilde worden. Of volwassen. Speelsheid is goed, weglopen voor jezelf niet. Daarover gaat jouw volgende stap en die beslaat de rest van jouw leven. Geniet ervan bij elke ademtocht en besef dan, dat dit het leven is wat jou gegund is, zonder weemoed of spijt, zonder te willen bezitten wat niet te bevatten is en zonder de tijd stil te willen zetten. Hij staat stil, als je bij of met jouw familie bent. Dat is voldoende. Wees een lichtend voorbeeld voor de mensheid en ga in vrede op pad, da's mijn wens voor jou.

Niet bellen.
Niet reageren.
Geniet van hoe het is.

Dit zijn woorden die rechtstreeks uit de ziel komen, omarm ze en vecht er niet mee, net zoals ik niet vecht met wat ik te aanvaarden heb en niet veranderen kan.

Liefs,
rj.
woensdag 23 november 2022

Workshop verbetering van levenskwaliteit via (ziel)dialoog

Het is winter... tijd om naar binnen te gaan...


Wie wakker is en vooruit wil, oftewel wil groeien, kan de winter goed gebruiken, want...

"Wintertijd is voor introspectie - om raad te plegen bij onszelf
voor vraag-stukken waar wij mee zitten - onder het hemelgewelf
we willen ons graag behagen en zoeken dat buiten onszelf
het gaat altijd om de juiste vragen - de antwoorden komen dan
..."

-

Wat? | Workshop over levensvraagstukken ter verbetering van levenskwaliteit

Wat is verbeteren van levenskwaliteit, hoe pak ik dat aan? Hoe word ik gelukkig? Wat is volwassenheid?
Spelen deze vragen (al) een rol in mijn leven? Hoe ga ik ermee om?
-

Hoe? | Samenkomen met als doel uit te wisselen en zo iets van elkaar op te steken, in een warme, knusse en tegelijkertijd speelse omgeving. Vanuit openheid en authenticiteit; oftewel de warmst mogelijke manier om met elkaar om te gaan.
-

Insteek | Volwassenheid is als vragen stellen ipv oordelen.
Volwassenheid is als uitwisselen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren
Volwassenheid is als leren kijken naar ons leven als toeschouwer.
-

Kernwoorden:
*diep & scherpzinnig
*verbindend
*luchtig en humorvol
*leren kijken als toeschouwer naar jouw eigen leven.
-

Het luisteren naar het gevoel brengt de mens een overweldigend gevoel van vrijheid en blijheid.
-

Over de lokatie | De kleine, knusse, warme ruimte van een antiek, pittoresk en monumentaal woonhuis uit 1766 gelegen aan een park aan de Zaan, met plantsoen en slootje voor de deur; water is het symbool van vrijheid en vrijheid heb je nodig om te kunnen groeien.
-

Over de workshopgever | rj heeft zich de afgelopen 15 jaar bekwaamd in het doorgeven van kennis door deze centraal te stellen en niet het ego. Hij kijkt naar wat ons ervan weerhoudt onszelf te zijn, speurt blokkades op en heeft die genadeloos trefzeker maar liefdevol leren benoemen.
Hij leerde van zijn mentor: "Je kunt niet verder groeien, dan naar jezelf" en zocht net zolang tot hij dat zelf in de praktijk had gebracht. Het is zijn missie om het estafettestokje van geleerde kennis en wijsheid door te geven.
Hij schreef vanaf 2014 meer dan 400 artikelen op DagboekvaneenVreemdeling.blogspot en bracht in juni 2022 een bundel als boek uit, getiteld: "Voel jij het ook? | gedachtenregen, leven duurt maar even", als dagelijkse dosis levenslust, na 10 jaar schrijven, 15 jaar ontwikkelen en een levenslange zoektocht.
Zie: www.hetlichaamliegtnooit.nl
-

Data |
za 10 dec '22, 13-17 u
zo 18 dec '22, 13-17 u
za 14 jan '23; 13-17 u

Waar | nabij het Wilhelminapark te Wormerveer, Zaanstad, Noord-Holland; gratis parkeren, 700 meter vanaf station Wormerveer

Aanmelden via email; hetlichaamliegtnooit@gmail.com

Maximaal 10 deelnemers.

Bijdrage: donatie.

Care? Dare? Share:
facebook.com/events/s/workshop-verbetering-van-leven/881855743174511/
of: 
rj

PS: het woord zieldialoog heb ik geleend van mijn mentor, olof smit, die in 2019 overleden is; zijn estafettestokje geef ik graag door naar beste kunnen.

vrijdag 18 november 2022

Is de liefde verdwenen, verbannen, vermoord?

Mij valt op dat de liefde is verdwenen, verbannen, vermoord
Ieder doet alsof die een lekker hapje heeft gescoord 
Alsof die ander een trofee is ipv een levende mens
Alsof het bezit is dat men van een ander wenst
Alsof het normaal is om de ander als speeltje te zien
Alsof men leugens leeft, nep is en nooit liefde kende, misschien

Men heeft zelfs commentaar op mijn snor en baard
Mij valt op dat ik dat niet aanvaard
Als je jezelf niet kunt zijn, wat is dan het leven waard?
Mij valt op dat ik dat niet aanvaard
Mag ik geen Man zijn, voel jij je bezwaard?
Mij valt op dat ik dat niet aanvaard
Weet jij wat Vrouw-zijn is, ken jij wel jouw aard?
Of loop je weg voor jezelf omdat je dat niet aanvaardt?

We zijn kinderen van het Systeem, als het jou ook opgevallen is
waar niets mag, van alles moet en gevoel verboden is;
met regels, die niemand heeft bedacht, waarover men zwijgt,
die niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt;
die ieder leert volgen uit angst voor straf;
ons wordt alles afgeleerd, we gedragen ons laf...

Punt is, dat we dat zelf toestonden en we nu langzaam maar gestaag,
volwassen mogen gaan worden, dat gebeurt niet in een vlaag;
we mogen losbreken, eigenwijs zijn en tegen de stroom in zwemmen
in plaats van ieder ander in de tang te blijven klemmen.

Ik heb ook en lang gezocht, heb dat hersteld en reik ieder de hand
want zulke terreur gebeurt maar staat niet in de krant
Ik kies voor warmte, zorg, waardering en plezier
dan wordt het vanzelf al wat leuker, hier

Ik hoop dat anderen willen volgen op deze nieuwe weg
anders blijft het maar een koude bedoening hier, zeg
Dat pretoogjes elkaar gaan aankijken en het gevoel wordt hersteld
en we voortaan gaan leven uit het hart; dat dàt wordt verteld

Ik zou het graag zien dus ik doe mee
En hoop dat velen volgen voor het moreel 
Want ik hoef niet zonodig in jouw snee;
ècht contact is al zoveel...

rj, 18 november 2022


Wees een goed mens


woensdag 16 november 2022

Poging tot aanrijding; welkom in de Beschaving

Poging tot aanrijding door buren na drie jaar durende hetze en onlangs door hen geweigerde mediation | Welkom in de Beschaming


Het volgende stuurde ik net naar de woningbouw, waarvan ik huur: 


Maandagmiddag jl werd ik bijna aangereden door mijn buren van twee deuren verder in hun hoge Honda CRV, met buur AP aan het stuur. Men minderde geen enkele vaart toen ik trachtte langs te rijden op mijn fiets over het smalle pad maar men stuurde juist in, naar links, het parkeervak in, zodat de wagen naar rechts uitbrak en mij dreigde te rammen. Doelbewust trachten aan te rijden, dus. Ik moest een aanrijding voorkomen door in te houden, te stoppen en zelfs achteruit te gaan. Op mijn fiets. Uit niets bleek, dat men rekening met mij hield. Bij het inparkeren gaf men geen richting aan en minderde geen vaart. Juist niet...

De intentie die ik meekreeg uit dit voorval was de meest naargeestige die je maar kunt bedenken. Ik werd doelbewust overladen door narigheid. Ik werd doelbewust dwarsgezeten.

Nu komt het. Ik weet niet wat ik hiermee moet, want de instanties kunnen niets voor mij doen en laten mij feitelijk barsten. Ik moet dit maar slikken.
Mediation, ingezet door woningbouw en gemeente, ging niet door omdat men (deze buren) zich op het laatste moment terugtrok, nadat men eiste dat er een wijkagent en een wijkverpleegkundige bij het gesprek aanwezig zouden moeten zijn, terwijl zij zelf de aanstichters zijn van de ellende; dus waren deze eisen moties van wantrouwen, als self fulfilling prophecy, en hypocriet bovendien want zij vrezen het gedrag dat zij zelf etaleren. Zo keren zij handig alles om en blijken niet bereid erover te praten.

Dit is het zoveelste voorval van overlast waar ik mee geconfronteerd word en dat ik nu toch maar meld, want ik weet hier geen raad mee. Ik kan dit niet oplossen als men niet wil, niet praat en juist tegenwerkt. 

Ik merk dat ik het zo niet kan laten dus stuur daarom nu dit bericht de wereld in.

Met vriendelijke groet,

rj
-

Beschouwing |


"Je bent een echt mens, als je een hart van goud hebt, voor ieder klaar staat, overal vrienden maakt maar door jouw directe buren weggetreiterd wordt. (rj)"


Als je lekker in jouw vel steekt dan wringt dat bij hen die zelf nooit wat mochten maar jou dat wel kwalijk nemen, want: wie afwijkt, wordt gestraft

We groeien op als kind van een Systeem, waar niets mag, waar van alles moet en waar gevoel verboden is. Hoe kun je een ander gunnen wat jou nooit gegund was?

Blijdrage voor de buurt: weggeefkast 2020


Ik heb in februari 2020 een weggeefkast neergezet in het plantsoen voor mijn deur. 
NB: dit was niet de eerste; eerder al had ik kleinere exemplaren neergezet op de stoep, sinds 2018, maar deze was wat groter en beter beschermd tegen weersinvloeden.
De rapen waren gelijk gaar. Moord en brand... en binnen drie weken was de kast weg. Echter, inmiddels hadden slechtwillende buren samengespannen en een brief vol verzonnen overlast (dus laster) opgesteld richting woningbouw, zodat ik een waarschuwende brief ontving van dezelfde woningbouw, over die kast, die toen al in m'n eigen tuin stond en sowieso niemand kwaad deed. 
(Overigens staat er inmiddels - vanaf begin 2022 - al meer dan een half jaar een houtkachel in het plantsoen niks te doen, als sta-in-de-weg; die bleef hier staan na een vergunningloze vuurkorfavond.)

Sindsdien, voorjaar 2020 (maar eigenlijk al een jaar eerder), is het hier oorlog en word ik getreiterd, geterroriseerd, gedemoniseerd en weggepest. GGD noemt het een hetze en spoorde de woningbouw aan er iets aan te dien. En waarom? Om helemaal niets. Om een weggeefkast??? Tuurlijk niet.

"Het lijkt wel een plan..."


Dit toont een wereldwijd probleem, namelijk dat mensen niet met elkaar om kunnen gaan, in dit BESCHAAFDE, wilde, Westen, waar het beproefde recept van Verdeel en Heers de mensen nog steeds (!) tegen elkaar opzet, waar relaties eindigen in vechtscheidingen en de kinderen op alle mogelijke manieren van hun vaders worden weggehouden. Waar mannen en vrouwen als kemphanen tegenover elkaar staan, omdat de media hen leert, dat mannen niet langer te vertrouwen zijn en vrouwen slachtoffer zijn, die zich egoïstisch moeten gedragen. Omdat het huwelijk ondermijnd en de samenleving ontwricht moet worden. 

Dit noemen wij "BESCHAVING".

Is het natuurlijk niet. Helemaal niet. Dit is alles behalve dat.

Mijn buurman van 4 deuren verder beweert, dat dit nooit meer goedkomt. Hij heeft het dan niet over de wereld en ons collectieve welzijn, maar over zijn verstandhouding met mij, waarbij hij beweert zelf niets te doen, terwijl hij zelf er alles aan doet om te escaleren, en de mediation, en tal van verzoenende gebaren, weigerde; hij deed overigens in augustus 2022 nog melding van vermeende illegale dumping van afval, via de website "slim melden" van de gemeente, van mij (met naam en toenaam) en van een buurvrouw waar hij óók storing mee heeft gecreëerd en - net als mij - de huid heeft volgescholden (inclusief doodsbedreiging, uit het niets)... maarrr hem valt niets te verwijten, want hij doet niets. Volgens eigen zeggen, dan. Behalve dan in september jl toen hij het nodig vond om twee kinderen uit het plantsoen weg te jagen die onkruid zaten te wieden, omdat ze een heitje voor een karweitje wilden verdienen. Was hij even vergeten. Of hoort er niet bij. Kies maar.

Feitelijk heeft deze buur nog gelijk ook. Hij doet niets. Niets om de sfeer, of zijn eigen levenskwaliteit, te verbeteren. Feitelijk levert hij geen enkele bijdrage aan deze maatschappij en gedraagt zich precies zoals hij is opgevoed. Als een goyim. Ander woord voor uitvreter of gewoon: zombie.

Hij is niet de enige. Die hater die mij wilde aanrijden doet precies hetzelfde. Dus eigenlijk woon ik tussen zombies.

Aanvulling,  zaterdag 8 april 2023, voor de luchtigheid:


Tja, die kun je niets kwalijk nemen. Die zetten overal hun tanden in en gedragen zich nu eenmaal ontoerekeningsvatbaar.
--


Boodschap van hoop


Op Facebook:


Meerleeslinks


Jij doet al genoeg voor anderen: 

Zo leeft een samenleving weer wel samen :

NB: burgemeester Ron reageerde gelijk en deelde het bericht, ook nog, met deze tekst: 
"Is er zomaar een vriend die een leuk stukje over mij schrijft. Ben er stil van, rj"


zondag 13 november 2022

Zondag... gezellig samen afspreken met de vriendin

Mijn vriendin, of wat ervoor moet doorgaan, wil mij graag overmeesteren, onderwerpen, overheersen en als bezit zien.
Wat er ook gebeurt ... hier wijkt zij niet vanaf. 
Wat ze wel doet, is af en toe een zijstap maken; zij put uit een uitgebreide collectie trucs, afkomstig van de bodemloze put van Verdeel en Heers & Verwar en Plunder, zoals:

1. een man is niet langer te vertrouwen;
2. de vrouw is slachtoffer van geboorte;
3. de vrouw moet egoïstisch zijn.

Daaromheen verzint zij een hele berg onmogelijkheden als hordes, hoepels, hindernissen en - ter afwisseling - de nodige touwtrekkerij voor haar partner. Zij beledigt, vernedert, fureert erop los en... de ander moet het goedmaken. Hem wordt verweten wat zij creëert.

Dit is wat ik mondiaal, en zeker in dit beschaafde Westen, vrouwen zie doen, die nooit geleerd hebben dat zij óók Gelukkig mogen zijn maar in plaats ervan zelf de hoofdattractie zijn van de wereld, datgene waar alles om draait en bovenal het toppunt van zelf-sabotage... want alles moet stuk.

Dit ter inleiding. Ter afsluiting van een week strijd - om mijn huid - en een handjevol gemiste telefoontjes, stuurde ik het volgende, ter leringh ende vermaeck:

Liefdevolle woorden om de richting aan te geven


Wat je dient te doen is het positief houden.
Dus zeg dat je iemand leuk vindt en hou het daarbij.
De ander onderuit halen en dat ontkennen: niet doen.
De ander lokken naar het meer is prima, beter is nog om gewoon te zeggen wat je wilt - daar afspreken - en not done is dat om te ontkennen dat je dat wilt (en een hint daartoe gegeven hebt)

Dus hou het simpel.
Stel een vraag en vooral: verneuk het antwoord niet.

Wat ook helpt is, om de ander het idee te geven, dat je niet alles wat hij wil, doet of vindt, veroordeelt en belachelijk maakt en zelfs dat je ernaar luistert. In positieve zin, dus ernaar handelen. Jij doet het omgekeerde en misbruikt alle info - die jij als een onsmakelijke taart vol laster in zijn gezicht terugflikkert.

Zo moeilijk is het niet
Probeer het eens
-

(3 telefoontjes, op het furieuze af, dus maar gemist)

Kan nu niet bellen
Hou het positief
Dat geeft het meeste plezier en profijt - uiteindelijk - ook voor jou, juist voor jou
-

Tuurlijk hou ik van jou
Niet van jouw gedrag
-

Nog simpeler:
1. Jij wilt niets van mij horen. Jij vindt dat onzin. Soit.
2. Ik wil niets van jou horen, dat vind ik onzin.

Dus..?

Gewoon een voorstel doen en het leuk maken samen (ik herhaal: "het leuk maken samen") en meer niet... want als jij de sfeer verpest - zoals gister - dan ga ik.
Ben graag duidelijk.

Ik ga fietsen naar Bloemendaal en ben aan het voorbereiden.

rj
-


In elke relatie komt wel eens ruzie voor. 

Waarom vrouwen dat doen weet niemand

-

Even ontnuchteren ...

"Ik ben de leukste kerel die jij ooit hebt ontmoet, dus jaag mij niet steeds weg met jouw agressieve gedrag.

Doe eens moeite voor mij. Laat maar zien wat het c
ontact jou waard is.

Tot nu toe niet veel. Je wappert met borsten en de rest en dan moet ik maar jouw lakei zijn? Da's het concept van goeroe en volgelingen en stevig achterhaald. Da's zo vorige eeuw.

Besef dat.

rj
-


Meerleeslink en naschrift 


Dit is er de reden van dat een relatie maar niet lukken wil; dit gedrag kom ik telkens overal tegen. Ook in eigen familie, helaas. 
Ben geen vrouwenhater - integendeel; ben eerder een feminist - maar ik durf wel te zien wat er gebeurt, dus ben toeschouwer van menselijk gedrag en beschrijf veelal - de oorsprong van - slecht-menselijk gedrag. Zie ook:

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/11/het-i-have-pussy-i-make-rules-syndroom.html

dinsdag 8 november 2022

Het "I have the pussy I make the rules" syndroom

Elementair is: de behoefte om de kwaliteit van leven te willen verbeteren 


Als je durft terugkijken in jouw leven, te reflecteren en te evalueren, kan het zijn, dat je ingevingen krijgt die ertoe doen, over al het slecht-menselijke gedrag om ons heen... ingevingen en inzichten, die echter niet welkom zijn bij hen die zulk gedrag zelf hanteren.

Net als bij de overheid is het strafbaar om hen op hun eigen illegale gedrag te wijzen.

Mij is opgevallen, dat er maar weinigen zijn die hun kwaliteit van leven wensen te verbeteren, zodat je niet met iedereen over alles kunt praten. Zeker niet in een wereld, waar men niets mag, waar men van alles moet en waar gevoel verboden is. Dan is er oordeel in plaats van vragen, en is dialoog uitgesloten. Terwijl dat bij volwassen gedrag precies andersom toegaat.

Dit ter inleiding, als vrijwaring en disclaimer, om onterecht en onnodig zeuren, zaniken, zieken, zeiken en zuigen voor te zijn, afkomstig van hen die kleinzielig gedrag vereren en daar anderen voor laten bloeden. En zo de ander verwijten, wat men zelf doet. 

Slecht-menselijk gedrag 


Regelmatig ontmoet ik mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder, die slecht-menselijk gedrag bezigen en dat agressief verdedigen, tegen beter weten in en tot bloedens toe. Het gaat zelfs zo ver, dat mij verweten wordt wat men zelf doet. Lees dat nog eens. Men verwijt in dit moderne, beschaafde, elitaire westen elkaar wat men zelf doet en creëert een valse vlag daartoe, om die ander te knevelen, te bevechten, te onderwerpen en te overheersen, zonder dat het opvalt wat er nu werkelijk gebeurt, omdat het gemeengoed is, hier in dit beschaafde westen... met de nadruk op gemeen.

Nu ik de vijftig heb aangetikt en ik er dik 15 jaar intensieve zelfstudie op heb zitten, over al dat rare gedrag, om van zoeken tot vinden te geraken en van denken naar weten, via de zieldialoog, valt mij op, dat:


* mensen niet gelukkig mogen worden

* dit een diep geworteld besef is, in ieder westers geschoold mens

* men daardoor vecht met zichzelf en met elkaar

*  "wie afwijkt, wordt gestraft"

* want: "Hoe kan ik een ander gunnen, wat mij nooit gegund is?"

Vechten


Ging dat te snel?

Vanmorgen schreef ik dit als volgt aan een dierbare, die stelde de verbinding met mij uit de weg te gaan, maar mij wel had aangeschreven:


"Wat nu...

...als jij diep van binnen, heimelijk ons contact koestert..?

Wat nu... als jij eigenlijk juist in mijn buurt wilt zijn en wel degelijk contact wilt....?

Waarom zou je dan vechten?

Besef jij, dat wij mensen tegen onszelf opgezet zijn en niets anders doen, dan met onze medemens vechten?

Besef jij, dat jij hunkert naar liefde - en dat zelfs vond bij of in mij - maar het niet kunt toestaan in jouw leven? Besef jij dat wel?

Besef jij, dat gevoel verboden is en dat dus niemand gelukkig mag zijn?

Jij niet... ik niet...

Maar ik ben het wèl. 
Tja, wat doe je dan...
Vechten...?"
----

Uiteraard lag dit aan mij en mijn perceptie, dus volgde mijn uitleg opnieuw:

"Dat is grappig...

Zolang jij dat idee koestert, sta je dan nog open voor het leven zelf...

... of voor de haat, die wij mensen allemaal toegediend krijgen en als waar aanvaarden...

... maar ons eigenlijk tegen ons zelf op zet...?

Zie mijn herschreven website.*)
Over de gouden graal."

---

Nog even over de Gouden Graal. En wat die onbereikbaar maakt


De Gouden Graal is niets anders, dan van jezelf houden
De Gouden Graal is niets anders, dan jouw eigen partner worden. 
De Gouden Graal is niets anders, dan één met jezelf zijn.

Het vraagt echter een jarenlange intensieve transformatie om daar terecht te komen, voorbij allerlei emotionele lasten, wanneer men opgroeit als kind van een systeem, waar niets mag, waar van alles moet en waar gevoel verboden is. Waar regeltjes gelden, REGELS, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.

En wij mensen doen dat na en tonen zo elkaar, waaraan wij blootgestaan hebben. Onbewust natuurlijk maar het gebeurt wel, voor wie het wil zien.

Als vrouwen dat doen, met een overmatig gevoel voor drama, krijg je het pussy-syndrome oftewel Het "I have the pussy, I make the rules"-syndroom, want met de Kut vooruit wordt de alleenheerschappij keihard bedongen. Zonder woord. Zonder vraag. Zonder overleg en zonder toestemming wordt de hele wereld eraan onderworpen want degene met de pussy dringt dat zo op; agressief, agressiever, agressiefst.

Even een zijstapje, daarover...

Da's ter compensatie, waarschijnlijk, voor onderdrukking... maar waarschijnlijker is het, dat dit een onderliggende agenda kent, van Verdeel en Heers, om ons weer tegen elkaar op te zetten, te vervreemden, de samenleving te ondermijnen en te ontwrichten. Sinds de jaren vijftig worden vrouwen handig tegen mannen opgezet, met misbruikte emancipatie en neo-feminisme enerzijds, en vooral met 5 basisregels, die via de media hun weg vonden in het onderbewuste van ons mensen, zoals:

1. de man is niet langer te vertrouwen; die is dus fout
2. de vrouw is slachtoffer van geboorte - aanstellerij gegarandeerd
3. de vrouw moet egoïstisch zijn en aan zichzelf denken
4. seks losgekoppeld van liefde en huwelijk
5. de carrière is voor de vrouw zaligmakend; niet het gezin of de man

Aanstekelijke aanstellerij is zo gegarandeerd en de gemiddelde vrouw leert zich te gedragen als een machokut; nog erger, veel erger zelfs, dan de meest macho man op zijn slechtst. 

Zie in, hoe dit hand-in-hand gaat met de ultra woke, extreme LBGTQP-beweging, die pedofilie promoot. Allemaal het samenleving ontwrichtende en ondermijnende werk van een denktank van de Rockefellers met de slechtst mogelijke bedoelingen.

Dus wat maakt die gouden graal onbereikbaar?
Angst. 
Angst om af te wijken.
Angst voor straf. 

Maak het bespreekbaar


Nu komt het. Al degelijk gedrag, dat wij elkaar onderling laten zien, is niet bespreekbaar. We verdedigen het met hand en tand. Tegen beter weten in en tot bloedens toe.

Het is sowieso niet bespreekbaar met degene die dergelijke agressiviteit inbrengt, die heeft namelijk de grip op jou te verdedigen. 
 
De greep op een ander willen hebben is het meest schandelijke, meest verraderlijke en meest vreselijke dat ik ken. En toch is dat gemeengoed. 

Daar is een naam voor.

Bezitsdrang. 


Zolang bezitsdrang spreekt, zwijgt het gevoel en daarmee de waarheid. 

Door overdonderen, overweldigen, onderwerpen en overheersen, wordt Beschaving van ons weggehouden. 
Zolang die behoefte nog leeft in de mensen, blijven het kinderen met kleinzielig, kinderachtig gedrag. 

Verwar kinderachtig gedrag niet met spelen. Spelen noemt men niet voor niks de hoogste vorm van (wetenschappelijk) onderzoek. Spelen geeft bovendien plezier, getuigt van nieuwsgierigheid, levenslust en - dus - positiviteit en dat mag men de belangrijkste eigenschappen ter wereld noemen, omdat ze constructief zijn en dus iets bijdragen. 

Bezitsdrang toont, dat wij zelf niet gelukkig mogen zijn maar wel een ander lastig willen blijven vallen, ter afleiding.

Bezitsdrang toont, dat haat regeert. Niet de liefde. 
Vooral zelfhaat. Men haat vooral zichzelf en dus ook de ander, als logisch gevolg ervan, want: "Hoe kan ik een ander gunnen, wat mij nooit gegund is?

Bezitsdrang toont, hoe wij nooit gelukkig mochten zijn.

Bezitsdrang toont dus... één grote vervloeking

Wat heeft dat nog met de pussy te doen? Niks. Denk je misschien. Het is slechts een ingang...

...niet alleen tot menselijk voortbestaan maar hopelijk ook,  ooit een keer, tot verbetering van levenskwaliteit. of in ieder geval het streven ernaar. 

rj