donderdag 20 mei 2021

Autoriteit. Het overschatte belang van autoriteit en de furie om visie (zin) door te drukken

Autoriteit. Het overschatte belang van autoriteit en de furie om visie (zin) door te drukken.

-

Ieder beroept zich op autoriteit, als was men een suprême wezen. Wijkt iemand daarvan af dan is furie en toorn, haat en nijd de furieuze reactie op zulke blasfemie oftewel godslastering. Simpel gezegd: "Wie afwijkt wordt gestraft."

Jarenlang vroeg ik mij af of er logica zit achter deze manier van doen maar die is er niet. Het wordt ons zo geleerd. Of beter gezegd: voorgedaan. En wij doen het na. Het is een knap staaltje Verdeel en Heers en daar zit per definitie geen logica in maar eigenlijk juist het tegenovergestelde.

Men bestraft met furie diegene die afwijkt of indruist tegen autoriteit. Een ongeschreven regel die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. Dat heet "normen en waarden" maar heeft de onmiskenbare signatuur van Verdeel en Heers.

Zo optreden of dat goedpraten of verdedigen, heet: "psychologie van de koude grond", kortweg kou, en is afkomstig van het denken, van ego, van macho- gedrag en druist in tegen gezond verstand oftewel "het gaat tegen beter weten in". Het is terreur en tirannie zonder een spoortje waarheid en vernietigt vrijheid. Dit is het ergste dat er is en mag men volksvijand nummer één noemen.

Kou is het tegenovergestelde van warmte. Niet fysieke kou en fysieke warmte maar de morele, mentale en emotionele component. Daar gaat dit om. Met name emotionele warmte waarvan de vormen behoren tot de grootste geschenken ter wereld, zoals: zorg, affectie, waardering, liefde, empathie, inleving, betrokkenheid, verbinding.

Vandaar dat warmte het enige medicijn ter wereld is te noemen is. Het enige medicijn. Ter wereld. Net zoals "kou" in meer dan 80% van de gevallen de veroorzaker is van ziekte, pijn en leed.

Iemand die als kind (langdurig, structureel, jarenlang, emotioneel) in de kou heeft gestaan en nooit liefde en warmte heeft gekend, zal de rest van zijn leven alles stuk maken; "alles opbouwen om af te breken", heet dat en is een mentale aangelegenheid; zulk destructief gedrag is exact wat er mis is met onze wereld vol miskende mensjes die nooit gezien, nooit gehoord en nooit gewaardeerd werden en niets anders doen dan alles slopen. Zichzelf inclusief. Zij graven hun eigen graf en gooien hun eigen ruiten in, alleen omdat zij miskend zijn of werden en dat wreken op de wereld voor de rest van hun leven.

Moet je nagaan wat er gebeurt als zulke zieke geesten aan de macht komen. Daar is geen kruid tegen gewassen. Dan spelen zij de machthebber oftewel de autoriteit die zij in hun jeugd zo verguisd hebben.

Zo wordt dit al generaties en dus eeuwenlang doorgegeven zonder dat iemand het doorziet of wil veranderen, omdat het zo diep zit weggestopt, zo diep zit verankerd in ons systeem, diep in de wortels van ons bestaan. Wie eraan toornt wordt vermorzeld. Men verdedigt zulk gedrag bij gebrek aan fundament in zichzelf; niemand komt aan het fundament van schijn-zekerheid en schijn-veiligheid.

De enige manier om daarmee om te gaan is zélf het lichtende voorbeeld te zijn, door zelf te herstellen wat daarom vraagt... het langdurig en blijvend omarmen van het "gevoelsverstand" oftewel de dialoog met ons binnenste, zodat men één wordt met zichzelf en bovendien daaruit opnieuw leert handelen; dwars door de eigen leegte, door het onbekende vacuüm heen - en da's een lange weg van jaren.

Immers, wat iemand met autoriteit roept is een lokkertje en bedoeld om je er in mee te laten gaan. Men heeft geen macht over jou tenzij jij dat toestaat. De leraar heeft geen autoriteit meer als de klas massaal wegloopt. Een binnenstad met een sterke mentaliteit gaat zijn eigen gang en trekt zich niets aan van tegenstrijdige regels, zoals in het hartje centrum van Amsterdam. Een malafide en kwaadwillende regering heeft niets te zeggen als het volk er niet aan mee doet en haar dienders en legers aan zijn kant weet te krijgen; dan staat zo'n regering in haar hemd. Als een regering de ene flater na de andere begaat, is er niemand meer die dat ontgaat, en zal zij op den duur bezwijken. Kan twintig jaar duren, zoals in Servië*) waar men Miloševic wegjoeg door met een miljoen mensen (van een totaal van 7 miljoen bewoners) de straat op te gaan en de staatstelevisie met een bulldozer onklaar te maken, maar het gebeurt wel. Uiteindelijk.

In Nederland gebeurt iets heel wezenlijks. Dit land ligt aan water en wordt door rivieren doorkruist. Zijn hoofdstad zit vol grachten en kanalen; vol water. Water maakt vrij. Water staat symbool voor Vrijheid. Probeer water maar eens te houden. Hou jouw handen maar op. Dat vindt zijn eigen weg.

En intussen heeft het Vissen-tijdperk, aangeduid met een visje als Jezus achterop auto's, plaatsgemaakt voor de waterdrager... Aquarius.

In 2004 stelde Deepak Chopra tijdens een lezing in de RAI: "Hol-land is the Holy Land... here the change will start."

Hoe? Dat moet blijken. Intussen heeft ieder voor zichzelf te doen wat die kan. Ik weet in ieder geval dat ik mij niet druk hoef te maken, zeker niet om roeptoeterende idioten die autoriteit nastreven vanuit een megalomaan idee van superioriteit. Ik heb leren leven vanuit vertrouwen en dat geeft rust.

Dus ik protesteer niet maar demonstreer hoe het beter kan door het goede voorbeeld te geven. Als ik straks terugkijk op mijn leven heb ik de geruststelling, dat ik er alles aan gedaan heb om deze wereld een mooiere plek te maken, door mijn eigen levenskwaliteit te verbeteren waar ik kon; door simpelweg mijn hart te volgen.

Hoe je dat doet is voor ieder om zelf uit te vinden. Ik kan je alleen vertellen hoe dat mij gelukt is. Het vraagt discipline en geduld, veel geduld. Mijn deur (en mailbox, zie het-lichaam-liegt-nooit.webnode.nl) staat open voor hen die hun eigen kwaliteit van leven willen verbeteren.

rj.
-

*) Een Serviër waarschuwde ons hiervoor, nogal passioneel, maar zijn filmpje is helaas verwijderd (https://youtu.be/GC95PP8uXUk)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten