dinsdag 26 december 2023

Oud en Nieuw: uitnodiging voor zondag 31 maart (!)

Uitnodiging... voor zondag 31 maart 2024 |


Winterzonnewende dien je te vieren, want: het lengen de dagen is dan weer begonnen. Daar staat kerst voor. Weet je nog? Want het gaat niet om een bijbels maar om een astrologisch verschijnsel, in wezen.

Zie, om het geheugen op te frissen, deze uitsnede uit de docu Z*eit*geist hierover; dat verklaart een hoop:

Je kunt het zelf ook zien aan de zonsopgangs- en ondergangstijden; zie zonsondergang of daglicht-tabel.


Vervolgens hebben we "Oud en Nieuw" op 31 december op de agenda staan, wat meer van hetzelfde is - viering van de zonnewende dus afsluiting van het oude, op weg naar het nieuwe - maar da's volledig gecommercialiseerd (volvreten (!)... net als kerst) èn volledig misplaatst, want... dat horen we te vieren bij de start van de Lente, wanneer de natuur weer tot leven komt. Op 1 april dus. Niet middenin de winter, wanneer de natuur 'dood' lijkt.


Lenteviering volgens de seizoenen | 


Waarom? Dan leven we veel meer in harmonie met de natuur, oftewel met de zon, maan en de planeten. De zon en maan geven ons een perfecte klok en kalenderstructuur cadeau, die losgelaten is in 1582, toen ene paus Gregorius XIII het nodig vond onze tijdrekening of kalender grondig te ontregelen, en ieder, die toch de oude Nieuwjaarsviering aanhield, uit te maken voor gek - April's fool. Complotgekkie, dus. Toen al. Maar wees eerlijk... wie is er nu gek?

Volgens oude kalenders waren er echter 13 maanden, van elk 28 dagen, totaal 364 dagen en één rustdag of 'dag buiten de tijd'. Conform de Maya-kalender met eveneens 13 manen is dat jaarlijks 25 juli - dus ieder jaar start daar de telling opnieuw. Zie afbeeldingen, onderaan deze blog.

Stel je eens voor, dat iedere eerste dag van de maand op een maandag zou vallen en iedere 28ste op een zondag en dat dit precies synchroon zou lopen met de omwenteling van de maan. Dus net zoals de maan(-delijkse menstruatie)-cirkel van een vrouw. Dan zou dat toch veel logischer zijn?

Waarom we de 13 ma(and)enkalender losgelaten hebben kan ik alleen verklaren vanuit Verdeel en Heers. Oftewel: Verwar en Plunder. Het is niet logisch tenzij je alles wilt ontregelen en saboteren - wat in mijn beleving continu wereldwijd gebeurt en steeds erger lijkt te worden.

Samenkomen voor 1 april |


Dus daarom mijn idee en voorstel om terug te keren naar de 13 maanden-kalender;

☆ door op het weekend vóór 1 april samen te komen om het Leven te vieren; als een beter kloppend "Oud en Nieuw", eigenlijk. Dat wordt om praktische redenen dus de dag ervoor; zondag 31 maart. Omdat de meesten werken op 1 april en we bovendien de grappenmakers dan vóór zijn. Want dit is geen 1 april-grap.

☆ door aan kenners, vorsers en onderzoekers te vragen om mee te denken en mij aan een synchroon lopende kalender te helpen, dan hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden; ik wil een kalender aan mijn keukenmuur hangen die 13 maanden per jaar aangeeft en de hedendaagse Gregoriaanse kalender erbij of daarin vertoont. Voor 't overzicht. Eventueel digitaal om dan zelf uit te printen. Desnoods maak ik 'm zelf in een spreadsheet.

Koffiedrinken voor Sociale Cohesie; vier het Leven |


Sociale Cohesie
Verse Verbroedering
10 december 2023
Zondag 31 maart 2024 wordt dus een plezierig samenzijn van en voor bewuste mensen die graag in het moment stappen. Gratis. Net als de koffiedrinkmomenten van afgelopen maanden of afgelopen jaren eigenlijk, want dat doe ik al langer. Spontaan. Zie het krantenartikel in het NHD hiernaast; klik op de afbeelding voor vergroting.

En aangezien ik mijn verjaardag niet vier, die twee weken tevoren is, kan dat mooi samengaan of zelfs daarin opgaan en zal ik op (appel)taart trakteren. Deed ik bij het eerder genoemde koffiedrinken ook al. Want lekker eten en drinken werkt sfeerverhogend. En dan hou je het langer vol; want dit evenement mag de hele dag doorgaan, grofweg tot het park sluit (17 uur). Daarna gaan we met select gezelschap (de harde kern) bij mij thuis verder. Om alles op te maken en stoere verhalen uit te wisselen. Zoals dat gebeurt als je mensen samen zet. Dat maakt het gezellig!

Wie/Wat/Waar/Waarom/Wanneer/Waartoe/Hoe dan; kortom... |


Wat: Gezellig Samenzijn, koffiedrinken voor Verse Verbroedering oftewel Sociale Cohesie (oftewel "
Verbinding en Samenhang") en het vieren van "Oud en Nieuw" in één, op een passend moment in het seizoen

Waar: in mijn tuin in Wormerveer

Wanneer: zondag 31 maart 2024, van half elf tot einde middag/tot het afgelopen is.

Dus zet maar in jouw agenda, onderbreek jouw wereldreis er maar voor, want... dit gaat door.

rj


Meerleeslinks & nog meer plaatjes ter verduidelijking |

NB sommigen beweren dat kerst gaat om hebzucht, greed:


Foto's van vorige koffiedrink-bijeenkomsten:


zondag 5 november 2023

zondag 10 december 2023

woensdag 20 december 2023

Dat trek jij zelf aan...

Geen vraag gesteld, wel oordeel geveld |


Steeds vaker hoor je van de semi-spirituele praat klinken, dat jij zelf aantrekt wat jou overkomt.
"Geen vraag gesteld. Wel oordeel geveld."
Da's de manier waarop dat gepresenteerd oftewel opgedrongen wordt. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. 
Want er is meer. Veel meer. En daarover kunnen we het dan niet meer hebben. Dus zo doet men zichzelf tekort

Jij trekt alles zelf aan |


In de basis klopt die bewerking natuurlijk volledig, want in wezen creëert ons Zelf oftewel onze ziel elke gebeurtenis. Dus... je trekt elke gebeurtenis zelf aan.

Nou èn. 

Zo'n bewering zet ons helemaal stil, wanneer gepresenteerd als voldongen feit, en laat ons niet verder kijken dan de neus lang is, wanneer die bewering te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, als dooddoener, om elke dialoog te smoren, of zelfs met de intentie om een ander doelbewust de kreukels in de meppen

Want dat is tegenwoordig waar het om gaat. De ander monddood maken zoals ons vroeger allemaal is overkomen. 

Daar ligt het gevaar.

We dienen de boodschap of les te pakken |


Wat doe je ermee, met het inzicht, dat je iets bij jezelf hebt te zoeken?? Daar gaat het collectief van meelopers mooi aan voorbij. Verdeel en Heers, dus weer. Want die verdedigen Het Systeem, zo.

Stel, dat iemand - zoals ik - iets meemaakt om vervolgens de les erachter te pakken en zowel de gebeurtenis als de les of boodschap weet te verwoorden. Dan klopt het weliswaar, dat zo iemand - als ik - dat aantrekt want dat doet de ziel. 

MAARRR door daar als enige de aandacht op te vestigen, gaat zo iemand terug in de tijd en dus totaal voorbij aan de geleerde les. Dat station was immers al gepasseerd...

Men heeft dus totaal geen interesse in dialoog. Men reageert louter op één facet dat vervolgens tot onoverkomelijke proporties uitvergroot wordt, dus tot nietsontziende waarheid oftewel tot onoverkomelijke horde, en zelfs tot verdedigingswerk (tot Stelling), om zich achter te verschuilen zonder ooit nog ergens over te kunnen of willen praten. 

Want... het oordeel is geveld...
De boodschap luidt: "Wie afwijkt wordt gestraft."

Maar wat nu, als de les al is geleerd en zelfs bij de gebeurtenis is verwoord...?

Dan komt zo'n opmerking of bewering veel te laat en mist doel. Wat men dan doet is een ander naar beneden halen. Aanvallen dus. Slopen, eigenlijk.
Dat voel je dan ook. De sfeer zakt. Dat doet dergelijke negativiteit.

Dat trek je zelf aan - deel 2 |


Ik trek dergelijke domme reacties, zoals zulke beweringen, steevast aan, in een wereld waarin alles omgekeerd zit en waar geldt: 

"Hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund was?

Een wereld vol afgunst, dus. 
Dat de wereld zo is geworden ligt niet aan mij maar is een toonbeeld van agressie.

Een toonbeeld van een wereld...


...waarin niets mag...

van alles moet...

en waar Gevoel verboden is. 


Het drieluik van Aanval |


Het drieluik van Aanval gaat zo:

1. Men speelt de baas/grijpt de macht

2. Men sloopt de sfeer/sloopt de ander

3. Dat ligt aan de ander/de ander krijgt de schuld.


Lekker overzichtelijk... maar uiterst destructief. Slecht-menselijk gedrag is dit. Er is niets positiefs aan.

Sterk staaltje Verdeel en Heers, dus weer.
Blame The Victim, eigenlijk. Men verwijt het slachtoffer van dergelijke agressie dat het pijn heeft. 
Omgekeerde wereld en teken van gestoord gedrag. 
Jammer hoor. Dan is dialoog ver te zoeken oftewel schier onmogelijk.

Mannelijkheid ligt onder vuur en vrouwelijkheid mag er al helemaal niet zijn. Mannen mogen geen man zijn en vrouwen geen vrouw. Vrouwen gedragen zich steeds mannelijker of beter gezegd: als macho of manwijf. Ze jagen erop los, neuken alles wat los en vast zit, doen stoer en verwijten de man wat zij zelf doen. 

"Maar hey, dat trek jij zelf aan, hè!"
Hoor je het sadisme achter die bewering?

Beter constateren we samen waar het misgaat. 
Er is namelijk geen ontkomen aan. Aan dergelijke agressie en sadisme.

Neofeminisme ondermijnt de samenleving |


Steeds meer mensen zien in hoe (neo)feminisme alleen al, en zeker in combinatie met "gender-neutraliteit", alles ondermijnt en alles kapot maakt. De hele samenleving moet aan diggelen als één van de 17 sustainable development goals van agenda 2030.

Kijk maar naar dit filmpje: https://www.facebook.com/reel/195488530226604?s=yWDuG2&fs=e

Mannen mogen geen man zijn en vrouwen mogen geen vrouw zijn. Die waanzin geldt niet alleen mannen maar eigenlijk voor de vrouwen voorop... want zo wordt niemand gelukkig. Vrouwen zeker niet. Nooit, zelfs. 

Dit recept heet Verdeel en Heers en ondermijnt àlles. Geluk als eerste. Het ondermijnt de hele samenleving, dus eigenlijk, van binnenuit...

Dus... wat gaan we daaraan doen...?

Dat het zo geworden is, is al erg genoeg. 
Moeten we dat dan zo laten?

rj. 


bron:


Bottomline overigens... |