dinsdag 18 november 2014

Belastingdienst op het matje

1752 woorden | 
Beste Belastingdienst, 

“Geld is niet (een substituut voor) het echte leven”


Ik heb me de afgelopen jaren bijzonder welwillend getoond om belasting te betalen. Want dat hoorde erbij. Ik zag er geen probleem in. Dus ik deed aangifte, droeg btw af, en heb een professionele administrateur betaald om alles keurig voor mij te regelen en voelde me het braafste jongetje van de klas. Ik was er trots op dat ik mijn boekhouding zo keurig geregeld had.

De navordering die nu voor mij ligt en de gang van zaken die eraan vooraf gingen hebben mij echter zo enorm verbaasd en kwamen zo onlogisch en zo tegenstrijdig en zo belachelijk op mij over, dat die makke welwillendheid in één klap bij mij weggenomen werd. 

Een mens is niets zonder zijn gevoel.

Een mens is niets zonder zijn gevoel. Toch? Gevoel komt uit het hart of uit de ziel dus zonder gevoel ben je dood of goed op weg, lijkt me. Wel, dat Gevoel nu ben ik gaandeweg gaan ontwikkelen door mijn werk en mijn interessegebied van de afgelopen jaren en ben tot de conclusie gekomen dat er een flinke laag “gewoonte”, “regeltjes” en domweg “onlogica” overheen waren gegroeid bij mij en anderen, zodat niemand meer weet wat “normaal” is volgens onze Menselijke Natuur, in vergelijking met dat Gevoel, terwijl dat Gevoel heilig blijkt te zijn bij het maken van alle belangrijke keuzes in ons leven: huisvesting, partnerkeuze, werk, de manier waarop we met onze kinderen hebben om te gaan; vrijetijdsbesteding, sport, hobby, levensloop... bij alles eigenlijk.

Anders gezegd: iets wat niet bij ons Gevoel past, voelt tegen-natuurlijk en dat veranderen wij. 

Spel van willekeur, irrationeel en onfatsoenlijk gedrag en tegenstrijdigheid

Welnu. Exact in deze categorie zit de handelswijze van de Belastingdienst waarmee ik nu kennis heb gemaakt. Alles ademt willekeur, irrationeel en onfatsoenlijk gedrag en tegenstrijdigheid en dat gaat er bij mij gevoelsmatig niet in.

Ik heb het idee dat er een spelletje met mij wordt gespeeld en dat wil ik niet, dus leg ik u mijn idee voor dat ontstond naar aanleiding van het gedrag waarmee uw belastingdienst mij heeft laten kennismaken:

“Ik ben deel van één groot spel.
“Ik hoef dit niet te betalen.
“Ik wil dit niet langer betalen.
“U maakt de spelregels, maar ik speel niet langer mee.

“U bepaalt de spelregels en handelt daarbij naar volstrekte dictatoriale eigenzinnigheid, gebaseerd op willekeur, irrationeel en onfatsoenlijk gedrag en tegenstrijdigheid. Net als in een dictatuur waar mensen bang zijn voor straf, opsluiting, afpakken van eigendommen. Waar correctie vergezeld gaat van boete.”

Droom


Dat is mijn idee en dat is niet zomaar. Het is een ander woord voor intuïtie oftewel een ingeving waaraan letterlijk dromen vooraf zijn gegaan. Ik droomde dat ik ergens werkte en een factuur diende te sturen voor gedane arbeid dat een jaar tevoren had plaatsgevonden - en dat voelde on-te-recht. Ik had gevoelsmatig het recht niet, om meer dan een jaar na dato, alsnog een rekening te sturen voor geleverde diensten. Dat doe je zo niet. Ik voelde op mijn klompen aan: als ik dat in rekening zou brengen zou het op weerstand stuiten en te-recht: zo hoort dat niet. Dat is onfatsoenlijk. Dat zijn ongeschreven wetten, gefundeerd in Gezond Verstand. 

Onlogisch gedrag

Echter, de belastingdienst heeft zich het recht toegeëigend om tot vijf jaar na dato een correctie te sturen zodat ik alsnog geld verschuldigd zou zijn. Ziet u hoe onlogisch dat feitelijk is? Het klópt niet. En dus aanvaard ik dat niet. Omdat het belachelijk en onacceptabel en dom gedrag is, waarvan iedereen aanvoelt dat het niet gaat. 

U bent sterker dan ik dus daarom moet ik betalen

De enige reden om het te betalen, is dat u sterker bent dan ik. U handelt immers namens de Staat der Nederlanden en die heeft het machtsmonopolie, oftewel het alleen-recht op macht en geweld - u kunt mij dwingen, in het gevang gooien en mijn spullen afpakken.
Hoe komt u daar eigenlijk aan? En waarom bestaat dat anno nu nog steeds? 

Staatsscholen kweken generaties ja-knikkers die domweg doen wat gezegd wordt

Simpel: via staatsscholen heeft u ons, onderdanen, al generaties lang geleerd dat dit uw recht is en dat we daaraan moeten voldoen. De enige logica erachter is: Het is er in geramd bij ons. De vraag blijft echter: zorgt u met zulk gedrag goed voor uw “onderdanen” - de ingezetenen van dit land? Gedrag, dat angst inboezemt en een heel volk in de greep houdt? Is dat “vrijheid” anno nu? 

U kunt ermee doorgaan zolang het volk het accepteert

Wat mij opvalt, is dat de Staat en u daarmee kunnen doorgaan zolang wij, het volk, dat van u accepteren. U heeft dus een heel volk ja-knikkers om te kunnen plukken. Welnu, het is mij duidelijk dat het niet acceptabel is wat u doet dus is het tijd dat ik van mij laat horen. 

Wat scholen met ons doen

Goed gedrag houdt ons gegijzeld. Jarenlang werden wij via scholen geconformeerd. Iemand die niet wilde, werd stevig aangepakt met psychologische dwang, sociale druk of bruut geweld. Ieder werd tot “eenheidsworst” (ander woord voor ja-knikker) gedwongen om perfect en afhankelijk gemanaged te kunnen worden in het latere bedrijfsleven – de lopende band dus. Wie niet conformeert loopt uit de pas en wordt zelfs door de omgeving gecorrigeerd met drogredenen uit angst om maar niets te doen “wat niet mag.” Kinderen worden anno nu nog steeds aan de lopende band in fabrieken met tralies en een bel in groepjes van gelijke leeftijd opgekweekt tot ja-knikkers die moeten doen wat hen gezegd wordt. Vragen over het systeem worden niet beantwoord. Moet je zelf maar ontdekken.

Dat getuigt van kinderachtig gedrag van het volk en van kinderachtig gedrag van het instituut Staat, dat dergelijke onderwerping vereist van het volk. Wacht even: onderwerping... is dat geen slavernij?? Was dat niet afgeschaft? Of is het alleen maar verschoven? 

Qui bono? Wie profiteert hiervan?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat het onderwerpen van een volk op deze manier, voor enkelen héél veel centjes oplevert. Deze handel in “conformeren tot eenheidsworst” moet wel lucratief zijn. Voor wie? Wie profiteert hiervan? Welke (inmiddels puissant rijke) machthebbers vinden dit vermakelijk genoeg om ermee door te gaan zolang ik mij niet verzet?
Anders gezegd: waarom zouden we hiermee doorgaan? 

Geen wettig contract; geen wettige maar tegenstrijdige wetgeving

U doet voorkomen dat uw navordering gebaseerd is op een of ander contract. Dat is er niet en derhalve is uw handelswijze ongeldig.

Ten eerste heb ik nooit toestemming gegeven aan de Staat of aan de Belastingdienst of wie ook om zo met mij om te gaan.

Ten tweede. Mocht u toevallig een (rechts)boekje achter de hand hebben waarin u in kleine lettertjes heeft laten schrijven dat het zogenaamd wèl mag wat u doet, dan is dat nog steeds niet rechtsgeldig, want ik ben er niet mee akkoord gegaan. Nergens staat mijn handtekening onder. Trouwens... al zou die eronder staan, dan gaan we dat nu maar snel herzien want dit klopt gewoon niet.

Ten derde zeggen wetten en internationale verdragen iets héél anders: we zijn allen gelijk – maar de koning krijgt een uitkering, betaalt géén belasting (net als kerken) en leeft soeverein. Dan wil ik dat ook.

Ten vierde is de wet onwettig sinds de koningslijn twee maal onderbroken werd (koningin Juliana/Ranitz?) èn koningin Wilhelmina het land verliet ten tijde van oorlog en heeft onrechtmatig het koningschap weer opgepakt na de oorlog. Het koningschap en de regeringen sindsdien zijn dus niet verkregen met nadrukkelijke toestemming van het volk. Het is toegeëigend. 
Het koningschap is trouwens sowieso 200 jaar geleden toegeëigend... (hier meer denkfouten over het koningshuis ontzegend door Lubach die zich overigens uitriep tot farao)

Ten vijfde: een (mij onbekend) onopzegbaar contract tussen u en mij, is een vorm van slavernij en verboden. En als het niet op een contract is gebaseerd, is het ook verboden volgens onze wetten en internationale verdragen. Dat weet u net zo goed als ik.
“Wanneer belastingheffing op een contract berust en dat contract is niet op te zeggen door de mens dan is dat slavernij - en als het niet op een contract berust dan is er sprake van horigheid wat ook een misdrijf is.”

Ten zesde: wat u kan, kan ik ook. Ik stuur u net zo makkelijk een naheffing die ik zelf heb opgesteld, omdat u mij te kort heeft gedaan. Een rekening dus.

Ik besef dat het zinloos is om tegen een systeem te vechten vanuit het systeem zelf, wanneer...
dat systeem zichzelf in stand wil houden
dat systeem zo diep geworteld is;
dat systeem zo diep geaccepteerd is bij haar bevolking dat velen het zullen willen verdedigen
dat systeem als een intrige zich door de gehele samenleving heeft gevlochten
dat systeem zo in- en in-slecht voor haar onderdanen zorgt dat ieder leeft in angst
dat systeem mensen heeft opgeleid om recht te spreken vanuit hetzelfde kinderachtige gedachtegoed 

Daarom stap ik uit het systeem. Bij deze.

U schrijft mij telkens aan in HOOFDLETTERS, zoals bij slaven vroeger voor MAXIMAAL STATUS VERLIES. U gaat uit van mij als onderdaan waarover u macht heeft en verwisselt dat met mijn NATUURLIJK PERSOON zoals die ingeschreven staat in uw administratie, BRP:
“Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor natuurlijke personen in Nederland, ingezetenen en niet-ingezetenen, en vervangt sinds 6 januari 2014 de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA).”

Bij deze stel ik dan ook dat ik geen Natuurlijk Persoon*) ben of heb, waarover u macht heeft noch hoort te hebben. In plaats daarvan ben ik een mens van vlees en bloed. Ik leef in vrijheid en mag zelf beschikken over mijn leven, mijn lichaam en de vruchten van mijn werk. Daarover heeft u geen zeggenschap, geen macht. Heeft u nooit gehad. Net zoals u over andere (zoog)dieren geen zeggenschap heeft; wij zijn vrij, net als vogels in de lucht.

*) Zie: “belasting moet voor wrakingskamer verschijnen” - youtu.be/uetouwE31T8?t=5m48s over juridisch verwarring over identiteit van de mens: “Ik ben niet de naam maar de mens die erachter schuil gaat; zgn natuurlijke persoon als juridische identiteit”

Leuker kan ik het niet maken. Wel makkelijker


De Maker van Alles maakt mij via mijn droom duidelijk dat ik dit te schrijven heb. Ik vraag de Maker van Alles mij te steunen in deze zoektocht naar Waarheid en Wenselijkheid en vraag, dat u, lezer, tot in-keer en in-zicht komt over Natuurlijk Handelen en mij vrijwaart hiervan en dus de navordering kwijtscheldt. Omdat het op NIETS gebaseerd is, anders dan op ANGST en op ONDERWERPING en op onlogische GEWOONTE die niet onderdoen voor banale SLAVERNIJ.

Mag ik rekenen op uw Gezond Verstand? 
U weet wel – dat waar het Hart en dus het Gevoel bij zit?

-

MeerLeesLink: 

Dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/10/brief-aan-de-inspecteur-der-belastingen.html


Interessant en tegenstrijdig: geheime afspraken tussen multinationals en onze belastingdienst over belastingontduiking - gewoon-nieuws.nl/2013/04/25-duizend-miljard-euro-25-000-000-000-000-weggesluisd-uit-economie

Vandaag in het nieuws: nu.nl/politiek/3931833/honderden-belastingdeals-met-multinationals.html van 18 november 2014

The Story of Your Enslavement: youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

Waarom belastingontwijking uw morele plicht is en hoe u belasting kunt ontwijken - youtu.be/Ydi7sB6jV00  
Nuttig:
Ben ik soms een slaaf?
Ik heb een nummer gekregen.
Ik moet daarmee een ID-kaart of paspoort aanvragen.
Ik moet me daarmee identificeren.
Ik moet daarmee belasting betalen.
Ik moet, ik moet, ik moet…

Ik ken mijn rechten! De UVRM*) stelt:
Art. 4: slavernij is verboden
Art. 6: je hebt recht op een persoon
Art. 15: ik heb recht op een nationaliteit
Art. 20: ik heb recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, anders gezegd: recht op behoren tot een associatie; èn: niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

De Nederlandse grondrechten. Alle Nederlandse wet- en regelgeving moet in overeenstemming zijn met de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden volgens artikel 14 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Alle Nederlandse wet- en regelgeving moet in overeenstemming zijn met Internationale Verdragen (UVRM, EVRM, IVBPR*) volgens artikel 94 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Dus ik ben een Vrije Mens… want op basis van Artikel 20 van de UVRM kan ik niet verplicht worden tot deelname aan de Staat der Nederlanden en dus is de Nederlandse wet- en regelgeving niet op mij van toepassing. (NB: ook art. 11 EVRM stelt: vrijheid van vergadering)


*) UVRM: Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, uit 1948; EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit 1950, IVBPR internationale verdrag inzake burgersrechten en politieke rechten (BUPO), uit 1966.

1 opmerking: