maandag 17 juni 2019

Onderdrukking door seks | drieluik

ONDERDRUKKING DOOR SEKS | 

blog van 9 juni om 11:57 | 

In de moderne, beschaafde, westerse wereld is seks uitgegroeid tot iets anders dan plezier. Hoe zit dat? Wat gebeurt er werkelijk "onder water"? Ik werd wakker met wat inzichten en dat deed mij beginnen bij Freud. 't Oedipus- en Electra-complex zijn ooit door Freud beschreven maar hoe die syndromen ontstaan vertelde de goede man er niet bij. Laat staan hoe die fenomenen zijn verweven met ons dagelijkse bestaan...

Oedipus trouwde met zijn moeder zonder het te weten; voor Electra geldt dat voor de dochter naar de vader toe. In het moderne beschaafde westen is seks overal, alom en onontkoombaar. Het wordt ons opgedrongen en heeft inmiddels tegennatuurlijke en overheersende vormen aangenomen. Van voortplanting is seks uitgegroeid tot maatschappijdominerend fenomeen en onderdeel van Verdeel En Heers oftewel Verwar En Plunder, met zijn commerciële variant SBS-Z oftewel Schuld, Boete, Straf en Zonde. Een ziek zooitje maar daar hebben kerk en adel, en later de multinational, doelbewust voor gezorgd; "Hou jij ze arm dan hou ik ze dom," sprak de priester tegen de grootgrondbezitter en latere grootindustrieel.

Terug naar seks. We zijn een oversekst stelletje primaten geworden die de functie ervan hersenloos heeft zien degraderen tot volksvermaak, tussen voetbal en chips door. Het heeft geen decorum meer en wordt als Spel gezien. Machtsspel, wel te verstaan, of machtsstrijd, want dan is er nog meer conflict mogelijk. En wij... doen daar gewoon aan mee. Hersenloos, als gezegd. Dus wees toeschouwer, dan zie je het ook. En iedereen die lang of vaak genoeg in een 'relatie' heeft gezeten, ziet ook in dat liefde dood is en gevoel vermoord.

Als mensen zo tegen elkaar en zichzelf opgezet zijn kun je ze allerlei zotte kunstjes leren die zo in het DSM-handboek van de psychiatrie passen en dat gebeurt dan ook. Pedofilie zit er dik tussen. Maar hoe ontstaat dat? Dan kun je lang zoeken en heb je te wachten op inzichten die ertoe doen.

Ik werd vandaag wakker met een zoveelste droom over de Verleiding die jonge meisjes al in praktijk brengen. Kinderen van zes en jonger flirten al en dat lijkt mij niet gezond. Wie anders dan hun moeders kan hen dat bijgebracht hebben?

Dat dat onbesproken en dus onder de radar gebeurt zal niemand verrassen, maar het gebeurt en iedere jongen en man ziet het onder z'n neus gebeuren.

Als kind vond ik dat wel spannend en was ik nieuwsgierig dus ik juichde het fenomeen toen nog toe. Gek genoeg kreeg ik pas een vriendin toen ik 23 was en achteraf gezien was dat omdat mijn moeder mij geen intieme omgang met meisjes toestond, net zoals ze mij niet toestond om 'op voetbal' te gaan want dat was ordinair. Eraan voorbij gaand hoe tegenstrijdig haar idee was omdat ze zelf seksuele spanning in het gezin bracht.
En eraan voorbij gaand dat iedereen voetbalde, ik het heel graag wilde en elke dag op het schoolplein speelde.
Dus eigenlijk valt dit onder klein-houden. Om sadisme niet te vergeten; het uitlachen van je eigen kind is wat ik veel ouders zie doen en de mijne deden dat openlijk, mijn moeder voorop.

Ik heb twee dochters, de oudste is nu 14 en de jongste 8, en aan beiden merkte ik hoe ze flirtten met hun vader. Ik kan het niet verbieden maar wel bespreken wat ze zelf doen, door neutraal te verwoorden wat ik merk. Bedenk dat ELKE aanval onder de radar geneutraliseerd wordt zodra je die exact verwoordt en schermen met seks doet daar niet voor onder. Het is het enige en meest opvallende wapen dat elke vrouw heeft en ze gebruikt dat continu, en dus te pas en te onpas, zozeer dat de meeste vrouwen het ook nog glashard ontkennen en slechts een enkeling netjes toegeeft wat ze doet zodat je de dialoog kunt aangaan en wat je merkt bespreekbaar maken. Dat kan dus niet altijd. Sterker...dat kan zelden. Vrouwen maken een publiek geheim van hun Spel en daarom is een kroeg een arena vol leeuwinnen geworden ipv een uitgaansplek om lol te hebben. Menselijke omgang is wreed, wellustig, sadistisch en vernederend van aard omdat ons dat geleerd wordt; we kennen niets anders.

Geloof mij maar niet; constateer het zelf maar. Mannen kennen het aantrekken en afstoten van vrouwen na een paar blauwtjes echt wel - hoe goed je er ook uit ziet, dat maakt echt niet uit. Verleiding en misleiding ter afleiding. Vrouwen wordt geleerd wreed en haatdragend te zijn en ze doen dat naar iedereen (m/v).
Een enkeling laat zich daar niet voor vangen dus die blijft bij zichzelf maar dat zijn er maar enkelen. Het gros loopt als zombie achter het gedrag van de meute aan en verkoopt dus zo zijn of haar ziel door het gevoel als eerste te verbannen; gevoel is verboden, verbannen en vermoord. En wie durft beweren dat het niet zo is... kom kijken. Het is niet te missen. We zijn er letterlijk ziek van. Geestesziek, geïsoleerd en gestoord. Afgesneden van ons gevoel maakt van de mens een dom, kneedbaar, ontzield en - bij gebrek aan wat anders - oversekst wezen wat niet weet wat mens-zijn inhoudt. We zijn weggejaagd van ons gevoel en schizofreen opgevoed want onze opvoeding doet er alles aan om dat te bereiken en ons geschift te maken.

Het vraagt moed en vooral het volgen van 't hart om dat te corrigeren. En dat duurt jaren. Want ieder wil het. Maar tussen willen en doen zit een gat. En dat vullen we liever met een komkommer.

[bron: https://facebook.com/2040962872680036]


Seks | 

blog van 12 juni 2019, 13:32

Even een aanvulling op een vorig blog: ​https://facebook.com/2040962872680036/. Die blog behandelt even tussen neus en schaamlippen door hoe dat nu zit dat seks overal oververtegenwoordigd is en elk meisje tussen vier en honderd jaar oud seks uitstraalt en mannen lokt met haar lokdoos. Zoöloog Desmond Morris noemt de mens 'the sexiest primate alive on the planet' en noemt dat een accurate, wetenschappelijke waarneming.

Het IS dus zo.

Vrouwen die naast hun man zitten, lopen of meerijden, kijken in het rond en fantaseren hoe het zou zijn om seks te hebben met mannen die ze tegenkomen. Dat vertelt Desmond Morris in "de aangeklede aap". Dat kan ik plaatsen. Ik zie het om mij heen. Deze mededeling opende mijn ogen omdat mannen verweten wordt wat vrouwen doen. Mannen hebben de naam, vrouwen doen het. Mannen zijn overspelig immers en niet te vertrouwen. Ehm... met WIE zijn zij overspelig???
Kan het zijn dat het allemaal precies omgekeerd is???
Mijn eerste vriendinnetje liep in de winter met open jas om haar cup C aan iedereen te tonen. Terecht dat ik daar dus een opmerking over maakte - aan wie laat jij jouw tieten nu zien? - wat gelijk ontkend werd, als dooddoener. Er valt gewoon niet over te praten terwijl IEDEREEN HET ZIET.
Ieder krijgt seks opgedrongen van zodanig beïnvloedde vrouwen op straat, voor de klas en op reclames. Bloot, bloter, blootst; het kan niet gek genoeg, en elk plaatje toont een flirtende meid. Met of zonder kleren.

Dit fenomeen veroordelen is zinloos. Het gaat erom dat we zien dàt het gebeurt, wat het gevolg is en vooral hoe dit ontstaat. Dat gebeurt dus in onze jeugd en toont dat niemand bij zijn of haar gevoel mag zijn en dus vooral tegennatuurlijke dingen leert doen. Wij allemaal. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.
Een enkeling vecht zich een weg terug naar gezond verstand en houdt dat vast, als baken, simpelweg omdat hij of zij zo gebakken is, maar daar staat een enorme opoffering tegenover; wie afwijkt wordt gestraft, in het tegenstrijdige systeem van Schuld, Boete, Straf en Zonde, vol regeltjes die niemand heeft gemaakt, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.

Wat blijft er over van de mens die jarenlang structureel emotioneel mismaakt en gehandicapt is geraakt...?
Een schaduw. Een aftreksel dat de weg terug niet meer weet, naar zichzelf.

​"We leven in een wereld waar iedereen kind is van het systeem, waar niets mag en van alles moet, en niemand bij z'n gevoel mag noch kan. Want dat staat het systeem niet toe. Je kunt het kind wel uit de oorlog halen maar hoe haal je de oorlog uit het kind?
Ik stel voor dat we dat probleem publiekelijk adresseren opdat dat​ ieder dat zelf uit mag zoeken. Ik stel wel voor dat we afspreken waar​ we elkaar weer vinden, tegen het verdwalen, zoals we dat bij bezoek​ aan De Efteling doen.

Ik ben hier."​
​--​

rj
[bron: https://www.facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/2046091352167188]


'Vrouwen' vinden het 'vervelend' als je praat/schrijft over vrouwen. Want ongeacht wat je zegt, maakt dat jou een vrouwenhater.

blog van 17 juni 2019 9:50 | 

Over vrouwen en hun gedrag mag je niks zeggen want dan komen de stekels omhoog en ben jij fout. Dit grootste taboe van de 21ste eeuw is ons kunstmatig opgedrongen, met tot feministen verwrongen aseksuele vrouwen als gevolg (aldus het beschouwende en scherpzinnige artikel "How the Rockefellers re-engineered women"- https://savethemales.ca/001904.html) die het allemaal zelf wel regelen en geen mannen meer nodig hebben. Maar intussen wel tot hun enkels ongelukkig zijn en zo instabiel als het weer. Verdeel en heers tot in het huwelijk, dus, met zwakzinnige hoopjes mens als gevolg, die niets kunnen, niets weten en niets doen. Alleen overleven. Dat blijft er over.

Stelling van de eeuw. En dat is niet mijn stelling maar wel de stelling die mij onzachtzinnig opgedrongen wordt. Door... de mensen zelf - en vrouwen voorop.

Wanneer je het gedrag van mensen onderling onbegrijpelijk vindt en zelfs als agressief ervaart, en van pure ellende maar eens op onderzoek gaat naar hoe het zit, en óók nog durft verwoorden wat je ziet, dan wordt je dat kwalijk genomen door het gros der mensen en niet zo'n beetje ook. Iedere letter wordt tegen je gebruikt door een berg zwakzinnige sheeple die het gevolg is van het structureel vernederende ritueel dat opvoeding heet, wat geen spat heel houdt van de oorspronkelijke authentieke mensch, en waaruit ontsnapping niet mogelijk lijkt.

Gek genoeg zien steeds meer mensen m/v in hoe het zit, maar zijn het vooral de mannen die ermee gebaat zijn om dit out-in-the-open te bespreken terwijl opvallend veel vrouwen zich verschansen achter slachtoffergedrag en als "terreur van de underdog" liever wijzen naar de ander die dan maar fout moet zijn.

Dit typeert de onvolwassenheid van een heel volk dat structureel onderdrukt wordt en slechts ruimte laat voor kinderachtig gedrag. Ga maar na. Iets wat negatief en agressief is wordt gedoogd; iets wat positief en constructief is, wordt bevochten. Omgekeerde wereld en wel precies datgene wat we continu om ons heen zien.

In een wereld waar gevoel verboden, verbannen en vermoord is, is er geen ruimte meer voor gezond verstand en is dialoog onmogelijk en zelfs niet wenselijk. Dat wordt bevochten. Tot het uiterste. Waardoor impliciet het opgedrongen systeem van "hoe het hoort" verdedigd wordt en in stand wordt gehouden.
Wat overblijft, is gestoord gedrag omdat de lijn tussen hoofd en hart danig verstoord is geraakt.

In het spel tussen man en vrouw (!) zien we de agressie van de allesbepalende, autoritaire, agressief kleinerende vrouw en dit gedrag domineert de verhoudingen waar dialoog is uitgesloten en agressie regeert zolang de vrouw doet alsof zij de dienst uitmaakt. En dat is niet zo. Want het is niet gelijkwaardig, om maar één reden: zíj doet verongelijkt en maakt zichzelf minderwaardig om van daaruit de boel te domineren.

Een gestoorde aangelegenheid die zelfs in films wordt gepropageerd als 'normaal'.

Het kan ook anders, getuige de recente film "what men want" waarin aanvankelijk een egoïstisch mokkel mee wil doen met de boysclub en uiteindelijk, vooral onder druk van haar neuker, van wie ze godszijdank de gedachten is gaan horen, normaliseert zodat ook een relatie en zelfs een samenzijn mogelijk is, omdat er nu eens echt gepraat wordt; anders gezegd... die meid heeft leren LUISTEREN.

In deze moderne tijd worden vrouwen slachtoffer gemaakt wat hen verheft boven alles en iedereen - maar luisteren naar elkaar is er niet bij. Dat leren we AF.

Dus leren we elkaar dicteren hoe we het willen en vooral hoe we het níet willen, want dat laatste is wat mensen leren zeggen terwijl ze nooit leren om hun eigenlijke, diepste wensen te verwoorden. Armoe troef, dus. Zo modern zijn wij dus helemaal niet. Want we laten elkaar het achterste van onze tong niet zien; het hart, dus. We spreken ons niet uit.

In die film zien we (helaas...) seks in beeld en dat begint met de onderliggende (!) man die op een belachelijke manier bereden wordt door een zelfzuchtige vrouw zonder ook maar een spatje empathie. Na haar orgasme draait ze zich af en is onbereikbaar. 't Toppunt van agressie, eigenlijk. Er zit geen liefde tussen de lakens.

Doordat zij letterlijk de gedachten HOORT van mannen, wordt de hoofdpersoon langzaamaan eindelijk mens, omdat ze nu door iedereen gewezen wordt op zichzelf.

Hey... Zoek de tien verschillen met the real world. Dit... is wat wij mensen onderling continu doen. We zijn spiegels voor elkaar en helpen elkaar dus letterlijk, continu, bij het leren van onze lessen - en leren zo onze kwaliteit van leven te verbeteren.

Films zijn meestal spiegels en brengen ons lessen. Omdat dat onontkoombaar is. Dat is waar dit leven over gaat. We zijn hier om te leren.

We leren van jongs af aan ons gevoel te negeren - dan ben je een watje - en tegennatuurlijk macho-gedrag krijgen we opgedrongen; dan ben je geen watje.

Vraag je eens af wie daarvan profiteert. Neem eens afstand en zie de wereld als toeschouwer; probeer het overzicht te zien. Laat je verrassen...

[bron: https://www.facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/2054223138020676]


Naschrift | 

Dit drieluik is voor gevorderden. De meesten sheeple schieten nog in een krimp zodra er iets aangewezen wordt waar men zelf ook onder lijdt.
Dat wil niet zeggen dat artikel er naast zit. Dat wil zeggen, dat we het hebben over Heilige Huisjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten