donderdag 7 december 2017

Welkom op aarde in het jaar 2018

Welkom op aarde in het jaar 2018. Waar liefde verpakt is in films en bloemen en het gevoel volledig is verdreven. Waar mensen hele dagen werken om belasting te mogen betalen. Waar kleine zelfstandigen het moeilijk wordt gemaakt en grote ketens en multinationals het voor het zeggen hebben. Waar ouders hun kinderen lastigvallen met regels waar ze zelf ook niet achter staan. Waar kinderen agressief en vijandig hun op gevangenis gelijkende school verlaten en protesterend hun weg naar huis zoeken om daar nog verder beperkt te worden in hun mogelijkheden door ouders die scheel kijken van wat ze zelf allemaal niet mogen en dat dus hun kroost ook niet kunnen gunnen.
Waar regeringen de grootste tegenstanders zijn van de burgerij en een wij-tegen-zij-front vormen, want ook hier geldt: hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund is? Waar destructieve maatregelen elkaar in rap tempo opvolgen en mensen zich vrijwillig in hun mogelijkheden laten beperken.

Waar niemand gelukkig is. Waar geld de boventoon voert als hoogste religie en mensen de meeste macht naar zich toe graaien door anderen te overheersen. Waar vrouwen zich de underdog voelen, (hun) mannen belachelijk maken en willen domineren, en niet schromen de kinderen tegen elkaar op te zetten.
Waar buren, ouders, en vrienden elkaar en vooral zichzelf verraden. 

En waar een handjevol mensen het snapt en zegt: laten we de tuinhekjes wegdoen, een zwembad graven en een barbecue organiseren om die saamhorigheid en daarmee het thuisgevoel op gang te brengen... zou dat iets zijn...?++


Naschrift |

Wees toeschouwer. Bezie wat er gebeurt van een afstand en neem vooral jezelf niet zo serieus.

gepubliceerd op facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1364311923678471 op 5 december 2017


Meerleeslink

Get a job. Go to work. Get married. Have children. Follow fashion. Act normal. Walk on the pavement. Watch TV. Obey the law. Save for your old age. Now repeat after me: I AM FREE: facebook.com/704849326291404

Geen opmerkingen:

Een reactie posten