woensdag 31 maart 2021

schizopathie

schizopathie | blog naar aanleiding van “wereldwijde onlusten als protest tegen mondiale onderdrukking” |

Een wereld die overstroomt vol sociopaten (dat heet tegenwoordig antisociale persoonlijkheidsstoornis), psychopaten, intriganten en narcisten en dergelijke noemt men met gerust hart een schizopathie, aangezien men zo'n omgeving het beste kan definiëren met de oorzaak die onder die kwaal ligt – en dat is onmiskenbaar schizofrenie. Per definitie. Aangezien de wereldwijd verspreide westerse “opvoeding” geen enkele ruimte laat voor gevoel, wat echter onlosmakelijk verbonden is met menszijn, zodat men letterlijk (daarvan) geschift raakt. Oftewel gestoord. Oftewel gedepersonaliseerd. Oftewel “van het hart weg”. Oftewel schizofreen.

Wereldwijd protest

In het weekend van zaterdag 20 maart en zondag 21 maart 2021 waren er stevige betogingen; respectievelijk op zaterdag de wereldwijde “world wide protest” tegen de overmatige, onnatuurlijke, maatschappij-ontwrichtende maatregelen en (dus) voor vrijheid; en op zondag het inmiddels bekende “koffiedrinken” op het museumplein van demonstranten die daar op persoonlijke titel wekelijks naartoe komen, omdat demonstraties tegen het beleid verboden zijn sinds kort voor de (ruim vooraf aangekondigde, toegezegde en dus netjes geregelde) demonstratie van 17 januari 2021 tegen de buitensporige maatregelen van ons kabinet dat vervolgens aftrad en evengoed – als demissionair kabinet – nog strengere en even onwettige regels het volk oplegde door een volstrekt overbodige, nutteloze en dus onnodige avondklok in te voeren, om het volk nu eens goed te laten voelen en te doordringen van het gegeven, dat het volk dit er zelf op heeft aan laten komen vanwege de eeuwenlange al te gewillige houding om alles maar te slikken en zich tegen zichzelf en anderen op te laten zetten.

Verdeel en Heers, Verwar en Plunder, Schuld-Boete-Straf-en-Zonde (SBS-Z); het wordt ineens allemaal pijnlijk zichtbaar gemaakt hoe dit mens-dom zich laat manipuleren, chanteren en dwingen via “regeltjes”, (1) die niemand heeft bedacht, (2) niemand onderschrijft en (3) ieder opgedrongen krijgt... en die ten slotte ieder braaf volgt uit angst voor straf. Niet uit angst voor de dood of zo maar uit angst voor straf, door jarenlange indoctrinatie en conformering vanaf ieders prilste jeugd vanuit de directe leefomgeving die wij in het westen voor de aardigheid maar volledig misplaatst “beschaving” noemen.

Afgelopen weekend zag ik chaos. Er liepen demonstranten, toeristen, winkelende Amsterdammers en een héleboel pliessie (hierna “PLT”) over straat in een uiterste poging, dus met zoveel mogelijk geweld, zo min mogelijk tolerantie én zo min mogelijk menselijkheid, “het volk eronder te houden”. Extreem plt-geweld van een intens radicaliserende overheid, dus. We glijden af richting communistisch bolwerk waar alles afgepakt wordt en jij dient te doen wat “de staat” – wie dat ook mag zijn – bepaalt wat goed voor je is... en uit ervaring weten we inmiddels dat daar geen greintje gezond verstand bij zit en er dus niets positiefs aan op te merken is. Voormalige communistische bolwerken laten ons dat graag weten, zoals de videoboodschap van een bevlogen Serviër ons waarschuwt voor wat er nu gaande is en voor wat er onvermijdelijk komen gaat: https://youtu.be/GC95PP8uXUk.

Wat ik ook zag is even schokkend als het geweld van de plt in blauw; het gros der demonstranten lijkt te zijn gekomen voor een verzetje in plaats van voor “verzet”; op een enkeling na lijkt men te verschijnen voor de sensatie en voor niets anders.

Van Gandhi leerde ik dat “vechten tégen” geen enkele zin heeft maar deze mensen, die wekelijks terugkeren onder het mom van “strijden voor het volk”, vechten zich kapot. Als strijd om de strijd zelf. Men zoekt afleiding, kennelijk.

Beschermen wat jou lief is

Er is een verschil tussen vechten tégen en beschermen wat jou lief is. Het eerste is net zo stupide als tegen de autoritaire boze schoolmeester vechten (ga gerust even na of en wat er overeenkomt in deze vergelijking) omdat je dan binnen het systeem strijdt waar jij niets te vertellen hebt, waar men jou uitlokt, dwarszit, dwingt, manipuleert en chanteert en waar men jou kleinhoudt met (be)drogredenen, psychologische oorlogsvoering, geweld en nog meer geweld. Zonde van de inspanning want men bereikt zo niets. Men kan beter weglopen, doen wat men leuk vindt en zo het (leven) voor zichzelf inrichten zoals men wèl wenst. “Be the change you want to see in the world”, dus.

"Beschermen wat jou lief is" kent een heel andere energie, een andere lading dus, die wèl positief is. Het getuigt van passie. In Nederland is dat ver te zoeken maar het bestaat wel; de Serviër uit het eerder genoemde filmpje toont dat de mensheid er niet van verstoken is maar dat in iedere cultuur het wachten erop is tot dat gaat opstaan. Bij hen, twintig jaar geleden, tegen dictator Milosevic; een miljoen mensen, dat wil zeggen een zevende deel van de bevolking, stond op en ging de straat op om vreedzaam protest te tonen (en passant vertelde deze Serviër ook nog even hoe met een bulldozer het nepnieuws van de staats-televisie werd aangepakt) waarna Milosevic en zijn kliek de biezen pakte en eindelijk gevolg gaf aan De Stem van Het Volk.
(Aanvulling: op dit moment is men in Roemenië al vijf dagen dag en nacht de straat op – om er niet meer weg te gaan; zo heeft men Ceaucescu destijds ook weg gekregen, luidt het parool)

Wij hebben hier geen Stem van Het Volk. Er is geen collectiviteit. De neuzen staan bepaald niet dezelfde kant op. Er is bewust aangestuurd op onderlinge verdeeldheid met handige initiatieven, zoals  – en ik doe nu even een greep uit recente voorbeelden uit de geschiedenis, die momenteel onder onze neuzen geschreven wordt:

– Geert Wilders die islam/moslim-hatende taal uitslaat maar ondertussen een Mossad-agent is en een Zionist volgens wikipedia en dus “controlled opposition”

– initiatieven als “kick out zwarte piet” om onze cultuur op te geven; zie de Hema die kerstvakantie tegenwoordig “wintervakantie” noemt

– initiatieven als antiracisme en antifa/anti-fascisme wat nog fascistischer en onverdraagzamer blijkt uit te pakken dan nationaalsocialistisch Duitsland op z'n slechtst

– woke wat “eng links” genoemd kan worden omdat het sektarisch uitpakt en geen enkele ruimte laat tot dialoog maar direct in extreem gedrag uitmondt, wat ideaal is voor slachtoffertjes die slachtoffergedrag ruimhartig omarmen en tot kunst verheffen en daarin nu officieel gekend worden door andere slachtoffertjes die dat steunen;

kortom het mobiliseren van minderheden – of het nu homo's/LGBTQP's, mensen met een kleurtje, vrouwen of andere gesponsorde miskenden zijn – en... allen gefinancierd door weldoenend miljardair George Soros. Sores met Soros, dus.

Ik kan nog wel even doorgaan. De lijst stopt niet. Het is in de basis allemaal “verdeel en heers” en kent allemaal de onmiskenbare signatuur van de kerk; die van guru en volgelingen. Niet alleen in het groot maar ook in het klein. Alsof wij allen nadoen wat er om ons heen gebeurt, onbewust. Spiegelend gedrag, dus. In het groot èn in het klein. Ook tussen mensen onderling. Juist daar. Ga maar na. In welk gezin is het koek en ei? Ooit harmonie meegemaakt of is het altijd strijd, stiekem en onderhuids? Kijk maar eens goed en zie gerust in wat er gaande is. En vergeet daarbij het volgende niet. Onze vrouwen hebben de afgelopen decennia de boodschap meegekregen, dat:

1. Mannen zijn niet langer te vertrouwen. Ondertiteling: mannen zijn gewoon fout.

2. Vrouwen zijn slachtoffer door het gegeven dat ze vrouw zijn. Ondertiteling: zij mogen zich dus ongehinderd (en oneindig) aanstellen en doen dat ook... en menen daarmee weg te kunnen komen, hoe doorzichtig, tegenstrijdig en zelfsaboterend dat ook is.

3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn. Ondertiteling: zij leren elk samenzijn te saboteren en worden zo niet te genieten, en gooien stiekem oftewel zonder dat men dat door heeft maar openlijk hun eigen ruiten in.

4. Seks is losgekoppeld van liefde en huwelijk. Ondertiteling: zodat niets meer echt is; los zand, dus, zonder verbinding, liefde of vriendschap.

5. Vrouwen vinden vervulling in carrière en niet langer in huwelijk of echtgenoot. Ondertiteling: door hem in het stof te laten bijten voeden ze hun sadisme, hun leedvermaak, wat als substituut doorgaat voor oprecht plezier oftewel levensgeluk.

Deze vijf punten komen uit de pen van Myrna Blyth die in 2004 het boek “Spin Sisters” uitbracht, na 21 jaar lang hoofdredactrice van het wijdverspreid vrouwenmagazine Lady's Home Journal te zijn geweest, dankbaar geciteerd in het artikel “The Rockefellers Alienated Women from Men” (voorheen getiteld: How the Rockefellers re-engineered women) - https://savethemales.ca/001904.html; men stelt: het feminisme bracht louter “Unsexed women” (!) en “replaceable workers” (!!) voort. Dat verzin ik niet. Dat is zo. En iedere vrouw kan dit zelf ook wel vaststellen. Als zij wil...

Hoe dit eruit ziet in jouw leven mag jij zelf invullen. Wat dit betekent voor een samenleving op ramkoers is dat het kennelijk eerst goed moet vastlopen voor er iets structureels kan verbeteren.
Zoek maar op. Zoek gerust alles op wat je van mij of andere wakkere geesten leest tot aan Stockholmsyndroom toe; het wordt allemaal verklaarbaar en inzichtelijk voor wie eraan toe is.

Uitvindingen van Verdeel en Heers

Verdeel en heers zit diepgeworteld. Socialisme is geen stroming maar een uitvinding. En zo ook communisme. Er zit geen ideologie achter maar verlokking en bovenal misleiding. Het zijn proeftuinen van menshouderijen. Slavendrijven is een vak namelijk en met verstandelijk ontwikkelde mensen (of wat daarvoor door moet gaan) moet je het handig aanpakken zodat ze niet doorhebben wat er gebeurt.

Dus dat doe je door ze tegen elkaar op te zetten. Precies als in het beroemde “zes apen-experiment” gebeurt waarbij een trosje bananen hoog in een kooi gehangen wordt. Wie van de apen er naartoe klimt zorgt ervoor dat alle apen natgespoten worden waarna iedere aap het wel uit zijn hoofd haalt om te gaan klimmen, ook nadat àlle apen stuk voor stuk vervangen zijn. Ze geven elkaar er ongenadig van langs als er één aanstalten maakt om te klimmen. Verdeel en Heers, dus. Simpel en briljant. En op alles toepasbaar wanneer het eenmaal geïmplementeerd is want je gaat gewoon autoritair lopen schreeuwen dat de ander zich niet aan de afspraken houdt en iedereen geeft blond of blind bijval, uit sadisme en leedvermaak, vanwege de nood aan afleiding en dus vampirisme oftewel bloeddorst.

Dus hetzelfde apenexperiment geldt voor mensen, zoals de tot de verbeelding sprekende retoriek (lees: mind-fuck) toont in het filmpje The Jones Plantation. Zoek maar op*) en staar gerust aandachtig in de spiegel. Door conflicterende, chanterende, indoctrinerende en conformerende retoriek (mindfuck of gaslighting, oftewel “iemand de geest lullen”, dus) krijgt men de mensen zo gedwee om als voormalige slaven “vrijwillig” nog harder te werken voor een “baas” dan ooit te voren en zo nog productiever te zijn dan men als slaaf ooit was zonder ooit door te hebben dan men in feite nog steeds in slavernij leeft en zelfs onder (vaak aanzienlijk) slechtere omstandigheden...

Mondiale slavernij, dus. We zijn hard op weg.

Waren we maar op weg naar het hart. Wie bij zijn hart is, laat zich niet misleiden. Wie bij zijn hart is, sluit zich (daardoor) aan bij het collectief der mensen, dat, net als dieren bij naderend onheil, zoals een brand of tsunami, zich tijdig uit te voeten maakt. Wij mensen niet. Wij blijven stug doorgaan ten koste van alles. Ons levensplezier en onze gezondheid voorop. Die zijn kennelijk inwisselbaar voor iets fictiefs als “veiligheid”; net als in WO-II riep de bezetter: “Für Ihre Sicherkeit” en dat noemt iedere onderdrukker of zijn vazal (plt, dus) nog steeds. Zodat pijnlijk duidelijk wordt hoe plt er eigenlijk is voor de adel (de managers van multinationals) en niet voor mensen van vleesch en bloed.

Boek

Ik begon (al jaren geleden en telkens opnieuw) aan het schrijven van een boek maar kom steeds op hetzelfde uit; iedere blog van mij sluit op de andere aan en de teksten overlappen grotendeels. Her en der zijn er wel originele ingangen, ideeën of uitgangspunten maar mij lukt het nog niet om er één groot epos van te maken. Ik ben geen Tolkien. Ik ben een toeschouwer van de geschiedenis die onder mijn neus geschreven wordt en stof oude betekenisvolle woorden af zoals hypocrisie en idiocratie, verzin fantasiewoorden als fysiotheek en dus sinds kort ook idiotheek, en voeg daar vandaag aan toe: “schizopathie”. Want wij zijn met z'n allen, als volk, wel behoorlijk gestoord aan het doen, hoor. En dat is te verklaren. We zijn kleingehouden en gedragen ons ernaar. We gedragen ons als kleine kinderen die nooit volwassen zijn geworden.

Mensen tonen dit onderling al en in elk gezin komt men het tegen; men drillt elkaar en houdt elkaar klein dus er groeien geen mensen op die ooit volwassen mogen worden; we blijven “mens-in-wording” omdat we blijven steken bij kinderachtig gedrag en nooit onze puberteit ontstijgen... dus altijd blijven hunkeren naar een verzetje en een portie sensatie... op straat, bij elkaar, bij de buren, want: “als de kat van huis is is er altijd de poes van de buurvrouw nog”. Als neukvoer, zo gedragen wij ons dus. Zo sensatie- en seksbelust stelt men zich op en trekt men er op uit. En zeg niet dat het niet zo is want kijk eens wat er aan perversiteiten uit de televisie komt rollen (het belangrijkste medium uit deze moderne tijd dat ons alles dicteert en voorschrijft) en hoe blootgewoon seks over straat rolt via afzichtelijke, mensonterende reclames waartegen niemand protesteert omdat men het stiekem wel zo lekker vindt.

Gaat dit je nog niet te ver, jammer dan want de wereld gaat inmiddels al een forse stap verder. Geseksualiseerde kinderen van vijf jaar oud in tochtige pozes prijzen tegenwoordig auto's aan in China – dat land van de toekomst wat wij zo lekker achterna gaan met ons aanstaande sociale controlesysteem, wat daar al operationeel is. Het plan is om onze peuters al seksles te geven – terwijl Aldous Huxley, schrijver van het beruchte A Brave New World, over de schouder meekijkt. Geloof mij maar niet maar zoek even op internet zolang het nog kan want D'666 (de D staat eigenlijk al voor een omgekeerde 6; een vergelijkbare truc als met de drie b's van build back better) wil internet-bezoek aan banden leggen en die club wordt geregeerd door een transgender met geadopteerde kinderen (zo is mij verteld) die net zo vrouwelijk is als het hek in mijn achtertuin. Is niet uniek hoor. De man, eh pardon, de vrouw van Bill Gates schijnt ook omgebouwd te zijn, net als de echtgenoot, eh, echtgenote van Obama. Dit is geen stemmingmakerij maar zijn traceerbare feiten. Zeker in dit tijdperk van informatie-technologie. Gewoon even zoeken. Er zijn talloze artikelen, filmpjes en “memes” (plaatjes met rake teksten, zoals vroeger de spotprenten) over.

Duistere boodschap

De boodschap is echter een duistere. Ik heb niets tegen homo's of transgenders en gun iedereen het plezier om te leven – maar daar gaat dit niet om. Waar gaat het dan wel om? Homofilie schijnt in het DSM te staan – het handboek van de psychiatrie. Wat ik bedoel is: relativeer en bekijk het eens vanaf een afstand. Dat betekent namelijk, dat iedere homo geestelijk ziek is. Per definitie. Dat is één. Maar kijk even verder. Dat bij de hele Nederlandse maar ook de wereldtop een schroefje los zit zal niemand verrassen en dit verklaart ook de hoge mate van pedofilie**) wat vanzelfsprekend ook in het DSM beschreven staat. Het zijn geestesziekten. Voortgekomen uit een intens verziekte maatschappij waarin niets mag, van alles moet en gevoel verboden is. Verdeel en Heers in volle glorie, als je het mij vraagt, want een maatschappij vol geesteszieken is makkelijk onder controle te houden. Via chantage.

Wat zegt dit? Dat in beginsel letterlijk iedereen in deze rare wereld geestesziek is oftewel schizofreen, simpelweg omdat onze “opvoeding” erop aanstuurt; we worden jarenlang structureel emotioneel verkracht, geestelijk vermorzeld, van ons gevoel weggejaagd en brengen louter emotioneel imbecielen voort. In de top en in de kantine; overal zitten ze. Dat is geen oordeel; dat is een vreselijke constatering. Voor wie het ziet. De rest sukkelt rustig verder en neme een ijsje.

Vervloekt

Voeg daaraan toe een toverspreuk à la Sim Sala Bim en je hebt iedereen gekooid, geknecht en tot slaaf gemaakt.
Even serieus. De mensheid is vervloekt en niet zo'n beetje ook. Wereldwijd zelfs en dus grondig. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, dat niemand geluk mag kennen. Niemand kan dat dus zichzelf of elkaar gunnen. Waarom denk je dat mensen anders zó intens DOM handelen? We zijn als volk vervloekt en niet langer in staat tot gezond nadenken. 

Alles wat mensen doen kent eigenbelang, zelfsabotage of beide. En vergeet “bias” oftewel cognitieve dissonantie niet, oftewel: niemand ziet het in omdat ieder blind is gemaakt voor zichzelf. Gevolg: niemand mag gelukkig zijn, niemand streeft naar geluk. Kijk maar om je heen. We saboteren het in plaats van het na te streven... Hoe verdacht is dat?

Sinds de heksenjachten is kennis verdwenen om gezond en gelukkig te leven. Gezond, Geluk en Leven zijn de drie uiterst belangrijke woorden hierin, die we in de huidige maatschappij allang niet meer terugzien. Dus dan lijkt het mij logisch dat dat in ere hersteld moet worden maarrr onderschat nooit het ingebakken, diep gewortelde, geïndoctrineerde gedrag, bekend van het Zes Apen-experiment; wie afwijkt, wordt gestraft en dat geldt hier ook nog steeds zo.

Uitvinding van de kerk. Zo voorkomt men dat er een enkeling uit de massa zich omhoog werkt en de rest zou gaan vertellen hoe het zit. Dat wordt bestreden met het grofste geweld. Zoals elk weekend te zien is op het Museumplein in Amsterdam. Waar ik afgelopen weekend een wakkere moslima sprak die mij vertelde hoe imams geld krijgen om het volk niet de waarheid te vertellen. Wat vertelt men dan wel? Gebeurt er soms hetzelfde als bij de christenen, waar de dominee of priester af sprak met de industrieel “hou jij ze arm dan hou ik ze dom” en dus voortdurend bezig bleef het volk dom te houden zodat men niet in opstand komt? 

De "guru en zijn volgelingen" is gepasseerd station. Verdeel en Heers heeft zijn grootste tijd gehad. De vraag die dan overblijft is... hoe lang nog voor dat de rest van het volk dat inziet?

rj

*) meerleeslinks:

over school, kinderen en pedofilie schreef ik: “De Wonderlijke Energie Van Kinderen – en wat school met ze doet” - https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/de-wonderlijke-energie-van-kinderen.html

The Jones Plantation - https://youtu.be/vb8Rj5xkDPk

Zie ook: “Meeting the enemy; a feminist comes to terms with the men's rights movement” – Cassie Jaye – https://youtu.be/3WMuzhQXJoY

en:

“What representing men in divorce taught me about fatherhood” – Marilyn York – https://www.ted.com/talks/marilyn_york_what_representing_men_in_divorce_taught_me_about_fatherhood/transcript

en:

What a sex worker can teach us about human connection – Nicole Emma – https://youtu.be/r7xLfeTytns

Delen mag; care, dare, share.

bron: schizopathie | blog naar aanleiding van “wereldwijde onlusten als protest tegen mondiale onderdrukking” | https://facebook.com/3683096398466667/

en https://dagboekvaneenvreemdeling.com/2021/04/schizopathie.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten