maandag 11 juli 2016

Taal. Intentie. Geluk.

Hoe leren wij taal?


Hoe leren wij taal? Elk kind begrijpt z'n ouders. Elke ouder begrijpt het kind. Dat gebeurt via afstemming dus via gevoel. Daar komt geen woord aan te pas. Een klank is al voldoende om de intentie over te brengen.

Taal is dus eigenlijk een verlengstuk om ons gevoel preciezer te uiten.


Gevoel verboden In een wereld waar gevoel verstoten is -verboden zelfs- is taal een eigen leven gaan leiden.
Ziedaar de oorsprong van de Babelonische spraakVERWARRING

We begrijpen elkaar niet meer omdat we niet op elkaar afstemmen en dingen roepen die ontdaan zijn van het gevoel erachter. Zo brengen we tweeslachtige berichten de wereld in: de boodschap is los van de tekst gekomen. Een schizofrene aangelegenheid waar jaren van intensieve scholing aan vooraf dient te gaan.

Wie gaat graven merkt dat kerk en staat er verantwoordelijk voor zijn.
Verdeel en heers, immers.

Geloof, vertrouwen en zeker weten


Tegenstrijdig genoeg is "geloof" de oorsprong van ongelooflijk veel leed. Mag je niet zeggen, want dan word je niet oud, maar is wel zo.
En iedereen die bij zichzelf te rade gaat kan dit constateren.

Wie leeft in vertrouwen heeft geen geloof nodig om gelukkig te zijn.
Leven vanuit gevoel brengt ook een andere manier van denken.
"Geloven" is niet zeker weten.
"Vertrouwen" doet leven in overgave en geluk.

...machtmannetjes... *)


Dat hebben de machtmannetjes liever niet want wie gelukkig is, is niet te mennen, te overheersen en te onderdrukken.

Wie geloof nodig heeft om te leven, leeft niet maar overleeft en heeft z'n zelfbeschikkingsrecht en verantwoordelijkheid afgegeven aan anderen die alles voor iedereen willen bepalen. Een gewelddadig gebeuren. Helaas.
Men roept "Geloof in God/Allah" maar men bedoelt "Geloof in Kerk/Moskee" en men wil dat je je overgeeft.
Weg zelfvertrouwen. Weg zelf-verantwoordelijkheid. Weg eigenwaarde.

Karikaturaal gedrag


Wie dat toelaat is geen mens maar een karikatuur van zichzelf. En dat doet pijn. Zóveel pijn, dat we anderen niet toestaan geluk te kennen wat ons werd ontzegd; "hoe kun je een ander gunnen wat jou nooit gegund was??"

-

bron: facebook.com/918157754960559, 11 juli 2016

Meerleeslinks:


Machtmannetjes is de titel van ee
n briljant artikel van Olof Smit, uitgebracht in Frontier Magazinenummer 21.06 van november - december 2015 - zie https://issuu.com/frontierworld/docs/21.06


Kerstgedachte tijdens winterzonnewende: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2015/12/kerstgedachte-tijdens-winterzonnewende.html