woensdag 20 oktober 2021

Woke the fuck up

Iedereen is vol van the great awakening, als tegenhanger van de reset die men ons op wil leggen en die niemand wil die een beetje wakker is. Wij hebben echter als mens nogal een stap te maken als je ziet hoe we met elkaar omgaan. Mijn bevindingen van de afgelopen periode in een notendop:

Gedragspatronen

Overheers- en bezitsdrang zijn in het beschaafde westen zo opvallend en dominant met onze gedragspatronen verweven, dat er helemaal geen ruimte is voor democratie in onderling overleg, laat staan wereldwijd. Wij mogen inzien of tot inzicht te komen, dat een begrip als democratie, waarmee we elkaar doodgooien, een loos uitgehold woord is zonder enige betekenis wanneer wij elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Wat ik te zien krijg in menig dialoog is niets anders dan ordinair touwtrekken met het doel de ander eronder te krijgen. Ik krijg het doorlopend te zien. Met gestrekt been gaat men de ander te lijf alsof er een wereldramp heeft plaatsgevonden terwijl er in wezen niets aan de hand is. Behalve dan in het hoofd van de agressor zelf, want daar speelt zich een storm af en die opgefokte (ont)lading moet ergens heen, oftewel iemand moet dat ontgelden en krijgt dan de volle laag over iets wat volledig overdreven en opgeblazen is en alles weg heeft van laster in plaats van zinvol overleg. Afreageren en uitleven, dus. Op een zelfgekozen zondebok.

Afreageren en uitleven op een zondebok met de zelfverzonnen stelling


Hoe? Met een zelfverzonnen stelling als uitgangspunt waar de ander voor verantwoordelijk wordt gehouden want die moet het maar oplossen, waar de ander de schuld van krijgt en waar de ander beestachtig voor wordt gestraft. Cirkeltje rond. Oftewel een vicieuze cirkel waaruit ontsnapping onmogelijk is. Da's althans de intentie

De ander moet zich maar aanpassen aan degene die zich de slachtofferrol aanmeet om de ander daarmee op de knieën te dwingen. Erg woke, allemaal. En vooral erg gewelddadig, onrechtvaardig en bijzonder ondemocratisch.

Bloeddorst en hysterie zijn leidend

Iedereen doet het, mannen en vrouwen. Of... wat ervoor moet doorgaan want volwassen gedrag is het geenszins te noemen. Vrouwen zijn hierin vaak het felst, stuiven van kalm naar furie binnen 2 seconden en geven geen centimeter toe. "Gij zult het onderspit delven", lijkt één van hun uitgangspunten. Via praten kom je er vervolgens niet meer uit wanneer bloeddorst haar intrede heeft gedaan en logica, rust en vredelievendheid zijn verjaagd als was het oorlog. En oorlog is het. Hysterie moet de strijd beslechten door de ander op de knieën te dwingen, met alle geweld van de wereld desnoods.

En om niet af te gaan als een gieter haalt men álles uit de kast en wordt men briljant negatief, oftewel elke zin is een regelrechte dooddoener vol drogredenen en oneigenlijke argumentatie, niets wordt geschuwd om de zondebok maar in een hoek te kunnen duwen en daar genadeloos en sadistisch af te kunnen slachten. Een executie door een tribunaal met aanklager, rechter en beul in één, wat het meest wegheeft van mentale bloeddorst oftewel vampirisme. Zie daar het eigenbelang van de agressor.


Wat voor kinderen brengen zulke ouders voort...

In ieder huishouden geldt: de vrouw is de baas. En al helemaal de moeder. Zij eigent zich de macht toe en bepaalt alles. Zij beslist. Vaak zijn haar beslissingen zo te zien echter gestoeld op ego, eigenbelang, sadisme of puur zwakzinnigheid. Kies maar. Ik heb het nu over mijn eigen moeder en de vrouwen in mijn familie, waaronder drie ex-en, die geen van allen in staat bleken tot consistent, constructief, positief, rechtvaardig, evenwichtig, normaal gedrag vanuit gezond verstand. Ik kreeg en krijg consequent het tegenovergestelde te zien. Wat ik wel te zien kreeg zijn onzin, hoogmoed, hoogmoedswaanzin, arrogantie, sadisme en pure krankzinnigheid. Bezitsdrang dus, als direct gevolg van verdeel en heers. 

Punt is helaas, dat als de vrouw de baas speelt in huis en dat niet rechtvaardig doet, wij hele volksstammen gefrustreerde kinderen de wereld op schoppen die van ellende protesteren, rebelleren en alles saboteren, precies zoals hen is voorgedaan. Daar wordt de wereld dus niet beter van.


"Zoek het bij jezelf" levert niet genoeg op in een totaal verknipte wereld, totdat je tot inzicht komt dat er verdeel en heers achter steekt

Na lang zoeken zag ik pas in, dat ik alles wel bij mezelf zoeken kon maar dat de meerderheid der zombies regelrecht nadoen wat ze van hun leefomgeving te zien krijgen; ouders, school en wereldleiders voorop. Het verdeel- en heers-principe dat daarachter steekt wordt naadloos overgenomen en nagedaan, tegen beter weten in en tot bloedens toe, omdat men heeft geleerd dat er straf staat op "buiten de lijntjes kleuren"- oftewel wie afwijkt wordt gestraft. Een sektarisch en waterdicht controlesysteem dat door iedereen overgenomen en nagedaan wordt. Zonder na te denken. 

Als zombies, dus, want de bloeddorst spat er vanaf. Men vreet elkaar als het ware op. En niemand vindt dat raar, afwijkend of verdacht want het sadisme wordt ogenblikkelijk herkend, gevierd en lukraak verdedigd dus willekeurige omstanders doen gewoon mee en veroordelen het feitelijke slachtoffer, terwijl de agressor zich tegelijkertijd die rol van slachtoffer aanmeet en daarbij lelijke klappen uitdeelt aan het feitelijke slachtoffer. De wereld op zijn kop oftewel alles is omgekeerd. 

Wat dan ook zo fijn is, als zo'n omstander olie op het vuur gooit door te stellen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Een paradoxaal bedoelde opmerking - nog meer verdeeldheid zaaien dus - met het doel nog meer verwarring te creëren in plaats van ook maar iets op te lossen. Geen bijdrage dus maar pure brandstichting om het vuur nog hoger te laten oplaaien. Immers, het gaat allang niet meer om waarheid maar om de gemene, sadistische, furieuze reactie van de inmiddels in hysterie ontstoken medemens die de macht grijpt met onzin, leugens en laster. Objectieve observatie maakt kennelijk ogenblikkelijk plaats voor oud zeer oftewel cognitieve dissonantie en bias

Hier is geen ontsnapping uit mogelijk. Hoe rustig men ook blijft, hoe neutraal en onberispelijk men zich ook verwoordt, men blijkt niet in staat een eenmaal tot hysterie verworden persoon te bereiken en wordt geëxcommuniceerd, verbannen, geïsoleerd en geblokkeerd, liefst van de hele samenleving. Waarom? Omdat niemand, n-i-e-m-a-n-d, geïnteresseerd is in verbetering van levenskwaliteit. Althans, ik kom ze niet tegen. Helaas.

Kou 

Afgelopen week schreef ik: "Het meeste leed, meer dan 80%, wordt veroorzaakt door kou. Drie letters en men heeft geen idee wat het betekent. Kou is de manier waarop wij in het kille westen met elkaar omgaan... mensonterend, destructief en letterlijk ziek-makend. En dat noemen we abusievelijk beschaving, ironisch genoeg. Is het niet, natuurlijk. Is het omgekeerde ervan. 

We zijn nooit volwassen geworden maar gebruiken onze talenten destructief ipv positief.

Er is teveel onbalans. Kou overheerst. Dat is ernstig. Volksvijand nummer één is niet te onderschatten en noem je niet "mooi", in het leerproces bvb. Het is wel zo dat we dan iets te doen hebben voor de rest van ons leven. Da's nuttig tegen het vervelen. Mooi is anders.

Dit is gruwelijk en niet te doen... omdat liefde vermoord en vertrapt wordt zodra het de hoek om komt, tegen beter weten in en tot bloedens toe, omdat de mens de diepgewortelde overtuiging kent dat men niet gelukkig mag worden én een ander niet kan gunnen wat men zelf nooit gegund was.

Ziedaar de vicieuze cirkel van Verdeel en Heers, Verwar en Plunder, waar ieder onder gebukt gaat. Het is de schizofreen-makende opvoeding - die kennelijk nooit ophoudt want mensen corrigeren elkaar doorlopend alsof men elkaar op het geloof controleert, dat wil zeggen, men controleert elkaar op het onwrikbaar geloof in de sektarisch opererende staat - die van ieder individu alles sloopt en geen mens heel houdt. Geen wonder dat ons gedrag zo gestoord is. Letterlijk.

We hebben dus werk te doen, ieder voor zich, om ons gevoel uit de taboesfeer te halen, willen we ooit tot een menselijk collectief geraken, een vredevolle mensheid - iets, dat nu nog tergend ver weg lijkt. Logisch, zolang men achteloos liefde vermoordt en gevoel vertrapt - met het verwensen en toewensen van ziekte als gevolg. Zolang dat het adagium nog is, het motto, het na te streven doel, staat ieder met een greintje gezond verstand als verbijsterde toeschouwer ademloos te kijken naar een freak-show die zijn weerga niet kent, omdat menselijke domheid letterlijk oneindig lijkt."

Beschaving

Dit is de stand van de beschaving anno 2021. Hier hebben we het mee te doen. In plaats van schouder aan schouder en zij aan zij, strijden wij tegen elkaar en feitelijk tegen onszelf.

Verdeel en Heers is briljant gelukt. 

Nu hebben we dat te doorzien en stappen te nemen om dat te corrigeren.

Wie dat doet volgt het hart.

Wie daarmee vecht verdedigt het systeem waar we allen kind van zijn, waar niks mag, van alles moet en gevoel verboden is, en wat ons recht op geluk ontnomen heeft.

Volg jouw hart. Herstel het gevoel. Pak jouw recht terug om er gelukkig te mogen worden. Vandaar de titel. Voor aanstellerij, slachtofferschap en onzinnig gewauwel is geen plek meer.

Het is tijd.

rj

Care? dare? share.


Bottomline...

Meerleeslinks

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/09/opvoeding-als-basis-van-verdeel-en-heers.html

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/04/kanker.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/11/grootste-fraude-aller-tijden.html

https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/10/woke-the-fuck-up.htmlTip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

Geen opmerkingen:

Een reactie posten