donderdag 7 december 2017

Agressieve dominantie door de vrouw...? Mondiale problematiek eens op een andere manier bekeken

Vrouwen kunnen mannen verliefd op zich maken. Zij hebben de mogelijkheid ertoe en het lijkt erop of deze eigenschap alleen aan vrouwen is toegekend. Gevolg hiervan is, dat vrouwen de man domineren. Op elk gebied. Seksueel gebied sowieso. En dat blijkt wel; wanneer, hoe vaak en hoe lang er seks is - en wie er een orgasme krijgt en hoeveel - lijkt door de vrouw gedicteerd te worden. Zij bepaalt. Alles.

Dictatoriaal in bed dus. Ook als de man DENKT dat hij geil is, en zelfs als hij het initiatief neemt, blijkt dit in negen van de negen gevallen toch echt de macht van de vrouw te zijn.Agressieve dominantie door de vrouw...? 

Mondiale problematiek eens op een andere manier bekeken - dichtbij huis dit keer met de visie van Lisette Thooft als vertrekpunt |

Schrijfster Lisette Thooft gaat zelfs zover te stellen, dat vrouwen seksueel agressief en derhalve zo dominant waren, dat mannen er bang voor waren; mannen moesten zich dus organiseren om dat te doorbreken en Lisette spreekt over de periode lang vóór het christendom.
Ik waag dat te betwijfelen omdat het mij wel erg verzonnen voorkomt.
Wat ik wèl zie is dat vrouwen zich NU seksueel dominant opstellen. En eigenlijk dominant zijn op elk gebied. Zij zijn de baas. Punt uit. Ik vraag mij hardop af of daar gelijkheid, oprechtheid en authenticiteit in zit... laat staan waarheid en vrijheid...?

Feit blijft dat vrouwen AANTREKKEN EN AFSTOTEN; eerst verleiden ze ELKE MAN die ze ontmoeten en wanneer deze hapt - en waarom zou hij dat niet doen? - spelen ze hun SPEL met hem. Wanneer ze er vervolgens genoeg van hebben, stoten ze hem af, vaak op zo vernederend mogelijke manier - die niet zelden hun eigen belang óók schaadt. Tegenstrijdig gedrag, dus.
Aantrekken en afstoten - niet te verwarren met aanstoten en aftrekken - is dus een door IEDERE VROUW beheerste vaardigheid die PUBLIEKELIJK tentoon wordt gespreid en ALTIJD wordt ontkend als iemand dat bespreekbaar wil maken. Hoe geniepig, stiekem, achterbaks, venijnig en gemeen wil je het hebben...?

De vraag dient dus te rijzen: welk doel dient dit?
Geen mens kan je dit vertellen tenzij die zelf langdurig onderzoek heeft gedaan. Ik ben ermee bezig en vind iedere keer een stukje van deze intrigerende legpuzzel, en kom tot nu toe telkens weer terug uit bij VERDEEL EN HEERS.

We zijn tegen elkaar op gezet en vooral tegen onszelf. We zijn weggejaagd van ons gevoel en kunnen niet liefhebben; alleen strijden. Consequent conflicterend gedrag is het onvermijdelijke gevolg.

Onbewuste sabotages zijn het gevolg oftewel de mensheid saboteert zichzelf zonder te weten wat hij doet of waarom. Ga maar na. Waarom zou je jezelf tekort doen door andere mensen, soortgenoten dus, te benadelen?

Is dat verdacht of niet?

Dat het zo is, is een gegeven. De vraag is: dienen we dat zo te laten? Hoe pakken we dat aan?

Dit is een uitnodiging tot dialoog. 
Om te beginnen met ons-Zelf. Zelf is ziel, ander woord voor gevoel, geweten, intuïtie, karakter, authenticiteit, je "ik", het innerlijk, het lichaam... dat nooit liegt.
Mogen we misschien weer leren luisteren naar (de tekenen en signalen van) ons lichaam??
Hoe dan?

Ook Lisette Thooft vraagt zich dit hardop af alleen is haar benadering zo verstandelijk als het maar kan en zie je dat zij gevangene is van haar ratio die koste wat kost naar haar gevoel wil terugkeren maar haar verstandelijke benadering niet wil opgeven. Loslaten is een heikel ding, dus. Da's de overlevingsmodus. Ego, dus.

En wat produceert een verstandelijke benadering? Kou. Emotionele kou. Het omgekeerde van warmte en liefde. Precies het omgekeerde van wat we willen bereiken, dus.
Dus is de enige manier om dat te bereiken: LOSLATEN.

