maandag 16 oktober 2017

Relatie?! | geen relatie, wel vrijheid

Relatie?! | geen relatie, wel vrijheid


Wie heeft opgelet ziet, dat er geen samen meer is in een relatie tussen partners m/v. Wat mij is opgevallen, is:

* dat mannen en vrouwen zich liever op elkaar afreageren dan er samen een feestje van maken

* dat 'thuis' aanvoelt als een onstabiele situatie waar niemand weet wat die nou moet

* dat vrouwen AFSTANDELIJKHEID laten merken, dus je kunt niet dichtbij komen, hooguit om hun lasten voor hen te dragen als lastezel - maar je mag geen eisen hebben want je bent BEZIT en verder zoek je het zelf maar uit.

Dat laatste resulteerde in een scheiding met mijn eerste lief, mijn tweede lief, mijn derde, mijn zus, mijn moeder... en intussen noem ik niemand meer lief want zo lief zijn mensen helemaal niet naar elkaar toe.


De toegevoegde waarde van vrouwen die die van de man overstijgt op alle fronten


Begrijp mij niet verkeerd. Vrouwen zijn in mijn beleving het mooiste dat de aarde kan voortbrengen en haar toegevoegde waarde overstijgt die van de man op alle fronten.
Er is echter een hele grote MAAR. De vrouw zit vol tegenwerking en we moeten samen uitvinden waarom dat is [zie daarover: "Brug naar de Toekomst..."; Vrouw op voetstuk]. Dus kijk even met me mee en oordeel niet.

Vrouwen zijn meesteres in iemand aantrekken en verleiden - dat weet iedereen - maar veranderen in de grootste krenkende krengen om hun zin te krijgen, wat helaas destructief van aard is. Ook dat weet iedereen.


Wat is er aan de hand? 


Wat is er aan de hand? Dat is de vraag waar het om gaat. Vrouwen en met name vrouwen zijn het meest beschadigd van ons allemaal en aangezien ze beter zijn dan mannen in àlles... laten ze ook het meest vreselijke gedrag zien, als SPIEGEL, over wat hen is aangedaan...! 

In feite luiden ze de alarmklok dus dienen we dank-je-wel te zeggen. En samen te gaan (onder)zoeken naar een oplossing.

Word eerst jouw eigen partner


Hier is maar één antwoord op mogelijk: ga jouw eigen gang en maak jezelf gelukkig.

Word dus EERST jouw eigen partner. Dat is de eerste stap.

EIGEN PARTNER houdt in: één met jezelf. Dan ben je al blij en gelukkig zonder dat je buiten jezelf hoeft te kijken.

Wie zegt daar al te zijn lult uit z'n nek; daartoe dien je eerst jouw ego te overwinnen. Anders praat je onzin, flauwekul en lul je de geest van de mensen om je heen.


Eeuwenlang onderdrukt


Eeuwenlang worden wij onderdrukt. Dat zit diepgeworteld en laat z'n gif en venijn na.
Vrouwen zijn collectief woedend van binnen (mannen ook maar vrouwen nog meer) en tonen zich logischerwijs niet erg betrouwbaar en zijn daardoor onduidelijk - niemand spreekt zich uit (want dat MAG hier niet eens) dus daar moet je zelf achter komen en uitvissen wat nu 'de bedoeling' is.

Wie lang genoeg heeft samengeleefd ziet in, dat het om een verandering van tijdbeeld gaat. Of zo je wilt om een ander tijdperk - het tijdperk van grote veranderingen - waarin de één op één relatie als hoeksteen van de samenleving allang niet meer werkt.

Mensen willen vrijheid. Ieder z'n eigen huis en laat elkaar met rust.

Alleen zijn we zover nog lang niet. Wij mensen leunen op elkaar bij gebrek aan houvast - aan onszelf!

Ziedaar een vicieuze cirkel die maar lastig doorbroken wordt omdat dat een heel traject van afleren is.


(Collectieve) liefdeloosheid: vrijheid versus bezit


Natuurlijk willen mensen samen zijn en samen leven. Daarom zijn er dorpen en steden en festivals en activiteiten. Maar niet op de traditionele manier. Want nu is er geen samen-leving. Dit... is los zand zonder liefde. Vol liefdeloosheid zelfs.

Er dient VRIJHEID te zijn en daarin vraagt ieder individu de vrijheid om op elk moment te kunnen doen wat die leuk vindt. Daar hoort geen beperking bij van zelfverzonnen regels die eisen dat je er voor een ander bent en daarbij de lasten van een ander maar moet dragen.
Want dat is waar het uiteindelijk op uitdraait. We zien elkaar als bezit.

Wie een ander ziet als bezit, vindt in die ander de sleutel tot levensgeluk door ongehinderd op die ander te kunnen leunen en de ander alle lasten te laten dragen. Welke lasten dan? Oude pijn uit een ver verleden.
Zeg wacht eens... wordt het niet eens tijd dat we dat gaan onderzoeken in plaats van alles te blijven ontlopen door dat maar collectief bij een ander te blijven dumpen...??

Wees zelf het verschil


Deze blog is er voor ieder die zelf een verschil willen maken. Voor degene die vastloopt en graag ziet hoe die daaruit komt op een volhoudbare manier. Een manier van leven, die past bij ons mensen.

Dit is dus niet voor geesteszieken die graag die lullige status quo willen behouden en als slachtoffertje alle aandacht willen (blijven) trekken om het middelpunt te zijn en te blijven en zo alle (geestelijke) vooruitgang te saboteren.

Wij mensen hebben ons te ontwikkelen en dienen onze kwaliteit van leven te willen verbeteren. Slap, tegenwerkend, saboterend gedrag hoort daar niet bij.++


Meerleeslinks 


"Geen relatie, wel vrijheid" - hoe we onze eigen partner hebben te zijn: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.nl/2014/03/geen-relatie.html

Je eigen partner zijn: facebook.com/1319392408170423

"Brug naar de Toekomst..."; Vrouw op voetstuk: facebook.com/1139691852807147

'De ziel als diagnose methodiek': facebook.com/1318778301565167

[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1320439111399086, gepubliceerd 16 oktober 2017, om 9:21]

--


Wij mensen zitten vol kou en beseffen niet voldoende wat we onszelf en anderen aandoen | aanvulling


Wij mensen zitten vol kou en beseffen niet voldoende wat we onszelf en anderen aandoen. We wentelen ons in slachtoffergedrag maar dienen verantwoordelijkheid te nemen willen we eruit komen.

Ziektes, tegenslag en ongeluk, creëren we ZELF. Zelf is ziel dus het zijn signalen van ons binnenwerk om ons ergens op te attenderen. Op misstanden of verbeterpunten. Wie 'het hart volgt' omarmt die signalen en laat natuurlijk handelen zien. Wie ermee vecht ontloopt het gevoel en creëert meer problemen. Die kennelijk tot voordeel strekken.

Dit is geen discussie waard. Dit is expertise en wat een ander ermee doet is allemaal prima. Nou ja, eigenlijk niet; het ontlopen van jouw gevoel is het stomste wat er is maar wel de zaak van de ander en niet van mij. Het maakt het hier alleen zo'n kouwe kille bedoening.


Wat bedoelde Gandhi met: wees de verandering die je wilt zien in de wereld?
Wat bedoelde Einstein met: we kunnen de problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als waardoor ze ontstaan zijn...?

Juist... we hebben een andere manier van denken nodig. Die van het hart. We dienen ons gevoel te leren volgen èn te leren vertrouwen.


We zijn niet onmachtigWij mensen zijn zelf niet onmachtig en dan heb ik het over de basis van onze problematiek; en dus over gezondheid.
Lees dit artikel eens: 
http://renvogel.com/2011/03/31/olof_smit_geneest_volksvijand_nummer_1_kou |

We moeten vastlopen om te willen veranderen.++


[bron: facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/1320427241400273 gepubliceerd op 16 oktober 2017, om 8:52]

--


Liedjes ter illustratie:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten