maandag 22 december 2014

Waarom democratie niet werkt & hoe dat constructiever kan

Waarom democratie niet werkt


Ten eerste is democratie als een uitgeholde boomstam vol mensen in een snel stromende rivier. Allen zitten te peddelen en wat ze ook doen, ze gaan in de richting van de stroom. Ze kunnen een tikje naar links of naar rechts uitwijken maar hebben de algemene richting niet voor het zeggen; ze missen de 'motor' om tegen de stroom in te gaan.


Wanneer iemand met een verdomd goede ingeving komt en dit moet door de ambtelijke molen die democratie heet... treedt er een eigen en besloten krachtenveld in werking met een achterban die partijbestuur heet en gaat dit ten koste van het plan en gaat bovendien de ondernemerslust en levenslust eraan van degene die het plan indiende.


Daarom gaan steeds meer mensen hun eigen weg en zelf tot uitvoering over van hun eigen plan.*)


Bestuurlijk gezien is zoiets een draak. Er zit veel achterkamertjespolitiek en geheimhouding in de weg van transparante besluitvorming vol gezond verstand.


Daar was Pim Fortuyn wars van. Daarom moest hij dood. JP Balken-zonder-ende zei het zelf: “De democratie kwam in gevaar.”*)


Schrik je? Hij zei het anders maar bedoelde dit wel. Zoveel jaar na dato (6 mei 2002) valt me de werkelijke betekenis in van zijn woorden “de democratie mag niet in gevaar komen.”

Het was andersom wat hij bedoelde, deze slang. JP deed voorkomen alsof (hij vreesde en dat) de moord op Pim de democratie niet in gevaar mocht brengen.


Oftewel het konkelefoezen en zoethouden en het verdelen van de taart tot een smakeloze mix. Daar wilde Pim mee afrekenen. Er werd echter met hèm afgerekend.Hetzelfde bij JFK. Deze president wilde openheid en sprak de beroemde woorden: “Het woord geheim in een vrije samenleving is 'repugnant'; weerzinwekkend” - zo begon hij zijn veel geciteerde speach *).


Hoe dan wel...?


Stel; je kiest een koning of president die als een Wijze Salomon of als een Gandhi zich bezighoudt met het wel en wee van het volk en zich bij iedere beslissing afvraagt: 
1. Klopt het idee?
2. Klopt het moment?
3. Klopt de uitvoering?
Dat zou helpen...
Vroeger liet een koning zich door wijzen omringen die een droom moesten krijgen. Kregen allen dezelfde droom dan kon het plan doorgaan.


Maar we hebben toch een koning?


We hebben een koning maar die fungeert niet. Hij regeert niet, heeft geen raadslieden die hij kan raadplegen alvorens beslissingen ten bate van het volk te nemen en gebruikt de “Kamer” of het lagerhuis niet om goede suggesties te filteren en te laten uitvoeren. In plaats ervan is het tot een complexe molen gesmeed waarin besluitvorming onzichtbaar is gemaakt en niemand invloed lijkt te kunnen uitoefenen; tenzij je lobby'ist bent van een groot internationaal opererend bedrijf. Geheime afspraken van multi's met onze belastingdienst voor legale belastingontduiking getuigen hiervan.


Foute boel dus, want het werkt niet. Het is niet op constructieve en integere fundamenten gebouwd. De mensen zijn alleen bezig met zelfverrijking en laten het volk vallen. Tijd voor het volk om dat in te zien, te beseffen waar de macht nu eigenlijk ligt en z'n regering te laten vallen en het zelf uit te maken. De Staat der Nederlanden is tot één van onze grootste vijanden geworden.De grootste vijand is KOU


Wie zonder gevoel regeert, regeert harteloos en dus koud. Kou komt uit het verstand, warmte uit het hart of eigenlijk uit onze ziel. Zo iemand gaat voor geld macht en ego en dient terug naar school te gaan voor grondige mentale revalidatie. Ophoepelen. Weg ermee. Tis niet constructief. 

De enige die een land zou mogen besturen is iemand die zijn hart laat spreken oftewel de ziel oftewel de Schepper zelf - want zo werkt dat. Alleen dan vertoont iemand authentiek gedrag en wordt dat gelijk door een volk begrepen en gedragen. Hoe dat werkt is onbegrijpelijk voor ons mensen en niet onze zaak. Wel is het zaak de ziel te laten spreken. Zoals zojuist gebeurd is. Om half vijf in de morgen++

Bronnen-*)* Pim Fortuyn Moordcomplot - Volledige Documentaire BNN: youtu.be/65kAUGWM6cw

* Secrecy is Repugnant (1961 Speech): youtu.be/Gpmi7dBet0c


* Eigen plan uitvoeren en een eigen lemen woning bouwen: vimeo.com/112833731

* Workers of the world... Relax! youtu.be/Ie5zO-mF31M

* Wikipedia vermeldt deze Trivia: “Een onderzoek van Interview-NSS uit 2007 wees uit dat 5 jaar na de dood van Pim Fortuyn een kwart van de bevolking nog op hem zou stemmen als hij nog in leven zou zijn, meer dan 40% vond dat de politiek 'een nieuwe Fortuyn' nodig had. Uit het onderzoek bleek verder dat hij gezien werd als een goed redenaar (57%), iemand met het vermogen om onlustgevoelens stem te geven (37%), relnicht (15%), vreemdelingenhater (10%) en ruziemaker (10%)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten