zondag 21 juni 2015

Dieren kunnen wel accepteren dat iemand anders is... waarom wij niet?

Dieren kunnen wel accepteren dat iemand anders is... waarom jij niet?

Weet je wat ik denk...

Mensen horen elkaar net zo hart-elijk te begroeten als deze dieren dat doen:
Ten slotte... wat is er op tegen om samen te delen?Meerleeslink

Mus op bezoek | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2015/06/mus-op-bezoek.html

Bronnen:
1. facebook.com/542210582587455

2. facebook.com/10152946997939077
3. facebook.com/673984429377894
4. facebook.com/1009088092437158


Geen opmerkingen:

Een reactie posten