woensdag 10 september 2014

Verbale agressie hoef je nooit te tolereren | tips om met parasitair gedrag om te gaan

900 woorden |
In sommige (werk)situaties komen we vaak in persoonlijke conflicten terecht. Verwarrend, vaak. Wat kun je ermee doen? Enkele simpele tips volgen hier, om bij jezelf en om bij de kern te blijven (meer ervan schreef ik eerder al in de blog Eigen-Waarde).

Verbale agressie, als je er slachtoffer van bent of was, zou ik nooit onbesproken laten noch accepteren. Dat mag je best benoemen zodra het voorkomt: “Hier schrik ik van. Is dat nodig? Moet dat zo?” Het is wel het minste èn het kortste - maar niet het makkelijkste want je geeft aan wat je voelt èn legt de bal terug bij de ander - en dat moet je durven.

Als dat alles is wat je te zeggen hebt, dan leg ik dat naast me neer” is sowieso een krachtig signaal; je pakt het “cadeau” van de ander niet aan, zoals in het verhaal van de oude Samurai die beledigd werd en niet reageerde (link volgt onder).


Helemaal leuk is: “Ik zoek naar iets positiefs in wat je zegt maar kan het niet vinden - (help me even?)” Het kan helpen de sfeer te veranderen. Het confronteert de ander met wat er gebeurt en daagt de ander uit verantwoordelijkheid te nemen.

De bottomline vind ik: “Ik ervaar dit als verbale agressie, als emotionele terreur eigenlijk... Wat wil je nu èigenlijk zeggen?” - om gelijk tot de kern te komen en de ander te helpen beseffen wat er gebeurt door te confronteren èn je gevoelens te verwoorden; alles in één klap. Magnifiek.


Spreek altijd vanuit jezelf


De kern is deze. Je spreekt altijd vanuit jezelf en confronteert de ander met wat je merkt, voelt of ziet gebeuren.
 

Als iets voorvalt dat jou naar doet voelen wat je niet kunt plaatsen, kun je altijd zeggen: “Je bent nu niet duidelijk”. Vind ik een heel sterk begin. Want iemand confronteert jou met iets persoonlijks wat je niet aan zag komen en wat je niet kunt plaatsen bij de situatie. Iemand kan zich dan herstellen - of het een graadje erger maken. 


Stel vragen. Ga voor de dialoog


Stel vragen. Dat is dodelijk voor de negatieve houding van mensen in zo'n negatieve flow; dan moeten ze wat. En je krijgt boven waar het om gaat. Of ze lopen weg. En nemen zo hun probleem mee.

Laat het gerust volgen door: “Wil je je uitspreken? Want ik begrijp je boodschap niet.”

En: “Wat heeft dit met mij te doen?” - het is relevant en oprecht. En je stelt een vraag; een uitnodiging om zich te verduidelijken.


Mild: “Ik ervaar dit als een aanval en trek mij terug als dit vaker gebeurt, ik word hier bang van. Vind je het niet fijn om mij als collega/partner/vriend(in) te hebben?” - biedt alle gelegenheid voor dialoog. 


Zo maak je dingen bespreekbaar. Het komt jouw eigenwaarde en de sfeer ten goede als jij zo'n noot gelijk kraakt - of nadat je hersteld bent van zo'n kinderachtige uithaal, in de re-bounce. Zie maar wat je past.

Laat je nooit wegsturen met “het was maar een grapje” of “kun je daar niet tegen?” want dat is gruwelijk gedrag en meer van hetzelfde. Men neemt dan geen verantwoordelijkheid voor eigen wandaden. Een glas water in het gezicht doet dan wonderen, kan ik je verklappen.


Het doel van een aanval


Als niets werkt en je dat inmiddels weet van de ander, kun je zo iemand voortaan beter de pas afsnijden. Het doel van een aanval is meestal: energie stelen. Parasiteren dus. Immers, men legt eigen onvrede bij jou en profiteert van de verwarring en dat alles om zich beter te voelen. En voor je het weet draaien ze alles om en noemen ze jou de agressor. Zo iemand gebruikt talenten niet positief - zie “Gebruik je talenten positief”.

Dus...dienen we dat te benoemen ("Je -parasiteert en- gebruikt jouw talenten nu niet positief") en ons rap uit de voeten te maken.

Waarom we ons nu moeten uitspreken

 
Het is Aquarius. Tijdperk van de waterdrager. Water is een symbool van vrijheid; probeer water maar eens te houden (met twee handen). Het is belangrijk om nu naar ons hart te gaan en dat wat als Waarheid voelt nu ter tafel te brengen. Of de ander het nu kan horen of niet.Waarheid spreken is een teken van liefde. Waarheid spreken is een teken van liefde. 
Alles bij een ander neerleggen is een vorm van agressie en terreur.
Continu boos zijn is terreur naar anderen.
Liefde is... zorg-vuldig omgaan met onszelf en anderen

Het is tijd om elkaar liefdevol te attenderen op misstanden en karikaturaal gedrag. Train jezelf 


Schrijf de vetgedrukte zinnetjes gerust voor jezelf op. Deze tips komen niet uit de lucht vallen. Nou ja... eigenlijk juist wel. Ze kwamen zó in mij op naar aanleiding van “rare” situaties waardoor ik bij mezelf te rade ging over hoe ik dit voortaan zou kunnen aanpakken. Ik schreef ze op en stopte ze in mijn portemonnee om af en toe naar te kijken en mezelf zo te oefenen in het hebben van een weerwoord. Dat is vaak lastig immers, als je door emoties overmand wordt, om dan rustig en bij jezelf te blijven.

Echter, door in neutraliteit te bespreken wat er zich aandient, kun je de escalatie op tijd ontzenuwen en een prettiger sfeer creëren. In ieder geval voor jezelf als de ander er niet voor mocht openstaan. 

De ultieme manier om bij jezelf te blijven en nooit meer door de emotie van het ogenblik overmand te hoeven worden, is door je eigen partner te worden. Dan werk je je onverwerkte emoties door en kun je er niet meer op triggeren. Een mooi voorbeeld ervan lees je hier, met daarin ook een verwijzing naar het verhaal van de Samurai. Enjoy! ++


Meerleeslinks:

Dit is mijn studieterrein en expertise. Ontmoet mij op fb.com/hetlichaamliegtnooit voor dialoog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten