donderdag 11 februari 2016

Verbinding is essentieel (want gevoel is verboden)

Zie jij in hoe ons gevoel verboden, verbannen en vermoord is? 'Verbinding is essentieel', viel mij in. Dit schreef ik vanmorgen bij het ontwaken en heb het te delen.

Hoe essentieel verbinding is zie je wanneer je de wachtkamer bij de dokter binnenloopt. Lange gezichten van mensen die niet bij zichzelf zijn en vol protest zitten en het missen om gezien, gehoord en gewaardeerd te zijn; ze hebben geen houvast en zijn uit balans en vinden zo zichzelf niet - maar wel de weg naar de dokter.


Verbinding is essentieel


De verbinding met het eigen gevoel/hart en van daaruit met de omgeving is essentieel voor ons mensen als fundament voor ons bestaan om ons gelukkig te voelen.

Ik heb twee knijne in de tuin lopen en kan er weinig mee maar ik voel hun blijheid zodra ik de moeite neem om op hen af te stemmen en mij zo met hen te verbinden. Ze lopen los en komen altijd even naar mij toe, ze zijn nieuwsgierig en komen graag kijken wat ik doe.
Ik groeide op met een puppy en heb geen enkele moeite om mij met dieren te verbinden, dat gaat vanzelf en op straat komen honden en katten en soms zelfs vogels blij naar mij toe.

Met mensen werkt dat ook zo. Niet altijd lukt het echter, helaas.

Een leraar op wie ik als kind niet kon afstemmen begreep ik niet. Het vak geschiedenis ging een jaar lang aan mij voorbij: hij deed zonderling en ik vond geen manier om mij met hem te verbinden.
Wij botsten, kennelijk. 
Later was er een vak op het hbo dat ik over moest doen omdat ik geen verbinding had met de docent. Pas toen het mij lukte op hem af te stemmen, kon ik volgen waar de les over ging en haalde ik het vak wel; de man had een manier van lesgeven die mij afschrok maar zodra ik had afgestemd op hem, had ik geen problemen meer met hem en de lesstof en haalde ik het vak omdat ik nu wèl begreep waar hij het over had. Hij was gewoon heel enthousiast maar blafte veel :) Uiteindelijk koos ik hem als scriptiebegeleider.

Wie afstemt en in verbinding is met degene tegenover zich heeft wezenlijk contact en kan zich binnen dat contact vrijelijk bewegen en zal het contact eerder als plezierig ervaren. Het is essentieel voor een plezierig samenzijn; dan kun je warmte uitwisselen.
Zie de blog "contact is warmte uitwisselen".


Het gaat om wezenlijk contact; om verbinding dus


Mensen die niet in verbinding willen komen, maken eerder ruzie; ze komen niet tot elkaar. Geweldloos communiceren begint met de intentie daartoe: facebook.com/833554336754235.

Er is geen artiest die dat niet doet met z'n gehoor, of het nu een muzikant, cabaretier, workshopgever of ander soort kunstenaar is - anders komt de boodschap niet over. Een straatmuzikant zoekt - soms agressief oftewel als een invasie - contact met z'n publiek om mensen aan zich te binden en naderhand met de pet rond te kunnen gaan. De reden dat sommigen er geen zin in hebben omdat het niet vrijblijvend voelt. Dat kan dus ook strijd opleveren waarna iemand besluit om juist niet te kijken.


Hoe werkt verbinding?


Verbinding met een huisdier is zo gemaakt en dat maakt blij, dus veel mensen kennen het maar wie thuis opgroeit zonder wezenlijke verbinding krijgt het moeilijk en kent geen uitwisseling van warmte.
Wel het tegenovergestelde: uitwisseling van kou van een verstandelijke benadering. Hoe ziekmakend dat is blijkt wanneer je er onderzoek naar doet zodat je tot de conclusie komt: wij mensen kunnen alléén functioneren wanneer wij het aandurven om met ons-zelf en anderen in verbinding te leven. Wanneer dat weer wereldwijd gebeurt spreek je van een collectief, en dan wordt het pas echt leuk.


Vroeger


Dat is nu nog niet mogelijk. Vroeger leefde men in hechte gemeenschappen als stammen en later als dorpen en had je een dorpsgenezer die iedereen in de gaten hield - de medicijnman. Deze stond in verbinding met zichzelf en z'n spirit en overzag over de gezondheid van de mensen en was preventief ingesteld; zo iemand kon "tijdig zien". Zo kun je een stam gezond houden.
In hechte gemeenschappen waar de kerk het voor het zeggen kreeg werkte dat niet meer. De mensen leefden niet meer in verbinding met zichzelf maar gingen angstvallig opletten en elkaar verklikken en tot voorbeeld stellen wie afweek van 'de regels'; dat wat opgelegd werd door de kerk en door verdeeldheid zaaiende ouderlingen. Over agressief en invasief gedrag gesproken. Het werd de mensen opgelegd anders hoorden ze er niet bij en werden als andersdenkenden buitengesloten; met goddelozen ging je niet om.

Zo is de verbinding om zeep geholpen - of naar God, zoals ze in Amsterdam zeggen, ironisch genoeg; de verbinding met ons zelf, ons eigen hart, onze ziel, ons wezen, is in feite godgegeven. Het is meetbaar als elektromagnetisch energieveld dat 5.000x sterker is dan dat van ons brein en bij overlijden, als de ziel het lichaam verlaat, weegt men zo'n 200 gram lichter.


"Er is meer tussen hemel en aarde"


Er is meer tussen hemel en aarde. Jazeker. Dat is je zelf. Ander woord voor ziel of gevoelsverstand; het instrument om verbinding te maken en af te stemmen op alles en iedereen om ons heen. Absolute noodzaak om het weer tof te hebben en te zien waar Leven werkelijk over gaat.++

-

bron: facebook.com/833745700068432, 11 februari 2016, 7:54 |

Geen opmerkingen:

Een reactie posten