dinsdag 2 januari 2024

Oorsprong van haat

Deze wereld lijkt erop ingericht om haar bewoners te leren elkaar te verraden, elkaar te belazeren, elkaar te haten. Mensen worden tegen elkaar opgezet. 

Mensen gedragen zich wispelturig. Stemmingen kunnen zo omslaan, voor je het weet zit je in de denkbeeldige gevangenis en word je voortaan geïsoleerd, omdat je afwijkt of te veel vrijheid liet zien. Vrijheid van denken of van handelen tonen kan al teveel zijn.

Dat is geen toeval. Dat getuigt van opzet en doelgericht beleid. Haat en nijd regeren in het oh-zo beschaafde westen. Niemand is zichzelf; niemand mag zichzelf zijn. Niemand doet volwassen. We hebben met kinderen te doen. En dat geeft kinderachtig, kleinzielig gedrag. 

Verdeel en Heers, want wie afwijkt wordt gestraft en geïsoleerd van de samenleving. Ik noem dat Verwar en Plunder. Ook wel:

SBS-Z, Schuld, Boete, Straf en Zonde.

Haat |


Haat is kunstmatig van aard en ons opgedrongen. Voorgedaan en nagedaan. Het is niet van onszelf afkomstig. Het blijft voortbestaan uit angst voor straf; angst om af te wijken en er niet bij te horen. Zo is het erin gebracht. En zo wordt het verdedigd.

"Iedereen moet onze slaaf zijn. Wie daar niet aan voldoet, haten we."
Zionisten, de onzichtbare machthebbers achter de macht, oftewel cabal, tonen ons dat zij die geen slaven wensen te zijn, gehaat worden... voor hun vrijheid.

Stockholm-syndroom |


Zo in het groot, zo in het klein. Mensen gedragen zich als kuddedieren - uit angst voor straf - en doen alles na zonder zelf erover te denken; tegen beter weten in en tot bloedens toe.

Zo volgt men regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. En die volgt men uit Angst voor Straf; uit angst om af te wijken; zo volgt men pure onzin zonder voor zichzelf te staan, als mens. Dus zo verdedigt men het Systeem, waar niks mag, van alles moet en waar Gevoel verboden is. Stockholm-syndroom, dus eigenlijk. Want men verdedigt de gijzelnemer. 

Het toont dat niemand volwassen geworden is want het is teken van uiterst kinderlijk gedrag, niet van volwassen gedrag; een volwassene doet zo niet.

Statisme |


Dit illustreert dat wij dociel gehouden worden, oftewel: onderdrukt. Wij leven per definitie niet vrij maar in gevangenschap. We controleren elkaar op ons geloof. Statisme, grenzeloos geloof in de regels van de staat, is ook een geloof, dat men met hand en tand verdedigt. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. 

Hoe dat in stand gehouden wordt laat zich raden. De eigen leefomgeving begint bij school en ouders die reeds door het Systeem gevormd zijn. Media doen de rest. Programma's op televisie, radio, kranten en magazines programmeren, manipuleren, beïnvloeden en indoctrineren ons. Ze zetten ons op tegen ons gezonde verstand bij de gratie dat wij dat toelaten. Wij laten dat toe...

Ik heb niet de hoop daar ooit nog verandering in te gaan zien ontstaan, al hoop ik dat wel, wanneer ik tieners vol zie houden of tegen hun ouders tekeer zie gaan, uit protest, tegen goedbedoelde terreur en slecht bedachte onzin. 

Afgesneden van het gevoel |


"Men mag niets, moet van alles en gevoel is verboden."
Gezond verstand is vermoord.
Gevoel is verboden, verbannen en vermoord. Geluk dus ook. Men mag niet gelukkig zijn. 

Dat maakt dat ik droom over wat er mis is met de wereld. Ik zie onrecht en terreur. Ik zie wispelturigheid oftewel bipolair gedrag, afkomstig van een schizofreen- en depressief makende Opvoeding

Ik droom niet over hoe het beter kan; dat breng ik al. Ik breng liefde. Beter kan niet, want meer kan ik niet doen. Minder ook niet. 

Ik zie alleen met lede ogen aan hoe dat wordt tegengewerkt, bevochten, vernietigd en gesaboteerd. Tegen beter weten in en tot bloedens toe. Omdat men, nu nog, vol zit met haat en nijd...

rj
-Naschrift: boodschap van Liefde |

"Lieve dames, beste heren. Even terugkijken naar 2023 oftewel naar de afgelopen tijd, hier op aarde. Mij valt op dat 'iedereen' een bepaald utopisch droombeeld heeft over de meest fantastische oftewel 'gewenste' relatie maar dat het tot nu toe steeds heel anders uitpakt dan gewenst, op de één of andere manier. 

Herkenbaar?
Wat doen we daaraan?
Kunnen we dat oplossen?

Tot 2023 hebben louter dramatische ervaringen mij geleerd, hoe zelfsabotage de wereld in haar greep heeft. Da's verleden tijd, nu. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? Oftewel: moet dat zo blíjven?

WE kunnen dat oplossen... want dat kan ik niet alleen. Maarrr niet iedereen staat er open voor. Dus moeten we het doen met de enkeling die bereid is dat te verbeteren en zo de wereld een stukje mooier te maken.

Ik nodig ieder uit om mee te doen.
Ik nodig ieder uit om te gaan staan voor zichzelf.
Ik nodig ieder uit om te gaan voor Verbetering van Levenskwaliteit - en dat vraagt bereidheid en mentaliteit. Zo wordt het leven weer (wèl) leuk!

Ik organiseerde -afgelopen jaren- bijeenkomsten om ontspannen koffie te drinken om mensen samen te brengen en echt te praten (alhoewel ik liever warme choco heb en dat dus ook schenk, met 'n stukje appeltaart erbij). Volgende keer wordt de zonnewendeviering op 1 april, maar omdat dat een maandag is, wordt dat zondag 31 maart (voor Verse Verbroedering en Oud en Nieuw in één; https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2023/12/oud-en-nieuw-uitnodiging-zondag31-maart.html).

Laten we, kortom, afspreken waar we elkaar weer vinden als we elkaar kwijt zijn. 
Da's tegen het verdwalen.
Ontmoet mij daar. Voor een wandeling in het park, 'koffie' en een goed gesprek. Want zo vinden we elkaar weer. 

Dat lijkt mij de eerste stap om het samen weer leuk te hebben. 

rj"
-

Plaatjes |


Geen opmerkingen:

Een reactie posten