zondag 5 juni 2022

Inflatie tot depressie aan toe vraagt bijstelling hoogte lonen en uitkeringen om armoede te voorkomen; daders zijn bekend

De lokale gemeente, wethouders en politiek heb ik vandaag, pinksterdag 2022, de dag dat de heilige geest de mensen in vreemde tongen liet spreken volgens de overlevering, aangeschreven met het volgende bericht. 
Dat heeft zelden zin, want het volk moet dit zelf doen. Jij en ik, dus. Maar toch, leuk was het wel. Lees maar even mee;

"Inflatie tot depressie aan toe vraagt bijstelling hoogte lonen en uitkeringen om armoede te voorkomen; daders zijn bekend" |


Goeiedag, gezien de extreem stijgende prijzen volgt de logische vraag, hoe de uitkeringen en lonen worden geïndexeerd oftewel aangepast. 

Uit het filmpje in dit artikel, eenvandaag.avrotros.nl/item/de-oorlog-in-Oekraine-is-niet-de-enige-veroorzaker-van-hoge-prijzen-in-de-supermarkt-dit-is-hoe-dat-zit/, maak ik op dat er opzet in het spel is en dat de oorzaak bekend is. Voedsel en energie worden doelbewust onbetaalbaar gemaakt en het eind is niet in zicht.

Dat impliceert dat men, iedereen eigenlijk, de gemeente dus ook, bij deze banken en multinationals de "meerkosten" kan verhalen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor dit wangedrag dat armoede doelbewust in de hand werkt. Dat lijkt mij een schandelijke situatie die zelfs bestraft kan worden en dient te worden. Het is immers verraad van het volk door private ondernemingen die machtsmisbruik plegen. Nogmaals: olie-, energie- en voedselprijzen stijgen de pan uit met de grootste inflatie ooit dus iedereen komt in de knel te zitten. En dat lijkt het doel en dus beleid te zijn.

Intussen kom ik niet meer rond van mijn inkomsten, met de dagelijkse uitgaven en normale kosten van levensonderhoud, dus is mijn vraag niet meer dan logisch: hoe gaat de gemeente cq het rijk dat compenserenen cq. de uitkeringen bijstellen? Of komt er weer een eenmalige toeslag voor minima, zoals die 800 euro energietoeslag dit jaar, als uiterst tijdelijk doekje voor het bloeden, dus om het volk de mond te snoeren zonder het werkelijke probleem te adresseren?

Beschouwing |


Even relativeren. Natuurlijk kunt u er niets aan doen, dat zegt iedereen. Maar is dat ècht zo??
Wat er ook wordt ingezet als lapmiddel... hier is overduidelijk sprake van opzet en het is zichtbaar voor de hele wereld.

De westerse wereld wordt onnodig verpauperd, ethisch uitgemoord en moreel uitgehold. Wereldwijd worden we in armoede gestort, het mkb moet kennelijk volledig verdwijnen, de boeren moeten verdwijnen met drogredenen zoals extreme normeringen over stikstof - in het buitenland zijn de normeringen lang niet zo streng - en op scholen worden onze kinderen in 12 tot 14 jaar "verplicht" "onderwijs" consequent verward en geestelijk misbruikt door leraren die zich opstellen als autoriteit terwijl die zelf schizofreen zijn gemaakt, dus weggejaagd zijn van hun gevoel, na jarenlange structurele emotionele verplettering en uitputting (da's een eufemisme), als logisch gevolg van hun uiterst controversiële "opvoeding".

Dit noemen wij beschaving. 

Ik wijs ieder erop dat ieder verantwoordelijk is voor wat hier mondiaal gebeurt, want iedereen kan zich er tegen verzetten maar dat gebeurt niet of nauwelijks. "Wij" staan dit toe. En wij horen dat niet toe te staan. Wij horen op te staan voor ons zelf. Maar kennelijk doen we dat niet uit angst voor straf. Vraag je gerust af wat daar volwassen aan is en of we zo wel willen leven. 

Overigens is het hele geldsysteem een giftige aangelegenheid te noemen, voor wie dat wil zien. De geldontwaarding zit hem erin, dat geld gecreëerd wordt uit lucht, geen goudstandaard meer kent en door rente-op-rente uitgehold wordt, ten faveure van de private ondernemingen (centrale banken zoals de fed) die dit creëerden en in stand houden en hieraan gigantisch verdienen. Iedere econoom kan je dit uitleggen. Iedere 10 jaar werd de waarde van geld gehalveerd toen ik op school zat. Nu verdampt geld waar je bij staat. De essentie daarachter is, dat geld schuld is. Geld is schuld voor het grootste gedeelte, bijna driekwart.

Hoe dat op te lossen is, weet niemand. Daar komen we de komende eeuw(en) achter. Feit is dat we de boel nu doelgericht laten vastlopen en dat we collectief aan de rand van de afgrond staan. En "we" werken daaraan mee, door ons niet te verzetten, door gedwee mee te gaan in wat de wereldleiders ons voorschotelen (in opdracht van de werkelijke machthebbers) en door te vreten wat de pot schaft - dus dan verandert er van alles maar verbetert er niets. 

Het grote voordeel is, dat wie niets heeft, op zichzelf aangewezen is en daarvan heeft te leren. Ik spreek uit ervaring. We zijn tot nu toe beziggehouden (met de ratrace van werkdruk en financiële krapte) en afgeleid van wie en wat we zijn maar hebben enorm veel in te halen om eindelijk mens te kunnen worden. Volwassen, ook. Iets dat tot nu toe niet werd toegestaan. Net als "gevoel" was dat verboden.

Groei tot wasdom werd tot nu toe onderdrukt. We werden tegen elkaar en vooral tegen onszelf opgezet. En dat wordt met hand en tand verdedigd door het volk zelf, wat men Stockholm-syndroom noemt. Verdeel en Heers is uitstekend geslaagd.

Tijd om dat in te zien en op te staan voor onszelf, en niet langer dat systeem van verdeel en heers verder te verdedigen, tegen beter weten in en tot bloedens toe.

Dat is de weg die voor ons ligt. 
Dat lijkt mij althans. 
Voor wie als toeschouwer durft kijken naar wat er gebeurt.
Voor wat het waard is...

rj.

Bijlagen
:

- gedicht over waar we staan en waar we heengaan 
- plannen van de NWO, vertaald

---
Eerste ontvangen reactie:


"In Argentinië boerderijen met 100.000!!!!!? Koeien.
Hier met 40 beessies al gezeik.
The Great Reset is al lang geleden begonnen.
Voedsel schaarste.
Woning nood
Energie transitie
All part of the game.
Hou je eigen kleine wereldje goed.
That's all  there is."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten