zondag 22 januari 2023

Waar gaat het mis?

Waar gaat het mis? |


Men benadert elkaar agressief en probeert de ander met agressie te onderwerpen, oftewel: omverwerpen. Zo poogt men de macht te grijpen oftewel te overheersen, onderling. Het doel lijkt te zijn om zo de ander tot bezit te rekenen om genadeloos leeg te kunnen zuigen, als een parasiet. Ander woord voor bezit is tegenwoordig "bitch"; het is populair om de ander tot jouw bitch te maken. Slaaf, dus.

Dit is wat men hier leert, in deze Beschaming, eh, Beschaving.

Het is niet zo lastig om dat te corrigeren. Gewoon níet doen. Probleem erbij is, dat men DAT NIET WIL. Liever blijft men hangen in het veilige stramien van geweld en onderdrukking in plaats van elkaar vriendelijk te bejegenen.

Denk niet te gemakkelijk, dat alleen anderen zo doen, of dit jou nooit overkomt en slechts tussen anderen gebeurt. Iedereen kent dit fenomeen en iedereen is in staat om die Geweld-kaart te trekken. letterlijk ie-der-een. Daar staat onze Opvoeding garant voor.

Opvoeding: goed begin is het halve werk |


Geloof mij maar niet en constateer het zelf maar. Kijk om je heen en doe onderzoek. Het meeste geweld gebeurt passief, onzichtbaar, aan het zicht onttrokken. Doorzien wat er gebeurt of zelfs bespreekbaar maken is Mission Impossible hier want men lacht je uit; men is zich opeens van geen kwaad bewust, een sjieke vorm van negeren; men stelt dat het niet waar is wat jij denkt; of men zegt: "Zo erg was het toch niet?" om ermee weg te komen èn ijskoud door te kunnen gaan met precies hetzelfde. Het Spel. Om de Macht.

Mijn exgenote, mijn moeder en mijn zusje waren hier wereldkampioen in. In weglopen. Uit elk gesprek. Laf gedrag, dat we door hun sluwe gebruik van woorden, graag over het hoofd zien of zelfs verdedigen. :Want zij bedoelden het goed"... jaja, dat blijkt...

Dat is niet zo makkelijk te doorzien wanneer dat alles is, wat jij heel jouw leven te zien hebt gekregen. Mensen stimuleren elkaar weliswaar graag om Buiten De Box te kijken maar gunnen elkaar daar geen enkele blik, tegenstrijdig genoeg werkt men dat tegelijkertijd juist passioneel tegen. Om de status quo te behouden. Alles moet blijven zoals het was. Niets mag veranderen. Of beter gezegd: niets mag verbeteren. Maarrr als van hogerhand een belachelijke, tegenstrijdige, conflicterende, destructieve maatregel wordt opgelegd, dan wordt die gewoon geslikt voor zoete koek. Dan wel. Tegen autoriteit gaat men niet in.

En da's niet zo raar als je nagaat, dat zulk gedrag ons met de paplepel werd ingegoten. We hebben terreur leren slikken, van jongs af aan. Zie daar de destructieve invloed van de verknipte Opvoeding in deze onterecht geprezen, westerse "Beschaving"...

Verdiep jezelf gerust |


Lees de voorgaande artikelen maar terug, als je durft. Die gaan hier stuk voor stuk over. Zie onderaan de hyperlinks van de meest recente. Bij mijn laatste artikel kondigde ik mijn lezers tevoren aan wat men kon verwachten:

"Schreef weer wat
Ik ben nogal uitgesproken
Kan zijn, dat je dat tegen de borst ziet stuiten maar het voordeel is, dat het duidelijk is..."

Voorbehoud |


Dat is eigenlijk een Voorbehoud over kleinzieligheid en onvolwassenheid, om de tere zieltjes vóór te zijn, die moeite hebben met zelfreflectie en alles liefst persoonlijk opvatten. De aanstellers onder ons, die graag overdrijven, uit de context trekken en dus een probleem weten te maken van àlles om zo het middelpunt van het heelal te trachten te worden, zodat alles alleen nog over hen gaat. Opnieuw een poging om de macht te grijpen, dus. Terwijl er meestal niets aan de hand is, zeker niet wat zulk kleinzielig gedrag rechtvaardigt. De techniek of tactiek van de "goeroe en zijn volgelingen" waarbij geen middel - en ook geen geweld - geschuwd wordt.

En wie heeft het concept van goeroe en volgelingen bedacht? De eerste franchise-organisatie ter wereld: kerk. En waar staat die voor? Verdeel en Heers. 

Het is allemaal niet zo moeilijk om te overzien... als je maar wilt.

rj
-


https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/12/hippiefestivals-niet-voor-iedereen.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/11/workshop-verbetering-van-levenskwaliteit.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/11/de-liefde-verdwenen-verbannen-vermoord.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/11/het-i-have-pussy-i-make-rules-syndroom.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/09/sta-voor-jezelf.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/de-overgang-naar-geluk-volgt-vanzelf.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/is-vriendschap-wel-mogelijk.html

Gebed om verbetering
https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/gebed-om-verbetering.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/laatste-oproep-om-aan-boord-te-gaan.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/jij-doet-al-genoeg-voor-anderen.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/10/begrafenis-van-een-beschaving.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/09/in-een-samenleving-die-samen-leeft.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/08/burgemeester.html
Kijk even of je er iets van herkent
NB: burgemeester Ron reageerde gelijk en deelde het bericht, ook nog, met deze tekst:
"Is er zomaar een vriend die een leuk stukje over mij schrijft. Ben er stil van. Thanks rj"

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/06/boek-voel-jij-het-ook-gedachtenregen.html

http://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/de-wereld-is-vrij-van-spirituele-lasten.html
Kijk eens mee? Warmte boven kou

Kijk eens mee? | warmte boven kou...


Ik kijk heel goed. Mijn ogen zijn instrumenten van mijn ziel.
Ik luister heel goed. Met mijn hart.

Minder dan één procent van onze communicatie gebeurt met woorden, vanuit de ziel gezien; mensen reageren voornamelijk op de onderliggende boodschap. Zo valt mij in.

Als ik praat of schrijf, is dat vanuit het hart. Gek genoeg stuit dat velen tegen de borst, want: "Wie afwijkt wordt gestraft."

Als ik praat of schrijf, verwoord ik wat ik voel, en da's vaak een reactie op de stemming van een ander en niet te vergeten: op of vanuit telepathie. Mensen zijn spiegels voor elkaar. Dat gebeurt ongezien en vooral onbewust, meestal. Dat is onze natuur.

Ik ben blij van nature en steek lekker in mijn vel. Dat steekt anderen, want: dat is niet de afspraak. Niemand is gelukkig. Niemand mag gelukkig zijn. Wie afwijkt... wordt gestraft.

De mens is niet perfect, wordt gezegd. Is dat niet tegenstrijdig, wanneer ieder ander wezen dat WÈL is?? Wie verzint zoiets? En: wie gelooft zoiets?
Wat nu, als een mens een perfect goddelijk ontwerp is, die jarenlang structureel blootstaat aan terreur, vermomd in een goedbedoeld jasje; terreur die alles afbreekt wat positief is... en vervolgens wordt die mens veroordeeld voor zijn of haar gedrag, wat slechts een reactie daarop was...

Daarover praten we niet.
Wanneer gaan we dat doen?
-

Naschrift: aanleiding |


Na decennia op deze planeet zie ik inmiddels in, wat mijn taak hier is en da's een ondankbare. Ik wijs, vanuit mijn wezen, van nature indirect en meestal onbewust, op karikaturaal gedrag, oftewel op dat wat "te verbeteren is". Nu ik dat door heb van mezelf, ga ik daar bewuster mee om, en zie ik mezelf vaak als toeschouwer optreden, gewoon om te zien wat er gebeurt en om dan van binnen de "ondertiteling" te krijgen. Met daarin de les of boodschap.

Wat de meesten, die reageren op anderen, moeite lijkt te kosten is, om te reageren op het ingebrachte onderwerp, zonder er iets anders van te maken... merk ik.
Zo wordt er een ander onderwerp ingebracht en voor je het weet gaat men discussiëren, da's een ander woord voor touwtrekken, over iets academisch oftewel denkbeeldigs, dat feitelijk kant noch wal raakt. Dat heeft met onderliggende intenties en beweegredenen te maken en wie goed leert kijken, kan die doorzien.

Dan zeg ik graag: "Is dat zo, of denk je dat?" Als uitnodiging, tot dialoog.

Mijn observaties overstijgen doorgaans het geneuzel, althans dat is mijn insteek, om het over essentie en intentie te kunnen hebben. Wat drijft mensen om zo te doen? Dat heeft mij altijd bezig gehouden. Mateloos, zelfs.

Punt is: heel mijn leven zocht ik Het bij mezelf, met name als iemand iets vindt of mij aanvalt. Maar wat nu, als de oorzaak daarvan, of de oorzaak van veel leed in het algemeen, extern is; oftewel: wat nu, als er externe factoren zijn, die maar nooit besproken kunnen worden? Dáár vraag ik de aandacht voor. Zie je dat in?

Je ziet, ik stel vragen. Ik nodig graag uit, tot dialoog.

Stel ook vragen. Over de essentie van wat mij bezighoudt heb ik nu een voorzet gegeven. Uitnodiging, tot dialoog. Als je zin hebt. Want alleen samen kunnen we, wellicht, de invloed van Verdeel en Heers doorgronden, achterhalen, doorzien en - geleidelijk, gaandeweg - elimineren... door het hart weer te laten spreken...

"Warmte boven kou"


rj.vrijdag 20 januari 2023

De aard van Bezitsdrang

De aard van Bezitsdrang |


Wat is dat toch met mensen? Als ze hun zinnen op je gezet hebben, dat ze dan hun klauwen in jou planten, grip op je willen en bedenken, dat jij van hen bent? Bezitsdrang dus, waarbij zij menen te kunnen doen en laten wat hen goed dunkt, op het gestoorde af. Tot leegzuigen aan toe. 

"Maak het bespreekbaar", zei mij ooit een boomlange friese coach, op een hippiefestival. Het leek zo mooi maar daar komt niks van terecht wanneer jij de enige bent die wil praten en de ander zwelgt van en in sadisme...

Mensen maken er een spelletje van, om de macht, voeren je onzin uit de categorie mindfuck. Misbruik uit de categorie hoogverraad. En het mooiste is: ze doen zichzelf te kort. En hebben dat niet eens door, dat is het ergste.

Stalker |


Ik dacht dat dat na mijn (gr)huwelijk wel voorbij zou zijn. Maar wie dat denkt komt van een koude kermis thuis, omdat dit meer gemeengoed lijkt te zijn met de nadruk op gemeen. Mainstream, eigenlijk. Nog erger. Ik kom het overal tegen en hoor het van de meesten om mij heen ook nog eens. 
Ik heb ruim 2 jaar een stalkster. 

"Ik hou van je en wil met je n**ken..." Niet mijn woorden maar wel wat zij laat voelen. Tja, dat zei mijn ex ook. En werd acuut zwanger. Nu heb ik geen hekel aan kinderen maar wel aan misleiding. Verleiding, misleiding en afleiding. 

Men noemt het bijvoorbeeld "verborgen narcisme" maar dat gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het toont het fundament van onze beschaving (!). Schreef er recentelijk een artikel over. Wat zeg ik? Drie zelfs:

Over de oorsprong, van Verdeel en Heers: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/01/het-verraad-van-de-mensheid.html

Deze volgde erna, "de positieve wending": dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/01/wat-we-kunnen-leren-van-psychopaten.html

Nog één, voor de sfeer: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/12/hippiefestivals-niet-voor-iedereen.html

Er gaat zelfs een briljant mooi filmpje van,  over het web, van comédienne Iliza Shlezinger, die er vierkant voor uitkomt hoe krankzinnig wij mensen doen... alleen heeft zij het over vrouwen ("girls are fukking insane") en demonstreert hoe vrouwen continu aansturen op conflict. Zie: youtu.be/JvTj4QX55NE

Gemeengoed |


Ik heb het niet eens alleen over mijn stalkster, die continu met mij bezig lijkt te zijn, zoals een kat speelt met een prooi, 
dag en nacht aan mij trekt en mij, van afstand zelfs, overvoert met haar gedachtes en letterlijke projecties (als een projectiel, dus) van seks in al haar perversiteit. Ik ervaar dat bij meer mensen, dichterbij en verder af. Ik droom ervan en word er 's nachts wakker mee. Tot nachtmerries aan toe, teken van een frontale aanval. Maar wel geniepig en niet uitgesproken. Zodat men alles kan ontkennen. Want nee, dat ligt echt aan de ander. Blame the Victim, tot in het graf.

Wie denkt dat dit beperkt blijft tot wereldwijde young global leaders van Blofeld - ik bedoel Schlaus Kwab - vergeet wellicht, dat het Volk dat toelaat, simpelweg, omdat iedereen doelbewust jarenlang structureel verknipt is gemaakt. Via de Opvoeding, naar goed Pruisisch legervoorbeeld. Zie: "de wonderlijke energie van kinderen". Het "Doe nu maar zoals het hoort"-syndroom, opgelegd en opgedrongen vanuit de leefomgeving. Iedereen om je heen weet het beter.

Het vraagt een andere manier van kijken en denken |

Dat hoeft niemand met mij eens te zijn (dat gaat ook niet, men verdedigt Het Systeem en het eigen gedrag natuurlijk eerst). Ik deel slechts wat ik zie, na jarenlang onderzoek. Ik moest een andere bril op zetten om alles te kunnen leren zien. Da's erg genoeg. Want... wat nu, als het klopt?? Wat nu, als dit ons Stockholm-syndroom verklaart? Wat nu, als de meute daar nog in vast zit en slechts een enkeling dat nog maar inziet?

Onthoud. In het land der blinden is éénoog outcast...

rj

donderdag 19 januari 2023

Wat we kunnen leren van psychopaten | De weg naar geluk en inclusiviteit

Wat we kunnen leren van psychopaten | De weg naar geluk en inclusiviteit 


Ik had een goede jeugd. Mijn ouders wisten dat ze het beter wilden doen dan hen was meegegeven. We gingen op tijd naar bed en leerden maat houden. Onze familie was hecht. Ons ontbrak het aan weinig. Vader werkte hard. Moeder deed haar best om het thuis gezellig te maken.

Nu, zoveel jaar later, is er niets van over. De familie ligt uiteen terwijl wij zo hecht leken te zijn. Was het dan allemaal een wassen neus geweest?

Intriganten zitten overal. Het sadisme om een ander een poets te bakken sluimert en komt bij gelegenheid naar boven, wanneer woede aangeraakt is en wakker wordt. Mijn eigen moeder bleek er ook wat van te kunnen. Op haar sterfbed smoesde zij met haar zussen; mijn zus en ik kwamen er niet aan te pas. Kennelijk werd er geld verdeeld want wij vonden niets terug.

Geld is maar geld, maar de tantes trokken hun mond niet open naar ons toe, ook niet op de uitvaart. Integendeel; als ze die opentrokken kwam er narigheid uit. De familie was verdeeld.

Dat heb ik vaker gezien. Dat mensen veranderen van het ene op het andere moment en je de rug toe keren, veroordelen en buitensluiten. Isoleren, noemde mijn mentor dat, en da's een grove schending van de menselijkheid; iets dat ik associeer met verraad, en heeft niets met warmte te doen. Wel met het omgekeerde. Het is kou(d). Een koude douche.

Wat niemand zich lijkt te realiseren, die zich zo opstelt, is dat het getuigt van Verdeel en Heers. "Geen vragen gesteld, wel oordeel geveld" is niet normaal noch volwassen en hoort niet bij de menselijke natuur. Af-gunst duidt op verdeeldheid, op het niet gunnen van een ander. Wij doen dat echter uit angst.

Leg ik uit. Stel, jij wilt ergens bijhoren. Een groep. In werk-, hobby- of woonsituatie. Dan doe je mee met de cultuur in die groep, hoe agressief, grof of grenzenoverschrijdend-extreem het er ook toegaat. We volgen Regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt... uit angst, voor straf.

We volgen de goeroe en zijn de volgelingen.
Kerk, dus.
Schuld, Boete, Straf en Zonde, dus, oftewel: SBS-Z. Verdeel en Heers, Verwar en Plunder. Overzie het plaatje...

Dus, wanneer iemand totaal onlogisch reageert, zichzelf doorlopend tekort doet en eigenlijk zijn of haar hele leven saboteert (en niet te vergeten dat van anderen), is dat uiteindelijk toch logisch verklaarbaar, door te kijken naar de oorsprong en iemands jeugd oftewel onze Opvoeding naar Pruisisch legervoorbeeld, die niets van ons heel hield, ons Regeltjes opdrong en van ons eiste dat we ons "gedroegen"... volgens tegenstrijdige, vaak conflicterende regeltjes... die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. En die wij leerden volgen, uit angst... voor straf. Foltermethoden, dus.

Het getuigt van zwakzinnig gedrag om iemand zo te kleineren. Het getuigt van zwakzinnig gedrag om erin mee te gaan. Het getuigt van zwakzinnig gedrag, om zo zelf te leven; zonder ooit te leven, door slechts regeltjes te volgen van een ander zonder ooit... jezelf te zijn.

De weg naar geluk en inclusiviteit |


Wie één is met zichzelf, ziet de wereld zoals die is en vermaakt zichzelf op zijn eigen vierkante meter. Zoals kleine kinderen dat kunnen. En ons voordoen.
Wie één is met zichzelf, kan rekenen op terreur, vergelding en uitsluiting, in een wereld die zichzelf inclusief noemt.
Wie één is met zichzelf, komt erachter, hoe beschaafd deze westerse wereld eigenlijk is.
Een beschaving om je te beschamen.

Wie kan rekenen, beseft dat het niet om geld gaat om gelukkig te worden, maar om innerlijke vrede.
Zoals kinderen geboren worden. Die innerlijke vrede. De rust, om te genieten, van wat er is.
Het is onze taak, onze levensvisie, om daar weer terug te keren. En daar alles voor te doen en voor over te hebben - voorbij de onzichtbare blokkades die ons weerhouden om gelukkig te mogen zijn.

Wie is vastgelopen, lang genoeg vast gezeten heeft en dat zat is, kortom wie durft, gaat de eerste stap. Het licht tegemoet. Want wat in het donker blijft, kan niet besproken worden. Wie licht schijnt op de donkere plekken van zijn leven, komt vooruit, dat wil zeggen: komt dichterbij zichzelf. Je kunt niet verder groeien, dan naar jezelf. Dat is waar die machtswellustelingen door de eeuwen heen zo bang voor waren; dat men zou gaan zoeken, om weer zichzelf te worden, omdat dat de weg naar geluk is.

Voorbij ego.
Voorbij geld.
Voorbij materiële rijkdom.

Dit is de rijkdom die wij na te streven hebben.

In deze tijd van vooruitgang, gemak en luxe wordt alles aangewend om ons onze vrijheid af te nemen en ons te onderwerpen. De schandelijke contouren zijn duidelijk zichtbaar voor wie het wil zien.

De enige manier om daaruit op te staan moet van binnenuit komen, niet gehinderd door de angst voor straf, de angst om er niet meer bij te horen, de angst om geïsoleerd te raken.

Het wachten is op de drijfveer van binnenuit, om te staan voor wie men is, en om in volle glorie transparant te zijn over de obstakels die men ervaart, zodat we elkaar kunnen bijstaan op elkaars wegen, al met slechts een simpel gesprek, waarin men deelt wat er is en erop reageert vanuit ingeving, omdat we elkaar spiegelen. Dat doen zielen. Die helpen elkaar vanuit de spiegeling. Dat heet inspiratie.

Dat vraagt het terzijde leggen van kleinzieligheid en het omarmen van grootzielig gedrag. Geen plek meer voor aanstellerij, dus. Alleen nog plek voor waarachtigheid, oprechtheid, openheid en eerlijkheid.

Waarheid geeft vrijheid.
Leugens brengen terreur en vernietigen vrijheid.
Waarheid geeft vrijheid.

Wat kies jij?Plaatje: inspirerende spreuken uit het boekje "Voel jij het ook?", zie de blog erover

dinsdag 17 januari 2023

Het verraad van de mensheid

Het verraad van de mensheid |


Gaat het louter om de symptomen ter verklaring van dit fenomeen of wil men iets verbeteren aan de levenskwaliteit? Er zijn aanleiding, oorzaak en gevolg te noemen - in geschiedenis in het algemeen en trauma in het bijzonder. Zonder het achterhalen van de oorzaak en de oorsprong, geen oplossing.

Intern of extern? Zo te zien extern trauma, met intern conflict als gevolg. Welk trauma? Fysiek of emotioneel? Aha...

Welke geschiedenis hebben we eigenlijk? Wat dicteert die ons, onbewust? Wat geeft èlke generatie door aan de volgende? Kijk even mee:

"We zijn allen Kind van het Systeem, waar niets mag, van alles moet en waar gevoel verboden is.

Je kunt een kind wel uit de oorlog halen maar hoe haal je de oorlog uit het kind?"

Als die manier van doen, als onderliggende Normen en Waarden onder ons dagelijks handelen, de bron of aanleiding blijkt te zijn van onze ellende, dan nu de oorzaak in essentie, in één zin.

"We mogen niet gelukkig worden."

Wat niemand schijnt te beseffen is, wat dat betekent voor ons dagelijks leven. "We hebben geleerd onbewust àlles te saboteren." We leren te vechten met ons zelf en anderen. Dus onbewust saboteren we ons eigen levensgeluk en dat van anderen. Ga maar na. "Hoe kan jij een ander gunnen wat jou nooit gegund is?" Zo worden wij levenslang bejegend. En onbewust doen we dat na. Bij gebrek aan een beter voorbeeld enerzijds en anderzijds bij gebrek aan ruimte om onszelf te zijn en zelf invulling te geven aan ons bestaan. Want... dat mag niet...

"Ons Gevoel is verboden." Wat betekent dat? Dat de menselijke geest ontdaan wordt van de belangrijkste factor; het hart. Dat mag niet meedoen. Als dat geen schizofrenie in de hand werkt, wat dan wel??

Het gevolg is een heel scala aan symptomen en klachten. Vul zelf maar in welk gedrag je daarvan herkent. Bij jezelf of om je heen. De belangrijkste vind ik: bipolariteit en depressie. Da's een logisch gevolg van schizofrenie want als gevoel verboden is, verscheurt dat de menselijke geest en krijg je vanzelf bipolair gedrag - een eufemisme voor schizofrenie - en een continu gevoel van onbehagen; depressiviteit, dus. 

Je zou kunnen zeggen dat we allen bloot hebben gestaan aan een Opvoeding met continue liefdadige terreur; "Doe nu maar wat ik zeg." Niets anders dan foltermethoden, want logica of gevoel zit er niet in. De eerste 8 jaar zijn heilig. Wat dan gebeurt draag je mee, de rest van jouw leven.

Jarenlange structurele emotionele terreur is als verkrachting van de menselijke geest.

En dat verdedigen wij. Als normen en waarden. Als Opvoeding. Ik noem dat: Stockholm-syndroom.

Dat het zo geworden is, is een gegeven
Dan kun je daar beginnen. Om het te kunnen herkennen.
Punt is.. moet dit dan zo blíjven?
-

rj.


Naschrift |


Hier deed ik jarenlang onderzoek naar. Intensief. Ik moest alle stadia door - het effect van jarenlange structurele emotionele verkrachting - om terug te keren bij mijzelf. Zie mijn website voor meer info. Het lichaam liegt nooit...

rj

Care? Dare? Share:

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/01/het-verraad-van-de-mensheid.html