vrijdag 16 maart 2018

De Diva (m/v) en haar spel

De Diva (m/v) en haar spel | 

Zij die onderwerpen stellen zich op als Diva, m/v. 
Als "klassiek actrice" in een fictief schouwspel met zichzelf in de hoofdrol; als middelpunt van de wereld en van het heelal, zelfs.
Als intens gekrenkt wezen dat alle bijval verdient over (let op) jouw verderfelijke daden.
Als underdog en slachtoffer.
Als aansteller.
Ze bepalen wie goed is en wie slecht; Diva's bepalen alle regels, zijn de baas, nemen een onmogelijk te bevechten 'stelling' in en werpen jou daarna het touw toe waarvan zij willen dat jij daaraan gaat trekken.
Zij bepalen de regels, de omstandigheden en de arena, en beschuldigen jou van alles dat zij zelf doen.

De waarheid is andersom; zij willen touwtrekken en doen jou geloven dat je een grove blunder hebt begaan die zij overigens zelf geënsceneerd hebben.

Het is klassiek spel; als lijdend voorwerp in dit op slachting gelijkend spel, voel jij je betutteld als klein kind in de handen van de autoritaire boze schooljuf; vermorzeld, geestelijk overheerst en rijp om de toorn van de Diva te ontvangen, terwijl niets van wat die wereldvreemde schooljuf uitkraamt waar is of zelfs ooit waar kan zijn; het is slechts manipulatie met het doel te onderwerpen, te overheersen en te bezitten; de Diva smijt met woorden, doet jou schuldig voelen aan een vergrijp waarvan je het bestaan niet kende; de Drama Queen gebruikt hoge woorden om te overrompelen en alles gebeurt met als inzet:
jouw hoofd. Jij als lijfeigene en jouw hoofd als trofee. BEZIT, dus.

Àlles vindt plaats op jouw terrein. Dáár maakt de Diva de dienst uit. De stelling van de Drama Queen is er één op jouw terrein, er is geen overleg, geen dialoog, geen intentie van goede wil, geen liefde; jij bent fout en jij draagt àlle verantwoording, àlle schuld, èn jij dient het gevalletje ook even op te lossen - wat onmogelijk is omdat de feiten en de spelregels in handen zijn van de Diva en continu veranderen - en je wordt falikant gestraft voor wat je gedaan hebt, ook al herinner jij je er niets van, omdat je wordt meegesleurd in een fictief plot als door een razend dier dat jou verscheurt.

Dit... is het spel om de macht. En we noemen het 'beschaving'.

Zo werkt dat 'in oorlog' met onwrikbare stellingen, die per definitie kant noch wal raken en vooral fictief, onwaar, negatief en neerslachtig van aard zijn; het doel is immers slechts... 'onderwerping'.

De lafhartige manier waarop dit gebeurt is lasterlijk en demoniserend van aard; "jij moest je vooral schamen" - en je weet niet waarvoor, maar dat laat de Diva m/v je wel voelen; je bent fout, punt uit, want dat komt de Diva beter uit. Van daaruit kan ze jou plukken als een rijpe appel namelijk. En haar tanden in jou zetten. Zonder dat je weet wat jou overkomt en zonder dat jij je kunt verdedigen.

De Diva zien we niet op toneel maar overal om ons heen. Haar optreden zit diep geworteld in de 'cultuur' van het beschaafde wilde westen. Ze appeleert aan algemene deugden en aan algemeen fatsoen op een verdraaide manier; alle feiten worden door haar opnieuw gerangschikt en komen er gewelddadig uit met het doel te overrompelen.

De Diva m/v is meedogenloos. Ze liegt, bedriegt, verleidt, misleidt, domineert en vermoordt. De waarheid sneuvelt als eerste in haar strijd.

En bovenal... de Diva heeft altijd gelijk.

En jij niet.

De Diva zit in jou en mij. Het is jouw moeder en jouw zus. Jouw echtgenote en jouw bazin. Ieder van ons is immers naar school geweest - het meest onderdrukkende instituut ter wereld dat geen enkele ruimte laat voor de talenten of wensen van het individu - en ieder kent de regels van dit spel. Hetzij bewust, hetzij onbewust; de één wordt eraan onderworpen, de ander past het zelf toe en beklimt er de maatschappelijke ladder mee van bezit en macht.

Het is haar (m/v) niet aan te rekenen; deze overlevingsstrategie is die van de omgekeerde waarheid en is niet het meest effectief gebleken in de loop der eeuwen, maar wel de meest verspreide.
Net zoals het positieve effect, toegeschreven aan vaccinatie, op misvattingen gestoeld is en vaccins juist ziekte en verderf verspreiden, hetgeen al 150 jaar bekend is èn gepubliceerd wordt, zo is deze, "rol van de zich aanstellende Diva", een mondiaal geaccepteerd middel om te krijgen wat iemand wil; het wordt door een ieder ogenblikkelijk herkend en als van nature gaat men mee in de sensatielust die er omheen hangt, zonder zich om de waarheid te bekommeren; de bloeddorst en (wraak)lust tot moorden krijgt bijval van ieder die dit gadeslaat en jaagt gezond verstand weg.

De reden is simpel. We leven in een onderdrukt land geregeerd door op macht belusten, waar niemand volledige vrijheid kent, maar slechts afhankelijkheid, en waar men een ander niet kan gunnen wat men zelf nooit gegund was.

Dit......... herhaalt zich in àlle lagen van de bevolking, waarbij men zich verheven opstelt, hoog boven het slachtoffer, en de truc van het omdraaien gebruikt en projecteert; men gedraagt zich verongelijkt en steelt zo wat men ambiëert:

levenslust.

-

Ik had net een droom en zag voor mij wat ik hieronder beschreef. Letterlijk. Ik heb dit gepubliceerd op de facebook-pagina (fb.com/hetlichaamliegtnooit) en bij deze op mijn blog-site (dagboek van een vreemdeling.blogspot), omdat ieder dit herkent maar niemand zich nog realiseert hoe het zit, omdat het verborgen is in de openbaarheid van deze verdeel-en-heers-maatschappij. Benoemen mag niet; men wil dat ik stop met wat men zelf doet. De Diva wil niet doorzien worden. Ze wil ongegeneerd kunnen doorgaan met plunderen, dus ongehinderd en zonder schaamte, terwijl het schandelijk gedrag is wat zij zelf toont. Één ding steunt mij in deze 'strijd' waaraan ik niet mee doe maar slechts mijn nieuwsgierigheid en mijn hart volg. En dat zijn de woorden waarmee Johannes Hus op de brandstapel het leven liet: Pravda vítezí - waarheid overwint. rj.
"De Diva (m/v) en haar spel" - https://fb.com/1450470641729265