woensdag 26 november 2014

Het lullige gedrag van Guru's en hun volgelingen

Guru's die volgelingen ambiëren 

Het is tijd om ze te ontmaskeren en te confronteren met hun lullige gedrag - want het toont feitelijk stagnatie in de groei en maakt tegelijkertijd een hele beroepsgroep te schand'

Zie daar de reden om die mensen met naam en toenaam te vermelden èn aan te spreken, zodat we ze, liefdevol, kunnen attenderen op hun gedrag. Zoals drie dagen gelee. Werd er mee wakker, midden in de nacht en plantte het op facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/630838873692450


De Guru en z'n one-man-show

Wanneer iemand zich bij herhaling opstelt als guru en van een sharing-inquiry oftewel “rondvraag” feitelijk een one-man-show maakt door iedere inbreng van zijn hemelse visie te voorzien, dan is het tijd om in te grijpen. Drie jaar geleden deed ik dat nog onbewust bij iemand, als volgt.

Voordat hij mij op de vingers tikte had de nar in mij hem al te kakken gezet door zijn gedrag uit te vergroten.
Precies op de manier die hij zelf hanteerde liet ik zien wat hij zelf aan het doen was. Zijn opvallend agressieve correctie naar mij toe was zijn eigen allergie te noemen; zijn agressieve reactie naar mij toe was daarom “een allergische reactie”.

Sommigen zijn hardnekkig en leggen het alsnog naast zich neer - zelfs als je jezelf vurig en to-the-point uitspreekt; dan zie je de houding van een Ongenaakbare. Die van “De onbereikbare”. Een Ivoren Toren dus. Dat hoort zo niet. Dat hoort een tijdelijke fase te zijn, een fase om achter ons te laten na een korte leerperiode.


Tijd om het bees'je bij z'n naam te noemen

Daarmee doe je niemand te kort. Integendeel; je gunt hem of haar om de stap te maken naar zelf-ontwikkeling en zichzelf niet langer te kort te doen. Want het is banaal en lachverwekkend gedrag immers. Iemand “De Waarheid” zeggen is het meest liefdevolle wat iemand kan doen, omdat het zó in je opkomt en niets met ego te doen heeft. Wel... als het niets met ego te doen heeft, waar komt het dán vandaan denk je?


Volg liever je zelf

Ten slotte. Geen guru zonder volgelingen. We horen geen ander mens te volgen. Wel jouw eigen gevoel of kortweg "jezelf". 

Hooguit kunnen we vragen: “Hoe doe jij het?” - een legitieme vraag met een positieve intentie is waar het om gaat. Het getuigt van leergierigheid, de overtreffende trap van nieuwsgierigheid. Dat is altijd positief.

(nb: Let op het verschil tussen nieuwsgierigheid en bemoeizucht; het laatste getuigt van bezitsdrang en is nimmer positief ;) )


Roddelen: het gaat om de intentie... Die dient positief te zijn

In mijn post op facebook en ook “onder water” hebben we (ondergetekende en enkelen die de workshop Volg Je Hart hebben gevolgd) hierover gesproken. Dus achter iemands rug om hebben we het over diens gedrag gehad. Noem het roddelen. In zo'n geval zit daar echter niks negatiefs aan en bovendien was dit met mensen die sowieso de dingen vanuit een positieve intentie doen; in dit geval door iemands gedrag af te meten aan wat die persoon zou kúnnen bereiken alssie dat godverlaten ego eens zou afleggen. In plaats van de Ivoren Toren maar te blijven omarmen. Dus we doen dat om ervan te leren; je leeft niet lang genoeg om alle fouten zelf allemaal te maken, immers ;-)


Meerleeslinks


De Aap. De Nar. De Joker; De Joker uit het Spel. De Nar aan het Hof. De Aap Tijdens een weekend in villa Mystèr in Duitsland - dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/de-aap-de-nar-de-joker.html [aanrader; ook weer MOOIE PLAATJES daar]

Ik val niet aan, ik beledig niet en ben niet agressief. Integendeel. Dat iemand dat zo ervaart, is goed mogelijk. Ik confronteer. Meer-niet. Zal je een stukje laten lezen dat ik net schreef aan iemand:
“Niets van wat ik doe heeft invloed op jou. Niets. Alleen je ziel zorgt dat je het leest en zorgt ook, dat je erop reageert - van binnen. Dat gebeurt omdat de ziel ons gelukkig wil zien en ons wil confronteren om ervan te leren.
Ik ben belichaming van liefde, de boodschapper van je hart - wat jij zelf niet kunt horen laat ik je horen en het raakt je alleen dáárom omdat je ziel dat wil...”
Uit: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/05/recht-door-zee.html


Onberispelijk gedrag: het belang van Intentie in Geweldloos Communiceren. Kern van dit betoog is: "Elkaar besmetten met onze onvrede is niet OK en mogen we niet langer van elkaar tolereren. Dit is Aquarius. Het is tijd voor Waarheid. We hebben elkaar te attenderen op karikaturaal gedrag. Liefdevol. Schouders ophalen en het zo laten is een vorm van passieve agressie te noemen. Zo verandert er niets.”
Uit: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/onberispelijk-gedrag.html


Synopsis: “onberispelijk communiceren zonder aanval of verwijt, maar louter constaterend vanuit je gevoel en vanuit je behoefte, maakt de weg vrij om de ander te ontmoeten in neutraliteit. Ik ben van mening dat ik zo gehandeld heb maar werd door iemand via facebook op m'n vingers getikt. Ze vond van niet. In deze blog ga ik op onderzoek en kom erachter dat het eigenlijk om NVC gaat: geweldloze communicatie. Als je geweld-loos communiceert, ben je per definitie geen agressor namelijk...”
Uit: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/06/overtuigen-kan-niet.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten