zaterdag 4 februari 2023

Zelfdestructie is onze grootste hobby

"Het lijkt de grootste hobby van vrouwen te zijn om (hun) mannen uit te lachen." Een ingeving om het weekend in te luiden. Zojuist aan den lijve ondervonden. Opnieuw. Voor de zoveelste keer. Omdat het nooit verveelt...

Wie kent niet de spreuk:
"Achter elke succesvolle man staat een verbaasde vrouw"?
Vernederen en beledigen zijn kennelijk heel gewoon. Ethiek niet; dat lijkt uitgestorven, vermoord, verboden en verbannen te zijn.

De tegenstrijdigheid zit 'm erin, dat mannen - die meestal gretig meedoen (!) met hun partner - doorgaans (hun) vrouwen spiegelen. Zoals kinderen steevast hun ouders spiegelen en dus indirect communiceren; iets wat wij, die niet meer bij ons hart kunnen, niet kunnen verstaan zodat we hen fluisterkinderen zijn gaan noemen, en er een tolk bij nodig hebben, omdat we geen idee wat onze kinderen bezielt en nog minder idee hebben om aan zelfreflectie te doen oftewel niet bij onszelf te rade gaan.

In feite doen wij (m/v) onszelf tekort. Doorlopend, eigenlijk.
Tijd om dat te onderkennen.

Wie indirect, verscholen oftewel stiekem te werk gaat èn bovendien ook nog alles ontkent èn de boel omdraait èn net doet alsof alles aan een ander ligt (het toppunt van vernederend en vooral arrogant gedrag), is bij uitstek Vertegenwoordiger of -ster van Het Systeem van Verdeel en Heers, Verwar en Plunder, oftewel: SBS-Z... Schuld, Boete, Straf en Zonde, dus.

Da's kerk. En da's volledig gepasseerd station voor wie zelf verantwoordelijk in het leven wil staan of - nog erger - beweert te staan.

De boodschap? Wie een ander uitlacht, beledigt, dwars zit of saboteert, al dan niet onbewust, maar altijd doelbewust, doet zichzelf tekort en is niet bij zijn of haar hart.

Dat is onze grijpstuiverende machtsbeluste machthebbers goed gelukt, in het kader van Verdeel en Heers. Een huzarenstukje zelfs, want niemand wenst op het eigen gedrag aangesproken te worden en verdedigt dat passioneel, tegen beter weten in en tot bloedens toe - wat we dan weer Stockholmsyndroom mogen noemen.

Niemand begrijpt dit. Niemand lijkt het te willen begrijpen.
Niemand wil het veranderen noch verbeteren.
Zo blijft dat in stand.

Ik noem het: zelfsabotage.

En die tegenwerking heeft nog een naam; vervloeken.

Je reinste hekserij dus eigenlijk, keurig ingeburgerd en wereldwijd bekend bij... eigenlijk iedereen. Maar een publiek geheim, dus onbespreekbaar.

De oplossing?
Ben je gek... Die neemt ieder keurig mee, het graf in.
Er is teveel voordeel te behalen met het sadisme, als uitingsvorm van blinde woede; da's althans de mening die zich in de meesten van ons gevestigd lijkt te hebben.

En daarover gaat zowel dit als mijn voorgaande artikel. Opgetekend uit ingeving. Omdat het de wereld in wil.

Er is nood... aan kennis.
Dacht ik, althans...

rj

Care? Dare? Share:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten