woensdag 29 maart 2017

Brug naar de Toekomst

Brug naar de Toekomst... | 


Vrouw. Geen hoger wezen op aarde. Het mooiste van het mooiste. Zij maakt van niets alles, en alles maakt zij tot pracht. Haar toegevoegde waarde is het allerhoogste wat er op aarde te vinden is. In haar aanwezigheid verblijven is een gunst en een eer; haar vereren om haar harte-vervullende talent een must; haar de waardering geven die zij verdient onmisbaar en vanzelfsprekend.


Waar ging het mis...? |


Waar is het misgegaan dat jij, vrouw, geen man naast je dulden kan? Waarom richt je jouw allesverzengende furie op hem en waarom zijn jouw blik en intentie dodelijk? Waaraan heeft hij dat verdiend?

Het vrouwenhart is doorgrondelijk. Het is transparant voor wie niet ziende blind is, dat opgroeien in het wilde westen niets anders dan een "overmatige hercorrectie van een Perfect Goddelijk Ontwerp" is, dat er van mannen en vrouwen geen individualiteit wordt verwacht maar slaafse gehoorzaamheid en daarom geen spat wordt heel gehouden, en dat de Vrouw er niet bij hoort als gelijkwaardige - de Man trouwens óók niet - maar daardoor ergens onderaan bungelt als...

verschoppelinge.

Zij staat alleen, van jongs af aan. Ze kan dr vader en moeder niet bereiken terwijl ze daar juist zoveel behoefte aan had gehad, en steun van had verwacht - en vooral vertrouwen... om haar op weg te sturen naar het avontuur dat Leven heet.


Haat |


In plaats daarvan richt ze haar haat over zoveel gemis aan geborgenheid en aan gewoon wezenlijk contact, op de dichtstbijzijnde 'klootzak', die haar toorn zal moeten voor haar dragen; tijd voor vergelding, dus.

Dit... laat IEDERE VROUW zien en onderhuids voelen.

En terecht.


Bezit |


Er is iets grondig mis met een maatschappij die mensen als Bezit behandelt en ieder mens laat zien hoe dit wringt.

Ernstig? HEEL ernstig.
Zonder Vrouw is deze maatschappij lam- en losgeslagen en aan de duivel overgeleverd.

Laat dat nou net een vooropgesteld plan lijken te zijn van onbekende en onzichtbare machtswellustelingen, zonder ethiek èn zonder ijdelheid om gekend te worden in hun macht en rijkdom, en daardoor nietsontziend onderdrukken, stukmaken en moorden volgens een vooropgezet plan, dat al honderden jaren sluimert voor het werkelijkheid kan worden, in drie wereldoorlogen en ander (9/11) terreur...


Vrede begint van mens tot mens |


Reik haar daarom de hand en beloof plechtig op jouw mannenhart er altijd voor haar te zijn en haar te steunen als zij haar eigen weg gaat om haar talenten te ontplooien en zichzelf te leren kennen, gelijk jij, Man, dat ook te doen hebt; één met jezelf zonder Bezitsdrang, dus zonder jaloezie of boosheid, omdat ieder mens eerst Mens te worden heeft - en dus zijn of haar "eigen partner" te worden heeft - en alléén vandaaruit de Samen-Leving kan dragen...

Daartoe hebben we het Vrouwelijke, het Gevoel dus, in ere te herstellen - en dat gebeurt vanzelf door "jouw eigen partner" te worden, zodat ook Mannen maar vooral Vrouwen niet meer als materiaal of verschoppelinge worden gezien en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. En zo hun werkelijke, SCHEPPENDE, kracht kunnen tonen.

Dàt is emancipatie. In de goede zin des woords. Zoals het bedoeld was! Omdat het positief is en ons letterlijk állemaal ten goede komt.++Meerleeslinks:


Oplossing van mondiaal probleem begint met doorzien: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.is/2017/02/oplossing-mondiaal-probleem-is-doorzien.html

Plato's heilige huisjes: facebook.com/notes/het-lichaam-liegt-nooit-mensen-wel/platos-heilige-huisjes-gastlezing/1108710592571940

Verboden vrucht: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1094571140652552

Wereldse plannen achter de schermen: www.threeworldwars.com

Deel 3. De interne strijd binnen de Illuminati - ellaster.nl/2016/03/20/interne-strijd-binnen-illuminati 
Deel 2: De geschiedenis van de illuminati -  ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati
Deel 1: De leugen regeert - ellaster.nl/2016/03/20/de-leugen-regeert 

Vatican: The Greatest Usurper Enslaving All of Humanity - geopolitics.co/2015/04/12/vatican-the-greatest-usurper

Orphan structure - Wikipedia.org/wiki/Orphan_structure |

Opstandige pubers lopen weg: facebook.com/1137844419658557

Het leunen van ouders: facebook.com/1138284586281207

Huiselijk geweld: facebook.com/1112039935572339 |

De oorlog tegen alle mensen van de wereld door Pieter Stuurman: ninefornews.nl/oorlog-tegen-mensen-wereld

Illuminaat Weishaupt, architect van de hedendaagse machtsstructuur: cooperatiedevrijemedia.nl/2017/03/illuminaat-weishaupt-architect-van-de-hedendaagse-machtsstructuur artikel van Pieter Stuurman

Hoe wij alles leerden omdraaien | facebook.com/1134794583296874

De macht achter het grote geld, onthullingen van een insider: cooperatiedevrijemedia.nl/2017/03/de-macht-achter-het-grote-geld-onthullingen-van-een-insider

...

Care? Dare? Share?
bron: "Brug naar de Toekomst..." facebook.com/1139691852807147

Geen opmerkingen:

Een reactie posten