woensdag 2 maart 2022

Wat kan er beter? Hoe kan het beter?

Wat kan er beter? Hoe kan het beter?


Er kan veel, heel veel verbeterd worden in de wereld. Waarom? Omdat velen de drang in zich hebben leven om de wereld nu eenmaal mooi achter te laten dan zij die aantroffen. Zo werkt dat namelijk.

Iedere bevlogen ziel doet dat met zijn of haar eigen wereld. In een poging om de onze te verbeteren, klimmen schrijver/poëet Ely77 en ondergetekende af en toe in de telefoon om de wereldproblematiek door te nemen en te bekijken op welk niveau wij onze stempel reeds drukken en of we dat nog verder zouden kunnen vergroten.

Uit onze bespreking distilleerde ik de volgende brief aan de gemeente, waar wij een contactpersoon voor cliëntenparticipatie hebben, die wij af en toe bestoken met waardevolle input die waarschijnlijk voortijdig strandt, zoals dat altijd gaat bij de gang door zijn administratief bolwerk, maar die wij toch niet voor ons kunnen houden, omdat de levenslust dat nu eenmaal vermag en zelfs dicteert. Leest u maar even mee.
-

E-mail aan de gemeente


L,

Net uitvoerig met Ely gesproken, uurtje of zo, zoals wij vaker doen; aanleiding was mijn vuurkorf - zie plaatje - en mondde uit in het doornemen van de wereldproblematiek in het algemeen, en divers gedrag en dan met name slecht-menselijk gedrag in het bijzonder. Ons aandachtsgebied en onze specialiteit.

Ely loopt bij de gemeente en haar zinloze sollicitatieplicht steevast aan tegen zijn opleidingsniveau, terwijl deze man hoogbegaafd is en (dus) begiftigd met in- en overzicht, geen heilige huisjes kent en onomwonden dus recht op de persoon af zegt hoe het zit. De meest constructieve en heilzame manier die er is. Omdat het afkoerst op een oplossing.
In (managementfuncties binnen) Amerikaanse bedrijven wordt zulks hogelijk gewaardeerd. Dat is namelijk een heel groot goed oftewel een enorme kwaliteit. Eentje die wij zoeken in angstige schoolverlaters van 16 jaar met het laagste salaris. De wereld op zijn kop, dus: iemand onderbetalen en wonderen verwachten. Welkom in de wegwerpmaatschappij waar waarde tot nul daalt en prijzen exponentieel stijgen.

Deze man zou consultant moeten zijn en vastlopende en om raad verlegen ondernemers belangeloos of gesubsidieerd moeten kunnen adviseren en bijstaan, zoals via de KvK consultants werden aangeboden, via dochterbedrijf "Syntens" oid; destijds was er zoiets, herinner ik mij.

Echter, de wereld werkt niet zoals zou moeten. Plato constateerde dat 2.400 jaar geleden al; hij zag in, dat "niemand meer gehaat wordt dan hij die waarheid spreekt." Tot ieders verbijstering geldt dat nu nog steeds. Meer dan ooit zelfs.

Mensen zoals hij worden om die reden faliekant onderschat, en vervolgens vernederd en misbruikt. Dat ken jij ongetwijfeld, jij hebt dezelfde kwaliteiten.
Dat mag omgedraaid worden en dat noemen we omdenken. Omdenken is het terugdraaien van wat schreef(gegroeid) zit. Schreef er een blog over.*)

Poule van hoogwaardig personeel


Er mag dus een poel/poule ontstaan van kwalitatief hoogwaardig personeel die daartoe geselecteerd worden op kwaliteiten, creativiteit en denkvermogen in plaats van datgene wat zij al dan niet gepresteerd hebben (resultaten uit het verleden bieden immers geen garanties voor de toekomst... zeker nu niet meer).

Ga maar na. Kids van vóór de latere school zijn nog briljant; 98% van hen is in staat tot exceptioneel denkvermogen en stromen rijkelijk over met ideeën, blijkt uit onderzoek van prof.dr Ken Robinson. Dat percentage neemt gestaag af gedurende het volgen van school - een instituut met dezelfde constructie als gevangenissen en psychiatrische afdelingen waar kinderen op fabricagedatum doorheen moeten - zodat ze uiteindelijk tot niets meer in staat zijn dan het klakkeloos, blindelings, futloos en gedachteloos uitvoeren van opdrachten. Zie blog**)


En dat noemen we: "geslaagd."
Diploma mee en hup, de wereld in.
Om er vervolgens achter te komen dat deze mensen tot niets meer in staat zijn en afgestompt zijn nog voor hun leven goed en wel begonnen is.
"Ik kan niets, weet niets en doe niets," breekt hen uiteindelijk op.

Problematiek herkennen tot in de oorsprong


Wil de gemeente daadwerkelijk iets betekenen voor haar burgers of onderdanen, dan is het herkennen van problematiek tot in de oorsprong een noodzaak. Bij deze de essentie op een presenteerblaadje. Alsjeblieft. Graag gedaan.

Immers, kinderachtig gedrag en protest via sabotage oftewel verschillende vormen van rebellie komen ergens vandaan, zijn altijd herleidbaar en meestal komt men dan uit bij de jeugd. De eerste 8 jaar zijn heilig. Dat weet iedere psych. Vraag maar na. Daarom moeten kinderen vanaf 4 jaar naar school om aldaar volledig verpulverd te worden. Kennelijk. Een andere reden is er niet.

En intussen dendert de (wet van de) remmende voorsprong voort en wil men via slimme steden één groot digitale controle-netwerk aanleggen.
Knettergek. Maar gaat wel gebeuren.
Nog minder vrijheid.

Van mondiaal probleem terug naar de keukentafel. Ely werd en wordt onheus bejegend door zijn contactpersonen E van de gemeente en J die zijn sollicitaties begeleidt. Twee "frustraatjes" - zo stellen zij zich op - die zich niet de mindere willen voelen in zijn aanwezigheid, omdat hij geen geslaagde directeur van Philips, Ahold of Unilever is met overmatige bonusjeuk. Zij hebben dus geen ontzag voor hem. Wel het omgekeerde.

Nee, deze man heeft zijn sporen niet verdiend op platgelopen paden waar levenslust als eerste vernietigd wordt.
Integendeel. Het systeem heeft hem geïsoleerd en uitgerangeerd omdat hij tegen de stroom in zwom, zijn hoofd boven het maaiveld uitstak, het systeem doorzag, en daardoor eigenwaarde en zelfvertrouwen heeft hersteld en bovenal gezond verstand. Dat is zijn kompas. Hij kent bescheidenheid en is de wandelende integriteit zelve - samen met nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid de meest krachtige kwaliteiten ter wereld. Is belezen, weet wat er te koop is in de wereld, ziet hoe (mensonterend) mensen doen want hij slaat dat gade. Omdat het voor hem niet te missen is.

En uit het niets bepalen zij, te pas en te onpas, wanneer E. zijn boekje te buiten gaat en gecorrigeerd moet worden, zodat er straf op volgt; een schoolvoorbeeld van een ongevraagd sm-bondageklasje want zo doet men dat op school óók; naar willekeur wordt beloning of straf gegeven, da's een van de zeven lessen die school ons leert namelijk - geestelijke afhankelijkheid van een hoger geplaatste oftewel "autoriteit".**)

Dus zó stellen die meiden zich op, zonder aanzicht des persoons oftewel willekeurig, om hem zijn plaats te wijzen. Simpelweg omdat het hen voorgedaan is, dus zij doen het na.

Terechtwijzing: schering en inslag maar on-origineel en nog minder productief


Weinig origineel en nog minder productief want zo'n terechtwijzing werkt averechts. Recent schreef ik al over de verzonnen stelling. Dit was nog erger. Een teisterende donderwolk was zijn deel, die het midden houdt tussen enerzijds een vampierbeet en anderzijds een regelrechte vervloeking à la Avada Kedavra. De lust om te leven zakt namelijk ogenblikkelijk weg in de drassige moerasgrond onder onze voeten, en iets heel anders maakt zich van ons meester, namelijk het diep trieste besef: "Ik ben blijkbaar nergens goed voor.

Immers,
- E maakte het probleem groter dan het was door er een ander probleem van en bij te maken - de "Verzonnen stelling"
- E verlegde het probleem naar iets waar zij alle macht over heeft; zoiets heet de stroman en is oneigenlijke argumentatie of logical fallacie
- E vermengde furie, manie en hysterie in haar boodschap (woede, obsessie en overheersdrang)
- E illustreerde en bevestigde exact het door Ely gestelde namelijk zijn constatering van ontoereikende sociale vaardigheden, zodat het Ely in staat stelt om bij zijn aanbod te blijven en dat te herhalen, door coaching aan te bieden
- E gaat rigoureus voorbij aan wat Ely's bericht ademde namelijk: "We willen toch allemaal verbetering van levenskwaliteit?"

Ieder kan heel snel bedenken: "Zo ga je niet met mensen om."
De vraag rijst ogenblikkelijk: "Hoe dan wèl??"

Hoe dan wel?


Mensen als Ely kunnen daarbij bij uitstek van dienst zijn, zijn niet rancuneus en hebben 1001 voorbeelden direct paraat. Het is om die reden, dat Ely letterlijk en uit een goed hart zijn begeleiding oftewel coaching heeft aangeboden aan J die overduidelijk liet merken sociale vaardigheden in dagelijks verkeer te missen - en E maakte pijnlijk duidelijk dat dit zelfs epidemisch voorkomt.

Dus zijn suggestie om samen te kijken naar hoe het beter kan is zeer waardevol maar werd ontvangen met arrogantie, afschuw en hoongelach. Zoals te doen gebruikelijk, in een verscholen dictatuur, met vergaande kruisbesmetting met dombocratie oftewel idiocratie.

"Hare Majesteit" E was perplex en verborg haar walging niet oftewel zij stak haar afschuw niet onder stoelen of banken. Daar begon zij mee in de eerste zin. Hautainer en onbereikbaarder kan niet.

Rebounce: kwalijk karikaturaal gedrag confronteren 


Ik adviseerde Ely om een nieuwe reactie te sturen, zijn observaties exact te verwoorden en zo precies tevoorschijn te halen wat er werkelijk, dus onder de oppervlakte, speelt. Zoiets is uiterst leerzaam, namelijk. Ben daar inmiddels 15 jaar intensief mee bezig en dat doe je door ieder de spiegel voor te houden. Omdat wij mensen spiegels zijn voor elkaar. Zo werkt dat namelijk. Zie blog***).

Natuurlijk lost dit niets op maar confronteert wel dergelijk circusartiesten met hun karikaturale en clowneske gedrag. Terecht dus, lijkt mij. Immers, de reden dat het niets oplost is, omdat die ander 9 van de 9 keer niets WIL oplossen. Zo iemand wil "Hare Majesteit de Autoriteit" blijven spelen! Jij moet je aanpassen en buigen. Niet zij. En zij hanteert furie, manie en hysterie als pressiemiddel om haar gelijk te halen, als drijfveren achter dwang, chantage en manipulatie. Want dàt is wat school ons leert. Waar of niet?

Wat heeft een nieuw te vormen elitegroep nodig als volmacht om gelijkwaardig over te komen?


Dus heeft de nieuw te vormen elitegroep van veelbelovende talenten ongelimiteerde zeggenschap èn autoriteit nodig, van niemand minder dan het college van burgemeester en wethouders. Volmacht, autoriteit, vertrouwen en carte blanche. Slagkracht dus. Dat is de enige taal die de gemiddelde, naar Pruisisch-legervoorbeeld gedrilde westerling begrijpt, omdat die drill-exercitie via 14 tot 16 jaar lang diep verankerd zit in ons systeem. Het systeem van regeltjes, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt. Het systeem waar wij allen kind van zijn, waarin niets mag, van alles moet en waarin gevoel verboden is. Zo'n systeem waarin "leven" niet mogelijk is en slechts overleven wel. Waar geluk taboe is. Een systeem waarin mensen geen bestaansrecht hebben zodat iedereen elkaar aanvalt, saboteert en kleinhoudt, want: 
"Hoe kun jij een ander gunnen wat jou nooit gegund is?"

Een systeem, wat dus broodnodig herzien mag worden want dat het zo geworden is, is al erg genoeg; maar moet het dan zo blijven?!?

En waar vind jij dan de talentvolle, speelse en creatieve geesten die in staat zijn om een denktank te vormen en een nieuwe wereld neer te zetten???

"In het land der blinden is éénoog outcast..."

rj | dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/03/wat-kan-er-beter-hoe-kan-het-beter.html
-

Aanvulling

Inmiddels is er een burgerinitiatief gestart, uitgewerkt op: burgerloket.webnode.nl


Meerleeslinks:


*) Omdenken: facebook.com/818860841556918
Er zijn overigens veel meer blogs verschenen over school

***) wij zijn spiegels voor elkaar: facebook.com/849927145116954


Vervolg: 

dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/03/burgerloket-veegt-vloer-met-ambtenaren.html | over evenwicht herstellen in werelddominantie door een malafide en machtsgeile overheid
-

Reactie E.:


"Zooooo, had ik dit beter kunnen schrijven, zeker niet. Dit raakt de kern zo hard en al is het confronterend hoor want ik kreeg er kippenvel van🙏🌷"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten