zaterdag 4 oktober 2014

Stil Protest - wat betekent het èigenlijk?

440 woorden | 
Vrijdagavond. Luidruchtig gillende jongeren 's nachts over straat. Vernielzucht - in 't algemeen. Tattoo's. Afwijkende haardracht en bonte kleuren. Waar duidt dat op, denk je? Mij valt in: het is “protest”. Omdat onze jongeren niet de ruimte krijgen die ze nodig hebben om zichzelf te zijn. Net zoals WIJ die ruimte niet kregen toen wij jong waren, gunnen we dat nu onze jongeren niet. Logisch. Die moeten ook maar in het gelid lopen. 

Toch?

Mispoes. Dat is voorbij. Aquarius gaat erover, onszelf te ontplooien en recht te trekken wat scheef gegroeid is. Jij, ik en onze jeugd dienen de ruimte te krijgen. De ruimte om zichzelf te zijn die nu ontbreekt omdat het systeem ons wil laten rennen; opstaan en geld verdienen - meer niet.

Ons-zelf ontplooien. Ons talent. Dat, wat er in ons leeft. Waar passie bij zit. Waar ons hart bij zit dus. Wat is een mens zonder gevoel, zonder hart, zonder passie? Een lege huls toch?

‘t Gevoel is vrouwelijk te noemen en de meest wonderschone, meest voedende en meest constructieve kwaliteit op aarde. Het Gevoel wordt echter onderdrukt en dat hoort niet. “Het Verstand komt eerst en het Gevoel doet niet meer mee”, leren wij in dit koude kille Wilde Westen. Het hele systeem is ervan doordrongen, door en door. Mensen die lang genoeg onder zo'n systeem gebukt gaan, verdedigen het ook nog; “Ik doe alleen mijn werk”, hoor je dan. Het klinkt automatisch. Als een robot. Zijzelf zijn uitgeschakeld. Ze functioneren op rants-oen met de nadruk op 'oen'. Een denk-fout van het zuiverste water, oftewel een fout van het dènken. Ik had zo'n portret binnen deze week, iemand die mijn geiser buiten werking stelde en ik moest verder maar zien; hij deed alleen z'n werk. Wat ik ook vroeg, hij ontweek. Anders gezegd, hij was niet voor rede vatbaar. Niet voor Gezond Verstand. Niet voor normaal Warm menselijk contact, dus. Dat was uitgeschakeld. Ook buiten werking gesteld dus.

Immers, iemand die goed bij z’n gevoel is, staat in z’n kracht

Ten slotte. “Vrouwen zijn sterker dan mannen” - daarmee wordt eigenlijk bedoeld: “Het vrouwelijke is sterker dan het mannelijke”. Immers, iemand die goed bij z’n gevoel is, staat in z’n kracht. Het Gevoel, dat nu het onderspit delft bij het Verstand, hoort gelijkwaardig partner te zijn. Zo is het preciezer. Zo is het bedoeld. Dat is waar Aquarius over gaat.

Aquarius, de waterdrager, gaat over jezelf zijn of “de vrijheid om jezelf te zijn” want water staat symbool voor vrijheid. Zelf is ziel, ander woord voor Gevoel of Hart - en da's wat anders dan hard. Alles wat uit ons hart komt is warm. Alles wat uit ons hoofd komt, is hard en koud. IJskoud zelfs. Niet te harden.++

Eerder gepubliceerd op Dichtbij.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten