maandag 13 september 2021

Sta voor jezelf

Sta voor jezelf | Ik woon in Nederland. Vanaf 25 september 2021 ben ik niet meer welkom in restaurants, culturele locaties*), bij ceremonies, "mag" ik opeens niet meer reizen of anderszins deelnemen aan het openbare leven; dat wat wij de samen-leving noemen en zelfs "beschaving". Allemaal omdat ik weiger me te bekeren tot de nieuwe ideologie - wat op mij overkomt als een sekte, een handig bedachte reLIEGie, een schaak-zet van Verdeel en Heers. Met regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt, als dwang, chantage en manipulatietechnieken, via een systeem van Schuld, Boete, Straf en Zonde oftewel SBS-Z. Kijk maar bij de fake news-zender bij uitstek; NOS.nl.

Als je dit een aantal keren leest, denk dan gerust...wtf?!

Dit heeft een naam; het heet verraad en zorgt voor verdeling van het volk, dat tegen elkaar opgezet wordt. 
Het is niet zonder gevaar. We sluiten elkaar uit en er kunnen zelfs doden vallen. Door hetze, tirannie en geweld, dus niet door een verzonnen ziekte. Laat jij dat toe?


"Onontkoombaar; gehoorzaamheid is gevaarlijk" |


Het was niet te voorkomen; ik zag het aankomen, omdat zoveel mensen dit "normaal maken" door het toe te staan, eraan meewerken zelfs en dus per definitie medeplichtig zijn.

Gehoorzaamheid is gevaarlijk. Gevaarlijker dan niet opstaan voor jouw geboorterecht op onbekommerd leven.

Dat stemt mij droevig. Ik vind dit heel verdrietig en meermalen per dag staan mijn ogen vol bij het zien van zoveel ellende, die wij mensen zelf creëren.


"Massale burgerlijke ongehoorzaamheid is de enige manier" - aldus professor Karel van Wolferen |


Wat nodig is, is verzet oftewel burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat lijkt experts (en mij ook) het enige dat werkt.

Daarom kies ik ervoor mijn eigen gang te gaan en werk niet mee aan mijn eigen ondergang. Ik heb geen passief vermaak of afleiding nodig en hou mij het liefst bezig met dat wat mij plezier geeft, hoe klein ook. Dus heb mij al jaren geleden teruggetrokken uit deze disfunctionele maatschappij die niet samenleeft; ik kies bovendien uit nood voor een parallelle samenleving, met mensen die wel te vertrouwen zijn, zonder die illegale en schandelijke uitsluiting.

klik op een afbeelding voor vergroting

Zie in: zo hoort het niet te gaan. Mensen horen samen een front te vormen, schouder aan schouder, zij aan zij, en zo gezamenlijk te strijden voor een betere wereld.

Ik geef het voorbeeld en hou mijn rug recht, kies voor mijn vrijheid, kies dus voor burgerlijke ongehoorzaamheid, dat wil zeggen voor strijden zonder te vechten, en verdedig zo wat mij lief is.


"Fabels" |


Liever dan domweg te gehoorzamen aan fabeltjes die bedoeld zijn om ons alle vrijheden af te nemen, via fraude, misleiding, leugens en bedrog;

* door ons eerst een totaal ongevaarlijke ziekte aan te smeren die niet erger is dan de jaarlijkse griep, maar die wel het volk op de knieën dwingt, met sancties, boetes, lockdown/opsluiting en onzinnige maatregelen zoals muilkorven, en bovendien het hele midden- en kleinbedrijf failliet te laten gaan ten gunste van de multinationals, de infrastructuur te slopen en zo de wereldeconomie plat te leggen;

* daarna een levensgevaarlijke injectie voor te houden via morele chantage, als enige uitvlucht, terwijl...

- er anderzijds werkzame medicijnen zijn, zoals vitamine D (zon!), vitamine C (fruit!), HCQ (hydroxychloroquine met zink en nog wat toevoegingen), paracetamol (jazeker!), CBD-olie en ivermectine dat bekroond is met de Nobelprijs voor de geneeskunde in 2015

- de pandemie sinds april 2020 voorbij is gezien het aantal sterfgevallen, het aantal patiënten op de IC/in ziekenhuizen, het aantal zieken, en het aantal besmettingen, volgens de statistieken, en men negeerde deze positieve cijfers doodleuk - hoe verbijsterend ? - maar het volk bleef luisteren naar een demissionair kabinet dat zich buitensporige rechten en macht toeëigende dus zijn diegenen schuldig die daaraan bleven gehoorzamen - wij dus...

- de injectie levensbedreigend is (levensverwachting max. 3 tot 10 jaar na de prik)

- die injectie ons verandert in robotten (denk aan The Borg in de Star Trek-film First Contact) en

- zo'n prik ons eigendom (!) maakt van "Kill Bill" Gates, wiens opa eveneens betrokken was zo'n zelfde schandaal, namelijk bij de wereldwijde Spaanse griep, waaraan eveneens dergelijke vaccinaties waren vooraf gegaan oftewel ten grondslag lagen aan maar liefst 100 miljoen doden (dacht ik uit mijn hoofd; corrigeer mij als ik het mis heb);

* daarna wordt ons geld afgenomen via crises, waaronder een reeds aangekondigde cyber attack, waardoor de hele wereld tot stilstand komt, en wordt een sociaal controle systeem ingevoerd en ons opgedrongen (door hordes immigranten toe te laten die àlles cadeau krijgen, in ruil voor verregaande registratie | update augustus 2023), om uiteindelijk volledig afhankelijk te worden gemaakt van een Nieuwe Wereld Orde, die als Big Brother voor jou bepaalt wat jij doet, voelt en denkt, en jou kan en zal beperken met eten, water, energie, behuizing, medicijnen en reizen, kortom alle bewegingsvrijheid zal ons ontnomen zijn...

Laten wij dat toe? Bedenk, dat meewerken aan fraude ook strafbaar is (artikel 42.3 Sr).

Geloof mij maar niet maar doe jouw eigen onderzoek; zie hier een zorgvuldig geconstrueerd filmpje van 5 minuten, gemaakt door iemand die het niet langer aan kon zien en hier maanden aan gewerkt heeft; Crisis Compilatie citeert wat gewoon openlijk gezegd wordt en informeert ons zo over de op handen zijnde Cyber Attack, waarin Charlie Chaplin terecht geciteerd wordt uit de film The Great Dictator (1939) over hoe we ons te verenigen hebben, en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen die stelt, dat massale burgerlijke ongehoorzaamheid de enige manier is die helpt: 

Cyber Attack van Crisis Compilatie - bron: youtu.be/QCML88ldhhE
boven: via YouTube, onder via upload


"Het zijn eigenlijk economische sancties en hoogst illegaal"; definitie van verraad |


Dit proces (het onderwerpen van een volk) gaat stap voor stap, is nu steeds duidelijker zichtbaar geworden en hebben we niet te laten gebeuren. Dus spreek ik mij uit.

Bedenk, dat meewerken aan fraude ook strafbaar is.

Ik laat mij niet langer knechten, vernederen, misleiden, indoctrineren, voorliegen, uitsluiten of als slaaf behandelen. Ik kies voor mezelf. Ik kies voor leven.
Ik sta voor mezelf, sla terug met burgerlijke ongehoorzaamheid en geef zo het goede voorbeeld - de ware betekenis van het woord "demonstreren".


"Dood gaan we toch..?!" |


Dood gaan we toch, dat klopt ja, maar hoe?? Geef jij je gewonnen als iemand aanklopt en alles komt afpakken? Om te beginnen jouw gezondheid, vervolgens jouw vrijheid, jouw geld, jouw kinderen en jouw beschikkingsrecht? Dat is wat nu gebeurt. Of je dat nu inziet of niet. Angst is het pressiemiddel.

Bedenk, dat meewerken aan fraude óók strafbaar is.

Ik kies voor een eervol leven en niet voor als een geplet insect onder de laars van een geestesziekte onderdrukker.

Wie dat wel toestaat doet zichzelf tekort, dus die verraadt zichzelf.
Wees geen verrader.
Sta op voor jezelf. Kies voor leven in plaats van overleven.

#waarligtjouwgrens
#geentestmaatschappij
#degrensisaltelangteveroverschreden
#staopvoorjezelf; 
#stavoorjezelf


"Is er hoop?" |


Nou nee. Niet, als we afwachten althans. Anderen - aliens, buren, de overheid? - gaan dit niet voor ons oplossen. We dienen te beseffen dat WIJ het verschil dienen te maken.

Tonio schreef: "Laten we hopen dat deze onzin van korte duur is, zoals Denemarken en Engeland er ook al stappen ertoe hebben gezet. Volgens het Europees Parlement mag het allemaal niet, dus dit alles gaat heus nog wel een staartje krijgen."

Frank zong in de jaren '80: "Het is nog niet te laat" |

Frank Affolter - youtu.be/av6k7k2zFRA

Plakkaat van Verlatinghe - 1581 - professor Bob de Wit |

"In de praktijk kwam het plakkaat neer op een onafhankelijkheidsverklaring; dit was de eerste keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning in opstand kwam.
Voorheen werd, in het Wilhelmus, de Pacificatie van Gent en zelfs in de Unie van Utrecht (1579) zelf, altijd gezegd dat men de koning trouw bleef en enkel de Spaanse soldaten bevocht."

"Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang. Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt. Dit argument werd nadien ook gebruikt in onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen."


De speech van Professor Dr Bob de Wit over ware vrijheid, strategisch leiderschap en de Act of Abandonment /Plakkaat van Verlatinghe uit 1581: 
The Great Reset, het complete verhaal met Prof. Bob de Wit - bron: youtu.be/NdWqUUsBKho


Ernst Wolff | De speech van de 71 jarige Duitse journalist, auteur en expert "in matters of the global financial economy", Ernst Wolff; hij gaf op 24 august 2021 deze speech over werelddominantie:
Onderschrift: speech on 24th August 2021 - bitchute.com/video/xBwVQFV6KNnt/ 
(36 minuten; na 29'30" (29,5 minuten) vertelt hij de positieve kanten en wordt het interessant)

Serviër over 20 jaar onderdrukking, propaganda, fake news en opstand tegen fascisme: 
De Serviër in het filmpje hieronder waarschuwt ons voor wat er gaande is, mondiaal; hij spreekt zich uit over 20 jaar onderdrukking, propaganda, fake news en opstand tegen socialisme oftewel... tegen communisme. Noem het gerust wat het is: fascisme. Terug van nooit weggeweest. Zijn relaas: "Ruim 1 miljoen mensen stond op in Servië en ging lopen in Belgrado. Van een bevolking van 8 miljoen, dus dat was grofweg iedereen die lopen kon." Zo hebben zij Milošević verjaagd, schetste hij. De staatstelevisie is met een bulldozer platgegooid.
Onderschiftdeze video van CSTV stond op YouTube maar is verwijderd (censuur, logischerwijs). De oorspronkelijke titel van dit stukje was dacht ik: "A Serbian warning", met als boodschap: "als socialisme komt, gaat het nooit meer weg"

rj.
-

Care? Dare? Share:
https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/09/sta-voor-jezelf.html


Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox
-

Bijlagen |


*) "Uitnodiging culturele avond" |


Ik ontving op 10 september jl. een uitnodiging voor een culturele avond in mijn woonplaats met de toevoeging: 

"Voor toegang heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Je kunt hiervoor de CoronaCheck-app gebruiken."

Dus scheef ik netjes en gedecideerd terug:

"In mijn optiek doet iedereen er goed aan om de
verwerpelijke, overtrokken, onnodige, samenleving- en maatschappij-ontwrichtende en controversiële maatregelen van onze overheid zoveel mogelijk te negeren en te boycotten door er een liefdevolle, warme, parallelle samenleving van te maken

Daarover ging mijn gedicht; "Verdeeldheid heerst tussen alle mensen... " (link alhier)

Als ik welkom ben zonder test, kom ik graag. Anders niet. Dan is hier het afscheid. En wens ik ons het beste.

Maar niet zonder je deze presentatie van een goedgeïnformeerde journalist met de naam Ernst Wolff voor te houden: https://www.bitchute.com/video/xBwVQFV6KNnt/

Hartelijke groet,
rj"
-

Meerleeslinks |


Eerder schreef ik het volgende over deze geplande plandemie richting onvermijdbare kwakcinatie en sociaal krediet systeem zoals in China:

De pandemie is mislukt maar we doen alsof die gelukt is

* Als het killervirus had bestaan, kwam het wel uit jouw waterkraan.
Hoe douche je dan? Met een paraplu??

* Meewerken aan fraude is óók strafbaar...

* Een muilkorf is er niet voor niets. Het dient jou monddood te maken. Want jij bent een slaaf. En als zodanig maak jij nog akelig veel kabaal...
-

Drie artikelen met eye-openers:

* "Het virus bestaat echt (en zit ook onze hoofden)":​ facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/3527784340664541/

* Een absurde post over anderhalve meter:​ facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/3307579209351723/

* Ten slotte: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2021/06/wereldoorlogdrie-zit-in-onze-hoofden.html,
  tevens op: facebook.com/verdwenenkennis/posts/134306202132805/


"The Wave" |


Cognitieve dissonantie, dehumanisatie en massale derealisatie…

“The Wave” is een film uit 1981, waarin een scholier de vraag stelt aan zijn geschiedenisleraar hoe het kan dat mensen massaal 1 leider volgen. Deze leraar doet een maandenlang experiment waarna de hele school hem blindelings volgt en gelooft in wat hij doet en zegt... 

Deze film zou verplichte kost mogen zijn. Het laat zien wat cognitieve dissonantie, dehumanisatie en massale derealisatie inhoudt. Het is exact wat er in de jaren vóór 1940-'45 is gebeurd én wat er vandaag de dag speelt.
Niet voor niets is deze film meerdere keren verwijderd. Je ziet het pas wanneer je het doorhebt.
De kwaliteit is zeer slecht maar het gaat om de boodschap.
Deze film is gebaseerd op een echt experiment dat heeft plaatsgevonden in 1967 op een school in Californië.

The Wave, 1981 - youtu.be/dPTsVjnGNZ8

​​++

Meerleeslink:

Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

Geen opmerkingen:

Een reactie posten