vrijdag 14 januari 2022

blijdrage aan de wereld; een doel en een daad

Van bijdrage naar blijdrage

Zit je onder een steen? Durf je niet te zeggen wat jij wilt? 
Geen wonder, want iedereen zit in een onzichtbare greep.

Dat dat zo geworden is, kan men niet veranderen. 
Maarr... moet het dan zo blijven?
Hoe komen we tot verbetering van levensKWALIteit?

Aristoteles riep: "Denken alleen brengt niets in beweging; dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad."
-

Wat is jouw bijdrage aan deze wereld?

Het is tijd om te beseffen dat jij jouw talenten positief kunt en dient in te zetten.

Wat jij hebt geleerd - en ieder ander in deze verdrietige en verziekte wereld - en wat jij elke dag bewust of onbewust doet, is manipuleren. Dat heeft een negatieve klank omdat het de negatieve intentie eronder weerspiegelt. Mensen doen dat op elkaar, trekken elkaar naar beneden en houden elkaar klein. 

Wat jij dient te doen is zorgen dat je - aan het eind of gedurende jouw leven - trots kunt terugkijken op jouw bijdrage aan deze wereld. Sadisme en leedvermaak behoren daar niet toe. Iets afbreken is nog geen opbouwen, immers. Dus iets wat negatief is kan onmogelijk een bijdrage zijn want dat kan alleen iets wat positief is. 

Besef, dat jij daar niet toe in staat bent, al zou je het willen. Jij bent niet in staat tot positief gedrag. Anders deed jij het wel.

Besef hoe het zit. Jij bent enerzijds gedreven door een 
slecht voorbeeld uit jouw leefomgeving, ouders en school voorop, hoezeer jij die omgeving mogelijk ook verdedigt, tegen beter weten in en tot bloedens toe, waarschijnlijk vanuit Stockholm-syndroom, hetgeen wijst op een geestelijke aandoening, wat niet verwonderlijk is wanneer je opgroeit in een westerse wereld waar je van alles moet, niks mag en waar gevoel verboden is... 

Anderzijds ben jij gedreven door een diep geworteld besef, dat jij niet gelukkig mag zijn

"Opvoeding" staat er bovendien garant voor dat men blindelings orders opvolgt. Orders en regels, uitgevaardigd door iemand die hoger geplaatst is oftewel een autoriteit*).
Dat noemt men "luisteren" maar men bedoelt "gehoorzamen" in deze "doe nu maar wat ik zeg"-maatschappij en haar verderfelijke opvoeding.

Men gebruikt verhullende woorden. Eufemismen die spreken van discriminatie oftewel uitsluiting, waar het puur verraad betreft om het volk te mis-leiden en daartoe te verleiden ter afleiding, op weg naar Woke en politieke correctheid, wat niets met fatsoen te maken heeft maar met het omgekeerde.

Beschaving in verval waarbij we agressief elkaar opdringen "hoe het hoort" en elkaar toeroepen: "zo móet jij je gedragen".

Regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. Dat is zo oud als de kerk en haar Verdeel en Heers-concept wat nog steeds glorieert ten koste van gedimd, pardon, gezond verstand. SBS-Z; Schuld, Boete, Straf en Zonde.

Ik noem dat Verwar en Plunder omdat ieder met een overdosis zachtzinnig gedrag gedrogeerd wordt en zulks gedachteloos in de praktijk brengt, verspreidt of nadoet, op basis van megalomane, tegenstrijdige en weerzinwekkende want folterende regeltjes, die niemand ter discussie stelt.

Omdat niemand vragen mag stellen die ertoe doen. 
Vanwege censuur.
Omdat men niet mag afwijken.
Omdat wie afwijkt wordt gestraft.
Genadeloos. Vervloekt, zelfs en geïsoleerd. 

En dit... noemen wij abusievelijk "Beschaving".

Ik noem het een toxische omgeving die mij dagelijks alle energie en levenslust kost; slechts 50% blijft er over van mijn energie. Ik noem het een wespennest. Ik noem het een slangenkuil... onze beschaving...

En ieder doet eraan mee.

Jij ook. Zolang je niet opstaat tegen onrecht en jouw gevoel laat spreken.

Spreek je dus altijd uit, sta voor wat waar is, anders steun je de (kant van de malafide) onderdrukker.

Nog iets. Weet je waarom Zwitserland neutraal kon blijven in de wereldoorlogen? De bevolking was bewapend. 
Tip. Bewapen jezelf. Met kennis.
In deze tijd van informatietechnologie is er geen excuus meer om niet of niet goed geïnformeerd te zijn. Lees je in en verbaas je.

Weet je waarom mensen waarheid bevechten? Uit haat en nijd. Plato stelde 2.400 jaar geleden al: niemand wordt meer gehaat dan hij die waarheid spreekt. Zo lang al. Tijd, voor verbetering, dus. 

Tegenstrijdig gedrag kent geen rationele grondslag maar een emotionele; men gedraagt zich kinderachtig, als een gekrenkt, klein kind, dat kleinhouden werd en nooit volwassen mocht worden.

Zie daar de oorsprong voor kleinzielig gedrag dat nu onze overheden, gemeentes, ministeries en regeringen mondiaal bevolkt. Het is een wij-tegen-zij-systeem oftewel een zeer geslaagd geïmplementeerd voorbeeld van Verdeel en Heers.

Is er hoop?
Nee.
Niet zolang we naar autoriteit blijven kijken en passief afwachten.

We dienen zelf op te staan en ons leven vorm te geven. 
Dan dienen we eerst te beseffen wat de oorsprong ervan is, dat we kleingehouden werden en worden en dat wij overleven in plaats van leven.

We waren geblokkeerd. Afgeschermd van onze talenten en niet in staat op te staan voor onszelf
Zijsprong: zie de website vaderaarde.nl en verdiep je erin, dat ons elementaire kennis is ontnomen sinds de heksenjachten en dat er kwakzalverij*) voor is teruggekomen sinds de Rockefellers de universiteiten zijn gaan dicteren. Farmacie is de baas en wil klanten. Aan (geestelijk) gezonde mensen heeft men niets.

Dat is echter voorbij, sinds 15 juni 2021. We zijn zelfs mondiaal beschermd sinds 30 november 2021 en mogen onze talenten succesvol de wereld inzetten*). Eindelijk. Eindelijk mogen we gelukkig zijn.

De enige die dat tegenhoudt zijn we zelf. Dus dat moet slijten voor we dat besef kunnen omarmen en dat kost jaren. Generaties, zelfs. Maar het begin is er en de eersten zijn hun eigen koers reeds gaan varen. Een genot om gade te slaan.

Ga op weg. Het avontuur tegemoet dat leven heet.
Op weg naar verbetering van levenskwaliteit.

Ik doe mee en sta langs de zijlijn om aan te moedigen en hen bij te staan die vastlopen. 
Estafette dus, voor persoonlijke of individuele transformatie. Zo heet dat namelijk.

Goeie reis. Veel plezier, onderweg.

rj


*) Meerleeslinks

De wonderlijke energie van kinderen - en wat school met hen doet: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

Kanker - ziektebeeld, regulieren en kwakzalverij - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/04/kanker.html


Negatief oftewel slecht-menselijk gedrag zoals "zuigen", vampirisme en beïnvloeden op afstand is beschreven in een wetenschappelijk onderzoek in de jaren 50/60:


(een) volgend en samenvattend artikel: 
-

Care? Dare? Share: blijdrage aan de wereld; een doel en een daad - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/01/blijdrage-aan-de-wereld.html

Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

Geen opmerkingen:

Een reactie posten