Wat? Nou... alles. Alles wat jou geleerd is als 'waar'. Je dient dat koppie leeg te gooien voor je 't weer kunt vullen met wat anders.
Da's logisch, toch?++


Naschrift over Einstein |

Wat bedoelde Einstein toen hij zei: "We kunnen de problemen niet oplossen met dezelfde manier van DENKEN dan waardoor ze ontstaan zijn." Welke manier van denken zou dat dan zijn?

Meerleeslinks:


Plato's heilige huisjes: fb.com/1108710592571940

Je eigen partner zijn - fb.com/1319392408170423

'De ziel als diagnose methodiek': fb.com/1318778301565167

"Brug naar de Toekomst..." Vrouw op voetstuk fb.com/1139691852807147

Relatie?! fb.com/1320439111399086

De zwakke plek van de westers gevormde mens: bezitsdrang... fb.com/1356114434498220

verboden vrucht: fb.com/1232389260204072
-

Gepubliceerd op facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1365064176936579

-

Reacties via persoonlijk berichten | 

Diverse reacties ontvangen die dit bevestigen. Mijn reactie daar weer op: 

"Dank je wel. Zeer openhartig. En zeer welkom. Zo bouw je een dialoog op. Ik deel een tamelijk briljante ingeving waar maar weinig mensen zicht op hebben en die nog aan alle kanten is uit te bouwen en aan te vullen. Je kunt er de conclusie uit trekken dat moeders en echtgenoten van alles projecteren om mannen een idee te geven en dus eigenlijk daarmee macht hebben en idd misbruiken. Goed gezien. Ga het maar na. Het heeft mij jaren zoeken gekost en aangezien tijd vanzelf verstrijkt kostte het mij niets maar leverde van alles op


Mijn hypothese is: mannen hebben de naam, vrouwen doen het.  Zie daar SPEL. Dat heeft idd niks met liefde te maken.  Dus ga eens na of je jezelf ziet in het gedrag van de man bij wie je het omgekeerde zag? 


Mijn mentor zei al: vrouwen zijn erger dan mannen. In mijn geval - en dus alleen mijn ervaring - is àlles van vrouwen afkomstig. Sabotage, strijd, ellende. Kiespijn, blindedarmoperatie, ongelukken, lichamelijke ongemakken...ÀLLES. Check maar...of dat ook voor jou klopt.


Wat het mij opleverde: inzicht. Hoe het ècht zit. Ik weigerde aan mezelf te twijfelen en dan kom je daadwerkelijk tot inzicht."
-

S schreef: Dat je als vrouw jezelf aantrekkelijker kan maken voor een man en hem hierin kan verleiden, klopt!!
Seksueel is een man goed te beïnvloeden door een vrouw.
Of vrouwen in het algemeen  deze macht gebruiken of misbruiken om mannen voor zich te winnen om zodoende een relatie met iemand aan te gaan kan ik persoonlijk  geen uitspraak over  doen of dit klopt, ik heb er namelijk nog niet eerder zo naar gekeken.
Persoonlijk ken ik namelijk meer de omgekeerde versie...

S: Vrouwen zijn idd erger in het stiekem kunnen zijn
En ja gezien het gedrag van een man, heb ik mijzelf ook zeker gezien

S: Hetgeen jij beschrijft in het artikel , herken ik wel uit mijn eerste ervaringen wat liefde had "moeten/hoorde" te zijn..
Wanhopige uitspattingen om iemand aan je te willen binden  .. vol schaamte toen ik hiervan het besef kreeg..
Toen kwam de mannelijke kant naar boven ..
Tot het besef kwam dat ik daar helemaal niets mee won voor mezelf, behalve afschuw..naar mijzelf.
Tot ik dus in de fase belande   dat de mannen mij veroverde, blind wordt je dan..
En kou komt er voor retour..
Die kou is nu veranderd in ongeloof...door besef !!
En daar nu de rust in kunnen vinden,  is op het moment ook mijn eigen sabotage...

S: En of het nu een man of een vrouw is als partner, beide bezitten zij een capaciteit zichzelf en de ander te verzieken
S: Of ik mijzelf zag in die ander,  verschilt zeker van de fase waar ik mij in bevond..
Vroeger kon ik me zo gedragen ( vooral  bezitsdrang ) als hoe mijn "laatste" partners  in relatie.s zich gedroegen...
Dus ik vind het moeilijk om te kunnen beoordelen of dit nu typisch vrouw of mannen gedrag is wat overheersender is..
S: Graag gedaan.... Niets zo intrigerend als het gedrag van de mens op deze wereld 😊.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten