vrijdag 5 december 2014

Hoe eenvoudig zelf-leren is en hoe "School" onze nieuwsgierigheid vermoordt

toch nog 2097 woorden - 2571 incl. toegift |

Onze Evolutie Hoax: “In den beginne was er niets... en toen ontplofte dat ook nog”  

 

Op school krijg je onzin gepresenteerd waar de honden geen brood van lusten. Het vermoordt de nieuwsgierigheid; kinderen krijgen antwoorden op vragen die ze nooit gesteld hebben en wat ze wèl willen weten wordt nooit verteld. Duuh. 
Neem de evolutietheorie en het hele, zelf-bedachte, ge-zwindel en gezwets van Darwin. Er klopt niets van; alles is gebaseerd op aannames en op cirkel-redeneringen.

Echter, op (de middelbare) school krijg je die shit door je neus geduwd. Hoe controversieel die materie ook is, je dient er zelfs een repetitie/proefwerk/tentamen van te maken, dus je wordt geacht die onzin uit je kop leren.

In de vakkundige presentatie (volgt zo) van Kent Hovind, een voormalig biologieleraar met een passie voor wetenschap, zie je exact wat het Verstand vermag; “We hebben een theorie en nu zoeken we er bewijsmateriaal bij.” Je ziet hoe lobbyisten dit ooit door onze neus geboord hebben. Dit hoort ons te doen nadenken. Is dít wétenschap? Of is dat dom-denken? 

Immers, niemand heeft het antwoord op de vraag: “Wat is het beste voorbeeld van evolutie?” Alle deskundigen wijzen naar elkaar - zie plaatje. Er is dus géén voorbeeld. Het resterende alternatief is, dat het universum gecreëerd is. “En dat is zo ondenkbaar dat het niet mogelijk is,” vinden onze wetenschappers. 

Zie daar een prachtig voorbeeld van cirkel-redeneren en van hoe Verstand het overneemt van Werkelijkheid. En aangezien werkelijkheid wáár is, plaatsen we Verstand boven Waarheid.

Dus ga zelf maar na: Wat weten we van evolutie? “Eh... nou... wat we ervan op school leren.” Meer niet. En? Wat klopt ervan? Niets. Tis zelf-verzonnen onzin. 
In bijgaande presentatie (filmpje) zie je de uitkomst van een debat met een bioloog die gespecialiseerd is in de evolutie van planten en zijn antwoord op de vraag wat het beste voorbeeld van evolutie is: de walvis. Je krijgt te horen dat je dan naar de walvis moet kijken. Daar ligt het antwoord - niet bij de planten. Zo wijzen biologen naar geologen en die weer naar antropologen en zo is het kringetje rond. Kijk zelf maar: youtu.be/Wtx8__yX3uk?t=1h38m17sVerstand boven Waarheid. 


Genoeg hierover. De vraag rijst: “Wat is het doel van deze grootscheepse misleiding?”
Mogen we soms niet weten van God? 
Mogen we niet weten dat er een Maker van Alles is die de wereld gemaakt heeft? Is dat te spiritueel? Past dat niet in de consensus om het volk te misleiden en te onderwerpen?
Het deed mij dit artikeltje schrijven dat ik begon met de kreet: 
Onze Evolutie Hoax: “In den beginne was er niets... en toen ontplofte dat ook nog” 
Een gepaste titel zou ook kunnen zijn: “Wat is er mis met school, wat is er mis met wetenschap?”

Ik geloof niet in geloof. Punt.


Kent Hovind is religieus en gelooft de bijbel. Daar begint hij zijn (overigens verder uitstekende) betoog zelfs mee dus daar moet ik wat mee. Ik geloof niet in geloof, omdat religie en geloof staan voor interpretatie van de werkelijkheid en vooral voor “niet zeker weten”. Misleiding, dus, in mijn beleving. Onderwerping zelfs; iedereen die stevig “in de Heere” is, wil jou óók zover krijgen, toch? De sociale druk is voelbaar om je, tegen beter weten in overigens, óók te onderwerpen. Moge! Religieuze figuren zijn daarmee per definitie equivalent aan de guru die volgelingen wil; ze willen zieltjes winnen immers.
Daarbovenop staat religie garant voor misverstand en oorlog, leerde ik. Terechte constatering, lijkt me. Immers... Kijk om je heen! Staat de wereld anno 2014 niet in vuur en vlam? Ukraïne, Gaza, Lybië, Irak, Afghanistan.. WTF?! Het vertalen van Gods intentie door de mens die zijn Verstand Verheerlijkt boven het Gevoel gebeurt al eeuwen op grote schaal en het desastreuze resultaat ervan zien we om ons heen. Het is ingeburgerd - maar is het ook normáál??

Door de eeuwen heen zijn mensen altijd geïnspireerd geweest met denkers als Nietzsche, Goethe, Plato en Jezus en dat kan in mijn beleving niets anders zijn dan het woord van God - ander woord voor de maker van alles. Inspiratie, immers.

Als geloven geen optie is, wat dan wel?
Weten. Zeker weten. Weten van God is geen geloof; dat is vertrouwen.


Ik ben er van overtuigd dat er een Maker van Alles is. Ga maar eens op een mooie dag in een grasveld naar boven liggen kijken. Dan zal van binnenuit het besef zich melden, dat de hemel - ons dak - zó groot en immens is, dat dat niet door mensenhanden kan zijn gemaakt èn we ons daar dus niet mee te bemoeien hebben. Per definitie. Wel... dan ben je er. “Het is onze zaak niet.” Wat niet? God, en Gods's creatie. We hebben er de vruchten van te plukken en meer is onze taak en onze zaak niet. We bemoeien ons alleen met ons zelf, met ons hart, ons gevoel, onze ingevingen. Meer niet.
 

Dus als mensen ons gaan uitleggen wat God bedoelt en daarbij wauwelen dat Jezus toch echt voor ons gestorven is, dan dient een nuchtere medeburger op te staan en te roepen: 
“Neem er nog één. Die gast is al 2000 jaar dood. Ik leef nú.
Of is mijn woord mínder waar dan dat van Jezus?
Is mijn ingeving minder waard dan die van hem?
Denkbeelden bovendien, waar heel veel mensen zich mee bemoeid hebben en waarop heel veel invloeden zich hebben laten gelden - door al de eeuwen heen - denk je niet?”

School: geef creativiteit de ruimte ipv onderdrukken


Sir Ken Robinson laat zien, wat er mis is met ons educational system en spreekt briljant over school: “Changing Paradigms” in youtu.be/mCbdS4hSa0s (55 minuten); zie de RSA animatie in slechts 10 minuten: youtu.be/zDZFcDGpL4U.
In plaats van onderdrukken, dienen we die briljante geesten die in 98% van ons zit -al op de kleuterschool- de ruimte te geven.

Ik las ergens op een WC: “Wie niet in staat is om fouten te maken, is tot niets in staat.” Toch?
Waarom dan al die straf en angst voor straf, zodat goed gedrag al die kids gegijzeld houdt?

 

Wat is er mis met school, wat is er mis met wetenschap?We zijn easily duped, makkelijk misleid. Apollo Robbins toont ons dit aan. Maar, zul je zeggen, wat wil je - hij is een magiër; een magician. Welnee. Hij is een gewoon ademend mens net als jij en ik, iemand met een specialisatie, iemand, die zich erop toegelegd heeft om iets uit te zoeken door er studie van te maken:
Apollo Robbins - The art of misdirection: youtu.be/GZGY0wPAnus 
Zijn uitleg vindt je hier: Apollo Robbins, The Master Pickpocket: Tricks of the Trade: youtu.be/LoUSO_Mj1TQ
'n  Prachtige, frisse, vlotte demonstratie. Geniet ervan.
Door studie en onderzoek word je expert in je vak. Zoals wij allemaal onderzoek doen in wat we interessant vinden. Althans, zo werkt het als er nog een vonkje passie in ons zit. Dan kun je anderen met het grootste gemak tonen wat je ontdekt hebt. Passie is wat je in alle filmpjes in deze blog; het resultaat van studie. Durf ik te stellen. Volg je me?

Ik geloof in leren.


Ik geloof dat we hier zijn om te leren. Sterker, daar ben ik van overtuigd.
Ik geloof ook in leven. Dat doen we nu niet. Dat hebben we weer te leren.
Ik geloof, dat wij de afgelopen miljoenen of zelfs miljarden jaren hier keer op keer opnieuw zijn geweest om te leren wat het is om te leven. Zo is het wiel rond. 

Dit “idee” is geen klein ding. Ik meen het, dat we volgens mij hier zijn om te leren. Ik meen het, dat niets “vanzelf” gebeurt onder invloed van miljoenen jaren afwachten sinds de oerknal of “Big Bang”. Ik meen het, dat “leren” de essentie van “leven” is - anders heeft het leven geen enkele zin. Het evalueren van het leven dat je leidt op zielsniveau is essentieel geweest voor het ontstaan van microscopisch leven, gevolgd door planten en vervolgens dieren, om uiteindelijk plaats te maken voor de mens.

Zijstapje, terug naar de video van Kent Hovind. Zijn presentatie is wat lang maar snijdt het evolutie-onderwerp prachtig aan. Ik moest echter wel flink fronsen bij het begin en aan het eind van zijn video. Wat mij betreft slaat de bioloog en “preacher” de plank totaal mis wanneer hij begint over de bijbel die hij gelooft van “cover to cover”. Ik stond er bij stil en mij viel in:
'Welnee - hij wil dat jíj 'm gelooft van “cover to cover”...!'
En aan het eind krijgen we een riante portie onderwerping over ons heen: 
“Jezus died for you” en “so give your sins to The Lord and you will be saved” en “You will be longer dead than you are alive so better take care of it.” Pardon? Neem er nog één, knul. Zie je de denkfout hier? Moeten wij nú voor onze ziel zorgen voor ná dit leven? Om in de hemel te komen i.p.v. in de hel? Dat is ego wat daar lult. 'n Verstandelijke boobietrap. Trap er niet in; “de guru wil volgelingen.”  Meer niet. We hebben ons met het NU te bemoeien en niet met morgen. En al helemaal niet met “na dit leven”; da's onze zaak niet. Punt NL.

Overigens, als je Jezus niet moet geloven, wie of wat wèl? 
Jezelf. Je hart. Kom ik zo op.  

Dat... is mijn idee. Mijn visie. Mijn overtuiging zelfs omdat het dieper zit dan “ik geloof” - en het komt van ingeving en dus niet van mij. Wie niet gelooft in reïncarnatie kan dit zelf heel eenvoudig controleren. Welk kind geeft er niet om madeliefjes in een groen grasveld? Hoe vaak zegt een klein kind “vogel!” of “poes!” als er een levend dier voorbij komt? Het is de herkenning van de ziel in de ander. Niet het dode object, dat is niet interessant. Elk kind doet dit. Waarom leren wij dat af? Is dat, wat “scholing” en “opleiding” met ons doet? Dooft ons vlammetje langzamerhand? Daarover gaat de blog “de wonderlijke energie van kinderen”. Tegelijkertijd met het doven van ons vlammetje, onze passie, vergeten we wat we zijn. Een ziel in een omhulsel dat kan relateren aan andere zielen.

Sugata Mitra laat zien hoe het anders kan: “the future of learning”


Sugata Mitra spreekt over “the future of learning” - youtu.be/zpcEpmNbHds. Hij concludeert dat kinderen in groepen elkaar leren. Moeiteloos komen ze uit complexe problematiek en leren zichzelf zelfs “en passant” een andere taal. Laat je verrassen door de eenvoud van zijn experimenten en levenshouding - en de pracht van de uitkomsten ervan.
Nogmaals, iets uitgebreider: “Sugata Mitra's new experiments in self-teaching”: youtu.be/dk60sYrU2RU
Dichterbij huis spreekt Jef  Staes over
- diplomavrij onderwijs
- functievrij werk
- een pensioenvrij leven

Voor wie denkt: “Nou en? Wat moet ìk hiermee?”


“Waarom is dit alles nuttig om te vermelden?” Omdat velen - de meeste mensen zelfs - er ontevreden en angstig bijlopen èn het landelijk en internationaal steeds minder goed gaat met ons. We glijden als volk bergafwaarts. We plunderen de aarde en ontdoen haar van haar bodemschatten - we zijn levensbedreigend bezig met fracking om aan gas te komen; alles is afhankelijk van geld en schuld, we moeten van alles en hebben geen volhoudbaar systeem maar rennen onszelf voorbij.

Nu komt het. Rutger Bregman stelt, dat we de utopie al léven. In Tegenlicht vertelt hij hoe mooi onze samenleving feitelijk al in elkaar zit. 
Punt is, dat we leven in angst en niet werkelijk vrij zijn. Wat moet er veranderen?
Dat weet jij best. Ik heb alleen een paar dingen op een rij gezet. De rest hoor je zelf te kunnen.

Conclusie 


Wat dit alles ons laat zien, is 
*dat we misleid worden met theorieën die niet onderbouwd zijn, zoals de evolutietheorie
*dat we de utopie leven; we zijn er, allang
*dat we niet tevreden zijn over ons leven
*dat we onder angst gebukt gaan en niet uit de verf komen als mens
*dat we van nature (in staat zijn) onszelf (te) leren
*dat we niet weten hoe we ons leven of onze houding kunnen veranderen, en als gevolg van angst ook niet die stappen zetten
Hoe kom ik hieraan? Dit viel mij in. 

Wat blijft er dan nog over? De enige mogelijkheid die overblijft, is: ga naar het hart. Al die grote denkers hebben één ding gemeen. Ze hebben het niet zelf bedacht; het was inspiratie. Ze kregen een idee, een ingeving, en werkten dat uit. Dat brengt passie en levenslust en toont je de weg. Jóuw weg.
Ga jouw weg. Die van jezelf.

Vraag... “Wat houdt je tegen?”

Behulpzame Meerleeslinks:

* TED staat voor: Technology, Entertainment, Design; TEDTalks gaat daarnaast over “science, business, development and the arts.” 
Zie ook: 
*Pamela Meyer - How to spot a liar: youtu.be/P_6vDLq64gE
*Prof Franz Hörmann most brilliant 15 minutes banned ted talk: youtu.be/NZBRJU6YLtY
* Rutger Bregman in Tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html
* net ingezonden: “leren vanuit bewegen” - youtu.be/PA7RiLsmwE4 - zie filmpje rechts
==

Toegift: “Visie op leren.”


Hoogleraar Didactiek*) P. Robert-Jan Simons heeft een website; “visie op leren”. Ik schreef hem een mailtje met dezelfde titel - visie op leren - en dat ging zo:

“Wat doet deze presentatie met u?
Sugata Mitra TED 2013 winning talk, "the future of learning" - youtu.be/zpcEpmNbHds
(meer: ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html)
en ook deze:
Sir Ken Robinson over Changing Paradigms - youtu.be/mCbdS4hSa0s (duur: 55 minuten); korte versie ervan ondersteund met animatie van 10 minuten: youtu.be/zDZFcDGpL4U.

Wat mij opvalt in uw cognitieve benadering van het leren (uw eigen woorden als ik het wel heb) is de opvallende afwezigheid van gevoel en de overheersende aanwezigheid van verstandelijkheid oftewel cognitie. Ik mis hart. Wanneer ik uw stukken lees overvalt mij het besef: “U bent niet goed bij je hart”. Dat vind ik een gemis en ik ben zo vrij om u op mijn schrijfsels te wijzen. Gewoon, voor de lol. Omdat we hier zijn om te leren. En niet, om willens en wetens ons gelijk door te drammen.

Dichterbij huis spreekt Jef  Staes over
- diplomavrij onderwijs
- functievrij werk
- een pensioenvrij leven;
zie dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2014/05/simpel-leven.html

Wat ik zie is, dat onderwijs (en dan met name de inspectie) de plank volledig misslaat zoals ik “aantoon” oftewel herleid in mijn blog “de wonderlijke energie van kinderen

Ik ga er niet vanuit dat ik u kan overtuigen en dat is mijn doel ook niet.
Wel is het mijn doel om in dialoog te komen met u.
Omdat we nu in een andere tijd zijn komen te leven en dat vraagt om een update van ons denken.
Hart-elijke groet,

RJ (zonder "P").”

Waarom ik hem dit schrijf? Geen idee, 't was een ingeving, ik had het te doen. Wat verwacht ik? Niks. Hoewel... Vermoedelijk komt er een hooghartig antwoord, over dat dat zijn werk nou eenmaal “hoogstaand academisch materiaal” is oftewel “wetenschap” en dat het “logisch” is dat dit te hoog gegrepen is voor mij en ik dat daarom niet kan begrijpen. Betutteling dus. Of negeren. Da's net zo erg.
 
Mijn reactie zou dan mogelijk kunnen zijn:
“Als het voortraject je niet bezighoudt, waarin kinderen reeds gekneed, gemanipuleerd en geïndoctrineerd worden tot zombies, die niet zelf meer kunnen nadenken en waarbij de nieuwsgierigheid en creativiteit reeds aantoonbaar gereduceerd zijn tot een lachwekkend hoopje ellende;
èn (mij) geen vragen stelt;
èn geen enthousiaste belangstelling voor mijn stellingen toont;
dan hou je je niet bezig met aanleiding, oorzaak en gevolg en dan... ben je niet met wetenschap bezig en al helemaal niet met nieuwsgierigheid en illustreer je naadloos mijn stelling dat nieuwsgierigheid door het school-systeem effectief vermoord wordt.
Je doet bovendien aan productbescherming want je beschermt liever je eigen tokootje.
Dus... we dronken een glas, we doen een plas, en alles blijft zoals het was. Proost!”
Deze PRJS*) staat bekend als “Hoogleraar interdisciplinaire onderwijskunde, in het bijzonder de onderwijs- en opleidingspsychologie” en “Emeritus hoogleraar digitale didactiek, universiteit Utrecht”. Hoger kan dus niet. Dit is het neusje van de zalm. Beter hebben we niet in huis.

Echter, deze professor houdt zich academisch bezig met “leren” en is verwijderd van de werkelijkheid, want hij plaatst Verstand boven Gevoel en dus boven Waarheid; boven Realiteit. Zo isoleren en verwijderen zulke individuen zichzelf uit een maatschappij en verdwijnen in eigen gedachtespinsels die voor de gewone mens onbegrijpelijk zijn.
Dat maakt “wetenschap” tot irreële bezigheid. Lollig tijdverdrijf wellicht, maar meer niet. Het hoort niet zo hoog gewaardeerd te zijn als het nu is; dan volgen we de guru. 
Laat dat nu exact zijn waar dergelijke figuren op uit zijn... guru-en-volgelingen-gedrag tonen ze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten