donderdag 18 februari 2016

Zelfbeeld, eigenwaarde, zelfvertrouwen: wat is het, wat beïnvloedt het?

Wie opgroeit in het Wilde Westen waar (denken aan) seks synoniem staat voor afleiding en (mogelijke) partners als trofee gelden, komt vanzelf uit bij de door de immens populaire band 'Doe Maar' hardop geïnitieerde vraag:
"Is dit alles?"

Zelfbeeld: hou-ding zonder hou-vast |


Schoolgaande kinderen leren geen zelfbeeld; ze leren dat juist àf.

Wat overblijft is een residu met holle ogen vol wanhoop en een houding - om toch maar mee te kunnen die geniepige, harde wereld in en "je mannetje te staan," bij gebrek aan enig houvast.

Onderzoek naar hoe onderwijs zou kunnen inspireren


Talloze begenadigde onderzoekers als Ken Robinson (Changing paradigms: youtu.be/mCbdS4hSa0s), Jef Staes (diplomavrij onderwijs, functievrij werk en pensioenvrij leven) en Sugata Mitra (The future of learning: youtu.be/zpcEpmNbHds en youtu.be/dk60sYrU2RU) illustreren luid en duidelijk, dat ons onderwijs niet alleen tekort schiet en hopeloos achterhaald is maar de vorm ook ronduit schadelijk voor de individu is en keihard klachten geeft, omdat niemand gezien, gehoord en gewaardeerd wordt en men die schade onomkeerbaar met zich meesleept voor de rest van z'n leven.
nb: deze video's vindt je onderaan.

Het voordeel daarvan (van dit schrijnende tekort) is, dat we dan in ieder geval "wat te doen hebben" en wij ons "anders zouden vervelen". Het corrigeren van de door school opgelegde overmatige-correctie - om het Denken te ontwikkelen en het Voelen voor altijd te laten - is aan de individu zelf. En die heeft daar uiteindelijk een heel mensenleven de tijd voor.

Verlegenheid


Zelfbeeld en verlegenheid (de "binnenvetter") lopen niet parallel. Verlegenheid is geen karaktertrek maar ofwel een vurig teken van protest of zelfs het opgeven en terugtrekken van de lamgeslagen ziel die weet en laat weten dat het zinloos is om zich uit te spreken in een prestatiemaatschappij waar snoeiharde regels jou en mij zonder consensus opgedrongen zijn en die je niet zomaar kunt negeren om collectieve afwijzing te voorkomen.

Functie van scholing: rationeel leren denken = ratio gebruiken en gevoel niet


Scholing die kids leert om hun denkvermogen te ontwikkelen schiet daarin volledig tekort: in plaats van te focussen op het ontwikkelen van associatief-analytisch leren denken IN AANVULLING op het (eveneens ontwikkelen van het) intuïtieve en dus het gevoel, wordt het zwaartepunt echter alléén op de verstandelijke vermogens gelegd en wordt zo de oorspronkelijke individu adequaat vermoord en de creatieve reserves uitgeput.

Het zoeken naar een uitingsvorm voor creativiteit is niet langer genoeg voor de zwaar gepiepelde mens; we dienen de oorzaak van dergelijk groot verlies - en verdriet - te achterhalen om van gedeformeerde zieltjes na 12 jaar collectieve mindfuck toch weer hele mensen te maken, en vervolgens drastisch te transformeren in een positieve, dwz opbouwende, omgeving die nog wat spankeltjes van de gehavende mens overhoudt.

Verraad: in de kou laten staan


En dat gaat ons voorlopig niet lukken. De krachten die achter het wereldtoneel verschansen zijn tuk op macht, onderdrukking, uitbuiting en verraad dus dit is geen voor de hand liggende oplossing die de komende twintig jaar te verwachten is... Als-ie maar komt. Daar is dit de aanzet toe.

De reden van deze zoektocht is uiteraard dat het bestaan zonder evenredige bijdrage van het gevoel hol, leeg, onbestemd, onvervullend en dus zinloos aanvoelt.

Ons wezen streeft naar geluk en verbetering en staat een langdurig lamlendig bestaan niet lang meer toe.++
bron: facebook.com/837264793049856, 17 februari 2016, 22:13 | 

Kerstgedachte tijdens winterzonnewende: oorsprong van discriminatie en "verraad" | 

Zondagse preek: onderhuids verwijten is geen dialoog en geen saamhorigheid creëren | 

Aanvulling 18 februari:


Zelfbeeld is "beeld van jouw voorkomen" of van jouw presentatie naar buiten toe - dat is dus per definitie "houding".
Eigenlijk moet onze focus liggen op (het kweken van) eigenwaarde en zelf-vertrouwen, voor hou-vast aan ons zelf.

Zelf is ziel.
As simple as that.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde raken we kwijt vanuit onze leefomgeving, door constant in de kou te hebben gestaan.
Zelfvertrouwen en eigenwaarde ontstaan door gezien, gehoord en gewaardeerd worden en impliceert dat je de ruimte (dus vrijheid) krijgt om je-zelf te zijn.

Iets waar chronisch te kort aan is in deze maatschappij.

Meer:


Video's:
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten